Sunteți pe pagina 1din 7

SISTEME DE DOUA ECUATII CU

DOUA NECUNOSCUTE
Profesor V Corcalciuc Scoala nr.146 I G Duca Bucuresti
( Lectie facuta dupa manualul de clasa a 7-a prof.Radu)

Un ansamblu de doua ecuatii cu doua necunoscute notat :


 a x+ b y+ c = 0
 unde a, b.c.d .e. f ∈R este un sistem de doua ecuatii cu
 d x+ e y+ f = 0
doua necunoscute.
Definitie
O pereche de numere reale(x,y) care verifica simultan cele doua
ecuatii se numeste solutie a sistemului.
A rezolva sistemul de ecuatii inseamna a-i determina solutiile.
Doua sisteme se numesc echivalente daca au aceeasi multime de
solutii.
Avem doua metode de rezolvare a unui sistem de doua ecuatii cu
doua necunoscute: metoda reducerii si metoda substitutiei.
METODA REDUCERII
Se procedeaza astfel:
1. Se inmultesc termenii unei ecuatii cu un numar, iar
termenii celeilalte ecuatii cu un alt numar astfel incat prin
adunarea sau scaderea egalitatilor sa se anuleze termenii
ce contin una din necunoscute.(termenii se reduc)
2. Se rezolva ecuatia cu o singura necunoscuta obtinuta.
3. Se introduce valoarea necunoscutei aflate intr-una dintre
ecuatiile sistemului si se rezolva ecuatia obtinuta.( sau se
poate rezolva tot prin reducere pentru a afla a doua
necunoscuta.)
4. Perechea de numere obtinuta este solutia sistemului.
5. Este posibil ca in urma amplificarii si adunarii celor doua
ecuatii sa se anuleze toti termenii ce contin
necunoscutele.In acest caz sistemul nu are solutie unica.
EXERCITII

 − 4x − 6 y + 1 = 0
 2x + 3y − 5 = 0 → (−• 2) 
1.  ⇒  1 x + 65y + 6 = 0⇒ 11x + 16 = 0 ⇒ x =
− 16

 5x + 2 y + 2 = 0 → • 3 
11


 16  32 55 + 32 87 87 1 29
⇒ 2 •  −  + 3y = 5 ⇒ 3y = 5 + ⇒ 3y = ⇒ 3y = ⇒y= • =
 11  11 11 11 11 3 11
 16 29 
Sistemul are solutia:  − 11 ; 11 
2.

 2x − 3y = 5  2x − 3y = 5 3 5
 ⇒  ⇒ 5x = 3 ⇒ x = 5 7⇒= 2 7−• 3y 5⇒= 14 − 3 y = 5 ⇒ −3 y = 5 − 14 ⇒ −3 y = −9 ⇒ y = 3

 x y =+ 1 •→ 3 0 3x+ 3y = 3 0 5
Sistemul are solutia (7;3)

3.
 3x+ 4y= 6 •→− 5  1 x+ 2 y= 5− 3 0 0 1 2 3
 ⇒  ⇒ 4 y= − 1 ⇒1y= − 2 = − 3 3
 5x+− 7y= 3 •→− 3  −1 x+ 2 y= −59 1 3 4 1
 3x+ 4y= 6→− • (− 7)  − 2 x− 2 y= 41 8 2 − 8 2
 ⇒  −⇒ 4 x= 8 x1=⇒− 2= 2
 5x+− 7y= 3 •→− 4  −12 x+ 2 y= − 01 8 2 − 4 1
Sistemul are solutia (-3;2)

METODA SUBSTITUTIEI
Se procedeaza astfel:
1. Se scoate o necunoscuta din una din ecuatii.
2. Se introduce necunoscuta scoasa in a doua ecuatie.
3. Se afla necunoscuta.
4. Cu solutia aflata se revine la prima ecuatie si se afla a doua
necunoscuta.

