Sunteți pe pagina 1din 9

UNGHIURI

Unghiul este reuniunea a două semidrepte închise care au acceași origine.

Elementele unghiului

OA și OB se numesc LATURILE UNGHIULUI,

iar O se numește VÂRFUL UNGHIULUI.

Unitatea de măsură pentru unghiuri este GRADUL. Submultiplii


gradului sunt MINUTUL și SECUNDA. Un grad are 60 de minute iar un minut are 60 de
secunde.

Unghiul cu măsura cuprinsă între 0 și 90 de grade (fără 0 și 90) se numește UNGHI


ASCUȚIT

Unghiul cu măsura de 90 de grade se numește UNGHI DREPT.


Unghiul cu măsura cuprinsă între 90 și 180 de grade (fără 90 și 180) se numește UNGHI
OBTUZ.

Unghiul având laturile semidrepte identice se numește UNGHI NUL. Unghiul


NUL are măsura de 0 grade. (Vârful unghiului se află în stânga sau în dreapta pe dreaptă-O
pentru unghiul AOB)

Unghiul având laturile semidrepte opuse se numește UNGHI ALUNGIT. Unghiul


ALUNGIT are măsura de 180 grade. (Vârful unghiului se află între celelalte două litere pe
dreaptă-O se află între A și B pentru unghiul AOB):

Două unghiuri care au măsurile egale se numesc UNGHIURI CONGRUENTE.

EXEMPLU:
Dacă suma măsurilor a două unghiuri este egală cu 90 de grade, atunci cele două unghiuri se
numesc UNGHIURI COMPLEMENTARE. Oricare dintre cele două unghiuri reprezintă
COMPLEMENTUL celuilalt.

Dacă suma măsurilor a două unghiuri este egală cu 180 de grade, atunci cele două
unghiuri se numesc UNGHIURI SUPLEMENTARE. Oricare dintre cele două unghiuri
reprezintă SUPLEMENTUL celuilalt.

Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu originea în vârful unghiului, care împarte
acest unghi în alte două unghiuri de măsuri egale.
TRIUNGHIUL

Figura geometrică formată din reuniunea a trei segmente [AB][BC][CA], unde A, B, C sunt
puncte necoliniare, se numeşte triunghi.

Desenezi tu un triunghi

Elemente: -trei vârfuri: ( A, B şi C); -trei laturi: ( [AB], [BC] şi [AC] ); -trei unghiuri: ( ABC  ,
BAC  şi BCA  );

Unghiurile unui triunghi sunt unghiurile interioare formate de laturile triunghiului.

Unghiului mai mare i se opune latura mai mare.

Teorema: Suma masurilor unghiurilor interioare unui triunghi este egala cu 180°.

Un unghi exterior este format de o latura a triunghiului cu prelungirea altei laturi a triunghiului.

Masura unui exterior unui triunghi este egala cu suma masurilor unghiurilor interiare
triunghiului, neadiacente lui.

În cazul TRIUNGHIULUI DREPTUNGHIC, latura opusă unghiului drept se


numește IPOTENUZĂ, iar cele două laturi ce formează unghiul de 90 de grade se
numesc CATETE.
2) Într-un triunghi echilateral și unghiurile sunt congruente. Fiecare unghi într-un triunghi
echilateral are măsura de 60 de grade.

MEDIATOAREA IN TRIUNGHI

Mediana este segmentul care uneşte vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse acesteia.

Teoreme:

 Daca un punct este situat pe mediatoarea unui segment, atunci acel punct este egal
departat de capetele segmentului.
 Mediatoarele unui triunghi sunt concurente intr-un punct numit centrul cercului
circumscris triunghiului.
BISECTOAREA IN TRIUNGHI

Se numeste bisectoarea unui unghi semidreapta aflata in interiorul unghiului, cu originea in


varful unghiului, care separa unghiul in doua unghiuri congruente.

Teorema: Daca un punct este situat pe bisectoarea unui unghi, atunci acel punct este egal
departat de laturile triunghiului.

Teorema: Bisectoarele sunt concurente intr-un punct numit centrul cercului inscris in triunghi.

INALTIMEA IN TRIUNGHI
Se numeste inaltimea unui triunghi segmentul dus din varful unui triunghi pe latura opusa.

Teorema: Inaltimile unui triunghi sunt concurente intr-un punct num it ortocentru ( H ).

MEDIANA IN TRIUNGHI

Se numeste mediana in triunghi segmentul determinat de un varf si mijlocul laturii opuse.

Teorema: Medianele unui triunghi sunt concurente intr-un punct numit centrul de
greutate ( G ).

LINIA MIJLOCIE IN TRIUNGHI

Se numeste linie mijlocie in triunghi segmentul determinat de mijloacele a doua laturi ale
triunghiului.

Teorema: Intr-un triunghi linia mijlocie este paralela cu o latura a triunghiului si are
lungimea egala cu jumatate din lungimea laturii cu care ea este paralela.
PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ISOSCEL

 Intr-un triunghi isoscel, mediatoarea bazei este si inaltime, si mediana, si bisectoarea


unghiului opus bazei.
 Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente.
 Inaltimile corespunzatoare laturilor congruente sunt congruente

PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ECHILATERAL

 Toate unghiurile triunghiului echilateral au fiecare masura de 60°.


 Intr-un triunghi echilateral cele trei mediane sunt, in acelasi timp, mediatoare, bisectoare
si inaltimi.
 Intr-un triunghi echilateral centrul cercului circumscris, centrul cercului inscris, centrul
de greutate si ortocentrul coincid.
 Două triunghiuri se numesc congruente dacă au laturile şi unghiurile omoloage, respectiv
congruente.

S-ar putea să vă placă și