Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL CHIMEXPERT

Ediţia a VI-a
Etapa a-II-a, 20 februarie 2010
Clasa a VIII-a

1) În Vechiul Testament, acest element este menţionat sub numele de „barzil”, provenit probabil de la vechii asirieni unde se
numea „barza”; înainte cu 1000 de ani de era noastră, s-au folosit 2500 tone din acest element la construirea Templului lui
Solomon de la Ierusalim. Elementul este:
a) Cu
b) Al
c) Zn
d) Fe
e) Si
2) În 1864 inginerul francez Pierre Martin inventează procedeul de fabricare a oţelului prin decarburarea incompletă a fontei.
Inspirat de procedeul de recuperare a căldurii, imaginat cu un an înainte de englezul William Siemens, el realizează un
cuptor ieftin pentru fabricarea oţelului. Cuptorul se numeşte:
a) Convertizor Bessemer
b) Cuptor Thomas
c) Cuptor Siemens Martin
d) Cuptor Siemens
e) Cuptor Martin
3) Un oxid al unui element, din care există în India la Delhi o coloană înaltă de peste 6 m cu o greutate de aproximativ 6 t,
construită de către Kumaragupta în anul 415 în cinstea tatălui său (care nu este atinsă de vicisitudinile vremii nici dupa 15
secole), are 5 atomi. Raportul dintre numărul de atomi ai elementului şi numărul de atomi de oxigen este 0,66. Oxidul are
formula:
a) Al2 O3
b) Cr2 O3
c) Mn2 O3
d) V2 O3
e) Fe2 O3.
4) Determină masa fontei cu 3,5 % carbon care poate fi obţinută din 7000 kg hematit de puritate 80%, dacă se lucrează cu un
randament de 95%
a) 3859 kg
b) 5389kg
c) 3589kg
d) 3958kg
e) 3895kg
5) Câte grame de fier cu 5% impurităţi trebuie amestecate cu pulbere de sulf, dacă după reacţie se formează 3 moli FeS şi
rămân 14g Fe chimic pur, în exces?
a) 191,1 g
b) 1911 g
c) 181,1 g
d) 191,5 g
e) 195,1 g
6) Un compus ionic are raportul gravimetric A : B = 1:1,5. 0,01 moli compus conţin 1,065g anion. Formula chimică a
compusului este:
a) FeCl2
b) FeCl3
c) CuCl2
d) CuCl
e) CaCl2
7) Prin electroliza în topitură a 277,5kg clorură cu 36,04% metal în compoziţie, rezultă 53,76m 3 Cl2. Randamentul procesului
de electroliză este:
a) 69%
b) 96%
c) 94%
d) 64%
e) 89%

1
8) Substanţa gazoasă caracterizată prin molecule şi densitate 1,43g / dm3 este:
a) N2
b) Cl2
c) O2
d) H2
e) Br2
9) În două eprubete neetichetate dar numerotate se află CuO şi CuCO 3. Identificaţi cele două substanţe ştiind că în eprubeta
nr.1 se află o substanţă solidă de culoare neagră.
a) 1 – CaCO3 2 – CuO
b) 1 – CaO 2 – CuCO3
c) 1 – CuO 2 – CaCO3
d) 1 – CuCO3 2 – CuO
e) 1 – CuO 2 – CuCO3
10) Un compus ionic ternar are raportul de masă A:B:C =3,5:1:8,875. La analiza a 0,4 moli compus s-au identificat 14,2g ioni
C – . Formula compusului este:
a) NaOH
b) NH4Cl
c) Ca(OH)2
d) NH4Br
e) Mg(OH)2
11) Elementul E formează hidroxizii A şi B caracterizaţi prin 62,22% şi respectiv 52,34% metal. Numărul de electroni din
învelişul electronic este:
a) 29
b) 26
c) 24
d) 28
e) 22
12) Un metal tranziţional (din grupe secundare) din perioada a 4-a, la care numărul neutronilor întrece cu 5 pe cel al
protonilor, formează oxizi de forma: A2O3 şi A2O5. Masa moleculară a oxidului inferior este:
a) 158
b) 150
c) 115
d) 151
e) 105
13) 3 g carbon reacţionează cu un randament de 80%, cu substanţa A şi formează 30,8 g compus molecular cu formula CA 4.
Formula substanţei CA4 este:
a) CH4
b) CS4
c) CCl4
d) CBr4
e) CI4
14) Alchimiştii în scrierile lor cu limbaj „ermetic”, numesc acest metal Venus – această planetă fiind considerată că este
reprezentată de:
a) argint
b) cupru
c) aur
d) platină
e) crom
15) Hidroxidul de sodiu se păstrează în vase închise, deoarece:
a) absoarbe dioxid de carbon din atmosferă şi se carbonatează
b) absoarbe apă din atmosferă şi se carbonatează
c) absoarbe ozon din atmosferă şi se carbonatează
d) pierde apă când este lăsat în aer
e) absoarbe azot din atmosferă şi se carbonatează
16) 16,2 g amestec de CaCO3 şi CaO conţine 10 g Ca. Masele substanţelor din amestec sunt:
a) 2,5 g CaCO3; 13,7 g CaO
b) 7,5 g CaCO3; 8,7 g CaO
c) 5 g CaCO3; 11,2 g CaO
d) 8,7 g CaCO3; 7,5 g CaO
e) 5,7 g CaCO3; 8,7 g CaO

