Sunteți pe pagina 1din 3

METODA INDUCIEI MATEMATICE COMPLETE, ANALIZA

COMBINATORIE, BINOMUL LUI NEWTON, SUME


1. METODA INDUCIEI MATEMATICE COMPLETE
Este o metod de raionament prin care stabilim c:
O proprietate P(n) care depinde de un numr natural n este verificat pentru
orice numr natural n k atunci sunt satisfcute simultan condiiile:
a) Proprietate P(n) este adevrat pentru n = k; k
b) (P(k)! k n) P(n " 1)! () n k! adic presupunem P(k) adevrat
pentru orice k n re#ult p(n " 1) adevrat! pentru orice n k.
$. PERMUTRI
%ie E = &1! $! ...! n' o mulime finit cu n elemente. (e nume)te permutare a
mulimii E orice funcie bi*ectiv f: E E.
otm permutarea +n felul urmtor
f
n
f f f f n
:
( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3
1 2 3

_
,

otm numrul de permutri P


n
: P
n
= n! = 123n
condiie de e,isten: n
convenie: -. = 1; 1. = 1
P
n
= n(n - 1)! = n(n - 1)(n - 2)!
/. ARANJAMENTE
otm cu A
n
k
(istemele ordonate cu k elemente! care se pot forma cu elementele unei mulimi
cu n elemente (n k)! se numesc aran*amente de n elemente luate c0te k.
A
n
k
= n!(n - !)! = n(n - 1)(n - 2) """ (n - ! # 1)
A
n
k1
c.e. n k
convenie: n = k A
n
n
= P
n
1. COMBINRI C
n
k
( )
( ) ( )
C
A
P
n
n k k
n n n k
k
n k
k
C
n
k n
k
n
n
k


+


+

!
! !
1 1
1 2 3 4
1
1

convenie: C
n
0
= C
n
n
= 1 c.e. n k
%ormulele pentru combinri complementare: C
n
k
= C
n
n k
C
n
k
= C C
n
k
n
k

+
1 1
1
1
2. BINOMUL LUI NEWTON
3ac a! b 4! n ! atunci:
( ) a b C a C a b C a b C a b C ab C b
n
n
n
n
n
n
n
n
k n k k
n
n n
n
n n
+ + + + + + + +
0 1 1 2 2 2 1 1

sau
( )
a b C a b T
n
n
k n k k
k
n
k
k
n
+


0
1
0
! unde
T C a b
k n
k n k k
+

1
5
k"1
= termen 6eneral
k = se nume)te ran6ul termenului al de#voltrii
( ) ( ) ( )
( )
a b C a C a b C a b C a b C ab
C b
n
n
n
n
n
n
n
n k
n
k n k k
n
n
n n
n
n
n n
+ + + + +
+
0 1 1 2 2 2
1
1 1
1 1
1


sau
( ) ( )
a b C a b T
n k
n
k n k k
k
n
k
k
n

1
0
1
0
! unde
T C a b
k
n
n
k n k k
+


1
1 ( )
Obs.: 1) +n de#voltarea (a " b)
n
! dup formula lui e7ton! sunt n " 1 termeni.
$) C C C C
n n n n
n 0 1 2
, , , , se numesc coeficieni binominali.
/) ( se fac distincie +ntre coeficientul unui termen al de#voltrii )i
coeficientul binomial al aceluia)i termen.
1) Pentru a determina ran6ul celui mai mare termen folosim relaia:
T
T
n k
k
b
a
k
k
+
+


+

2
1
1
)i studiem dou ca#uri:
T
T
k
k
+
+
2
1
1 )i
T
T
k
k
+
+
2
1
8 1
2) 9n de#voltarea (a " b)
n
)i (a : b)
n
! dac a = b atunci:
C C C C
n n n n
n n 0 1 2
2 + + + +
C C C C C C
n n n n n n
n 0 2 4 1 3 5 1
2 + + + + + +


;) <dentitile utile:
a) C C C C
n
k
n
k
n
k
k
k
+ + +

1
1
2
1
1
1

b) C C C C C C C
n k
k
n m
k
n m
k
n
k
m +

+ + +
0 1 1 0

=) (uma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale


%ie k 1 un numr natural )i (
k
= 1
k
" $
k
" /
k
" ... " n
k
a) (
1
= 1 " $ " / " ... " n =
( )
k
n n
k
n


+
1
1
2
%olosim de#voltarea (a " 1)
$
= a
$
" $a " 1! pentru demonstraie! unde
a = 1! $! ...! n.
b) (
$
= 1
$
" $
$
" /
$
" ... " n
$
=
( ) ( )
k
n n n
k
n
2
1
1 2 1
6

+ +
%olosim de#voltarea (a " 1)
/
= a
/
" /a
$
" /a " 1! pentru demonstraie! unde
a = 1! $! ...! n.
$
c) (
/
= 1
/
" $
/
" /
/
" ... " n
/
=
( )
k
n n
k
n
3
1
2
1
2

+

1
]
1
%olosim de#voltarea (a " 1)
1
= a
1
" 1a
/
" ; a
$
"1a " 1! pentru demonstraie!
unde a = 1! $! ...! n.
d)
( ) ( )
S
n n C pS
C
k
k
k p
p
k
k

+ +
+
+

+
1 1
1
1 1
2
1
C$% &$'()*+,$'
( ) ( ) ( )
S
n n n n n
4
2
1 2 1 3 3 1
30

+ + +
;. PRO-RESII ARITMETICE .I -EOMETRICE
a) P4O>4E(<< ?4<5@E5<AE

Teorem: %ie numerele a


n:1
! a
n
! a
n"1
! +n pro6resie aritmetic. ?tunci:
$a
n
= a
n:1
" a
n"1
Definiie: %ie numerele a
1
! a
$
! a
/
! ...! a
n
+n pro6resie aritmetic! dac
a
n
= a
1
" (n : 1)r sau a
n
= a
n:1
" 1! unde: a
n
= ultimul termen
a
1
= primul termen
a
n:1
= penultimul termen
n = numrul de termeni
r = raia pro6resie aritmetice
Observaii: Pentru verificare r = a
$
: a
1
= a
/
: a
$
= a
1
: a
/
= ... = a
n
: a
n:1

P: (
n
= a
1
" a
$
" ... " a
n
=
( )
( )
[ ] a a n a n r n
n 1 1
2
2 1
2
+

+
b) P4O>4E(<< >EO@E54<AE


Teorem: %ie numerele b
n:1
! b
n
! b
n"1
! +n pro6resie 6eometric. ?tunci:
b
n
2
= b
n:1
b
n"1
Definiie: %ie numerele b
1
! b
$
! b
/
! ...! b
n
+n pro6resie 6eometric! dac
b
n
= b
1
B
n:1
sau b
n
= b
n:1
B! unde: b
n
= ultimul termen
b
1
= primul termen
b
n:1
= penultimul termen
n = numrul de termeni
B = raia pro6resie 6eometrice
Observaii: Pentru verificare B = a
$
Ca
1
= a
/
Ca
$
= a
1
Ca
/
= ... = a
n
Ca
n:1

P: (
n
= b
1
( 1 " B " B
$
" B
/
" ... " B
n:1
) = b
q
q
n
1
1
1

b
1
" b
$
" b
n
" ... " b
n
.
?D. 5; <nducie. ( ) P C A a b
n n
k
n
k
n
t
/

S-ar putea să vă placă și