Sunteți pe pagina 1din 1

BINGO pentru unghiuri

1. Figură geometrică alcătuită din 2 semidrepte cu aceeaşi origine.


2. Instrument geometric
3. Instrument care ajută la măsurarea unghiurilor.
4. Unghiuri care au împreună măsura de 90°.
5. Unghiuri care au vârful comun, o latură comună şi celelalte 2 laturi sunt
de o parte şi de alta a laturii comune.
6. Element al unui unghi.
7. Semidreaptă situată în interiorul unui unghi, care-l împarte în 2 unghiuri
congruente.
8. Unghiul cu măsura de 180 grade.
9. Laturile unui unghi nul sunt …..