Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare scrisă la Matematică

Clasa a VIII-a
Semestrul I, 2018-2019

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

5p 1. Rezultatul calculului |–24| : 6 + 20170 este egal cu ... .


5p 2. Dintre numerele a = 21 şi b = 13 3 mai mare este numărul ...
5p 3. În intervalul (-2; 5] se află un număr de … numere întregi.
5p 4. Forma descompusă în factori a expresiei x 2  4 x  4 este egală cu … .
5p 5. Mulţimea x  R | 2  x  6 reprezinta intervalul ... .
5p 6. ABCDABCD din figura 1 este un cub. Măsura unghiului dintre
dreapta BC şi AA' este egală cu ....

SUBIECTUL II (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

5p 1. .Desenati pe foaia de examen piramida patrulatera regulata VABCD .


5p 2. Calculati: 2  3  2 32  27  4 12  3 8
3. Fie
 x  1 2 x 2  x  2 x  1  ( x  2)( 2 x  1)  1 1 
E ( x)       2 x  R   2, , ,4
 2x  1 4x  1 2x  1  x  2x  8
2
,  2 2 
a) Descompuneţi în factori x  2 x  8 .
2
5p
x2
5p b) Arătaţi că E ( x)  .
x4
5p c)Determinați 𝑛 ∈ 𝑍 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝐸(𝑛) ∈ 𝑍 .

1 1 1
5p 4. Calculaţi suma S =  
2 1 3 2 4 3

SUBIECTUL III (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

1.. Piramida triunghiulară regulată VABC cu baza ABC are latura bazei AB= 12√3m, și
înălțimea VO= 12 m.
5p a) Calculați aria bazei.
5p b) Arătați că apotema piramidei are lungimea egală cu 6√5 m.
5p c) Calculați măsura unghiului determinat de o muchie laterală cu planul bazei.

2. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' are dimensiunile AB=8√3cm, BC=8cm, AA'=12cm.


Calculați:
5p a) distanța de la punctul D' la diagonala AC
5p b) distanța de la D la planul (D'AC)
5p c) aria triunghiului ACM unde M este mijlocul lui D'C'.
Barem de corectare
Lucrare scrisă la Matematică
Clasa a VIII-a
Semestrul I, 2018-2019

Subiectul I ( 30 puncte)
1. 5 .........................................5p
2. b = 13 3 .........................................5p
3. 7 .........................................5p
4. (𝑥 + 2)2 .........................................5p
5. (−2, 6] .........................................5p
6. 45° .........................................5p

Subiectul al II-lea (30 puncte)


1. .........................................5p

2. 2  3  2 32  27  4 12  3 8 =
√2 + √3 − 2 ∙ 4√2 + 3√3 − 4 ∙ 2√3 + 3 ∙ 2√2 = .........................................2p
√2 + √3 − 8√2 + 3√3 − 8√3 + 6√2 = .........................................2p
−√2 − 4√3 = −(√2 + 4√3) .........................................1p

3.a) x  2 x  8 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 2𝑥 − 8 = 𝑥(𝑥 − 4) + 2(𝑥 − 4)


2
.........................................3p
= (𝑥 − 4)(𝑥 + 2) .........................................2p

