Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCTII-EXERCITII

1.Sa se determine codomeniul functiilor , respectiv domeniul

a. f:{-2,-1,0,1,2,3}   , f(x)=x+3
b. f:{-3,-2,-1,0,1,2,3,4}   , f(x)=x2;
c. f: A  {7, 5, 1,1, 4} , f(x)=2x-3
d. f: A  {4,3, 2,1, 0, 1} , f(x)-x+1

2.Sa se reprezinte grafic functiile:


a. f :{-1,0,1,2,3}   , f(x)=-2x+3
 x  2, x  1
b. f:{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3}   , f(x)= 
 2 x, x  1
c. f:{-1,0,1,2,3,4}   , f(x)=4x-3
 2 x  2, x  1

d. f:{-3,-2,-1,0,1,2,3}   , f(x)=  x  1, x  {0,1}
3 x  2, x  1

e. f:[-3,2)   , f(x0=-x+5
f. f:A   , f(x)=2x-3, unde A={x  / x  1  2 }

3.Sa se stabileasca care din punctele de mai jos apartin graficului functiei f:    , f(x)=2x+1 ;
A(-1,1) ; B(-2,3) ; C(1,3) ; D(2,5) ; E(0,2).

a 1
4.Fie functia f:    , f(x0=(2a+1)x+ . Sa se determine a pentru care punctual A(1,6) se gaseste
3
pe graficul functiei.
a
5.Fie functiile f:    ,f(x)=ax+b si g:    , g(x)=bx+ .Sa se traseze graficul functiei g(x)
2
stiind ca punctele A(-2,9) si B(2,1) se gasesc pe graficul functiei f(x)

6.Fie functia f:    , f(x)=(m-1)x-3m+4, m  [3,  ).Sa se determine m daca A(m,m-2)  Gf.

7.Fie functia f:    , al carei grafic trece prin B(1,-3) si C(0,-5). Reprezentati grafic functia si
determinati b daca punctul A(2,b) apartine graficului.
Criterii de notare pentru clasa a VIII-a
FUNCTII

1.Determinati codomeniul functiei : f :{-3,-2,-1}  B, f(x)=2x


5 2.Fie f:{3,5,7}   , f(x)=x+1.care din puctele de mai jos se afla pe graficul functiei ?
A(3,4) ; B(5,8) ; C(7,8) ; D(2,3)
3.Reprezentati grafic functiile :
a) f :{0,1,2}   ,f(x)=x+1 e)f:{-2,-1,0,1}   , f(x)=x+6
b) f :{-2,-1,2}   , f(x)=x-2 f)f:{-1,0,2,3},   ,f(x)=x2
c)f :    , f(x)=-x+4 g)f:    ,f(x),f(x)=x
d)f :    ,f(x)=3x+1 h)f:    , f(x)-3x

1.Aflati multimea de valori a functiei:


7
1 1 1 1 b)f:{  3,  2, 6 }   , f(x)=x 6
a) f :{  , , 0, , }   ,f(x)=1-4x
2 4 4 2 c)f:    , f(x)=0,(3)x
2.Fie f:    ,f(x)=5x+m.Sa se afle daca A(-3,-1)  Gf.
3.Fie f :    , f(x)=ax-2, a   .Daca A (a,14 )  Gf aflati a si reprezentati grafic
4.Determinati punctul de coordonte egale ce se afla in reprezentarea functiei :
a) f :    , f(x0=2x-2 1
c)f:    ,f(x)= x  3
1 x3 2
b) f:    , f(x)= 
5 2
5.Sa se determine functia f:    , f(x)=ax+b daca :
a) A(-2,-2) ; B(1,3)  Gf d) P(2,3) ;R(-3,2)  Gf

b) A(0,2) ; B(-2,1) Gf e) A(1,4) ; B(-1,-2)  G
c) M(-3,0) ; N(1,4)  Gf
1.Determinati punctele de intersectie a fraficelor f,g :    ,daca:
9
a) f(x)=3-x; g(x)=x+3 b) f(x)= 3 x-3; g(x)=- 3 x+1
1 1
c) f(x)=4x-3; g(x)=3-x d)f(x)= x  2 ; g(x)=- x  1
3 2
2.Determinati punctele de intersectie a functiilor urmatoare prin reprezentarea grafica :
a)f,g,h:    , f(x)=2x+1, g(x)=-x+7, h(x)=3
1 1
b) f,g,h:    , f(x)=2x-5, g(x)=-5x-23, h(x)= x
3 3
3.Fie functia f:    ,, f(x)=1-3x.Determinati a   stiind ca are loc :
 1 a   1  a  3a  3
f  f  
 1 a   1 a  1 a
4.*Fie f:    ,, f(x)=x-4.
a) determinati a   ,astfel incat (a-2)f(a)+1=0
b) b   , f ( b  1) =f(b+1)-f(b-1)
c)determinati M(y,-y)  Gf
5.Fie f :    , f(x)=ax+b
a) determinati a,b daca A(0,2); B(4,0) G f

 x  x  x  f ( x1 )  f ( x2 )  f ( x3 )
b)verificati daca f  1 2 3
 3  3
c)aratati ca EF  AB unde E(0,-2); F(1,0)

1.Dacă punctul A(m, 6) aparţine graficului funcţiei f :R→R, f(x) = 2x+3, atunci valoarea lui m este egală
cu ................
2.Valoare diferenţei dintre ordonata şi abscisa punctului A(14, 6) este ............
3.Fie f :R→R, f(x) =4x +3, atunci f( - 3) = ............
4.Fie f :R→R, f(x) =2x – 5 . Atunci coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Ox
sunt ....................
5.Fie f :R→R, f(x) = 4x – 1 . Atunci coorodonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Oy
sunt ..................
6.Fie f :R→R, f(x) =2 – 3x . Atunci coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Ox
sunt ....................
7.Fie f :R→R, f(x) = - 4x + 3 . Atunci coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Oy
sunt ....................
8.Fie funcţiile f, g :R→R, f(x) =2x – 13 şi g(x) = 3 – 5x. Coordonatele punctului de intersecţie al celor două
grafice sunt .......................
9.Fie f :R→R, f(x) =2x – 11. Atunci f(2) = ............