Sunteți pe pagina 1din 4

Formula lui Chasles: Oricare ar fi punctele M, N si P, avem:

Vectori coliniari: Doi vectori (multimi de segmente orientate echipolente) sunt coliniari daca au aceeasi directie. Vectori echipolenti: Doi vectori avand aceeasi directie, acelasi sens si acelasi modul se numesc vectori echipolenti. Teorema: Vectorii astfel incat sunt coliniari daca si numai daca exista R,

sau exista R, astfel incat

sau exista p, q R, nu ambele nule, astfel incat

Centrul de greutate al unui triunghi:

Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC daca si numai daca

Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC daca si numai daca orice

punct M din plan verifica relatia

Descompunerea unui vector (dupa doi vectori necoliniari): Fiind dati doi vectori necoliniari pentru orice vector

din plan exista numerele , R, unic determinate, astfel incat:

Daca

sunt versorii axelor de coordonate (vectorii directori si unitari ai acestora), atunci oricarui punct M(x,y) din planul raportat la sistemul ortogonal de axe Oxy ii corespunde vectorul sau de pozitie avand expresia analitica

se spune ca numerele x si y reprezinta coordonatele vectorului in baza Expresia analitica a unui vector:

unde A(xA,yA) si B(xB,yB). Definitii si formule:

Fie planul P, in care am ales un reper cartezian xOy si M un punct oarecare in acest plan. Vectorul orientat Fie care are ca reprezentant segmentul

se numeste vectorul de pozitie al punctului M. un vector din plan; atunci:

Fie punctele distincte A si B si numarul R; spunem ca punctul M, diferit de B, imparte segmentul orientat in raportul daca:

Observatii:

Avem R\{1}, caci daca = 1, avem deci A = B.

Pentru orice M pe dreapta AB, M diferit de B, exista R\{1}, astfel incat

anume = MA/MB sau = - MA/MB, dupa cum

au acelasi sens sau sensuri opuse; daca M = A, atunci = 0.

Pentru orice R\{1}, pe dreapta AB exista un singur punct M, care imparte in raportul ; daca atunci

Coordonatele punctului M care imparte segmentul [AB] in raportul MA/MB = k:

in cazul particular k = 1 se obtine

unde M este mijlocul segmentului [AB], iar O un punct arbitarar din plan; rezulta de aici:

Coliniaritatea a trei puncte: Fie punctele A, B, M, unde B este diferit de M si numarul R\{1}. Daca punctul M imparte segmentul orientat in raportul , atunci pentru orice punct O din planul de referinta avem:

Teorema: Punctele A, B si M sunt coliniare daca si numai daca exista , R, + = 1, astfel incat:

Produsul scalar a doi vectori: Definitie: Se numeste produsul scalar al vectorilor

numarul real, notat

definit prin

Daca se dau vectorii

atunci:

(produsul scalar a doi vectori este egal cu suma produselor coordonatelor celor doi vectori). Modulul unui vector:

unde x si y sunt coordonatele vectorului

Unghiul dintre doi vectori:

care formeaza un unghi de masura , este dat de formula:

Corolar: Vectorii nenuli

sunt ortogonali daca si numai daca