Exemplu:
1.
 2x − 3y = 5

 x + y = 1 0⇒ x = 1 0− y
⇒ 2 x − y = 5 ⇒ 2(10 − y ) − 3 y = 5 ⇒ 20 − 2 y − 3 y = 5 ⇒ −5 y = −15 ⇒ y = 3
x = 10 − y ⇒ x = 10 − 3 = 7 ⇒ S = {7;3 }

 2x + 3y = 5

2.  − 2 − 2y
 5 x + 2 y = − 2 ⇒ 5 x = − 2 − 2 y ⇒ x =
5
 2 + 2y  29
2 x + 3 y = 5 ⇒ 2 −  + 3 y = 5 ⇒ −4 − 4 y + 15 y = 25 ⇒ 11 y = 29 ⇒ y =
 5  11

29
2+ 2⋅
2 + 2y 11 = − 22 + 58 = − 16
x=− ⇒x=−
5 5 55 11
 16 29 
S= − 11 ; 11 
METODE COMBINATE
1.
 7 2
 x + 2 y 2x − y = 1 6
+


 5 + 3 = 13
 x + 2 y 2 x − y
1 1
Notam =t si =v ⇒
x +2y 2x − y
7t+ 2v= 1 7t+ 2v= 1 /•(− 36) − t− 62 v=6−4 1 8
 ⇒  ⇒  ⇒ − 1 t= − 2 ⇒ t= 2 1 2
5t+ 3v= 1 5t+ 3v 1 /•= 2 3  t+ 61 v= 32 0 6
7t + 2v = 16 ⇒ 7 • 2 + 2v = 16 ⇒ 2v = 2 ⇒ v = 1
Avem deci :

 2x + 4 y = 1
 1
 x + 2y = 2 51

 ⇒  ⇒ y = 2x − 1 ⇒ 2x + 4( 2x − 1) = 1 ⇒ 1 x =0 5 ⇒ x = =
 2x − y = 1
 1 =1
 2 x − y 1 02
1 1 
⇒ y = 2⋅ −1 = 0 ⇒ S =  ;0
2 2 
2.

 3 x − 1 + 5 y = − 1 1

 4 x − 1 + 2 y = 4

 3x +− 51 y= − /1 • ( − 2) 1 − 6x 1−− 1 y = 2 0 2 4 2
⇒  ⇒  ⇒ 1 x 1 =− 4 ⇒ x 1 =− 2 = 3
 4x 1+− 2y 4/•= 5  2 x 1+− 1 0y = 2 0 0 1 4
3 x −1 +5 y = −11 ⇒3 ⋅ 3 +5 y = −11 ⇒5 y = −20 ⇒y = −4

 3 4
 x− 1 = 3⇒ x− 1=  ⇒ x = 
 − 3 − 2
 y −= 4

S = {( 4;−4 ); ( − 2;−4 )}

3.

 x 3− 2 2 + y 3+ 2 2 = 6


 x 3 + 2 2 + y 3 − 2 2 = 2

{x 3 − 2 2 + y 3 + 2 2 = 6 / •( − 3 + 2 2 )

x 3 + 2 2 + y 3 − 2 2 = 2 / • 3 −2 2


( )( )
2
 
 − x 3 − 2 2 3 + 2 2 − y 3 + 2 2  = − 6 3 + 2 2

( )( )
2
 x 3 − 2 2 3 + 2 2 + y 3 − 2 2  = 2 3 − 2 2
  

Dar 3 −2 2 = ( 2 −1 ) 2
= 2 −1

3 +2 2 = ( 2 +1 ) 2
= 2 +1

(3 − 2 2 )(3 + 2 2 ) = (
32 − 2 2 ) 2
= 9 −8 =1
( ) ( )
 − x − y 3 + 2 2 = − 6 2 + 1

( ) ( )
 x + y 3 − 2 2 = 2 2 − 1
⇒ −3 y − 2 y 2 + 3 y − 2 y 2 = −6 2 − 6 + 2 2 − 2 ⇒
2 +2
− 4 y 2 = −4 2 − 8 ⇒ y 2 = 2 + 2 ⇒ y = ⇒ y =1 + 2
2
x 3 −2 2 + y 3 +2 2 = 6 ⇒ x ( ) (
2 −1 + y )
2 +1 = 6

⇒x ( ) (
2 −1 + )
2 +1
2
=6 ⇒x ( )
2 −1 = 6 − 3 − 2 2 ⇒ x =
3 −2 2
2 −1

⇒x =
(3 − 2 2 )( 2 +1) = 3 2 +3 −4 −2 2
= 2 −1
( 2 −1)( 2 +1) 2 −1
S = {−1 + 2 ;1 + 2 }