Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala cu clasele I – VIII “Anghel Saligny” Banloc

Timiş

PROIECT DIDACTIC

Data : 01.02.2006
Clasa : a VIII-a A
Obiectul : Matematică –Algebră
Unitatea de învăţare : Funcţii
Tema lecţiei : Funcţii. Aplicaţii
Tipul lecţiei : mixtă
Durata : 50 minute
Profesor : Dălinesc Daniel Liviu
Obiective operaţionale :
O1 : Să reprezinte grafic o funcţii ;
O 2 : Să-şi însuşească modul de rezolvare a diferitelor aplicaţii referitoare la grafice de funcţii
Strategii didactice :
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, algoritmizarea, observaţia, expunerea, exerciţiul.

Mijloace şi materiale didactice: manual, culegeri, fişă de lucru, calculator, videoproiector


Forme de organizare: frontală, individuală.
Momentele Obiec Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluare Timp
lecţiei tive
Moment Salut; absenţi; pregătirea celor necesare pentru lecţie. 1′
organizatoric
Verificarea Se verifică oral tema pentru acasă, iar dacă este cazul se Activitate frontala Aprecieri
temei pentru explică sau chiar se rezolva problemele care nu au fost verbale 2′
acasă rezolvate.
Verificarea O1 Rezolvarea exerciţiilor I a) , b) de pe Fişa de lucru Fişa de lucru Scrisă 10′
cunoştinţelor Activitate frontala
Anunţarea Elevii sunt informaţi care va fi tema orei de azi: Funcţii. Expunere
temei şi a Aplicaţii 1′
obiectivelor
Prezentarea O2 • Cum stabilim dacă un punct aparţine graficului unei Explicaţia Aprecieri 30′
conţinutului şi funcţii Conversaţia verbal
dirijarea învăţ. • Determinarea unei funcţii liniare a cărui grafic conţine Exerciţiul
două puncte date. Anexa
• Puncte coliniare.
• .Determinarea funcţiilor când cunoaştem coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor lor.
• Aflarea coordonatelor punctului de intersecţie a două
grafice.
Asigurarea O2 • se repetă tipurile de aplicaţii studiate conversaţia Aprecieri 5′
retenţiei şi a verbale
transferului
Tema Exerciţiile III 1,2,3 Fişa de lucru 1′
ANEXĂ
GRAFICE DE FUNCŢII. APLICAŢII

1. Cum stabilim dacă un punct aparţine graficului unei funcţii.


Fie f o funcţie. Punctul A( a; b ) ∈ G f ( x ) ⇔ f ( a ) = b

Aplicaţia 1: Fie funcţia f : R → R , f ( x ) = 2 x + 1. Stabiliţi care dintre punctele ce urmează


aparţin graficului funcţiei : A( −1;−1), B ( 0;2 ) .

2. Determinarea unei funcţii liniare a cărui grafic conţine două puncte date.
• Funcţia f liniară ⇒ f : R → R , f ( x ) = ax + b.
• A( c; d ) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( c ) = d
A( m; n ) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( m ) = n

 f ( c) = d
Se rezolvă sistemul 

 f ( m) = n

• Se înlocuiesc valorile lui a şi b în legea de corespondenţă şi astfel am obţinut


funcţia.

Aplicaţia 2: Să se determine funcţia liniară a cărui grafic conţine punctele :


A(−1;3), B (1;1)

REZOLVARE :

• Funcţia f liniară ⇒ f : R → R , f ( x ) = ax + b.
• A( − 1;3) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( − 1) = 3 ⇒ −a + b = 3
B ( 1; 1) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( 1) = 1 ⇒ a + b = 1

− a+ b= 3
• Se rezolvă sistemul 

 a+ b= 1
• Soluţia sistemului este ( −1;2 )

• Se înlocuiesc valorile lui a şi b în legea de corespondenţă şi astfel am obţinut


funcţia : f : R → R , f ( x ) = −x + 2.

3. Puncte coliniare.
Pentru a demonsra că trei puncte sunt coliniare :
• Determinăm funcţia liniară care trece prin două din aceste puncte ;(Aplicaţia 2)
• Verificăm dacă al treilea punct aparţine graficului acestei funcţii ;(Aplicaţia 1)

Aplicaţia 3: Stabiliţi dacă următoarele puncte sunt coliniare: A( −2;0 ), B( 2;4 ), C (5;7 ) .

REZOLVARE :

1
• Funcţia f liniară ⇒ f : R →R , f ( x ) = ax + b.
• A( − 2;0 ) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( − 2 ) = 0 ⇒ −2a + b = 0
B( 2; 4 ) ∈ G f ( x ) ⇒ f ( 2 ) = 4 ⇒ 2a + b = 4

 − 2a + b = 0
• Se rezolvă sistemul 

 2a + b = 4
• Soluţia sistemului este (1;2 )

• Se înlocuiesc valorile lui a şi b în legea de corespondenţă şi astfel am obţinut


funcţia : f : R → R , f ( x ) = x + 2.
• Se verifică, dacă punctul C ( 5;7 ) ∈G f ( x ) :
Calculăm f ( 5) = 5 + 2 ⇒ f ( 5) = 7 ⇒ A( −2;0 ), B( 2;4 ), C (5;7 ) sunt coliniare.

