Sunteți pe pagina 1din 3

GENERALIZARE - REACŢII CHIMICE

1. Se dau formulele: H2, CaO, Cl2, Na2O, HCl, H2O, H2SO4. Alegeţi oxizii şi numiţi-i.
2. Numiţi oxizii: SO2, SO3, CO, CO2, P2O5, N2O3, Li2O, CaO, K2O, MgO, Al2O3, PbO2.
3. Alegeţi bazele: HOH, NaOH, NO2OH, Al(OH)3, ClOH, Fe(OH)2, NH4OH, SO2(OH)2.
4. Numiţi bazele: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, LiOH, Ba(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH).
5. Alegeţi acizii: Na2O, HCl, Mg(OH)2, Al(OH)3, HNO3, Al2O3, SO2(OH)2, H2SO3, NH4NO3, H3PO4, PH3, H2S,
NaH.
6. Numiţi acizii: HF, HCl, H2SO3, H2S, HClO3, H2SO4, HI, H2SiO3, HNO3, HBr, H3PO3, HNO2, H2CO3, H3PO4,
H3AsO4, HBrO3.
7. Recunoaşteţi sărurile şi numiţi-le: Li 2O, Mg(OH)2, CuS, H2CO3, NH4Cl, Na2SO4, Fe2O3, NaCl, Fe(NO3)2,
Ba(OH)2, K3PO4, KHSO4, Mg(OH)Cl, ZnO, NaH2PO4.

8. Egalaţi ecuaţiile reacţiilor:


HCl + O2  Cl2 + H2O Mg(OH)2 + HCl  MgCl2 + H2O
HNO3 + S  NO + H2SO4 HCl + MnO2  Cl2 + MnCl2 + H2O
SO2 + H2O + NO2  H2SO4 + NO HCl + KClO3  Cl2 + KCl + H2O
H2SO4 + C  CO2 + SO2 + H2O HCl + CaOCl2  CaCl2+ Cl2 + H2O
H2SO4 + S  SO2 + H2O KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O

9. Egalaţi ecuaţiile reacţiilor şi precizaţi tipul fiecăreia:


Al + Cl2  AlCl3 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2
CaO + HCl  CaCl2 + H2O Mg + H2SO4  MgSO4 + H2
CuSO4 + Zn  ZnSO4 + Cu Na2O + P2O5  Na3PO4
10. Se dau reacţiile:
CH4 + O2  CO2 + H2O
CO + O2  CO2
SnO2 + H2  Sn + H2O
Stabiliţi coeficienţii reacţiei şi verificaţi prin calcul valabilitatea legii conservării masei substanţelor.

11. Egalaţi ecuaţiile şi precizaţi tipul fiecăreia:


KBr + Cl2  Br2 + KCl H2 + Cl2  HCl
Cl2 + S  S2Cl2 H2 + N2  NH3
SO3 + H2O  H2SO4 HCl + NH3  NH4Cl
KCl + HNO3  HCl + KNO3 NO + O2  NO2
Mg + HCl  MgCl2 + H2 CuO + HNO3  Cu(NO3)2 + H2O
F2 + HCl  Cl2 + HF N2 + Al  AlN

12. Stabiliţi corespondenţa dintre reactanţi şi produşi de reacţie:


Na2O + H2O
KOH + AlCl3 KCl + Al(OH)3
CaO + H2O Ca(OH)2
KOH + CuSO4 K2SO4 + Cu(OH)2
NaOH

13. Rezolvaţi schema:


a + b  Fe3O4
a + c  Fe3O4 + d
b + d  c
a + e  FeCl3
d + e  f
Numiţi substanţele notate cu literele de la a la f.

14. Stabiliţi sensul de desfăşurare a reacţiilor:


H2SO4 + CuO ........ CuSO4 + H2O
CO2 + H2O + CaSO4 ........ CaCO3 + H2SO4
N2 + 3H2 ........ 2NH3
(NH4)2CO3 ........ 2NH3 + CO2 + H2O
3CO2 + 4NO + 2H2O ........ 4HNO3 + 3C

15. Stabiliţi corespondenţa dintre reactanţi şi produşi:


F2 + H2O Cu(OH)2 + H2SO4
F2 + 2NaCl
2HCl + CaOCl2 Cl2 + 2NaF
CuSO4 + 2H2O Cl2 + CaCl2 + H2O
O2 + 2HF
16. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care să realizaţi transformările:
a) Fe  FeSO4  Fe(OH)2  FeCl2  FeS.
b) Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3  Al(NO3)3.
c) CaCO3  CaO  Ca(OH)2  CaCl2.
d) S  SO2  SO3  H2SO4  FeSO4.

17. Rezolvaţi schema: a + H2  b


a + Cu  c
c + H2  Cu + b
Na + b  d + H2
H2 + Na  e
e + b  d + H2
d + HCl  NaCl + b
Identificaţi substanţele notate cu litere, scrieţi denumirea lor şi precizaţi tipul fiecărei reacţii.

S-ar putea să vă placă și