Sunteți pe pagina 1din 4

VECTOR

RI

REGULA C
CONTURULU
UI POLIGON
NAL

Fie u i v doi veectori din plan


n. Pentru a coonstrui un rep
prezentant

al vectorulu
ui sum u v se aleg reprezentani ai celor doi vectori astfel
nct extreemitatea prim
mului s coinccid cu origin
nea celui de-al doilea.

R
Reprezentantu
ul vectorului sum s u v va avea
Origgine: origineaa primului veector
ui de al doileaa vector
Extrremitate: extrremitatea celu

Reineem: s u v deci u s v sau v s u


RE
EGULA PARA
ALELOGRA
AMULUIsum u v se aleg repreezentani ai ceelor doi vectoori astfel nctt originea celoor doi

Fie u i v doi vectoori din plan. P


Pentru a consstrui un repreezentant al veectorului

\veectori s coincid. Se consttruiete prin extremitile celor doi vecctori dou paaralele la

dreptele suporrt ale celor dooi vectori. Reeprezentantull vectorului su
um s u v va fi
diagonaala paralelogrramului obin
nut i va aveaa
Origgine: origineaa n A
Extremittate: extremittatea n C

Reineem: n paraleelogram o diaagonal este su


uma vectoriloor de unde pleac diagonaal

R
REGULA
LU
UI CHASLES
S
Fie


A
AB i BC dooi vectori . Suuma celor doi vectori este s AC .

Origiine: originea vectorului A


AB

Extreemitate: extreemitatea vecctorului BC

R
Reinem: ntree dou extrem
miti este un
n vector diferren : AC BC BA


AB k AC
BM
R
Regula lui k: Fie triunghiu
ul ABC i M BC . D
Dac
k atunci A
AM
MC
k 1

AB
B AC
R
Reinem: Dac AM este meedian atuncii AM
2


b AB
BM A
AB c
B c AC
R
Reinem: Dac AM este bissectoare atunnci

deci AM
bc
MC A
AC b

ABC
A i G ceentru de greuutate atunci MA MB MC 3MG

R
Reinem: Dac
c M punct oarecare nn planul
R
Reinem: Dac
c G centru
u de greutaate nABC
C atunci GA
A GB GC
C 0

D atunci vecttorii sunt paraaleli sau colinniari


R
Reinem: Dac AB kCD

R
Reinem: AB CD AB CD cos AB , CD prrodus scalar deci
R
Reinem:


AB AB
B AB 2


AB CD 0 vectorii sunnt perpendicuulari

AB 2 AC 2 B
BC 2 b 2 c 2 a 2
R
Reinem: n ABC , AB c , AC b, BC a av
vem AB A
AC

2
2
O
Observaii: Vom folosii nn probleme teeorema lui Thhales, reciprooca teoremei lui Thales, tteorema lui C
Ceva,...
2


Probleme
1. S se calculeze


AB BC CA ,

tiind c A, B i C sunt vrfurile unui triunghi.


AB AC
2. Se consider triunghiul ABC i M mijlocul laturii BC. Artai c AM
.
2

3. Se consider triunghiul echilateral ABC nscris ntr-un cerc de centru O. S se arate c OA OB OC

4. Dac AB 2CB 0 , s se determine valoarea raportului

0.

AB
.
BC

5. Se consider triunghiul echilateral ABC de centru O. Dac punctul M este mijlocul segmentului BC, s se

determine numrul real a astfel nct AO a AM .

6. Fie ABC un triunghi echilateral nscris ntr-un cerc de centru O. S se calculeze AC AB 3 AO .

7. S se arate c, dac AB 2 AC , atunci C este mijlocul segmentului AB.

8. Se consider hexagonul regulat ABCDEF de centru O. S se arate c AB AF AO.

9. S se demonstreze c n hexagonul regulat ABCDEF, are loc relaia AD 2( AB AF) .

10. Se consider patrulaterul ABCD n care DC BC AC . S se demonstreze c ABCD este paralelogram.12. Se consider paralelogramul ABCD. S se calculeze AB CD.

13. Fie punctele distincte A, B, C, D nu toate coliniare. tiind c AB CD 0 , s se demonstreze c patrulaterul
11. Se consider ptratul ABCD, de centru O. S se calculeze OA OB OC OD .

ABCD este paralelogram.