3.b)
 x  1 2 x 2  x  2 x  1  ( x  2)( 2 x  1)  1 1 
E ( x)       2 x  R   2, , ,4
 2x  1 4x  1 2x  1  x  2x  8
2
,  2 2 
(𝑥 + 1)(2𝑥 + 1) + 2𝑥 2 − 𝑥 + 2 − (𝑥 − 1)(2𝑥 − 1) (𝑥 − 2)(2𝑥 − 1)
𝐸(𝑥) = ( )∙
(2𝑥 − 1)(2𝑥 + 1) (𝑥 − 4)(𝑥 + 2)
Amplificare și înlocuire ...2p
2 (𝑥 − 2)(2𝑥 − 1)
2𝑥 + 5𝑥 + 2
𝐸(𝑥) = ( )∙
(2𝑥 − 1)(2𝑥 + 1) (𝑥 − 4)(𝑥 + 2)
(𝑥 + 2)(2𝑥 + 1) (𝑥 − 2)(2𝑥 − 1)
𝐸(𝑥) = ∙
(2𝑥 − 1)(2𝑥 + 1) (𝑥 − 4)(𝑥 + 2)
x2
E ( x)  .............................................................................................3p
x4
𝑛−2  1 1 
3.c) 𝐸(𝑛) = 𝑛−4 ∈ 𝑍 , n  R   2, , ,4 ...............................................................................1p
 2 2 
𝑛−2−2+2 𝑛−4+2 𝑛−4 2 2
𝐸(𝑛) = = = + = 1+ ∈𝑍
𝑛−4 𝑛−4 𝑛−4 𝑛−4 𝑛−4
......................................2p
2
∈ 𝑍 ↔ (𝑛 − 4) ∈ 𝐷2 = {−2, −1, 1,2 }
𝑛−4
.........................................2p

𝑛 ∈ {2,3,5,6} și 𝑛 ∈ 𝑍 → 𝑆: 𝑛 ∈ {2,3,5,6} .........................................1p

1 1 1
4. S=  
2 1 3 2 4 3
După raționalizarea numitorilor obținem :
√2 − 1 √3 − √2 √4 − √3
𝑆= + +
1 1 1
..............................................3p
După reducerea termenilor asemenea obținem
𝑆 = √4 − 1 = 2 − 1 = 1
..............................................2p

Subiectul al III-lea (30 puncte)


1. Piramida triunghiulară regulată VABC cu baza ABC are latura bazei AB= 12√3m, și înălțimea
VO= 12 m.
5p a) Calculați aria bazei.
5p b) Arătați că apotema piramidei are lungimea egală cu 6√5 m.
5p c) Calculați măsura unghiului determinat de o muchie laterală cu planul bazei.

Rezolvare:
𝑙2 √3
a) 𝐴𝑏𝑎𝑧𝑒𝑖 = ......................................1p
4
(12√3)2 √3 144∙3√3
𝐴𝑏𝑎𝑧𝑒𝑖 = = 4 = 36 ∙ 3√3 = 108√3𝑚2 ......................................4p
4
b) Construim 𝑂𝑀 ⊥ 𝐵𝐶 ș𝑖 𝑉𝑀 ⊥ 𝐵𝐶, 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑂𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑧𝑒𝑖 ș𝑖 𝑉𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒𝑖.
𝑙 √3 12√3√3
𝑂𝑀 = 𝑎𝑏 = = = 6𝑚 .........................................2p
6 6
Î𝑛 ∆ 𝑉𝑂𝑀, 𝑚(∢𝑂) = 90°, 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐ă𝑚 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑖𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎 ș𝑖 𝑜𝑏ț𝑖𝑛𝑒𝑚 ∶
𝑉𝑀2 = 𝑉𝑂2 + 𝑂𝑀2 ↔ 𝑉𝑀2 = 122 + 62 ↔ 𝑉𝑀 = √144 + 36 = √180 = 6√5𝑚 ............3p
𝑉𝐵
c) 𝑚(∢𝑉𝐵, (𝐴𝐵𝐶)) = 𝑚(∢𝑉𝐵, 𝑝𝑟(𝐴𝐵𝐶) ) = 𝑚(∢𝑉𝐵, 𝐵𝑂) = 𝑚(∢𝑉𝐵𝑂) ...............................3p
𝑙√3 12√3√3
Î𝑛 ∆𝐴𝐵𝐶 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝑂𝐵 = 𝑅 = = = 12𝑚
3 3
Î𝑛 ∆ 𝑉𝑂𝐵, 𝑚(∢𝑂) = 90°, observăm că 𝑉𝑂 = 𝑂𝐵 = 12𝑚 𝑑𝑒𝑐𝑖 ∆𝑉𝑂𝐵 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑐 𝑖𝑠𝑜𝑠𝑐𝑒𝑙
→ 𝑚(∢𝑉𝐵𝑂) = 45° ..................................2p

2. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' are dimensiunile AB=8√3cm, BC=8cm, AA'=12cm.


