Sunteți pe pagina 1din 1

PARALELOGRAMUL

FIȘE DE LUCRU 2

1) Desenaţi un paralelogram ABCD și precizați


a) latura opusă lui AB
b) unghiul opus lui C
c) unghiurile alăturate laturii AD
d) două ungiuri congruente
e) două unghiuri suplementare

2) Aflaţi perimetrul paralelogramului ABCD ştiind că BC=12 cm si AB=14 cm.

3) Aflaţi măsurile unghiurilor paralelogramului MNPQ dacă m( <PNM)=125O.

4) În paralelogramul ABCD m(<D)=60º, AD  AC şi DC= 22 cm. Aflaţi perimetrul parale-


logramului

5) În paralelogramul ABCD, AC  BD=O, m (<ODC) = 47o, m (<OCB) = 32o, m (<COB) =


84o. Aflaţi măsurile unghiurilor paralelogramului.

6) Un paralelogram are lungimile a două laturi consecutive de 7 cm şi 11 cm. Calculaţi


perimetrul paralelogramului.

7) Un paralelogram are lungimea unei laturi de 8 cm şi perimetrul de 34 cm. Calculaţi


lungimea celeilalte laturi a paralelogramului.

8) Într-un paralelogram ABCD, AE  BC şi AF  CD, BC = 18 cm, CD = 24 cm şi AE =


16 cm. Calculaţi lungimea segmentului AF.

9) Pe diagonala AC a paralelogramului ABCD se consideră punctele M şi N astfel încât


[AM] ≡ [ CN]. Să se arate că MBND este paralelogram.

10) Fie paralelogramul ABCD iar [DE şi [CE bisectoarele unghiurilor <ADC şi respectiv
<DCB. Aflaţi:
a) Natura triunghiului DEC
b) Perimetrul paralelogramului ABCD dacă AD=26 cm şi E  AB

11) Fie ABCD un paralelogram de centru O şi M, N, P , Q mijloacele laturilor. Să se arate


că MNPQ este paralelogram.

12) În paralelogramul ABCD se duc AM  BD , CP  BD, P, M є (BD), BQ  AC, DN  AC,


Q, N є (AC). Să se arate că MNPQ este paralelogram.

S-ar putea să vă placă și