Sunteți pe pagina 1din 1

http://sorinborodi.

ro/

Triunghiul isoscel.Triunghiul echilateral


1.Construii un triunghi isoscel avnd AB=AC=6 cm i m(<A)=45. 2.Un triunghi echilateral are perimetrul 216 m.Ct este lungimea laturii sale ? 3.Construii un triunghi echilateral,avnd latura de 7 cm. 4.Triunghiul isoscel DEF,avnd vrful E,are m(<FDE)=7225.Aflai m(<EFD). 5. n figura alturat,[AB][AC][BC],m(<DCM)= m(<DMC)= m(<CDM),iar M este mijlocul segmentului [BC]. Calculai raportul perimetrelor triunghiurilor ABC i CDM. 6.Fie MNP isoscel,<N<P.Notm E mijlocul lui [NP]. a) Aflai m(<MEN); b)Dac m(<EMP)=242537,calculai m(<PMN). 7.Fie ABC isoscel cu vrful B i d mediatoarea bazei.Stabilii valoarea de adevr a propoziiei B d. 8.Se consider XYZ,cu [XY][XZ].Ducem YA bisectoarea unghiului <Y,A XZ i lum un punct B [[XY], astfel nct <BZY<XZB.Demonstrai c [AY][BZ]. 9.Demonstrai c medianele unui triunghi echilateral sunt congruente. 10.[AB] este un segment,iar M i N dou puncte distincte,astfel nct [MA][MB] i [NA][NB]. S se demonstreze c MN AB. 11. Triunghiurile din figura alturat sunt congruente i isoscele,cu vrfurile B,respectiv F,iar punctele C,E,D sunt coliniare. a) Artai c <EFB<FBE b) Demonstrai c punctul E este egal deprtat de dreptele BC i DF.

12.Un ABC are AB=12 cm i BC=20 cm..Mediatoarea laturii AB i dreapta BC sunt concurente ntr-un punct E astfel nct EC=6 cm.Calculai perimetrul triunghiului EAB. 13.n EFG,mediana FQ (Q [EG] i bisectoarea unghiului <E sunt perpendiculare.tiind c EG=22 cm, aflai lungimea laturii [EF]. 14.Fie H ortocentrul unui STK echilateral.Artai c HTK, HST i HSK sunt isoscele. 15.Triunghiurile EQF i ERF sunt isoscele,ambele cu vrful n E,iar latura [EF] este comun.S se arate c EF QR.