2
17) Numărul de moli de acid sulfuric care se află dizolvaţi în 200 ml soluţie cu c = 40% şi  = 1,307 g / cm3 este:
a) 1,06 moli
b) 1,61 moli
c) 1,3 moli
d) 2,06 moli
e) 10,6 moli
18) O cantitate de aluminiu ce conţine 62,62881023 electroni arde într-o atmosferă de clor. Din reacţie se obţin:
a) 0,6 moli AlCl3
b) 0,8 moli AlCl3
c) 1,0 moli AlCl3
d) 0,4 moli AlCl3
e) 0,2 moli AlCl3
19) Care dintre reacţiile de mai jos este posibilă:
a) H2SO4 + Cu→CuSO4 + H2
b) SO3 + H2O→H2SO4
c) FeS+ H2O→H2SO4 + Fe
d) SO2 + H2O→H2SO4
e) S + H2O→H2SO4
20) Se dă succesiunea de soluţii: Zn A B D. Substanţa D este:
a) Zn(OH)2
b) ZnCl2
c) NaCl
d) Ca(OH)2
e) Zn(OH2)
21) Ştiind că „a” este folosit în centralele nucleare de temperatură scăzută, deoarece absoarbe puţini neutroni, identificaţi
substanţele notate cu litere (în ordine alfabetică), din următoarele transformări chimice:
a + HCl → b + c
a +d→b
a + H2 SO4 → e + c
a +f→g
g + H2 SO4 → e + H2 O
a + h → g + Cr
a) Al, AlCl3, H2, O2, Al2(SO4)3, Al2O3, Cr2O3, Cl2
b) Al, Al2(SO4)3, H2, Cl2, O2, Al2O3, Cr2O3, AlCl3
c) Al, Cr2O3, H2, Cl2, Al2(SO4)3, O2, Al2O3, AlCl3
d) Al, AlCl3, O2, Cl2, Al2(SO4)3, H2, Al2O3, Cr2O3
e) Al, AlCl3, H2, Cl2, Al2(SO4)3, O2, Al2O3, Cr2O3
22) Raportul dintre masa calciului folosit în reacţia cu oxigenul şi masa oxidului de calciu format este:
a) mCa : mCaO = 5 : 3
b) mCa : mCaO = 7 : 5
c) mCa : mCaO = 5 : 7
d) mCa : mCaO = 3 : 5
e) mCa : mCaO = 2 : 3
23) 24 g oxid formează în reacţia cu apa un acid caracterizat prin raportul de masă H:A:O= 1:16:32 şi masa moleculară 98.
Formula moleculară a oxidului este:
a) P2O5
b) CO2
c) SO3
d) SO2
e) P2O3
24) Cum se poate obţine „teoretic” spirt de sare pornind de la apă?
a) Electroliza apei acidulate, urmată de intoducerea unuia dintre produşii de reacţie într-un volum de clor
b) Electroliza apei acidulate, urmată de intoducerea unuia dintre produşii de reacţie într-o soluţie de sodă caustică
c) Electroliza apei acidulate, urmată de intoducerea unuia dintre produşii de reacţie într-un volum de fluor
d) Electroliza apei acidulate, urmată de intoducerea unuia dintre produşii de reacţie într-un volum de hipoazotidă
e) Electroliza apei acidulate, urmată de reacţie de combinare între produşii de reacţie

3
25) Prin prăjirea a 96 kg pirită (FeS 2) de puritate 90% rezultă 66,3 kg cenuşă ce conţine 79,94% Fe 2O3. Randamentul de
transformare a piritei este:
a) 95%
b) 93,82%
c) 91,66%
d) 96,63%
e) 81,66%
26) Cum poate fi eliminat CO2 din apă?
a) Prin introducerea oricărui alt gaz
b) Prin diluarea soluţiei cu apă
c) Prin încălzire
d) Prin creşterea presiunii
e) Prin introducerea unui acid în solventul respectiv
27) Ce masă de precipitat se obţine prin barbotarea a 6,72 dm3 CO2 (c.n.) prin 400 g de soluţie Ba(OH)2 ?
a) 0,2 moli BaCO3
b) 0,3 moli BaCO3
c) 1,3 moli BaCO3
d) 0,6 moli BaCO3
e) 0,4 moli BaCO3
28) 10 moli de Na2CO3·10H2O se tratează cu H2SO4. Volumul ocupat de CO2 care se degajă este:
a) 224 cm3
b) 22,4 dm3
c) 22,4 cm3
d) 224 dm3
e) 2,24 m3
29) Se dă schema: CuSO4 Cu(OH)2 CuO. Să se calculeze cantitatea de soluţie de CuSO 4 10% necesară obţinerii a 160
g CuO.
a) 3200 g soluţie CuSO4 10%
b) 2300 g soluţie CuSO4 10%
c) 3200 mg soluţie CuSO4 10%
d) 3200 dg soluţie CuSO4 10%
e) 32 kg soluţie CuSO4 10%
30) Din reacţia a 8 g metal divalent cu o soluţie de H 2SO4 în cantitate strict necesară se degajă 8,16 l substanţă gazoasă (c.n.).
Metalul este:
a) Mg
b) Ca
c) Cu
d) Ba
e) Zn
SUCCES !

S-ar putea să vă placă și