Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

COLEGIUL NAŢIONAL „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ

CONCURSUL JUDEŢEAN
MEMORIAL „ OCTAVIAN LARIONESCU”
EDIŢIA a VII- a
LUGOJ, 14 noiembrie 2015
Clasa a IX-a TEHNIC

Notează pe foaia de concurs, în tabelul ataşat, cu X, răspunsul corect.


Fiecare item are un singur răspuns corect.
Se acordă 4,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

1. Caracterul metalic creşte în grupă cu:


a. creşterea razei atomice; b. creşterea energiei de ionizare;
c. scăderea razei atomice; d.scăderea razei ionice.

2. Pentru a forma o configuraţie stabilă de octet, atomul de Na, formează ion pozitiv cu sarcina:
a. +2; b. -2; c. +1; d. -1.

3. Sarcina ionului de Al este:


a. +2; b. -2; c. -3; d. +3.

4. Valenţa S este:
a. I şi VII; b.VI şi I; c. II şi VI; d. VII şi II.

5. Elementul X căruia îi lipsesc 2 electroni ca să aibe aceeaşi configuraţie cu a Cl este:


a. P; b. S; c. Si; d. Al.

6 . Caracterul chimic al S este:


a. metalic; b.electropozitiv; c. nemetalic; d.electronegativ.

7.Caracterul metalic cel mai pronuţat corespunde următoarelor serii de două elemente:
a.Cs şi Ca; b. Mg şi Al; c. Ga şi Be; d. B şi Li.

8.Caracterul nemetalic cel mai pronunţat corespunde următoarelor serii de două elemente:
a. Br şi O; b. Cl şi P; c. F şi S; d. Se şi C.

9. Pentru elementul chimic cu Z=13 şi A=27, structura atomului este:


a. e=13, p=13, n=13; b. e=14, p=14, n=13;
c. e=13, p=13, n=14; d. e=14, p=14, n=14.

10.Configuraţia ionului pt Z=12 este:


a.1s22s22p63s2; b.1s22s22p6; c.1s22s22p63s1; c.1s22s22p63s3.
11. Configuraţia pentru ionul elementului cu Z=16 este:
a. 1s22s22p63s23p6; b. 1s22s22p63s23p4;
2 2 6 2 6 1
c. 1s 2s 2p 3s 3p 4s ; d. 1s22s22p63s33p5.

12. Procentul masic de S din H2SO4 este:


a. 23,13; b. 32,65; c. 2,04; d.25,10.

13. Elementul chimic care are în nucleul atomic 12 protoni şi 12 neutroni,este situat în sistemul
periodic în:
a. grupa III, perioada 2; b. grupa II, perioada 3;
c. grupa III, perioada 4; d. grupa II, perioada 2.

14. Electronul distinctiv pentru atomul de Ga (Z=31) se află în substratul:


a. 4 p; b. 4s; c. 4d; d. 3d.

15. Elementul cu Z=21, are un număr de substraturi complet ocupate cu electroni egal cu:
a. 7; b. 6; c. 4; d.5.

16. Configuraţia atomului de Cr cu Z=24 este:


a.1s22s22p63s23p64s23d4; b. 1s22s22p63s23p64s13d5;
c. 1s22s22p63s23p64s23d5; d. nici o variantă corectă;

17. Numărul atomic pentru elementul cu configuraţia electronică, 1s22s22p63s23p64s23d1, este:


a. 19; b.20; c.21; d.22.

18. Care din ionii de mai jos au configuraţia electronică de gaz rar?
a. Fe3+; b. Mg2+; c. Cr3+; d. Zn2+.

19. Care este masa de Fe necesară pentru a forma 31,75 g clorură de fier II?
(ACl=35,5, AFe=56, AH=1)
a.12g; b.14g; c.16g; d.18g.

20. Elementul chimic X a cărui ion pozitiv monovalent X+ are configuraţia electronică
1s22s22p63s23p6:
a. este un gaz rar; b. are 6 electroni de valenţă;
c. are un orbital monoelectronic; d. are valenţa VII.

SUCCES !!!!!
Barem de corectare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a c d c a c a c c b a b b a b b c b b c