Sunteți pe pagina 1din 1

Nume :Ilian Adriana

Lucrare scrisă la matematică


Clasa a VII-a
Semestrul al II-lea

I Completaţi următoarele enunţuri cu răspunsul corect: (40puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 12a-6a+38a este ………………
În ABC , m  A  90 , m  B   30 şi AC  3 cm . BC=………….
0 0

5p 2.

Desfacerea după formulă pentru  x  4 2 este ……


10 3.
(12-3) (12+3) este....
Dacă un triunghi dreptunghic are catetele de lungime egală cu 3 cm, respectiv 4 cm,
5p 4.
atunci lungimea ipotenuzei este de …….. cm
Soluţiile reale ale ecuaţiei 9 x  16  0 sunt …………. şi …………
2
5p 5.
Aria rombului care are diagonalele egale cu 5 cm respectiv 8 cm este egală cu ..............
10 6.
Perimetrul rombului cu latura de 12 cm
II La următoarele probleme se cer rezolvările complete:
7. Rezolvaţi în |R ecuaţiile:
5p a) (4x5)-(8x3)-(-176)
10
b) 65- (-28)+83x (-199)
p
10
p
c)  x  tg 45 0
 tg 60 0  2

 10  sin 90 0  x 2  cos 0 0  2 cos 30 0  8  sin 45 0  2

25
Trapezul isoscel ABCD are AB || CD, AB=24 cm, CD=18cm, iar m  A  60 . Aflaţi:
0
8.
p
10
a) Perimetrul şi aria trapezului
p
10
b) Lungimile diagonalelor trapezului
p
5p c) Distanţa de la C la dreapta AD

Notă: Se acordă 10 din oficiu. Timp de lucru 50 minute.