Sunteți pe pagina 1din 1

TEST LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI

CLS. VI

Nr.1

1. Să se construiască triunghiul FEG cu FE = 6 cm, m(  F) = 300 şi m(  E) = 800. Să se construiască


înălțimea din F a triunghiului, mediatoarea segmentului FE, și mediana din EM, cu M∈ FG (30 puncte)

2. Aflați lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic înscris într-un cerc cu raza de 24 cm. (10 puncte)

3. În triunghiul ABC, măsura unghiului B = 600, măsura unghiului C = 400. Să se afle măsura unghiului
format de bisectoarea unghiului A și înălțimea din A. (10 puncte)

4. În triunghiul ABC, AB = 8 cm și AC = 12 cm. Mediatoarea laturii BC intersectează dreapta AC în punctul


P. Aflați perimetrul triunghiului ABP. (15 puncte)

5. În triunghiul ABC , [AM] și [BN] sunt mediane și AM ∩ BN = {G}. Dacă AM = 18 cm, BN = 27 cm și


AC = 30 cm, aflați perimetrul triunghiului AGN. (15 puncte)

6. În triunghiul ABC AC = 10 cm, BC = 8 cm, BE = 7 cm, BE  AC, E  AC. Aflați lungimea înălțimii
AD a triunghiului ABC. (10 puncte)

10 p. din oficiu
SUCCES!

TEST LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI


CLS. VI

Nr.2

1. Să se construiască triunghiul DEF cu DE = 7 cm, m(  D) = 450 şi m(  E) = 700. Să se construiască


mediatoarea laturii DE, înălțimea din E și mediana FN, N∈ DE. (30 puncte)

2. Aflați lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic înscris într-un cerc cu raza de 18 cm. (10 puncte)

3. În triunghiul ABC, măsura unghiului A = 500, măsura unghiului C = 700. Să se afle măsura unghiului
format de bisectoarea unghiului B și înălțimea din B. (10 puncte)

4. În triunghiul ABC, AB = 10 cm și AC = 6 cm. Mediatoarea laturii BC intersectează dreapta AB în punctul


M. Aflați perimetrul triunghiului ACM. (15 puncte)

5. În triunghiul ABC , [AM] și [CN] sunt mediane și AM ∩ CN = {G}. Dacă AM = 9 cm, CN = 12 cm și


AB = 16 cm, aflați perimetrul triunghiului AGN. (15 puncte)

6. În triunghiul ABC AB = 9 cm, BC = 8 cm, CF = 6 cm, CF  AB, F  AB. Aflați lungimea înălțimii AD
a triunghiului ABC. (10 puncte)

10 p. din oficiu
SUCCES!