Sunteți pe pagina 1din 3

Vectori – probleme rezolvate

Virgil-Mihail Zaharia

Probleme propuse

1. Fie punctele A(2,−1) şi B(−1,3) . Să se determine numerele reale a şi b astfel încât

AB = ai + b j

.

2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(4,−8) şi B(6,3). Să se determine

coordonatele vectorului

. OA + OB

3. Să se determine numărul real a ştiind că vectorii u = 2i + a j

coliniari.

4. În reperul cartezian (

O,i , j

)

se consideră vectorii u =

3i +

determine coordonatele vectorului 5u + 3v .

şi v = 3i +

(a

2) j

sunt

2j şi v =

5i j

. Să se

5. Să se determine coordonatele punctului B, ştiind că A(3,4) şi AB = i + j

.

6. Se consideră vectorii v = vectorului w = 2v 3u .

7. Să se calculeze AB + BC + CA

3i +

4j şi u

=

2i

3j

. Să se determine coordonatele

, ştiind că A,B şi C sunt vârfurile unui triunghi.

8. Se consideră triunghiul echilateral ABC înscris într-un cerc de centru O. Să se arate că OA + OB + OC = O .

şi OB (1, 2 ) . Să se determine

9. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii OA(2, 3)

numerele reale α şi β pentru care vectorul 3OA 5OB are coordonatele (α ,β ).

10. Dacă AB + 2CB = 0

AB

BC .

, să se determine valoarea raportului

11. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii OA(2, 1)

şi OB(1,2)

. Să se determine

coordonatele vectorului OM , unde M este mijlocul segmentului AB .

12. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze AB + AC 3AO

13. Să se determine numărul real m pentru care vectorii v = 2i + 3j

.

şi w = −i + mj sunt

coliniari.

Vectori – probleme rezolvate

Virgil-Mihail Zaharia

Rezolvare:

1. Vectorul determinat de două puncte

A

(

x , y

1

1

)

se obŃine

AB = −1 2 i + 3 − −1

(

)

(

(

))

j = −3i + 4 j

şi B

(

x , y

2

2

)

este

AB =

(

. Atunci a= - 3 şi b=4.

x

2

x

1

)

i +

(

y

2

y

2. OA = 4i 8 j, OB = 6i + 3 j

şi obŃinem OA + OB = (4 + 6)i + (8 + 3) j = 10i 5 j .

Coordonatele vectorului OA + OB sunt (10, −5).

1

)

j

şi

3. Doi vectori

u = x i + y j şi v = x i

1

1

2

+ y

2

j

2

=

a

3

a

=

2

a

4

− ⇒ a =−

4 .

3

a

2

sunt coliniari dacă

x

1

x

2

=

y

1

y

2

. ObŃinem:

4. 5u +

3v = 5

( 3i

5. Punctul B(x,y) şi

+

AB = (x 3)i + ( y 4) j

2j

)

)

+ AB = ( x − 3 ) i + ( y − 4 ) j

= −15i

x − 3 ) i + ( y − 4 ) j 2 j ) )

+10 j +15i 3 j = 7 j .

+ 3 5i j

(

. Atunci x – 3 = 1 şi y – 4 = 1 se obŃine

x = 4 şi y = 5 iar B(4,5).

6.

7.

2v

3u = 2

(

)

4 şi y = 5 iar B (4,5). 6. 7. 2 v − 3 u =

= 6i

w =

AB + BC = AC

AB + BC + CA = AC + CA = −CA + CA = 0 .

3i + 4 j

)

3

(

2i 3 j

+ 8 j 6i + 9 j = 17 j .

( 2 i − 3 j + 8 j − 6 i + 9 j =

după regula triunghiului, iar AC = −CA

şi atunci

8.

. după regula triunghiului, iar AC = − CA şi atunci 8. [ OA ] =

[OA] = [OB] = [OC] raza cercului circumscris

OA + OB = OD

, regula paralelogramului

AOBD este romb şi ∆AOD este echilateral, atunci [OA]=[OD]

OD = −OC

.

. Avem OA + OB + OC = OD + OC = −OC + OC = O

9.

OA = 2i 3 j

şi OB = i 2 j

, iar

3OA

şi atunci α = 1 şi β = 5.

5OB = 3

(

2i 3 j

)

5

 

 

10.Din

AB

+

2

CB

0

= ⇒

AB

=−

2

CB

AB

=

2

BC

AB

BC

(

i 2 j

= 2

)

= 6i 9 j 5i + 10 j = i + 5 j

Vectori – probleme rezolvate

Virgil-Mihail Zaharia

11.Din M mijlocul segmentului AB +

x M

=

x

A

x

b

2 M

x

=

3

2

şi

y

M

=

y

A

+

y

B

2

y

M

=

1

2

,

M

 

3

2

1

,

2

   şi

OM

12.

13.

2

1

M    3 2 1 , 2    şi OM 12. 13.

AB + AC = AD

şi ABDC romb AD = 2AE şi

AO = AE AE = 3 AO , atunci AD =3AO

2

3

2

AD 3AO = 0 AB + AC 3AO = 0 .

=

3

m

2

m

3

=− ⇒

m

=− 3 .

2

 

3

2

1

, 2

 

.