Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

COLEGIUL NAŢIONAL „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ

CONCURSUL JUDEŢEAN
MEMORIAL „ OCTAVIAN LARIONESCU”
EDIŢIA a VII- a
LUGOJ, 14 noiembrie 2015
Clasa a VIII-a

Notează pe foaia de concurs, în tabelul ataşat, cu X, răspunsul corect.


Fiecare item are un singur răspuns corect.
Se acordă 4,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

1. Enumerarea care conţine doar corpuri este:


a) sare de bucătărie,zgură, carte, apa din pahar; b) copac, heliu, oxigen, sticlă;
c) o cărămidă, hartă, cerneala din călimară, carte; d) sulf, beton, aeru din minge, lemn.

2. Indicaţi care dintre transformările următoare sunt chimice:


a) evaporarea apei; b) mărunţirea zahărului; c) dizolvarea sării; d) coclirea cuprului.

3. Pentru a separa componenţii unui amestec format din zahăr, apă şi praf de cretă se folosesc
metodele:
a) filtrare şi cristalizare; b) decantare şi sublimare;
c) cristalizare şi distilare; d) decantare şi cristalizare.

4. Grupa şi perioada în care se găseşte elementul chimic cu Z=15 este:


a) p= 4, g= 13(III A); b) p=3, g= 14(IVA); c) p= 3, g= 15(VA); d) p=2, g=15(VA).

5. Carbonul are 3 izotopi naturali 12C , 13C şi 14C cu ponderile 98,89٪, 1,01 % şi 0,1 %. Masa atomică
relativă a elementului chimic carbon este:
a) 12,0121; b) 11, 98; c) 12; d) 12,121.

6. Suma numerelor atomice a două elemente este 21, iar diferenţa este 19. Elementele sunt:
a) Ca şi Li; b) Mg şi He; c) Na şi H; d) Ca şi H.

7. Numărul electronilor care gravitează pe stratul 3 al elementului cu Z=19 este:


a) e- = 9 ; b) e- = 8 ; c) e- = 2 ; d) e- = 10 .

8. Speciile chimice izoelectronice cu neonul sunt:


a) Na+, Mg2+ , F−, O2- ; b) C4-, Br−,Ca2+, O2−; c) Mg2+ , F−,K+,S2− ; d) F−, O2−, Li+,Ca2+
(ZNe=10, ZLi=3, ZO=8, ZF=9, ZC=6, ZNa=11, ZMg=12, ZS=16, ZK=19, ZCa=20 , ZBr=35).

9. Raportul atomic şi raportul de masă a dicromatului de potasiu (K2Cr2O7) este:


a) K:Cr:O=2:2:7 şi K:Cr:O=78:52:16; b) K:Cr:O=2:1:7 şi K:Cr:O=39:102:16;
c) K:Cr:O=2:2:7 şi K:Cr:O=39:52:56; d) K:Cr:O=2:1:7 şi K:Cr:O=39:52:48;
(AK=39, ACr=52,AO=16).

10. Formula chimică a substanţei care conţine 40% Cu, 20% S şi 40% O este:
a) CuSO2; b) CuSO4; c) CuSO; d) CuSO3
(ACu=64; AS=32; AO=16).
11. Sulful denumit şi pucioasă este cunoscut din Antichitate. Numărul de molecule de S8 care se
găsesc în 2,56 g sulf este:
a) 0,6023∙1023; b) 6,023∙1023; c) 6,023∙1024; d) 6,023∙1021. (AS=32)

12. Un amestec format din CaCO3 şi Na2CO3 conţine în procente de masă 11,583% C. Raportul molar
a celor două componente din amestec este:
a) 1:2; b) 2:3; c) 3:4; d) 3:2. (ACa=40, ANa=23, AC=12, AO=16)

13. Un lanţ este format dintr-un aliaj care conţine 2g aur şi 5g argint. Compoziţia procentuală în care
se găsesc elementele este:
a) 28,47٪Au şi 71,53٪Ag; b) 22,47٪Au şi 77,53٪Ag;
c) 28,57٪Au şi 71,43٪Ag; d) 20,47٪Au şi 79,53٪Ag.

14. O soluţie cu densitatea 1,29 g/cm3 şi volumul 200 cm3 are concentraţia procentuală 40 %. Masa
dizolvatului este:
a) md=10,32g; b) md=103,2g; c) md=102,32g; d) md=20,32g .

15. O soluţie cu masa de 300g şi concentraţie de 10% se amestecă cu o soluţie cu masa 500g şi
concentraţie 18%.Concentraţia soluţiei finale este:
a) 15%; b) 20%; c) 30%; d) 10%.

16. Care din ecuaţiile de mai jos reprezintă o reacţie de descompunere:


a) 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl b) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
c) K2O + H2O →2KOH d) 2HgO →2 Hg↓ + O2↑

17. Masa unui amestec format din 6 moli de Mg şi 4 moli de Fe este:


a) 386g; b) 368g; c) 486g; d) 468g (AMg=24, AFe=56 ).

18. 300g de CaCO3 de puritate 80% se descompune cu un randament de 90%. Masa de var nestins
care se obţine este:
a) 12,096gCaO; b) 100,96gCaO; c) 120,96gCaO; d) 12,96g CaO
(ACa=40; AC=12; AO=16).

19. 146 g soluţie de acid clorhidric (HCl) de concentraţie 15% reacţionează cu 169,6 g soluţie sodă
de rufe (Na2CO3) de concentraţie 25%. Substanţa în exces şi masa acesteia este:
a) 14g HCl; b) 18,5gNa2CO3; c) 10,6g HCl; d) 10,6g Na2CO3
(ANa=23; AC=12; AO=16 ACl=35,5; AH=1).

20. 10 g sodiu metalic impur reacţionează cu 200 g apă. Din reacţie se degajă 4,48 l H2 (măsurat în
condiţii normale). Cantitatea de bază obţinută şi puritatea sodiului utilizat este:
a) 16 g NaOH, p=92% Na; b) 32 g NaOH, p=72% Na;
c) 20g NaOH, p=75%Na; d) 16 g NaOH, p=64%Na;
(ANa=23; AH=1; AO=16).
Indicaţie : 1 mol H2 (gaz) ocupă în condiţii normale (00C şi 1 atm) un volum de 22,4 l.

SUCCES!!!
BAREM DE CORECTARE, CLASA a VIII-a

Item a b c d
1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
7. X
8. X
9. X
10. X
11. X
12. X
13. X
14. X
15. X
16. X
17. X
18. X
19. X
20. X