Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL “AUREL VIJOLI”

FĂGĂRAŞ, JUD. BRAŞOV

REGULAMENT

CONCURS JUDEŢEAN

„SĂRBĂTOAREA MĂRULUI”

Făgăraş, octombrie 2021


CONCURSUL SE DESFĂȘOARĂ ONLINE

Concursul Judeţean se desfăşoară în perioada 10 octombrie 2021 – 30 octombrie 2021.


NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Concursul se desfăşoară pe 2 secţiuni.

 Secţiunea I: „Sărbătoarea Mărului” – concurs de preparare prajituri pe baza


de măr
Se pot înscrie la concurs elevi din invatamantul liceal si profesional
Fiecare echipa (cinci elevi) va realiza un produs pe baza de mar si va trimite la
concurs:
- Fișa tehnologică în care se vor regăsi: operațiile tehnologice, ustensile de lucru,
timpul de lucru și trei poze (materiile prime, semifabricatele și produsul final)
- Fisa de înscriere
- Parteneriat educațional
Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail: sarbatoareamarului@gmail.com

 Secţiunea II: „Toamna creativă”

– creaţii literare (poezii, compuneri) si creatii plastice (desene, colaje)

Se pot înscrie la concurs elevii claselor CP-VIII dar si din învățământul liceal si
profesional
Lucrările elevilor, fișa de înscriere și acordul de parteneriat, SCANATE/
FOTOGRAFIATE se vor trimite pe adresa DE EMAIL sarbatoareamarului@gmail.com
Creatiile literare se vor trimite în format word deoarece vor fi publicate in revista școlara
ECOURI.
FIECARE EMAIL ARE TITLUL – PARTICIPARE CONCURS........................
.............................(NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT). Nu se accepta trimiterea
materialelor pentru mai multe persoane odata ci pentru fiecare in parte. Fiecare participant va
trimite email cu materialele cerute.

Data limita de trimitere a materialelor– 29.10.2021

1
VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIŢI DIACRITICELE ÎN TEHNOREDACTARE!
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale elevilor. Nu este
obligatorie participarea la toate secțiunile. Răspunderea pentru originalitate revine cadrelor
didactice coordonatoare.
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă/grupa şi diplome de
participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare. Se vor descalifica
lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare. Nu se admit contestaţii. Nu se
restituie lucrările elevilor participanţi. Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de
elevi.
Diplomele vor fi trimise prin e-mail, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevii
participanţi iar rezultatele concursului vor fi comunicate până la 1 decembrie 2020.
Pentru fiecare secţiune se vor acorda premii şi menţiuni, diplome de participare tuturor
elevilor participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare.

Persoane de contact:
Cociș Alexandrina – profesor, coordonator proiect, telefon 0772017760,
Pleşa Elena – profesor coordonator proiect, telefon 0770172539,

2
Fişă de înscriere elevi

la

CONCURSUL JUDEŢEAN „SĂRBĂTOAREA MĂRULUI”

SECȚIUNEA I

Făgăraş, octombrie 2021

Numele cadrului didactic coordonator:

Specialitatea:

Instituția:

Adresa instituției:

E-mail:

Telefon:

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele elevilor din


Clasa Denumirea produsului realizat
crt. echipa

1.

2.

3.

3
Fişă de înscriere elevi

la

CONCURSUL JUDEŢEAN „SĂRBĂTOAREA MĂRULUI”

SECȚIUNEA II

Făgăraş, octombrie 2021

Numele cadrului didactic coordonator:

Specialitatea:

Instituția:

Adresa instituției:

E-mail:

Telefon:

Elevi participanţi:

Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării
crt.

1.

2.

3.

4
5