14. Se tie c, n triunghiul ABC, vectorii
triunghiul ABC este dreptunghic. V7

AB AC

i AB AC au acelai modul . S se demonstreze c

15. Se consider paralelogramul ABCD i punctele E i F astfel nct AE EB, DF 2 FE . S se demonstreze c


punctele A, F i C sunt coliniare. V8

16. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latur 4. S se calculeze modulul vectorului AC BD . V9

17. Se consider triunghiul ABC i punctele D, E astfel nct AD 2 DB, AE 2 EC . S se arate c dreptele DE i
BC sunt paralele. V11
18. Pe laturile AB si AC ale triunghiului ABC se considera punctele M, respectiv N astfel incat

BC . S se determine m astfel nct CN m AC . V20


2 1
BM 1
. S se demonstreze c AM AB AC . V28
19. Fie triunghiul ABC i M BC astfel nct
BC 3
3
3

AM 4 MB si MN

20. Fie ABCD un ptrat de latur 1. S se calculeze lungimea vectorului AB AC AD . V3721. Fie ABC un triunghi n care are AB=2, AC=3 i BC= 2 2 . S se calculeze AB AC . V39

22. Paralelogramul ABCD are AB 1, BC 2 i m BAD 60o . S se calculeze produsul scalar AC AD .
V48

3
4

3 1
AB CA . V49
4
4

24. Trapezul isoscel ABCD are bazele AB i CD i lungimea nlimii egal cu 4. S se calculeze AC BD .
23. Fie triunghiul ABC i M BC astfel nct MC CB . S se demonstreze c AM

V50

25. Fie ABCD un patrulater. S se arate c dac AC BD 0 , atunci AB 2 CD 2 AD 2 BC 2 . V63


26. Se consider punctul G, centru de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB care

intersecteaz dreapta BC n punctul P. S se determine m astfel nct GP mAB . V67


3

27. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se consider punctele M i respectiv N astfel nct AM 3MB i


3
AN AC . S se demonstreze c vectorii MN i BC sunt coliniari. V68
4

2
28. Se consider triunghiul ABC i punctele A ', B ', C ' astfel nct A ' C 2 BA ', B ' C AC , C ' A 3BC ' . S
5
se arate c dreptele AA, BB i CC sunt concurente. V71

29. Se consider un triunghi ABC, cu lungimile laturile AB=c, AC=b i un punct D astfel nct AD b AB c AC .
S se arate c semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC. V73

30. Fie ABC un triunghi i G centrul su de greutate. Se consider punctul M definit prin MB 2MC . S se arate
c dreptele GM i AC sunt paralele. V77

2
BA BC . V78
3


32. Se consider punctele A,B,C,D astfel nct AB CD . S se arate c AC DB 0 . V84

33. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3 . S se calculeze AB AC . V85

34. Fie ABCD un dreptunghi cu AB=3 i AD=6. S se calculeze modulul vectorului AB AC AD . V86
31. Fie ABCD un paralelogram i P un punct astfel ca BP 2 PD . S se arate c BP

35. Punctele E,F,G,H sunt mijloacele laturilor [BC], [DA], [AB], respectiv [CD] ale patrulaterului ABCD. S se

demonstreze c EF HG CA . V88
36. S se demonstreze c pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea


MA MC MB MD . V89

37. Fie ABCD un paralelogram. tiind c vectorii AB AD i AB AD au acelai modul, s se arate c ABCD
este dreptunghi. V90

38. Fie ABC un triunghi i O centrul cercului circumscris lui. tiind c BO OC , s se arate c triunghiul ABC este
dreptunghic . V94
39. Fie ABC un triunghi i G centrul su de greutate. S se determine a, b astfel nct s aib loc egalitatea


aGA bGB GC . V98

40. Un paralelogram ABCD are

AD 6, AB 4

m ADC 1200 . Calculai


AD AB

Bac2010


41. Triunghiul ABC are msura unghiului A de 600 , AB = 4 i AC = 5. Calculai AB AC . Bac2011

42. n dreptunghiul ABCD cu AB=8 i BC=6, se consider vectorul v AB AO AD , unde O AC BD .

Calculai lungimea vectorului v Bac2013

3
43. Se consider paralelogramul ABCD i punctele E i F astfel nct AB 3BE , DF FE . S se
4
demonstreze c punctele A, F i C sunt coliniare. Simulare Bac2013