Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU

Combinatorica Calculul unor sume

1. Să se calculeze sumele:

a)

2C

0

C

n

1

n

3C

n

C

2

n

2 3

1

C

n

C

2

3

nC

n

n

b)

n

1

 

1

n

C

n

n

.

 

n

1

C

k

n

n

k

C

k

nC

k

1

C

k

1

k

n

 

n

1

n

1

n

 

n C

0

C

1

 

n

n

1

n

1

Rezolvare.

a) Metoda 1 Utilizând formula

în parte obţinem:

1C

1

n

2C

3C

2

n

3

n

nC

n

n

nC

0

n

1

nC

nC

1

n

2

n

1

1

nC

n

n

1

1

C

1

n

2C

2

n

şi aplicând-o fiecărui termen

n

n

  1 1   n2

n

1

.

nC

C

Metoda 2 Notăm

formula combinărilor complementare ,

S

n

C

n

2C

n

1

2

3C

3

n

nC

k n  k C  C : n n
k
n
k
C
C
:
n
n

n

n

.

Rescriem

suma

S

n

,

utilizând

S

n

C

n

n

1

2C

n

n

2

vom obţine:

2S

n

3C

  

n

b) Folosind formula

n

C

0

n

3

n

C

k

n

C

1

1

n

1

n

n

1

C

k

n

k

1

1 C

1

n

nC

0

n

C

n   2S

n

. Adunând

n

2

n

această sumă cu suma iniţială

S

n2

n

1

n n

1

k

1

C

k

n

1

n

1

C

k

n

1

  şi aplicând-o fiecărui termen în

1

parte obţinem:

1

1

1

2

1

3

C 0

n

C

C

1

n

2

n

1

n

1

C 1

n

1

1

n

1

1

n

1

C

C

2

n

3

n

1

1

C

0

n

1

C

1

n

2

C

2

n

3

C

3

n

4

1

1

n

2

n

2

n

1 

1

n

1

Am ţinut cont că:

C

1

n

1

C

3

n

1

2. Să se deducă egalităţile:

a)

b)

C

C

0

n

1

n

C

2

n

C

3

n

C

4

n

C 5

n

C

6

n

C 7

n

0 2   C  C n  1 n    n
0
2
C
 C
n
1
n
n
n
2
cos
4 
n 
2
n sin
 
 
4 

1

;

.

2

n

.

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU

Rezolvare. Plecăm de la numărul complex z 1i , care scris sub formă trigonometrică devine:

z

1

 

i

2
2

cos

4

isin

4

.

1

z

n

i

n

1

i

n

  2
2

C 0

n

C

2

n

n  

n  


Formula lui Moivre dă

Aplicând pentru acelaşi număr complex formula lui Newton şi ţinând seama de

(2).

puterile lui i, avem:

Din (1) şi (2) prin identificarea părţilor reale şi imaginare, rezultă egalităţile cerute.

n

cos

i sin

(1).

C

3

n n

4 4

C 4

n

C 6

n

i C

1

C 5

7

n n

C

  

  n  n   0 2 4 6  1 3 5
n
n  
0
2
4
6
1
3
5
7
2
n   cos
 i sin
 C 
C
C
C
i
C
C
C
C
n
n
n
n
 
n
n
n
n
4
4
n
n
n
n
0
2
1
3
2
cos
 i
2
sin
C
C
i
C
C
n
n
4
4
n
n
 n  
n
 n 
0
2
1
3
C
 C 
2
n cos 
şi
C
 C 
2
sin 
.
n
n
 
n
n
 4 
 4 
1
n
n 
0
3
6
3. Să se arate că
C
C
C
2
2cos
n
n
n
3
3
Rezolvare.

1
i
3
i
3
2
2
Fie

 1 
cos
isin
, o rădăcina cubică a unităţii
2 2
2
3
3
 n
0
1
2
2
3
3
4
4
şi
2    1  0 ). În dezvoltarea
1 k
 C  kC  k C  k C  k C 
n
n
n
n
n

(

3

 1

luăm

pe rând

2

k 1, k  ,k   şi obţinem:

