Sunteți pe pagina 1din 2

3.

PROPRIETĂȚI TRIUNGHIURI
2.1 Triunghi isoscel
Proprietatea 1. Dacă un triunghi este isoscel, atunci unghiurile alăturate bazei sunt
congruente.
Proprietatea 2. Dacă un triunghi este isoscel, atunci mediana, bisectoarea si înălţimea
duse din vârf pe bază coincid şi sunt incluse în mediatoarea bazei.

3.2.Triunghi echilateral
Proprietatea 1. Dacă un triunghi are toate unghiurile congruente, atunci el
este echilateral.
Proprietatea 2.
Dacă într-un triunghi două bisectoare sunt şi înălţimi, atunci triunghiul
este echilateral.
Dacă într-un triunghi două mediane sunt şi înălţimi, atunci triunghiul
este echilateral.
Dacă într-un triunghi două bisectoare sunt şi mediane, atunci triunghiul
este echilatera

3.3 Triunghi dreptunghic


Proprietatea 1. Într-un triunghi dreptunghic isoscel unghiurile ascuţite au măsura de
45.
Proprietatea 2. În orice triunghi dreptunghic lungimea medianei corespunzătoare
ipotenuzei este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.
Proprietatea 3. Dacă mediana unui triunghi are lungimea egală cu jumătate din
lungimea laturii corespunzătoare, atunci triunghiul este dreptunghic, unghiul drept fiind cel
opus laturii căreia i s-a construit mediana.
Proprietatea 4. Dacă un triunghi dreptunghi are un unghi ascuţit cu măsura de 30,
atunci lungimea catetei opuse acestui unghi este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei
şi reciproc ( dacă într-un triunghi dreptunghic lungimea unei catete este jumătate din
lungimea ipotenuzei, atunci măsura unghiului opus acelei catete este de 30)

1. Desenaţi:
a. un triunghi echilateral ABC cu înălţimea AD = 3 cm;
b. un triunghi isoscel MNP, [MN]  [MP] şi m( M̂ ) = 60°;
c. un triunghi dreptunghic DEF, m( D̂ ) = 90°, m( F̂ ) = 30° şi DE = 2,5 cm.
2. Aflaţi măsurile unghiurilor unui triunghi ABC,ştiind că:
a. sunt direct proporţionale cu numerele 7, 11 şi 12;
b. sunt invers proporţionale cu numerele 0,2; 0,(3) şi 1;
c. m( Â ) = 3m( B̂ ) + 5° iar m( B̂ ) = m( Ĉ ) – 25°.
3. ∆𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆𝐸𝐷𝐹, Ab=8 cm, 𝑚 𝐴 = 500 , AC=6 cm, ED=8cm, 𝑚 𝐸 = 500 . Aflați
lungimea laturi EF.
4. Cunoscând că în triunghiul ABC 𝑚 𝐴 = 200 , iar 𝑚 𝐵 = 3 ∙ 𝑚 𝐶 . Determinați
măsura unghiului C. (“Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180”).
5. Precizați cel mai mic unghi al triunghiului ABC, dacă AB=5, AC=4, iar BC=10.
6. Două segmente [AB] şi [CD] au acelaşi mijloc O. Să se demonstreze că
[AC]  [BD] şi ACO  BDO.
7. Știind ca I este centrul cercului înscris în triunghiul ABC, iar 𝑚 ≺ 𝐵𝐴𝐶 = 400 ,
determinați 𝑚 ≺ 𝐵𝐼𝐶 .
8. Triunghiurile ABD şi CBD au [AB]  [CB] şi ABD  CBD, demonstra0ţi că
[AD]  [CD] şi BAD  BCD.
9. Fie a, b si c trei drepte concurente in O si punctele A, A’  a, B, B’  b, C, C’  c astfel
încât [OA]  [OA’] , [OB]  [OB’] , [OC]  [OC’] si A, B, C sa fie necoliniare.
Demonstrați ca  ABC   A’B’C’.
10. Fie triunghiul ABC cu O mijlocul segmentului [BC] si D  AO astfel încât [AO] 
[OD].
Demonstrați ca: a)  AOB   DOC; b)  ABC   DCB; c)  ABD   DCA.
11. Fie laturile unui unghi cu vârful in A se iau punctele B, C, D si E astfel încât [AD] 
[AB], [AE]  [AC]. Demonstrați ca [BE]  [CD].
12. Fie triunghiul isoscel ABC cu [AB]  [AC] si triunghiurile exterioare  ABE si  ACD,
m( BAD) = m( CAE) si [AD]  [AE]. Demonstrați ca:a)  ADB   ACE; b)
[EB]  [DC].
13. Fie AD înălţime şi AE mediană în triunghiul ABC, D, E BC.
a. Dacă [BD]  [DE] şi m( B̂ ) = 60°, arătaţi că triunghiul ABE este echilateral.
b. Dacă triunghiul ABE este echilateral, calculaţi raportul segmentelor [BD] şi
[BC].
c. Ştiind că AD = 6 cm şi BC = 10 cm, calculaţi ariile triunghiurilor ABC şi
AEC.
d. Dacă m( CÂD ) = 60° şi AD = 8,5 cm, calculaţi lungimea segmentului [AC].
14. Fie triunghiul ABC şi MN // BC, MAB şi NAC.
a. Dacă ΔABC este isoscel, arătaţi că ΔAMN este isoscel.
b. Dacă ΔABC este echilateral, atunci şi ΔAMN este echilateral.
15. Fie triunghiul isoscel ABC, [AB]  [AC] şi AD mediană a triunghiului, D[BC]. Dacă E
şi F sunt picioarele perpendicularelor duse din punctul D pe AB respectiv AC, arătaţi că
[AE]  [AF] şi AD  EF.
16. Desenaţi două triunghiuri echilaterale ABC şi ABD, cu BC = 4 cm.
a) Stabiliţi natura triunghiului ACD şi calculaţi măsurile unghiurilor lui.
b) Demonstraţi că AB  CD.
c) Dacă AB  CD = M, calculaţi lungimea segmentului [AM].
d) Dacă MN  AD, N[AD], calculaţi lungimile segmentelor [AN] şi [ND].
17. Fie triunghiul ABC, [BD bisectoarea unghiului AB̂C , D[AC] şi AM  BD, M[BD].
Dacă AM  BC =N, arătaţi că triunghiul BAN este isoscel.
18. Pe catetele AB şi AC ale triunghiului dreptunghic ABC se construiesc în exterior
triunghiurile dreptunghice şi isoscele MAB şi NAC, m( M̂ ) =90°, m( N̂ ) = 90°. Arătaţi că:
a) punctele M, A şi N sunt coliniare; b) MB // NC.
19. În triunghiul ABC, cu m(  ) = 120°, [AD este bisectoarea unghiului  , D[BC], iar
[AM şi [AN sunt bisectoarele unghiurilor BÂD şi respectiv CÂD , M, N[BC]. Ştiind
că m( AN̂B ) = 60°, arătaţi că:
a) triunghiul AMN este echilateral şi AD  BC;
b) triunghiurile AMB, ANC şi ABC sunt isoscele.

S-ar putea să vă placă și