Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI


PALATUL COPIILOR GALAȚI
STR. MIHAI BRAVU, NR. 28
FAX 0236/ 415028
pcgalaţi@gmail.com
Avizat,
Inspector educativ I.S.J.GALAȚI
Profesor Trifan Iuliana

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„UCENICI LA PORȚILE CREDINȚEI”
Ediția a XII-a, aprobat de M.E.N. în anul școlar 2019-2020, inclus în C.A.E.R.,
Domeniul cultural-artistic, arte vizuale, poziția 895.

Concursul are următoarele secțiuni:

Secţiunea I: Artă plastică – Compoziție – „Satul românesc și motive populare”


Grup ţintă : elevi din clasele I-XII
Tehnici de lucru la alegere - sugestii: tempera, creion, guașă, pastel, cărbune, culori în ulei, suport
mucava , hârtie cartonată, pânză preparată

Secţiunea a II-a: Icoane bizantine


Grup ţintă : elevi din clasele V-XII
Tehnici de lucru- impuse: tempera pe lemn / sticlă , culori în ulei pe suport preparat, lemn sau
mucava

Secţiunea a III-a: Artă decorativă - Compoziție - ,,Semne și simboluri sacre”


Grup ţintă : elevi din clasele I-XII
Tehnici de lucru la alegere – sugestii: tempera sau acuarele pe hârtie cartonată; colaj textil/ hârtie,
creion, pastel, cărbune

Acordarea premiilor:
Premierea pe categorii de vârstă, cuprinde:
Secţiunea I
a) 7– 18 ani – 1 Premiul special, 3 x Premiul I, 2x Premiul II, 2 x Premiul III, 1 Mențiune
Secţiunea a II-a:
a) 11 - 18 ani – 1 Premiul special, 3 x Premiul I, 2x Premiul II, 2 x Premiul III, 1 Mențiune
Secţiunea a III-a:
a) 7 - 18 ani - 1 Premiul special, 3 x Premiul I, 2x Premiul II, 2 x Premiul III, 1 Mențiune
 3 premii speciale ale juriului, diplomă + trofeu ( 1 pentru fiecare secțiune)
 9 premii I, diplomă + cupă
 6 premii II, diplomă + medalie
 6 premii III, diplomă + carte
 3 premii mențiune , diplomă + cadou
1
Criterii de evaluare și jurizare:
Secţiunea I: Artă plastică – Compoziție – „Satul românesc și motive populare”
- originalitate; impactul lucrării
- tehnica de realizare
- calitatea artistică
Secţiunea a II-a: Icoane bizantine
- respectarea canoanelor creștin-ortodoxe
- tehnica de realizare
- calitatea artistică
Secţiunea a III-a: Artă decorativă - Compoziție - ,,Semne și simboluri sacre”
- tehnica de realizare
- calitatea artistică şi gradul de finalizare
- claritatea mesajul transmis
Juriul va fi format din personalităţi de nivel naţional, membrii ai U.A.P. filiala Galaţi şi profesori de
specialitate.

Informații de natură organizatorică

 Nu se percepe taxă de participare la concurs.


 Lucrările realizate pe hârtie nu se vor returna.
 Icoanele pe lemn și sticlă vor fi prevăzute cu agățătoare. Lucrările se vor returna la
solicitarea participanților, după finalizarea expoziției, cu plata coletului la destinatar.
 Fișa de înscriere în concurs va fi semnată de directorul instituției și ștampilată. (Anexa 1)
 Fișa de înscriere va fi trimisă în format electronic pe adresa : ucenicipc@gmail.com
 Lucrările vor fi etichetate pe spate: numele participanului, vârsta/ clasa, titlul lucrării,
secțiunea din concurs, profesor coordonator, instituția de învățământ, orașul, județul. (Anexă 2)
 La concurs pot participa copii de la Palate și Cluburi ale Copiilor, cercuri afiliate, licee de
artă şi seminarii teologice. Toți copiii vor primi diplome de participare.
 Cadrele didactice colaboratoare primesc adeverințe de participare în care este menţionată
instituţia participantă la proiectul regional „Ucenici la porțile credinței”, ediția a XII-a, aprobat de
M.E.N. în anul școlar 2019-2020, inclus în C.A.E.R., Domeniul cultural-artistic, arte vizuale, poziția
895.
 Termen limită pentru trimiterea lucrărilor de artă plastică, decorative şi iconografice: 29 mai
2020, data poștei. Lucrările şi fişa de înscriere se vor trimite organizatorilor, prin poştă, într-un plic
autoadresat, timbrat, pe adresa: Palatul Copiilor Galați, Str. Mihai Bravu, Nr.28, Cod 800208,
Galaţi; Nr. de telefon/fax: 0236 415 028; Adresă electronică: ucenicipc@gmail.com

Coordonatori / Persoane de contact :


Brumar Mihaela, profesor cerc pictură la Palatul Copiilor Galați
Tel: 0749 247 781; e-mail: ucenicipc@gmail.com
Rus Alina, profesor cerc „Atelierul fanteziei” la Clubul Copiilor Tecuci
Tel: 0720724067 ucenicipc@gmail.com
Adresă Clubul Copiilor Tecuci: Str. Galați Nr. 15, Tecuci, jud. Galați
Tel: 0236 811 420

Director,
Prof. dr. Barbu Charlotte
2
Antetul Instituţiei
Nr...............din............. Anexă 1

Fișa de înscriere la concursul


„UCENICI LA PORȚILE CREDINȚEI”
Ediția a XII-a, aprobat de M.E.N., inclus în C.A.E.R.,
Domeniul cultural-artistic, arte vizuale, poziția 895.
Expoziție - Iunie 2020

Numele şi prenumele coordonatorului: .....................................................................................


Email:........................................................, tel. ..............................................................................
Adresa la care se vor expedia diplomele și adeverința de participare pentru profesor:
Unitatea de învăţământ: ...............................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................
E-mail:.............................................. , Tel: ..............................................
Tabel nominal cu elevii participanţi
Nr. Numele şi prenumele Vârsta clasa Titlul lucrării Secțiunea
crt. Artă plastică
1
2
3
4
5

Nr. Numele şi prenumele Vârsta clasa Titlul lucrării Secțiunea


crt. Iconografie
1
2
3
4
5

Nr. Numele şi prenumele Vârsta clasa Titlul lucrării Secțiunea


crt. Artă
decorativă
1
2
3
4
5

Director, Prof. Coordonator,


....................................... ...............................................
3
Anexă 2

Eticheta de pe spatele lucrărilor realizate de elevii participanți la concursul-expoziție va cuprinde:

Numele și prenumele:
Titlul lucrării:
Clasa:
Coordonator:
Email /Tel:
Unitatea de învăţământ:
Adresa:
E-mail / Tel: