Sunteți pe pagina 1din 4

Vectori n sistemul cartezian xOy

n reperul cartezian xOy , fiecrui punct P (x,y) din plan i corespunde


vectorul de poziie
rP OP = x i + y j , iar abscisa x i ordonata y sunt

coordonatele vectorului OP unde i , j sunt versori unitate. Notaie OP x, y

Dac avem punctele A( x A , y A ), B ( xB , yB ) atunci AB = ( xB - x A )i + ( yB - y A ) j .


modulul
unui
vector
nelegem
lungimea
vectorului
adic
Prin

v = x i + y j = x2 + y 2 .

Dac avem vectorii v1 x1i y1 j i v2 x2 i y2 j atunci


v1 v2 x1 x2 i y1 y2 j

v1 v2 x1 x2 y1 y2
Produsul scalar:


v1 v2 v1 v2 cos v1 , v2


v1 v2
x1 x2 y1 y2
cos v1 , v2
v1 v2
x12 y12 x22 y22

v1 v2 x1 x2 y1 y2 0 adic produsul scalar trebuie s fie nul.


i j = j i = 0, i 2 = j 2 = 1
2
v2 = v = x2 + y2

x
y
v1 v2 sau coliniari 1 1
x2 y2

Important:


r r
Vectorul de poziie al mijlocului segmentului AB este : rM A B .
2

r r r
Vectorul de poziie al centrului de greutate G este : rG A B C .
3

1. Fie punctele A(2;1) i B(1;3). S se determine numerele reale a i b astfel nct

A B a i b j . v1
2. n reperul cartezian xOy se consider punctele A(4;8) i B(6;3). S se determine
coordonatele vectorului OA OB . v2

3. S se determine numrul real a tiind c vectorii u 2i aj i v 3i (a 2) j sunt


coliniari. v4

4. n reperul cartezian ( O, i , j ) se consider vectorii u 3i 2 j i v 5i j . S se



determine coordonatele vectorului 5u 3v . v5
1

5. S se determine coordonatele punctului B, tiind c A 3, 4 i AB i j . v9

6. Se consider vectorii v 3i 4 j i u 2i 3 j . S se determine coordonatele


vectorului w 2v 3u . v10
7.n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele
A 1,2 , B 1,1 , C 3,5 i D 5, a , unde a . S se determine a astfel
nct dreptele AB i CD s fie paralele. v11

8. n reperul cartezian xOy se consider vectorii OA(2; 3) i OB(1, 2) . S se determine



numerele reale i pentru care vectorul 3OA 5OB are coordonatele ( ; ) .v18

9. n reperul cartezian xOy se consider vectorii OA(2; 1) i OB(1, 2) . S se determine

coordonatele vectorului OM , unde M este mijlocul segmentului


AB. v23

10. S se determine numrul real m pentru care vectorii v 2i 3 j i w i mj sunt


coliniari. v26

11. S se determine coordonatele vectorului v OA OB , tiind c A 2,3 i B 1,5 .
v50
12.
S se determine
coordonatele punctului M , mijlocul segmentului AB tiind c

OA 3i 4 j i OB 7i 2 j . v88
13. Se consider reperul cartezian xOy i punctele A(1;1) i B(3;5). S se determine

coordonatele punctului C din plan astfel nct OA OB OC . v95

14. Fie vectorii u mi 3 j i v m 2 i j . S se determine m 0 astfel nct

vectorii u i v s fie perpendiculari. V2

i
15. S se determine a pentru care vectorii u ai a 1 j

v 5a 1 i 2 j sunt perpendiculari. V4
16. Se consider triunghiul ABC cu vrfurile n A 1, 2 , B 2, 2 i C 4,6 .S se
calculeze cosB. V6

17. S se arate c unghiul vectorilor u 5i 4 j i v 2i 3 j este obtuz. V10

18. S se determine a pentru care vectorii u ai 3 j i v 4i a 4 j sunt


coliniari. V18

19. S se calculeze AB AC + BC , tiind c A(-3, 4), B (4, -3) i C (1,2) . V18

20. S se calculeze 2i 5 j 3i 4 j . V24

21. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele O 0,0 , A 1,2 i


B 3,1 . S se determine msura unghiului AOB. V27

22. Fie punctele A 2,0 , B 1,1 i C 3, 2 . S se calculeze sinC. V29


23. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele
A 2, 1 , B 1,1 , C 1,3 i D a,4 . S se determine a pentru care dreptele
AB i CD sunt paralele. V33
2

24. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele


A 2, 1 , B 1,1 , C 1,3 i D a,4 . S se determine a pentru care dreptele
AB i CD sunt perpendiculare. V34
25. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele M 2, 1 , A 1,2 i

B 4,1 . S se calculeze lungimea vectorului MA MB . V40

26. S se determine m astfel nct vectorii u m 1 i 8 j i v m 1 i 4 j


s fie coliniari. V52

27. Fie vectorii a = i + j , b = i - j i u = 6i + 2 j . S se determine p, r astfel

nct u = pa + rb . V53

28. Fie rA = 2i + j , rB = i + 3 j i rC = 3i + 2 j vectori de poziie ai vrfurilor


triunghiului ABC. S se determine vectorul de poziie al centrului de greutate al
triunghiului ABC. V54
29. Fie punctele O 0,0 , A 2,1 i B (-2.1) . S se determine cosinusul unghiului

format de vectorii OA i OB . V55



2
2
30. S se calculeze u - v tiind c u - v = 3i + 2 j i u + v = 2i + 3 j . V56


31. Fie vectorii u i v . tiind c u v = 5, u = 2 i v = 3 s se calculeze

cos ((u , v )) . V60



32. Punctele A, B, i G au vectorii de poziie rA = 4i + 7 j , rB = 2i - j ,

rG = 4i + 4 j . S se determine vectorul de poziie a punctului C astfel nct punctul


G s fie centru de greutate al triunghiului ABC. V61

33. Fie vectorii u i v . Dac u = 1, v = 2 i msura unghiului vectorilor u i v




p
, s se calculeze (2u + v ) (2v - u ) . V61
3

34. Se consider vectorii u i j i v 2i 4 j . S se calculeze modulul vectorului



u + v . V76

35. Se consider punctele A 1,0 , B 2,3 i C 1,4 . S se calculeze AB AC . V82

36. S se determine m tiind c vectorii u 2i 3 j i v mi 4 j sunt


perpendiculari. V83

37. S se determine a pentru care vectorii v1 ai a 1 j i v2 3i 5 j sunt


coliniari. V87

i
38. S se determine a pentru care vectorii u a 1 i 2a 2 j

v a 1 i j sunt perpendiculari. V92



39. S se demonstreze c vectorii u 3i aj


i v a 1 i aj nu pot fi
perpendiculari pentru nici o valoare real a numrului a. V95
este


40. S se arate c unghiul vectorilor u 2i aj i v i j este obtuz dac i numai
dac a > 2 . V96
41. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele A, B, C astfel nct

A(1,3), B (2,5) i AC = 2 AB . S se afle coordonatele punctului C. V97

42. Se consider punctele M 1,2 , N 2,5 i P 3, m , m . S se determine valorile



reale ale lui m astfel nct MN MP = 5 . V99
43. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele
A 2,1 , B 2,3 , C 1, 3 i D 4, a , unde a . S se determine a astfel
nct dreptele AB i CD s fie paralele. Bac2010
44. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele
A 2,0 , B 1, 1 , O 0,0 . Determinai coordonatele punctului C pentru care


OC 2OA OB . Bac2010

45. Triunghiul ABC are msura unghiului de 600 , AB 4 i AC 5 . Calculai AB AC . .
Bac2011
46. Fie G 1, 0 centrul de greutate al triunghiului ABC , unde A 2,5 i B 1, 3 .
C . Bac2011 o
Determinai coordonatele
punctului


47. Se consider vectorii u i 2 j i v ai j . Determinai numrul real a pentru care

u v 3 Bac2012 v

48. Dac O, i, j este un reper ortonormat i u i 2 j , v 2i j , calculai aria

triunghiului avnd dou laturi u i v . Simulare 2012

49. n reperul cartezian xOy se consider punctele A 1,3 i B 7,12 . Determinai

1
3

coordonatele punctului M tiind c AM AB . Bac2012 v r

50. Determinai numrul real a pentru care vectorii u 3i a j i v ai 2a 3 j sunt


coliniari. Bac2012 o


51. Se consider punctele A, B i C astfel nct AB i 6 j i BC 4i 6 j . Determinai
lungimea segmentului AC . Model Bac2013

52. Determinai numrul real a pentru care vectorii u i 4 j i v 2i a 1 j sunt


coliniari. Bac2013 v


53. Se consider punctele A, B i C astfel nct AB 4i 3 j i BC 2i 5 j . Determinai

lungimea vectorului AC . Bac2013 t


54. n reperul cartezian xOy se consider punctele A 1,1 i B 4,1 . Determinai

1
3

coordonatele punctului M tiind c AM AB . Bac2013 t r


55.