Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”


Localitatea Roman, județul Neamț
str. Cuza Vodă Nr. 34, telefon 0233741410

Proiect „Știința & Tehnica altfel”

ediţia a IX-a – 31martie 2020

Fişă de înscriere - elevi

Numele și Prenumele
elevului:
sau
Denumire echipaj/ clasă

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact

Profesor Coordonator:

Nume și prenume:

telefon:

e-mail:

adresa de corespondenţă

Secţiunea: Titlul lucrării:

Participare directă Materiale necesare pentru prezentare:


DA NU

Notă: Profesorul care îndrumă realizarea lucrărilor își ia angajamentul că va disemina activitatea desfășurată
în cadrul Concursului la Consiliul profesoral din unitatea școlară și Cercul pedagogic de la disciplina la care
predă. Prin fișa de înscriere, cadrul didactic își ia angajamentul că materialele prezentate nu sunt plagiate și
sunt citate corespunzător.

Anexa 2

-1-
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Localitatea Roman, județul Neamț
str. Cuza Vodă Nr. 34, telefon 0233741410

Proiect „Știința & Tehnica altfel”

ediţia a IX-a – 31 martie 2020

Fişă de înscriere – cadre didactice

Numele şi Prenumele

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact

telefon:

e-mail:

adresa de corespondență

Secţiunea: Titlul lucrării:

Participare directă Materiale necesare pentru prezentare:


DA NU

Notă: Profesorul care prezintă lucrări, își ia angajamentul că va disemina activitatea desfășurată în cadrul
Concursului la Consiliul profesoral din unitatea școlară și Cercul pedagogic de la disciplina la care predă.
Prin fișa de înscriere, cadrul didactic își ia angajamentul că materialele prezentate nu sunt plagiate și sunt
citate corespunzător.

-2-