Sunteți pe pagina 1din 23

Clasa a VI-a Sem I-II

Elemente de geometrie:
DEF DREPTEI: Dreapta este o infinitate de puncte coliniare.
DEF SEMIDREPTEI: Semidreapta este o portiune dintr-o dreapta marginita la un
singur capat. Puntul din care incepe semidreapta se numeste originea semidreptei.
DEF SEGMENTULUI: Segmentul este o portiune de pe o dreapta aflata intre doua
puncte distincte.
DEF PUNCTULUI: Punctul este urma lasata de un creion bine ascutit pe foaia de
hartie. Punctul nu are dimensiuni, este o notatie abstracta.
Axioma dreptei: Prin doua puncte distincte trece o dreapta si numai una.
Distanta dintre puncte:
DEF: Distanta dintre doua puncte reprezinta lungimea segmentului determinat de cele
doua puncte.
OBS: Doua segmente care au aceeasi lungime se numesc segmente congruente.
Mijlocul segmentului:
DEF: Pentru orice segment exista un punct care imarte segmentul in 2 segmente mai
mici congruente. Acesta este mijlocul segmentului si se noteaza de regula cu M.
OBS: Daca O este mijlocul unui segment [MN] spunem ca punctele M si N sunt
simetrice fata de punctul O.
NOTATIE: M = sim O N
Criterii de paralelism:
1. Daca o pereche de unghiuri alterne interne sunt congruente, atunci dreptele sunt
paralele si reciproc;
2. Daca o pereche de unghiuri alterne externe sunt congruente, atunci dreptele sunt
paralele si reciproc;
3. Daca o pereche de unghiuri corespondente sunt congruente, atunci dreptele sunt
paralele si reciproc;
4. Daca o pereche de unghiuri interne de aceasi parte a secantei sunt suplementare,
atunci dreptele sunt paralele si reciproc;
5. Daca o pereche de unghiuri externe de aceasi parte a secantei sunt suplementare,
atunci dreptele sunt paralele si reciproc;
Unghiurilor:
DEFINITIE: Unghiul reprezintă alăturarea a două semidrepte având originea comună.
UNITATEA DE MASURA: Gradul sexagesimal.
1 grad = 60 minute;
1 minut = 60 secunde;
1 grad = 3600 de minute.
CLASIFICAREA UNGHIURILOR:
1.Unghiul ascutit = masura cuprinsa intre 0° si 90°;
2. Unghiul nul = masura de 0°;
3. Unghiul drept = masura de 90°;
4. Unghiul optuz = masura cuprinsa intre 90° si 180°;
5. Unghiul alungit = masura de 180°.
Unghiuri complementare au suma de 90°.
Unghiuri suplementare au suma de 180°.
Unghiurile adiacente sunt dous unghiuri care au o latura comuna, varful comun si
celelalte laturi de o parte si de alta a laturii comune.
OBS: Suma masurilor unghiurilor formate in jurul unui punct este de 360°.
Se numesc unghiuri opuse la varf 2 unghiuri cu accelasi varf si laturile unuia in
prelungirea laturilor celuilalt.
PROPRIETATE: Daca 2 unghiuri sunt opuse la varf atunci ele sunt congruente (au
aceeasi masura)
Drepte paralele:
Doua drepte din acelasi plan care nu au niciun punct comun se numesc drepte paralele.
Axioma Paralelelor:
Printr-un punct exterior unei drepte putem construi o dreapta si numai una paralela cu
dreapta data.
Dreptele perpendiculare:
DEF: Doua drepte concurente care formeaza intre ele un unghi de 90° se numesc drepte
perpendiculare.

a = piciorul perpendicularei.

DEF: Distanta de la un punct la o dreapta este lungimea segmentului de la punct la


piciorul perpendicularei din punct pe dreapta.
Cercul:
Se numeste multimea punctelor din plan departate de un punct fix, o, numit centrul
cercului.
C(O; R) = cercul de centru o si raza r
O = centrul cercului
R = raza cercului

Diametrul cercului este notat cu D si are 2 * R.


Diametrul trece prin centrul cercului.
Punctele M si C se numesc puncte diametral opuse.
Coarda este segmentul care uneste 2 puncte de pe cerc.
OBS: Diametrul este coarda cu lungimea cea mai mare (2R) si care contine centrul
cercului.
Arcul de cerc este format din multimea punctelor de pe cerc cuprinse intre doua puncte
date.
DEF: Un unghi care are originea in centrul cercului si laturi 2 raze se numeste unghi la
centru.
Unghiul la centru este egal cu masura arcului cuprins intre laturi.
Triunghiul:
DEF: Figura geometrica formata din trei puncte necoliniare reunite cu segmentele
determinate de acestea se numeste triunghi.
Clasificarea triunghiurilor dupa lungimile laturilor:
1. Triunghi oarecare:
2. Triunghi isoscel:

3. Triunghi echilateral:
Clasificarea triunghiurilor dupa masurile unghiurilor:
1. Triunghi ascutitunghic:
2.

Triunghi dreptunghic:

3. Triunghi optuzunchic:
P∆ABC = Ab + BC + AC
TEOREMA: In orice ∆ suma masurilor unghiurilor este egala cu 180°.
1. Intr-un ∆ dreptunghic unghiurile ascutite sunt complementare.
2. Toate ∆ echilaterale au unghiurile congruente cu masura de 60°.
DEF: Numim unghi exterior unui triunghi ungiul format de o latura a unghiului si
prelungirea altei laturi.

Un unghi exterior este adiacent si suplementar cu unul ditre unghiurile tringhiului.


TEOREMA UNGHIULUI EXTERIOR:
Masura unui unghi exterior unui unghi exterior unui triunghi este egala cu suma
masurilor unghiului triunghiului neadiacente lui.
Linii importante in triunghi:
1. Bisectoarea unui unghi este semidreapta interioara unghiului cu originea in varful sau,
care imparte unghiul in doua unghiuri de masuri egale.
Un triunghi are 3 bisectoare. Cele trei bisectoare sunt concurente (trec prin acelasi
punct) in punctul I care reprezinta centrul unui cerc tangent la toate laturile triunghiului
(cercul inscris in triunghi).
Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi:
Un punct se afla pe bisectoarea unui unghi daca si numai daca este egal departata la
laturile unghiului.
2. Mediatoarea este perpendiculara dusă prin mijlocul unui segment. Mediatoarea in
triunghi este mediatoarea unei laturi a triunghiului. Un triunghi are 3 mediatoare.
Ele sunt concurente (trec prin acelasi punct) in punctul O care este centrul cercului
circumscris triunghiului (cerc care trece prin toate varfurile triunghiului).
OBS: Intr-un triunghi dreptunghic mediatoarele se intersecteaza (sunt concurente) in
mijlocul ipotenuzei. Deci O = centrul cercului circumscris triunghiului este mijlocul
ipotenuzei.
OBE: In triunghiul echilateral bisectoarele si mediatoarele coincid, in consecinta, I = O,
centrul cercului inscris coincide cu centrul cercului circumscris.
Proprietatea punctelor aflate pe mediatoarea unui segment:
Punctele aflate pe mediatoarea unui segment sunt egal departate de capetele
segmentului.
3. Inaltimea in triunghi este perpendiculara construita dintr-un varf al triunghiului pe
latura opusa.
Un triunghi are 3 inaltimi, ele sunt concurente intr-un punct notat cu H si numit
ortocentrul triunghiului.

A∆ = (Baza * Inaltimea) : 2
4. Mediana intr-un triunghi este segmentul care uneste varful unui triunghi cu mijlocul
laturii opuse.
Un triunghi are 3 mediane si sunt concurente intr-un punct G care este centrul de
greutate al triunghiului.
PROPIETATE:
Medianei: Orice mediana imparte triunghiul in 2 triunghiuri de arii egale.
Centrului de greutate: Pe orice mediana, G se afla de 2 treimi de vf si o treime de baza.
Criterii de congruenta:
1. L.U.L. (latura-unghi-latura)
2. U.L.U. (unghi-latura-unghi)
3. L.L.L. (latura-latura-latura)
Triunghiul isoscel:
1. Daca un triunghi este isoscel, atunci unghiurile alaturate bazei sunt congruente si
reciproc, adica daca 2 unghiuri ale unui triunghi sunt congruente atunci el este isoscel
2. In orice triunghi isoscel bisectoarea unghiului de la varf, mediana corespunzatoare
bazei, inaltimea corespunzatoare bazoi si mediatoarea bazei coincid.
3. Intr-un triunghi isoscel inaltimile corespunzatoare laturilor congruente, sunt
congruente, bisectoarele corespunzatoare unghiurilor congruente, sunt congruente,
medianele corespunzatoare laturilor congruente, sunt congruente.
Triunghiul dreptunghic:

DEF:
Un triunghi care are un unghi drept se numeste triunghi dreptunghic.
Intr-un triunghi dreptunghic, daca catetele sunt congruente, atunci el se numeste triunghi
dreptunghic isoscel.
Teorema unghiului de 30°.
Intr-un triunghi dretunghic cateta care se opune unui unghi cu masura de 30° este egala
cu jumatate din lungimea ipotenuzei.
Teorema medianei:
In orice triunghi dreptunghic lungimea medianei corespunzatoare ipotenuzei este egala
cu jumatate din lungimea ipotenuzei.
Triunghiul echilateral:

DEF:
Un triunghi care are toate laturile congruente se numeste triunghiul echilateral.
TEOREMA:
Intr-un triunghi echilateral toate unghiurile sunt congruente avand masura egala de 60°;
Daca un triunghi are toate unghiurile congruente atunci triunghiul este echilateral.
Intr-un triunghi echilateral toate liniile importante ce pornesc din acelasi varf caincid
(cele trei bisectoare sunt si mediane, inaltimi si mediatoare).
CONSECINTA: Un triunghi isoscel care are un unghi cu masiura de 60° este
triunghi echilateral.
Criterii de congruenta ale triunghiurilor dreptunghice:
1. C.C. (cateta-cateta);
2. C.U. (cateta-unghi);
3. I.U. (ipotenuza-unghi);
4. I.C. (ipotenuza-cateta);
Clasa a VII-a, Sem I
Patrulaterul:
DEF: Numim patrulater linia franta inchisa formata din patru segmente.

ABCD= patrulater convex

ABCD= patrulater concav

Propietate: Intr-un patrulater convex suma


masurior unghiurilor este egala cu 360º.

Paralelogramul:

DEF: Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse, paralele, 2 cate 2.


Propietati: 1) Laturile opuse ale paralelogramului sunt si paralelel dar si congruente
2) Unghiurile opuse sunt respectiv congruente;
3) Doua unghiuri alaturate sunt suplementare;
4) Diagonalele paralelogramului sunt concruente in O si se injumatatesc
(punctul O este mihlocul fiecarea diagonale);

Cand un patrulater convex devine paralelogram?

1. Daca laturile opuse sunt congruente 2 cate 2;


2. 2 laturi opuse sunt si paralele si congruente;
3. Unghiurile opuse sunt congruente 2 cate 2;
4. Orice 2 unghiuri consecutive sunt suplementare;
5. Daca diagonalele se injumatatesc una pe alta.

Linia mijlocie in triunghi:

DEF: Linia mijlocie (l.m.) in triunghi este segmentul care uneste mijloacele a 2 laturi
ale triunghiului. Orice triunghi are 3 linii mijlocii. Triunghiul format de aceste linii
mijlocii se numeste triunghiul median.

Propietatea l.m.: Intr-un triunghi, l.m. este


paralela cu a treia latura a triunghiului si este
egala cu jumatate din lungimea ei.

Reciproca propietatii liniei mijlocii: Intr-un triughi, paralela prin mijlocul unei laturi la
una dintre laturile triunghiului “ajunge” (trece) prin mijlocul celeilalte laturi.

OBS: Intr-un triunghi echilateral, liniile mijlocii sunt congruente, in consecinta


triunghiul median este echilateral.

Dreptunghiul:
DEF: Se numeste dreptunghi, paralelogramul cu un unghi drept.

1) DEF: ABCD = paral si ∠M = 90º


2) Dreptunghiul mosteneste toate propietatiile paralelogramului
3) ∠A = ∠B = ∠C =∠D
4) Diagonalele dreptunghiului sunt congruente si se injumatatesc
MP = NQ
MO = NO = PO = QO

Cand o figura geometrica devine dreptunghi?

1. Un patrulater convex este dreptunghi daca are 3 unghiuri drepte.


2. Un patrulater cu un unghi drept devine dreptunghi.
3. Un paralelogram care are diagonalele egale este dreptunghi.

Romb:

DEF: Rombul este paralelogramul cu 2 laturi


consecutive congruente
Propietati:

1) Toate laturile rombului sunt congruente;


2) Unghiurile opuse sunt congruente;
3) Unghiurile alaturate sunt suplementare;
4) Diagonalele rombului sunt congruente si se injumatatesc;
5) Diagonalele sunt perpendiculare;
6) Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor;
7) Diagonalele sunt axe de simetrie ale rombului.

Cand un patrulater devine romb?

1. Patrulatrrul convex cu toate laturile congruente este romb;


2. Paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este romb;
3. Paralelogramul in care o diagonala este bisectoarea unui unghi este romb.

Patratul:

DEF: 1. Rombul cu un unghi drept este patrat;


2. Dreptunghiul cu 2 laturi consecutive este un patrat.

PROPIETATI: 1. Paralelogramul care este si romb si dreptunghi se numeste patrat


(patratuk are toate propietatile rombului si a dreptunghiului).

Trapez:
DEF: Patrulaterul convex cu 2 laturi paralele si 2 neparalele se numeste trapez.

CLASIFICARE:
 trapez oarecare (laturile neparalele au lungimi diferite);

 trapez isoscel (laturile neparalele sunt


congruente);

 trapez dreptunghic (una dintre laturile


neparalele este perpendiculara pe cele doua)

PROPIETATI:
1. In orice trapez, unghiurile alaturate fiecarei laturi neparalele sunt suplementare;

Cand un patrulater convex devine trapez?

1. Daca intr-un patrulater convex unghiurile alaturate unei laturi sunt suplementare
atunci este trapez;

DEF: Numim l.m. in trapez, segmentul ce uneste mijloacele laturilor neparalele.

PROPIETATEA l.m.: L.m. intr-un trapez este paralela cu bazele si egala cu jumatate
din suma bazelor (l.m. este semisuma bazelor).

PROPIETATE: Segmentul PQ este segmentul aflat pe linia mijlocie intre diagonale


sau segmentul ce uneste mijloacele diagonalelor. El are lungimea cu semidiferenta
bazelor.

Trapezul isoscel:

DEF: Trapezul isoscel este trapezul care are laturile neparalelel congruente.

PROPIETATI:
1. In orice trapez isoscel, unghiurile alaturate fiecarei baze sunt congruente.
2. In orice trapez isoscel, diagonalele sunt congruente.
3. Daca intr-un trapez, unghiurile alaturate unei baze sunt congruente, atunci trapezul
este isoscel.
4. Daca intr-un trapez, diagonalele sunt congruente, atunci trapezul este isoscel.
Aria triunghiului:

DEF: Aria triunghiului este egala cu semiprodusul unei laturi a si inaltimea


corespunzatoare.

PARTICULARITATE: Atriunghi echilateral = l2√3 / 4

PROPIETATE: In orice triunghi, produsul dintr-o latura si inaltimea corespunzatoare


este constant pentru toate laturile triunghiului.

p(semiperimetrul) = a+b+c / 2

Formula lui Heron.

PROPIETATEA MEDIANEI:
Orice mediana imparte un triunghi in 2 triunghiuri echivalente (care au aceleasi arii).

Aria triunghiului dreptunghic se poate calcula in 2 moduri:


1. I * h / 2 = C1 * C2 / 2 => I * h = C1 * C2

Aria patrulaterelor convexe:

Aparalelogram = B * H

Adreptunghiului = L * l

Arombului = l * h = d1 * d2 / 2

Apatratului = l2 = d2 / 2

Atrapez = (B + b) * h / 2 = l.m. * h

Cercul:
DEF: Totalitatea punctelor egal departate de un punct fix notat cu o si numit centrul
cercului se numeste cerc
DEF: Distanta de la centrul cercului la orice punct de pe cerc este constanta si se
numeste raza.
DEF: Segmentul care uneste 2 puncte distincte ale cercului se numeste coarda.
DEF: Coarda cu lungimea cea mai mare contine centru cercului si se numeste diametru.
Diametru = 2 * Raza
DEF: Distanta considerata pe cerc intre 2 puncte distincte se numeste arc de cerc.
DEF: Unghiul care are varful in centrul cercului si ca laturi 2 raze se numeste unghi la
centru.
Unghi la centru = masura arcului de cerc cuprins intre raze

DEF: Numim unghi inscris in cerc unghiul cu varful pe cerc are carui laturi contin
coarde ale cencului.

∠ BAC = BC / 2
In consecinta orice unghi inscris intr-un semicerc este un
unghi drept.

Teoreme in cerc:
T1: In oricare cerc, la arce congruente corespund coarce congruente si reciproc.
T2: In oricare cerc, diametrul perpendiculat pe coarda trece prin mijlocul coardei ci prin
mij arcului determinat de coarda si reciproc.
T3: In oricare cerc coardele congruente sunt egal departate de centrul cercului.
T4: In oricare cerc, 2 coarde paralele determina intre ele doua arce congruente.

OA = tangenta

Tr: Daca o dreapta este tangenta la cerc, atunci raza in


punctul de tangenta este perpendicular pe tangenta.
Teorema ciocului de cioara: Dintr-un punct exterior unui cerc se pot duce 2 tangente
exterioare cu urmatoarele propietati:
1. Tangentele sunt congruente;
2. Semidreapta dusa din punctul exterior care contine si centrul cercului este bisectoarea
unghiului format de tangente.
Poligoane regulate:
DEF: Se numeste polygon convex, un polygon in care oricare latura am allege, toate
varfurile nesituate pe latura considerate se afla de aceeasi parte a dreptei support din care
face parte latura respective.
OBS: Suma masurilor unghiurilor unui poligon convex cu n laturi este (n - 2) * 180°
unde n = nr de laturi.
OBS: Masura unui unghi al unui polygon regulat (are toate laturile si unghiurile
congruente) este (n -2) * 180° / n unde n = nr de laturi.
OBS: Orice poligon regulat se poate inscri intr-un cerc.
I. Hexagon inscris in cerc

OA = R (raza cercului circumscris hexagonului)


AB = l (latura hexagonului regulat)
R=l
d (O;l) = ap(a6) (apotema hexagonului)
OM = ap
ABCDEF = hexagon regulat inscris in cerc
DEF: Se numeste apotema unui poligon regulat segmental care uneste cercul centrului si
mijlocul unei laturi si este perpendicular pe latura.
II. Triunghi echilateral inscris in cerc:

AB = BC = CA = l3
∠A = ∠B = ∠C = 60°

OA = OB = OC = R3
d (O; BC) = OM = a3 (apotema triunghiului echilateral)
AM ⊥BC, AM = h3 (inaltimea triunghiului echilateral)

H3 = l3 * √3 / 2
P3 = 3 * l 3
A3 = l2 * √3 / 4
R3 = l3√3 / 3
a3 = l3√3 / 6
III. Patrat inscris in cerc

AB = BC = CD =DA = l4
P4 = 4*l4
A4 = l42
R4 = l4√2 / 2
a4 = l4 / 2

S-ar putea să vă placă și