Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

Propunator: Balosu Florinela


Aria curriculara : Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica. Algebra
Unitatea de invatare : Functia de gradul I
Tipul lectiei : Evaluare
Clasa a I!a C " Durata: #$ min." Data: %$.$#.%$&'" Anul scolar: %$&(!%$&'
Competen e
generale
Competen e
speci)ice
*ubcompeten e +biective de
evaluare
1. Identificarea unor
date i relaii
matematice i
corelarea lor n funcie
de contextul n care au
fost definite.
1.1.Recunoaterea
funciei de gradul I
descris n moduri
diferite.
&.&.&.Identi)icarea i aplicarea
terminologiei, a notaiilor
aferente noiunii de funcie n
diverse contexte.
&.&.%.Formularea de exemple
simple de dependene
funcionale din diverse
omenii, inclusiv din viaa
cotidian.
- S identifice o
funcie de gradul I cu
o necunoscut dintr-o
list de funcii date.
- S reprezinte grafic
o funcie de gradul I
cu o necunoscut.
- S verifice
apartenena unui
punct dat graficului
unei funcii.
- S recunoasc i s
descrie proprietile
unei funcii de gradul
unu, utiliznd
reprezentarea grafic
a funciei date.
- S exprime cu
autorul unei formule
o dependen
funcional liniar
dat, definit pe R.
- S utilizeze
proprietile funciilor
studiate n situaii
reale sau modelate.
!. "relucrarea datelor
de tip cantitativ,
calitativ, structural,
contextual cuprinse n
enunuri
matematice.
!.1.#tilizarea unor
metode alge$rice sau
grafice pentru
rezolvarea ecuaiilor,
inecuaiilor,
sistemelor de ecuaii.
%.&.&.Identi)icarea i aplicarea
terminologiei, a notaiilor aferente
noiunilor de ecuaie, inecuaie, sistem de
ecuaii, sistem de inecuaii n diverse
contexte.
%.&.%. Identi)icarea unor dependene
funcionale n situaii reale i%sau
modelate.
%.&.(.Transpunerea unei situaii-pro$lem
n lim$aul ecuaiilor,
l inecuaiilor i%sau sistemelor de
ecuaii, %.&.'.,e-olvarea pro$lemei
o$inute i interpretarea rezultatului.
&. #tilizarea
algoritmilor i a
conceptelor
matematice pentru
caracterizarea local
sau glo$al a
unei situaii concrete.
&.1.'escrierea unor
proprieti desprinse
din reprezentarea
grafic a funciei de
gradul I i
reprezentarea ei
geometric.
(.&.&.Deducerea proprietilor funciei de
gradul I (zero, semn, monotonie) prin
lectura grafic i%sau analitic.
*. +xprimarea
caracteristicilor
matematice cantitative
sau calitative ale unei
situaii concrete i a
algoritmilor de
prelucrare a acestora.
*.1.+xprimarea
legturii ntre funcia
de gradul I i
reprezentarea ei
geometric.
'.&.&..usti)icarea unui demers sau rezultat
matematic o$inut sau indicat cu referire la
funcii, recurgnd la argumentri.
,. -naliza i
interpretarea
,.1.Interpretarea
graficului funciei de
#.&.&.E/plorarea unor proprieti cu
caracter local i %sau glo$al a unor funcii
1
caracteristicilor
matematice ale unei
situaii-pro$lem.
gradul I utiliz.nd
proprietile alge$rice
ale funciei.
n situaii reale i %sau modelate.
/. 0odelarea
matematic a unor
contexte pro$lematice
variate, prin integrarea
cunotinelor din
diferite domenii.
/.1.Rezolvarea cu
autorul funciilor a
unei situaii-pro$lem
i interpretarea
rezultatului.
0.&.&.Utili-area algoritmu-lui de studiu a
funciei de gradul I n rezolvri de ecuaii,
inecuaii, pro$le-me, situaii-pro$lem, n
studiul unor procese fizice, c1imice,
$iologice, economice, sociale, modelate
prin funcii.
MATRICEA DE SPECIFICAII:
'omenii cognitive
2on inuturi
2unoatere
i
nelegere
-plicare
Rezolvri de
pro$leme,rezolvri de
situai-pro$lem
3otal
"ropriet i ale func iei de gradul I4
monotonia, semnul.
15,6,7
Item I.1.
a),$),c)
1!,,7
Item I.1. a),$)
/,!,7
Item I.1. d)
&6,,7
/ itemi
8raficul func iei de gradul I. &6,,7
Item I.!.
a),$),c)
Item I.&.
a),$),c)
15,6,7
Item I.!. a),$),c)
15,6,7
Item I.&. a),$),c)
6,7
1! itemi
Interpretarea grafic a
propriet iilor func iei de gradul I.
1!,,7
Item II.1.
Item II.&.
/,!,7
Item II.!.
15,6,7
Item II.1.
Item II.!.
Item II.&.
&6,,7
/ itemi
"ozi ii relative a dou drepte. - /,!,7
Item II.,.
1!,,7
Item II.*.
Item II.,.
15,6,7
& itemi
3otal /5,6,7
11 itemi
*&,6,7
6 itemi
,/,!,7
9 itemi
1::7
!6 itemi
2
3+S3 '+ +;-<#-R+ S#0-3I;=
>unc ia de gradul I
2<-S- a I? a, 0!
3oate su$iectele sunt o$ligatorii. Se acord 1: puncte din oficiu.
3imp de lucru4 ,: de minute.
S#@I+23#< I (*: de puncte)
1. "recizati monotonia func iilor date4
a) *p >unc ia ( ) & ! , 4 + = x x f R R f este .................................
$) *p >unc ia ( ) & ! , 4 + = x x f R R f este .................................
c) *p >unc ia
( ) & ! , 4 + = x x f R R f
este .................................
d) *p >unc ia ( ) & ) 1 ( , 4
!
+ + = x a a x f R R f , cu a R este ................
!. >iecare punct din coloana - apar ine graficului unei func ii descrise n coloana @.
-socia i fiecrei litere din coloana - cifra corespunztoare din coloana @ pentru a o$ ine enun uri
matematice adevrate.
- @
a) *p -(1,,)
$) *p @(-1,&)
c) *p 2(:,,)
1) ( ) , , 4 + = x x h R R h
!) ( ) & ! , 4 + = x x f R R f
&) ( ) x x g R R g + = ! , 4
*) ( ) x x j R R j = ! , 4
&. Ancercui i un singur rspuns corect4
a) *p 8raficul func iei ( ) , , 4 + = x x h R R h este
-. #n segment, @. B dreapt, 2. B semidreapt, '. 3oate rspunsurile
$) *p 8raficul func iei [ ] ( ) , , , , : 4 + = x x f R f este
-. #n segment, @. B dreapt, 2. B semidreapt, '. #n punct
c) *p 8raficul func iei { } ( ) b ax x f I f + = , ! 4 , cu
R I
i a,$ R poate fi4
-.#n segment, @. B dreapt, 2. B semidreapt, '. #n punct
S#@I+23#< al II-lea (,: de puncte)
Scrie i rezolvarea complet a urmtoarelor cerin e4
3
Se consider func ia ( ) & , 4 = x x f R R f .
1. 5p 3rasa i graficul func iei f.
!. 5p 2alcula i aria triung1iului determinat de graficul func iei f i axele de coordonate.
&. 5p 'etermina i punctul situat pe graficul func iei f care are a$scisa egal cu du$lul ordonatei.
*. 5p 'etermina i msura ung1iului dintre reprezentarea grafic a func iei f i axa ordonatelor.
,. 5p 2alcula i distan a de la punctul 0(-&,-*) la graficul func iei f.
/. 5p 2alcula i valoarea sinusului ung1iului dintre reprezentrile grafice ale func iilor f i
( ) . ! & , 4 x x g R R g =
Barem de corectare
4
Se acord 1: puncte din oficiu. Cota final se calculeaz prin mpr irea punctaului o$ inut
la 1:.
5
6
Itemi Scor
maxi
m
Rspuns
corect
"uncta acordat B$servaii
I.1.a. *
puncte
cresctoare Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.1.$. *
puncte
descresctoare Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.1.c. *
puncte
descresctoare Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.1.d. *
puncte
cresctoare Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.!.a. *
puncte
-D! Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.!.$. *
puncte
@D* Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.!.c. *
puncte
2D1 Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.&.a. *
puncte
'. Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.&.$. *
puncte
-. Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
I.&.c. *
puncte
'. Se acord * puncte pentru rspunsul
corect.
Cu se acord
alte puncte
intermediare.
II.1. 5
puncte
( ) ( )
( ) ( )
DreaptaAB
B f
A f
: , & : &
& , : & :
=
= ! puncte pentru calcularea corect a
valorii n :
1 punct pentru determinarea corect a
lui -
! puncte pentru calcularea corect a
valorii n &
1 punct pentru determinarea corect a
lui @
! puncte pentru trasarea corect a
dreptei -@.
II.!. 5
puncte
-ria triung1iului -B@ este egal cu
!
9
.
! puncte pentru determinarea corect
a -@
! puncte pentru determinarea corect
a -B
! puncte pentru determinarea corect
a @B
! puncte pentru determinarea corect
a ariei triung1iului -B@.
II.&. 5
puncte
( )
( )
( ) & E /
!
, !
P
b b f
b b P
=
! puncte pentru determinarea corect
a lui "
! puncte pentru calcularea corect a
valorii func iei f n !$
* puncte pentru determinarea corect
a lui "
II.*. 5
puncte
3riung1iul -B@ este dreptung1ic
isoscel, deci ( )

