Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

COMPUNEREA FUNCȚIILOR
CLASA a IX-a

1. Determinați f ∘ g și g∘ f pentru funcțiile:


a) f ( x )=x−2 , g ( x ) =x+3
x=1
f ( x )= , g ( x ) =x−1
b) x 2 +1
c) f ( x )=2 x+3 , g ( x )=x−1
1
f ( x )=x 2 +3 , g ( x )= 2
d) x + x+1
2. Determinați f ∘ f ∘ f ∘. .. ∘f , unde:
a) f : R→ R , f ( x )=2 x+1
¿ 1
f : R →R , f ( x )=
b) x
2
c) f : R→ R , f ( x )=x
1−2 x
f : R ¿ {−2¿ }→ R , f ( x )=
d) x+2
3. Fie f , g : R→ R , f ( x ) =2 x−3 , g ( x )=3 x−1 . Să se rezolve ecuațiile:
a) ( f ∘f )( x )=6
b) ( g∘ g )( x )=−8
c) ( f ∘ g ) ( x ) =9
d) ( f ∘ g∘ f ) ( x )=6
4. Fie f , g : R→ R , f ( x ) =2 x +1 , g ( x )=x +2 . Să se rezolve ecuațiile:
a) ( f ∘f )( x )=( g ∘ g ) ( x )
b) ( f ∘f )( x )=( g ∘ g ) ( x )
c) ( f ∘f )( x )=( g ∘ g ) ( x )
d) ( f ∘f ∘ g ) ( x )=( f ∘ g∘ g )( x )
5. Se consideră funcția f : R→ R , f ( x )=x−1 . Determinați funcția
g :R →R , g ( x )=ax +b astfel încât:
a) ( f ∘ g ) ( x ) =2 x−3
b) ( g∘ f ) ( x ) =x+3
6. Determinați a∈R , astfel încât ( f ∘ g ) ( x ) =( g ∘ f ) ( x ) pentru
f , g : R→ R , f ( x ) =ax +3 , g ( x )=2 x+5
7. Determinați a∈R , astfel încât ( f ∘f )( x )=x , ∀ x ∈ R pentru f : R→ R , f ( x )=ax +b
4 2
8. Determinați a,b∈R , astfel încât ( f ∘f )( x )=x +2 x +2 pentru
f : R→ R , f ( x )=x 2 + ax+b
9. Determinați toate funcțiile f : R→ R care verifică relația:
2
a) ( 1−x ) f ( x )+2 xf ( 1−x )=−3 x +6 x +3 , ∀ x ∈ R
b) ( 1+x ) f ( x ) + ( 1−x ) f ( 1−x )=2 ( x−1 ) ( 2 x−1 ) , ∀ x ∈ R
10. Determinați toate funcțiile f : R→ R care verifică relația:
a) 2 f ( x )−3 f (−x )=5 x−2
2
b) f ( x ) +3 f (−x )=x +x +1
c) f ( x + x +1 ) +3 f ( x −x +1 )=4 x −2 x−8
2 2 2

S-ar putea să vă placă și