4.Determinarea funcţiilor când cunoaştem coordonatele punctului de intersecţie a


graficelor lor.

• Ce înseamnă că un punct aparţine intersecţiei graficelor ?


• El aparţine fiecărui grafic.
• Scrieţi relaţiile de apartenenţă.
• Rezolvaţi sistemul obţinut.
• Înlocuiţi valorile obţinute în legile de corespondenţă.
• Scrieţi funcţiile.

Aplicaţia 4: Se consideră funcţiile f : R → R , f ( x ) = ax +1 şi g : R →R , g ( x ) = 3 x + b.


a) Să se determine funcţiile ştiind că punctul de intersecţie a graficelor celor două funcţii
este A(1;2 ) ;
b) Să se traseze graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de axe de coordonate.

REZOLVARE :

a) Determinarea funcţiilor :

2
 (1;2)∈ GA f(x)  f(1)= 2 a+1= 2 a= 1
(1;2) f(x) GGA g(x)⇒∩∈  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒
 (1;2)∈ GA g(x) g(1)= 2  + b= 23 b= −1

f ( x ) = x +1 şi g ( x ) = 3 x −1

b) Trasarea graficelor celor două funcţii în acelaşi sistem de axe de


coordonate.

• se reprezintă punctul de intersecţie a celor două grafice


• se dă o valoare lui x, din domeniul de definiţie al fiecărei funcţii (poate fi
aceeasi pentru cele două funcţii)
• se calculează valorile lui f şi g în punctele alese
• se reprezintă aceste puncte
• se trasează graficele
5. Aflarea coordonatelor punctului de intersecţie a două grafice.

• Considerăm punctul de intersecţie a graficelor M ( a; b )


• Ce înseamnă că un punct aparţine intersecţiei graficelor ?
• El aparţine fiecărui grafic.
• Scrieţi relaţiile de apartenenţă.
• Deducem relaţia f ( a ) = g ( a )
• Rezolvăm ecuaţia aflând pe a
• Înlocuim valoarea lui a în prima relaţie(sau a doua)
• Rezolvăm ecuaţia în b
• Scriem coordonatele punctului M

Aplicaţia 5 : Se consideră funcţiile :


f : R → R , f ( x ) = x + 2 şi g : R →R, g ( x ) = 2 x + 3 .
Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două
funcţii.

• Fie :

3
 M(a;b) ∈ Gf(x)  f(a) = b
M(a;b) ∈ Gf(x) ∩ Gg(x) ⇒  ⇒  ⇒ f(a) = g(a) a 22 a 3⇒+=+⇒
 M(a;b) ∈ Gg(x)  g(a) = b
⇒ a = −1
• Înlocuim valoarea lui a în prima relaţie
• Obţinem ecuaţia -1+2=b
• b=1
• M ( −1;1)

FIŞĂ DE LUCRU

 x + 2, d aă xc < − 1
I. a) Reprezentaţi grafic funcţia : f : { − 4;− 3;− 2 − 1;0;1;2} → R, f ( x ) = 
 − 2 x, d aă xc ≥ − 1

4
 x + 2, d ăa x <c − 1
b) Reprezentaţi grafic funcţia g : R → R, f ( x ) = 
 − 2x, d ăa x ≥c − 1
II.
Aplicaţia 1: Fie funcţia f : R → R , f ( x ) = 2 x +1. Stabiliţi care dintre punctele ce urmează
aparţin graficului funcţiei : A( −1;−1), B (0;2 ) .

Aplicaţia 2: Să se determine funcţia liniară a cărui grafic conţine punctele :


A(−1;3), B (1;1)

Aplicaţia 3: Stabiliţi dacă următoarele puncte sunt coliniare: A( −2;0 ), B( 2;4 ), C (5;7 ) .

Aplicaţia 4: Se consideră funcţiile f : R → R , f ( x ) = ax +1 şi g : R →R , g ( x ) = 3 x + b.


a) Să se determine funcţiile ştiind că punctual de intersecţie a graficelor celor două funcţii
este A(1;2 ) ;
b) Să se traseze graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de axe de coordonate.

Aplicaţia 5 : Se consideră funcţiile :


f : R → R , f ( x ) = x + 2 şi g : R →R, g ( x ) = 2 x + 3 .
Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două
funcţii.

III. Tema pentru acasă :

1) Fie funcţia f : R →R , f ( x ) = 3 x + a. Să se determine valoarea lui “ a “ ştiind că


punctul A( −2;−3) se găseşte pe graficul funcţiei.

2) Stabiliţi dacă următoarele puncte sunt coliniare: A( −1;7 ), B ( 2;−2 ), C (3;−7 ) .

3) Se consideră funcţiile f : R → R , f ( x ) = x +1 şi g : R → R , g ( x ) = f ( 2 x − 3) .
a) Să se determine funcţia g şi să se traseze în acelaşi sistem de axe de
coordonate graficele celor două funcţii.
b) Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor
două funcţii.

S-ar putea să vă placă și