*, = OBA m .
* puncte pentru determinarea corect
a felului triung1iului -B@
* puncte pentru determinarea corect
a msurii ung1iului B@-.
II.,. 5
puncte
Fustificarea modului n care se
calculeaz distan a.
'istan a este egal cu
!
.
* puncte pentru ustificarea corect a
modului cum se calculeaz distan a
* puncte pentru determinarea corect
a valorii distan ei.
II./. 5
puncte
( ) { }
( ) { }
( ) { }
( )
( )
1:
&
sin
!
sin ! ! , !
,
!
! /
! , :
& , :
1 , !
=

=

=
=
=
=

PTQ
PTQ
A
A
Q Oy G
P Oy G
T G G
PQT
PQT
g
f
g f

! puncte pentru determinarea


punctului de intersec ie al graficelor
celor dou func ii
! puncte pentru determinarea corect
a punctului de intersec ie al
graficului func iei f cu axa BG
! puncte pentru determinarea corect

Barem de notare
CR.2R3. Cumele si prenumele "uncta Bficiu Cota
1.
!.
&.
*.
,.
/.
6.
5.
9.
1:.
11.
1!.
1&.
1*.
1,.
7
Cota 1: 9 5 6 / , * & ! 1
"uncta
acumulat
9:-5, 5* - 6, 6* - /, /* -
,,
,* -
*,
** -
&,
&* -
!,
!* -
1,
1* -
,
* - 1
1/.
16.
Media pe clasa:
8

S-ar putea să vă placă și