2

n

C C C C C

n

n

n

n

n

0

1

2

3

4

1 

1 

2

n

C  C   C C  C

n

n

n

n

n

0

1

2

2

3

4

n

C   C  C C   C

n

n

n

n

n

0

2

1

2

3

2

4

2

1

n

cu

1   1   3 C C

Adunând

n

membru

2

n

0

n

i 3  1  2 2
i
3
 1 
2
2

cos

3

isin

3

,

3

n

membru cele 3 egalităţi vom 6  C    (3). Deoarece n i
membru
cele
3
egalităţi
vom
6
 C
  (3). Deoarece
n
i
3
 
 
2
1
  1 
cos
isin
2
2
 
3
 
 
3
 ,

egalitatea (3) obţinem egalitatea din enunţ.

obţine

din

4. Să se calculeze sumele:

a)

b)

c)

d)

e)

0

C

C

C

3C

n

0

n

0

n

0

n

2C

3C

5C

1

n

1

n

1

n

3C

5C

9C

2

n

2

n

2

n

k

7C

1 C

1

n

11C

2

n

0

n

k 5 C

1

n

n

n

n 1 C

2n 1 C 4n 1 C

;

n

n

n

n

;

;

4n 3 C

n

n

;

4n k 1 C

n

n

.

Indicaţii.

a)

Notăm

S

n

C

0

n

2C

1

n

3C

2

n

formula combinărilor complementare ,

C

k

n

n

1 C

n

n

C

n

n

k

:

.

Rescriem

suma

S

n

,

utilizând

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU

S

n

C

n

n

2C

vom obţine:

n

n

1

2S

n

3C

n

n

n

2

2   C 0

n

nC

1

n

n

1 C

0

n

. Adunând

această sumă cu suma iniţială

C

1

n

  C n   2S

n

n

n

2

2

n

S

n

n

2

2

n

1

.

5. Să se calculeze sumele:

a)

b)

c)

C

0

n

C

1

n

2

C

0

n

C

1

n

C

2

n

3

C

2

n

C

1

2

0

n

2

2

C

3

1

n

3

3

C

2

n

4

4

C

n

n

n

1

;

C

n

n

n 1n 2

C

n

n

n

2

;

d)

C

1

n

2

C

2

n

3

C

3

n

4

 

1

Indicaţii.

a) Utilizând formula

1

k

1

C

k

n

n

C

n

n

n

1

1

n

1

.

C

k

n

;

1

1

, se obţine:

C

0

n

C

1

n

C

2

n

C

n

n

n

k 0

1

C

n

n

n

k 0

C

k

n

1

1

1

n 1

n

k 0

S

C

k

n

1

1

n

1

1

C

1

n 1

2

C

2

n

3

2

n

n 1

n 1

n

1

1

C

1

k 1

C

0

n 1

n 1

C

1

n

1

C C

n 1

n

1

0

n 1

n

1

1

n

1

2

n

1

C

0

n

1

n 1

1

. n  1  1 i 3  2  2  
.
n
 1
1
i
3
 2 
2
 


 

n

6. Să se calculeze

în două moduri (aplicând formula lui Moivre şi

formula binomului lui Newton), apoi să se deducă egalităţile:

2n  0 4 6 a) 3C C  2  9C  27C 
2n 
0
4
6
a) 3C
C
2 
9C
27C
 
1
n 2
n cos
;
n
n
n
n
3
n
 1
n
 1
1
2
2n
1
3
5
b) C
3C
9C
sin
.
n
n
n
3
3
Indicaţii.
n
n
1
i
3
2
2

2n
2n

cos
isin
cos
isin
2
2
 
3
3
 
3
3
 
n
n
n
 1
1
i
3
1
1
i
3
0
1

C
C
etc.
n
n
2
2
 
2
 
 
2
 
2
  
7. Demonstraţi identităţile:
n
n
0
4
8
1  
n  1
 
a)
C
C
C
2
2
2
cos
;
n
n
n
2
4
n 
n
1
5
9
1  
n  1
b)
C
C
C
2
2
2
sin
.
n
n
n
2 
4 
0
2
4
6
1
3
8.
Fie S
C
C
C
C
şi S
C
C
1
n
n
n
n
2
n
n
a)
 iS
 1 i
 n
S 1
2

;

C

5

n

C

7

n

. Să se arate că:

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU

b)

S

1

2

S

2

2

2

n

.

Indicaţii. Se dezvoltă

b)

1

i

n

S

1

1i

iS

2

n

după formula binomului lui Newton;

S

1

iS

2

  1
1

i

n

n 2 2  S  S  2 1 2
n
2
2
S
S
2
1
2

S

1

2

S

2

2 2

n

.

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU