Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa recapitulativa pentru clasa a VIII a

Tema :PATRULATERE
1. Intr-un patrulater convex ABCD m A = 60 0 , m B 70 0 , m C 140 0 .
Care este masura unghiului D?
3
2. In patrulaterul convex ABCD, m A 40 0 ,masura unghiului B este de 2 ori
5
mai mare decat masura unghiului A, iar masura unghiuluiCeste egala cu media
aritmetica a primelor doua unghiuri. Sa se afle masurile unghiurilor patrulaterului.
3. Sa se determine masurile unghiurilor unui patrulater convex, stiind ca acestea sunt
direct proportionale cu numerele 3,4,5,6.
4. Sa se determine masurile unghiurilor unui patrulater convex, stiind ca acestea sunt
invers proportionale cu numerele 0,(3); 0,25; 0,125; 0,(1).
5. Perimetrul unui paralelogram este de 20 cm. Una dintre laturi are lungimea de 6
cm. Sa se afle lungimile celorlalte laturi.
6. Perimetrul unui paralelogram este de 33 cm, iar lungimea uneia dintre laturi este
dublul lungimii celeilalte. Sa se afle lungimile laturilor paralelogramului.
7. Un unghi al unui paralelogram are masura de 40o.Sa se calculeze masurile
celorlalte unghiuri ale paralelogramului.
8. Fie ABCD un parallelogram pentru care m B 4 x 0 15 0 si m
D 6 x 0 27 0 .Aflati masurile celor patru unghiuri ale paralelogramului.
9. Pe laturile unui parallelogram ca baze seconstruiesc in exterior triunghiuri
echilaterale. Sa se arate ca varfurile acestor triunghiuri, diferite de varfurile
paralelogramuluisunt varfurile unui alt paralelogram.

10. In paralelogramul ABCD, M si N sunt mijloacele laturilor AB si respectiv CD,


ACBD ={O}.
Sa se arate ca BMDN este paralelogram.
Sa se arate ca M, O, si N sunt coliniare
11. In dreptunghiul ABCD, AB>BC, BP AC, P AC si DM AC ,
M AC . Daca BP DC Q si DM AB N , sa se arate ca BQDN este
paralelogram si BPDM este parallelogram.
12. Sa se arate ca mijloacele laturilor unui dreptunghi determina varfurile unui romb.
13. Sa se arate ca mijloacele laturilor unui romb determina varfurile unui dreptunghi
14. Se considera dreptunghiul ABCD in exteriorul caruia se construiesc triunghiurile
echilaterale ABM si BCN. Sa se calculeze masura unghiului MDN.
15. Sa se arate ca piciorele perpendicularelor din varfurile unui dreptunghi pe
diagonale sunt varfurile unui dreptunghi.
16. Sa se arate ca mijloacele laturilor unui triunghi isoscel impreuna cu varful opus
bazei determina varfurile unui romb.
17. Un romb are un unghi de 120o, diagonala mica este de 8 cm. Sa se afle perimetrul
rombului.
18. Intr-un romb, una din diagonale este egala cu latura. Sa se afle:
unghiurile rombului
unghiurile formate de diagonale cu laturile rombului.
19. Se noteaza cu M si N mijloacele laturilor AB si DC ale rombului ABCD care are
m A 60 0 . Sa se arate ca BMDN este dreptunghi.
20. In dreptunghiul ABCD latura AB=2BC, iar M si N sunt mijloacele laturilor [AB]
respective [CD]. Daca AN DM P ,
AC BN E , MC BN Q siAC DM F se cere:
sa se arate ca AN BN
sa se arate ca MQNP este patrat
AF EF FC .
21. Sa se demonstreze ca paralelogramul care se formeaza unind mijloacele laturilor
unui dreptunghi are perimetrul egal cu suma diagonalelor dreptunghiului.
22. Pe baza mica a unui trapez isoscel ABCD se construieste patratul CDEF.
aratati ca patrulaterul ABFE este trapez isoscel;
daca masura unghiului DAB este de 60o, sa se afle masura unghiului BCF
23. Trapezul isoscel ABCD de baze ABDC are diagonalele perpendiculare si bazele
AB=18 cm si DC=10 cm. Se cere sa se calculeze lungimea segmentului MN, unde
MN AB si O MN , AC BD O .
24. In trapezul dreptunghic ABCD ABCD, AB>CD,m B m C 90 0 ,AC este
bisectoarea unghiului DAB. Se duce DM AC si se noteaza cu P si N simetricele
lui M fata de [BC] si respective [AB].
sa se arate ca punctele N,B, P sunt coliniare
sa se arate ca ANPC este paralelogram
25. In trapezul ABCD ,ADBC cu AD=8 cm si BC=12 cm diagonalele sunt
perpendiculare si diagonala Ac formeaza cu latura BC un unghi de 30o. se cere sa
se calculeze lungimea diagonalei BD.
26. Diagonalele trapezului isoscel ABCD formeaza un unghi de 600.Paralelele prin
varfurile trapezului la diagonalele acestuia determina patrulaterul MNPQ. Sa se
arate ca MNPQ este romb si o diagonala a acestuia este congruenta cu diagonala
trapezului.

Bibliografie:
Algebra-Geometrie clasa a VI a ,mate 2000+4 Dan Branzei, Dan Zaharia,
Maria Zaharia
Algebra-Geometrie clasa a VII a, mate 2000+4, Dan Branzei, Anton
Negrila, Maria Negrila
Culegere de matematica pentru perfectionarea elevului de gimnaziu-Sorin
Deaconu
Profesor : Misca Voicu- Scoala Alios
Profesor: Buzatu Daniel-Scoala Remetea-Mica

.
10. Pe latur
paralelogram ca ba
construiesc in exter
triunghiuri
echilaterale. Sa se a
varfurile acestor tri
diferite de varfurile
paralelogramului