Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

Reacțiii chimice – clasa a VII-a

1. Indică prin săgeți corespondența dintre reactanți și produșii de reacție:

Reactanți Produși de reacție


Na+ H 2 O Zn(N O3 )2 + Pb
Na2 O+ H 2 O FeCl2 + H 2 O
Fe+ HCl NaOH
Fe+Cl 2 FeCl3
Mg+ Al Cl 3 MgCl 2+ Al
Zn+ Pb ( N O 3 )2 NaOH + H 2

2. Clasificaţi substanţele de la exerciţiul precedent conform modelului de mai jos:

Substanţe Substanţe compuse


simple Oxizi Acizi Baze (hidroxizi) Săruri

3. Stabilește coeficienții următoarelor reacții:

a) Mg+ O2 → MgO
b) H 2 + I 2 → HI

c) NaOH + Al Cl 3 → Al (OH )3 ↓+ NaCl


0
d) NaHC O 3 t C → Na2 C O 3 +C O 2 ↑+ H 2 O

e) Fe+ HCl → Fe Cl 2+ H 2 ↑
f) Al+O2 → Al 2 O3
g) AgN O 3 + H 2 S O 4 → Ag 2 S O 4 + HN O 3

h) Al Cl3 + H 2 S O 4 → Al2 ( S O 4 )3 + HCl

i) KOH + H 3 PO 4 → K 3 P O 4 + H 2 O
j) Pb O 2 t 0 C → PbO+O 2 ↑
k) CaO+ H 2 O →Ca(OH )2

4. Scrie și egalează ecuațiile următoarelor reacții chimice:

a) hidrogen + oxigen → apă;


b) hidrogen + fluor → acid fluorhidric;
c) acid fluorhidric + hidroxid de sodiu → fluorură de sodiu + apă;
d) clorură de fer (III) + hidroxid de potasiu → clorură de potasiu + hidroxid de fer (III);

1/2
e) aluminiu + clor → clorură de aluminiu;
f) oxid de mercur t 0 C → mercur + oxigen;
g) clorură de calciu + acid azotic → azotat de calciu + acid clorhidric;
h) calciu + apă → hidroxid de calciu + hidrogen;
i) sulfat de fer (III) + clorură de bariu → sulfat de bariu + clorură de fer (III);
j) azot + hidrogen ⇄ amoniac

5. Completează spațiile libere astfel încât ecuațiile chimice să fie corecte:

a) S+O 2 →… …
b) CaO+ H 2 O →… …

c) 2 KClO 3 t 0 C → 2 KCl+ … … ↑

d) 2 H 2 O electroliză →… … ↑+… … ↑
e) S O 3+ H 2 O →… …
f) Zn+ 2 HCl → Zn Cl2 +… … ↑
0
g) CaC O 3 t C → … …+… … ↑

h) 2 H 2 O 2 t 0 C → 2 H 2 O+ … … ↑

i) … …+ HCl → N H 4 Cl
j) … …+ H 2 O→ H 2 C O 3

6. Se dau următoarele ecuații chimice:

(1) Zn+ H 2 S O 4 → ZnS O 4 + a↑


(2) Fe+Cl 2 → FeCl 3

(3) CuC O 3 t 0 C →CuO +d ↑

(4) HCl+ AgN O 3 →e ↓+ HN O 3

(5) NaOH + f → Cu ( OH )2 ↓+ Na 2 S O 4

(6) ( N H 4 ) 2 C O 3 → N H 3 ↑+ H 2 O+ d ↑

(7) Na 2 C O 3 + HCl → NaCl+ H 2 C O 3 {d H 2 O


Se cere:
a) să se determine substanțele corespunzătoare literelor;
b) să se stabilească coeficienții ecuațiilor date;
c) cărui tip de reacție aparține fiecare ecuație;
d) demonstrați că legea conservării maselor este valabilă pentru ecuațiile (2) și (3).

7. Arderea hidrogenului stă la baza obţinerii flăcării oxihidrice utilizată la tăierea şi sudura
metalelor. Ce cantitate de oxigen reacţionează cu 32 g hidrogen? Care este cantitatea de apă
formată?

2/2

S-ar putea să vă placă și