Calculați:
5p a) distanța de la punctul D' la diagonala AC
5p b) distanța de la D la planul (D'AC)
5p c) aria triunghiului ACM unde M este mijlocul lui D'C'.

a) 𝐷𝐷′ ⊥ (𝐴𝐵𝐶), 𝐷𝐷′ ∩ (𝐴𝐵𝐶) = {𝐷}


𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑚 𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐶, Conform 𝑇3 ⊥ 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡ă
𝐷𝐸 ∩ 𝐴𝐶 = {𝐸} ; 𝐷𝐸, 𝐴𝐶 ⊂ (𝐴𝐵𝐶) 𝐷′𝐸 ⊥ 𝐴𝐶
𝐷′ ∈ 𝐷𝐷′ 𝑑(𝐷′ , 𝐴𝐶) = 𝐷′𝐸 ...........2p

În ∆𝐴𝐷𝐶, 𝑚(∢𝐷) = 90°, 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐ă𝑚 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑖𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎 ș𝑖 𝑎𝑓𝑙ă𝑚 𝐴𝐶.


𝐴𝐶 2 = 𝐴𝐷2 + 𝐷𝐶 2 ↔ 𝐴𝐶 = √64 + 64 ∙ 3 = √64 ∙ 4 = 16𝑐𝑚
𝐴𝐷∙𝐷𝐶 8∙8√3
𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐶 → 𝐷𝐸 = = = 4√3𝑐𝑚
𝐴𝐶 16
În ∆𝐷 𝐷𝐸, 𝑚(∢𝐷) = 90°, 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐ă𝑚 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑖𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎 ș𝑖 𝑎𝑓𝑙ă𝑚 𝐷′ 𝐸.

𝐷′𝐸 2 = 𝐷′𝐷2 + 𝐷𝐸 2 ↔ 𝐷′ 𝐸 = √144 + 48 = √192 = 8√3cm. ........................3p

b) 𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐶
𝐷′𝐸 ⊥ 𝐴𝐶 DF⊥(D'AC) deci d(D,(D'AC))=DF ..........................3p
Construim DF ⊥ 𝐷′𝐸

𝐷′𝐷∙𝐷𝐸 12∙4√3
𝐷𝐹 = = = 6𝑐𝑚 ...........................2p
𝐷′𝐸 8√3
c)
Construim 𝑀𝑀′ ⊥ 𝐶𝐷, 𝑀′ 𝑚𝑖𝑗 [𝐶𝐷] și M'H⊥AC
MM'⊥(ABC)
MM'∩ 𝐶𝐷 = {𝑀′}, CD⊂(ABC) Conform T3⊥ rezultă că
M'H⊥AC, M'H∩AC={𝐻}, unde M'H, AC ⊂(ABC) MH⊥AC...........................2p
𝑀 ∈ 𝑀𝑀′

𝐷′𝐸 ⊥ 𝐴𝐶 ; M'H⊥AC → 𝐷 ′ 𝐸 ∥ 𝑀′𝐻


𝐷𝐸 4√3
M'H linie mijlocie în ∆𝐶𝐷𝐸, 𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑀′ 𝐻 = 2 = 2 = 2√3𝑐𝑚
In ∆𝑀𝑀′ 𝐻, 𝑚(∢𝑀′ ) = 90°, 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑖𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑖 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚 𝑀𝐻
𝑀𝐻 2 = 𝑀𝑀′2 + 𝑀′𝐻 2 ↔ 𝑀𝐻 = √144 + 12 = √156 = 2√34𝑐𝑚
𝐴𝐶∙𝑀𝐻 16∙2√34
𝐴∆𝐴𝐶𝑀 = = = 16√34𝑐𝑚2 ......................................................3p
2 2

S-ar putea să vă placă și