Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

CLASA A VII- A

1. Dacă ∆ABC ≡ ∆DEF, atunci scrieţi congruenţele dintre laturile şi dintre


unghiurile respective.
2. Se dă triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 900, AC=5 cm și BC=10
cm. Pe dreapta AC se ia un punct M astfel încât A să fie între Cși M și
[AC]=[AM].
a) Demonstrați că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul ABM.
b) Aflați lungimile segmentelor BM și AM.
c) Calculați perimetrul triunghiului BMC.
3. Ştiind că ∆ ABC ≡ ∆MNP şi AB = 6 cm, AC = 7 cm, iar NP = 9 cm, aflaţi
perimetrul ∆ABC.
4. Fie ∆ABC ≡ ∆PQR. Dacă m(<C)= 50° , m (<B) = 70° , m(<A) = 60° , aflaţi
măsurile unghiurilor ∆PQR.
5. Completează corespunzător spaţiile punctate:
a) Dacă [ AB ] ≡ [ DE ], [ AC ] ≡ [ DF ] , şi m (<A) =m (<D), atunci
∆ABC....∆DEF, coform criteriului…………………………..
b) Dacă [ BC ] ≡ [ EF ] , m (<B)= m (<E) şi m (<C) = m (<F), atunci
∆ABC...∆DEF conform criteriului...............
c) Dacă [ AB ] ≡ [ DE ], [ AC ] ≡ [ DF ] şi [ BC ] ≡ [ EF ] , atunci
∆ABC...∆DEF, conform criteriului.........
6. Fie segmentul [ AB ] şi punctele A, M, N, B în această ordine, iar punctul E în
exteriorul segmentului, astfel încât [ AM ] ≡ [ NB ], [ EA ] ≡ [ EB ] şi m (<EAM) = m
(<EBN). Arătaţi că:
a) ∆EAM ≡ ∆EBN; b) ∆EAN ≡ ∆EBM

S-ar putea să vă placă și