Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL ZONAL DE EXCELENŢĂ

Colegiul “C. Brediceanu” Lugoj


Data: 14.01.2006
Clasa a VI-a
METODA TRIUNGHIURILOR CONGRUENTE
prof. Miclea Ioan

1. Demonstraţi că două triunghiuri ABC şi A'B'C' care au perimetre egale iar [CA]  [C'A'], Cˆ  Cˆ ' sunt
congruente.
2. Fie triunghiul ABC isoscel, ( AB )  ( AC ) , M  ( AB ) , N  ( AC ) . Dacă AM  MB  AN  NC , atunci
( BN )  (CM ) .
3. Pe laturile [OX şi [OY ale XOY se iau respectiv punctele A, A' [OX , B, B ' [OY astfel încât
OA = OB, OA' = OB'. Dacă AB' A' B  {M } , să se arate că (OM este bisectoare XOY .
4. Se dau segmentele [MN] şi [PQ] care se intersectează în O şi [OM ]  [ON ] , [ PO ]  [OQ] . Fie
AM 1 QB 2001
A  (MP ) astfel încât  şi fie B  (NQ ) astfel încât QN  2002 .
AP 2001
a) Studiaţi POM  QON
b) AOM  NOB
c) Demonstarţi că A, O, B – coliniare şi că O este mijlocul lui [AB].
5. Fie triunghiul ABC oarecare. Pe prelungirile laturii [BC] se consideră punctele D şi E astfel încât
[BD]  [AB], B  (DC ) şi [CE ]  [ AC ] , C  (BE ) . În triunghiurile ABD şi ACE ducem înălţimile [BF],
respectiv [CG] şi fie {M }  BF  CG . Să se arate că (AM – bisectoarea BAC .
6. Se consideră ABC cu [ AB ]  [ AC ] . Pe latura (BC) se iau punctele M şi N astfel ca BM = NC. În
semiplanul opus vârfului A faţă de dreapta BC se ia P astfel ca PB = PC. Să se arate că:
a) [ AM ]  [ AN ]
b) [ PM ]  [ PN ]
c) PAN  PAM
7. În vârful A al triunghiului ascuţitunghic ABC construim AM  AB , ( AM )  ( AB ) şi AN  AC ,
( AN )  ( AC ) . Arătaţi că ( BN )  ( MC ) în fiecare din cazurile:
a) Punctele M şi B sunt în acelaşi semiplan determinat de dreapta AC, iar punctele N şi C sunt în
acelaşi semiplan determinat de AB
b) Punctele M şi B sunt în semiplane diferite determinate de dreapta AC iar N şi C sunt în semiplane
diferite determinate de dreapta AB
8. Fie punctele coliniare A, B, C, D (în această ordine). Fie M şi N în semiplane opuse astfel încât
ABM  ABN . Arătaţi că CDM  CDN .
9. Fie P un punct în interiorul triunghiului isoscel ABC ((AB) = (AC)) astfel încât măsurile ABP şi
ACP să fie proporţionale cu măsurile PBC şi PCB . Să se arate că AP  BC .
10. Prin mijlocul M al segmentului [AB] considerăm o dreaptă care intersectează perpendicularele în A şi B
pe drepta AB în punctele P şi Q.
a) Demonstraţi că [ AP ]  [ BQ ]
b) Dacă N  AP astfel încât MN  PQ , arătaţi că (QP este bisectoarea BQN
11. Fie triunghiul echilateral ABC şi punctele M , N  ( BC ) astfel încât ( BM )  (CN ) . Să se arate că:
a) ( AM )  ( AN )
b) unghiurile BAC şi MAN au aceeaşi bisectoare
12. Triunghiul ABC este isoscel cu baza (BC). Punctele M şi N sunt astfel încât B  ( AM ] , N  [ AC ] şi
[ BM ]  [CN ] . Dacă [ BC ]  [ MN ]  {O} şi perpendiculara în O pe MN intersectează pe [AB] în P, arătaţi că
[ PM ]  [ PN ] .