Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare scrisă la Matematică

Clasa a VIII-a
Semestrul I, 2016-2017

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

5p 1. Rezultatul calculului |–24| : 6 + 20170 este egal cu ... .


5p 2. Dintre numerele a = 21 şi b = 13 3 mai mare este numărul ...
5p 3. În intervalul (-2; 5] se află un număr de … numere întregi.
5p 4. Forma descompusă în factori a expresiei x 2  4 x  4 este egală cu … .
5p 5. Mulţimea  x  R | 2  x  6 reprezinta intervalul ... .
5p 6. ABCDABCD din figura 1 este un cub. Măsura unghiului dintre
dreapta BC şi AA' este egală cu ....

SUBIECTUL II (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

5p 1. .Desenati pe foaia de examen piramida patrulatera regulata VABCD .


5p 2. Calculati: 2  3  2 32  27  4 12  3 8
3. Fie
 x  1 2x 2  x  2 x  1  ( x  2)(2 x  1)  1 1 
E ( x)      x  R   2, , ,4
 2x  1 4x  1
2
2 x  1  x 2  2 x  8  2 2 
,
5p a) Descompuneţi în factori x 2
 2 x  8 .
x2
5p b) Arătaţi că E ( x)  .
x4
5p c)Determinați .

1 1 1
5p 4. Calculaţi suma S =  
2 1 3 2 4 3

SUBIECTUL III (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

1.. Piramida triunghiulară regulată VABC cu baza ABC are latura bazei AB= m, și
înălțimea VO= 12 m.
5p a) Calculați aria bazei.
5p b) Arătați că apotema piramidei are lungimea egală cu m.
5p c) Calculați măsura unghiului determinat de o muchie laterală cu planul bazei.

2. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' are dimensiunile AB= cm, BC=8cm, AA'=12cm.


Calculați:
5p a) distanța de la punctul D' la diagonala AC
5p b) distanța de la D la planul (D'AC)
5p c) aria triunghiului ACM unde M este mijlocul lui D'C'.
Barem de corectare
Lucrare scrisă la Matematică
Clasa a VIII-a
Semestrul I, 2016-2017

Subiectul I ( 30 puncte)
1. 5 .........................................5p
2. b = 13 3 .........................................5p
3. 7 .........................................5p
4. .........................................5p
5. .........................................5p
6. .........................................5p

Subiectul al II-lea (30 puncte)


1. .........................................5p

2. 2 3  2 32  27  4 12  3 8 =
.........................................2p
.........................................2p
.........................................1p

3.a) x  2 x  8
2
.........................................3p
.........................................2p

3.b)
 x  1 2x 2  x  2 x  1  ( x  2)(2 x  1)  1 1 
E ( x)      x  R   2, , ,4
 2x  1 4x  1
2
2 x  1  x 2  2 x  8  2 2 
,

Amplificare și înlocuire ...2p

x2
E ( x)  .............................................................................................3p
x4
 1 1 
3.c) , n  R   2, , ,4 ...............................................................................1p
 2 2 
......................................2p

.........................................2p

și .........................................1p

1 1 1
4. S=  
2 1 3 2 4 3

După raționalizarea numitorilor obținem :

..............................................3p
După reducerea termenilor asemenea obținem

..............................................2p

Subiectul al III-lea (30 puncte)


1. Piramida triunghiulară regulată VABC cu baza ABC are latura bazei AB= m, și înălțimea
VO= 12 m.
5p a) Calculați aria bazei.
5p b) Arătați că apotema piramidei are lungimea egală cu m.
5p c) Calculați măsura unghiului determinat de o muchie laterală cu planul bazei.

Rezolvare:

a) ......................................1p

......................................4p
b) Construim

.........................................2p

............3p

c) ...............................3p

observăm că
..................................2p

2. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' are dimensiunile AB= cm, BC=8cm, AA'=12cm.


Calculați:
5p a) distanța de la punctul D' la diagonala AC
5p b) distanța de la D la planul (D'AC)
5p c) aria triunghiului ACM unde M este mijlocul lui D'C'.

a)
Conform

...........2p

În

În
cm. ........................3p
b)
DF⊥(D'AC) deci d(D,(D'AC))=DF ..........................3p
Construim DF

...........................2p

c)
Construim și M'H⊥AC
MM'⊥(ABC)
MM' , CD⊂(ABC) Conform T3⊥ rezultă că
M'H⊥AC, M'H AC= , unde M'H, AC ⊂(ABC) MH⊥AC...........................2p

; M'H⊥AC

M'H linie mijlocie în

In

......................................................3p

S-ar putea să vă placă și