Sunteți pe pagina 1din 4

prof.

Cornelia Mestecan
Clasa a XI-a lic tehnologic Fi de lucru ASIMPTOTE
1

Breviar teoretic
Asimptotele sunt drepte care se folosesc pentru studiul comportamentului ramurilor infinite ale graficelor
funciilor. Aceste drepte numite asimptote, au proprietatea c ramurile infinite ale graficelor se aproprie
orict de mult de ele. Asimptotele pot fi mprite n dou clase: asimptote verticale (paralele cu axa OY)
i asimptote oblice (neparalele cu axa OY). Dintre asimptotele oblice se desprind asimptotele orizontale
(paralele cu axa OX).
1.Asimptotele oblice
Definiie. Fie funcia ( ) : ; f a + . Spunem c dreapta d de ecuaie y mx n = + este asimptot oblic
spre + pentru graficul funciei f dac ( ) ( )
lim 0
x
f x mx n

= . Dac 0 m= , asimptota se numete


oblic spre +, iar dac 0 m= , asimptota se numete orizontal spre +.
Asimptota oblic i cea orizontal se exclud reciproc!!!
Analog se definesc asimptotele oblice i orizontale spre .
Teorem. Dreapta d de ecuaie y mx n = + este asimptot spre + pentru graficul funciei f dac i
numai dac exist i sunt finite


Algoritm determinarea asimptotelor oblice
a) dac ( ) lim ,
x
f x n n

= e (finit), atunci dreapta y n = este asimptota orizontal spre +


b) dac ( ) lim
x
f x

nu este finit , atunci avem dou cazuri:


- dac exist i sunt finiteatunci dreapta y mx n = + este asimptota oblic spre +
- dac cel puin una din limitele:
( )
lim
x
f x
m
x

= , ( ) ( )
lim
x
n f x mx

= este infinit sau nu


exist, atunci nu exist asimptot spre +
Analog se determin asimptotele spre
2.Asimptote verticale
Definiie. Fie funcia : , , f D D a c e , un punct de acumulare pentru D. Spunem c dreapta d de
ecuaie x a = este asimptot vertical la stnga (respectiv la dreapta) la graficul funciei f dac


respectiv

Exerciii rezolvate:
Determinai asimptotele urmtoarelor funcii:
1). : f , ( )
2
5 f x x x = ;
Rezolvare: ( ) ( )
2 2
lim lim 5 lim
x x x
f x x x x

= = = +; ( ) ( )
2 2
lim lim 5 lim
x x x
f x x x x

= = = +. Cum
ambele limite sunt infinite nseamn c funcia nu admite asimptote orizontale. Cutm asimptote oblice:
( )
2 2
5
lim lim lim lim
x x x x
f x
x x x
m x
x x x

= = = = = + rezult c funcia noastr nu admite asimptote oblice.


( )
lim
x
f x
m
x

= i ( ) ( )
lim
x
n f x mx

=
( )
lim
x
f x
m
x

= i ( ) ( )
lim
x
n f x mx

=
( ) lim
x a
x a
f x

<
= ( ) lim
x a
x a
f x

<
=
prof. Cornelia Mestecan
Clasa a XI-a lic tehnologic Fi de lucru ASIMPTOTE
2

2). { } : \ 0 f , ( )
2
2
2 7 3
3
x x
f x
x
+
=


Rezolvare: ( )
2 2
2 2
2 7 3 2 2 2
lim lim lim lim
3 3 3 3
x x x x
x x x
f x
x x

+
= = = =

finit, rezult c
2
3
y = este asimptot
orizontal spre +
( )
2 2
2 2
2 7 3 2 2 2
lim lim lim lim
3 3 3 3
x x x x
x x x
f x
x x

+
= = = =

finit, rezult c
2
3
y = este asimptot
orizontal spre , prin urmare putem spune simplu, c
2
3
y = este asimptot orizontal.
Avnd asimptot orizontal, nu admite asimptot oblic.
Deoarece 0 (capt de interval) este scos din domeniul de definiie, cutm asimptote verticale:
( )
( )
( )
2
2 2
0 0
0 0
2 7 3 3 1 1
lim lim
3 0 1 0
3 0
x x
x x
x x
f x
x
+

< <
+
= = = = =


deci 0 x = este asimptot vertical la stnga
( )
( )
( )
2
2 2
0 0
0 0
2 7 3 3 1 1
lim lim
3 0 1 0
3 0
x x
x x
x x
f x
x
+
+
> >
+
= = = = =


deci 0 x = este asimptot vertical la
dreapta, prin urmare putem spune simplu, c 0 x = este asimptot vertical.
3). { } : \ 1 f , ( )
2
2 7 3
1
x x
f x
x
+
=
+
,
Rezolvare: ( )
2 2
2 7 3 2
lim lim lim lim2
1
x x x x
x x x
f x x
x x

+
= = = = +
+

( )
2 2
2 7 3 2
lim lim lim lim 2
1
x x x x
x x x
f x x
x x

+
= = = =
+
, rezult c f nu admite asimptote orizontale,
putem cuta asimptote oblice:
( )
2
2 2 2
2 2
2 7 3
2 7 3 1 2 7 3 2
1
lim lim lim lim lim 2
1
x x x x x
x x
f x
x x x x x
x
m
x x x x x x x

+
+ +
+
= = = = = =
+ +
finit
( ) ( )
2 2 2
2 7 3 2 7 3 2 2 9
lim lim 2 lim lim 9
1 1 1
x x x x
x x x x x x x
n f x mx x
x x x

| | + +
= = = = =
|
+ + +
\ .
finit
deci dreapta de ecuaie 2 9 y mx n y x = + = este asimpatot oblic spre +
Analog, se obine c dreapta de ecuaie 2 9 y mx n y x = + = este asimpatot oblic spre , adic
putem spune c 2 9 y x = este asimptota oblic la graficul funciei.
Deoarece 1 (capt de interval) este scos din domeniul de definiie, cutm asimptote verticale:
2
1
1
2 7 3 12
lim
1 0
x
x
x x
x

<
+
= =
+
, deci 1 x = este asimptot vertical la stnga,
2
1
1
2 7 3 12
lim
1 0
x
x
x x
x

>
+
= = +
+
, deci 1 x = este asimptot vertical la dreapta,
prin urmare putem spune c 1 x = este asimptot vertical.prof. Cornelia Mestecan
Clasa a XI-a lic tehnologic Fi de lucru ASIMPTOTE
3

4). { } : \ 1;1 f , ( )
2
7 3
1
x
f x
x
+
=

,
Rezolvare:
2 2
7 3 7 7 7
lim lim lim 0
1
x x x
x x
x x x

+
= = = =

, finit, rezult c 0 y = este aimptot orizontal spre +
2 2
7 3 7 7 7
lim lim lim 0
1
x x x
x x
x x x

+
= = = =

, finit, rezult c 0 y = este aimptot orizontal spre , deci
putem spune c 0 y = este aimptot orizontal.
Avnd asimptot orizontal, nu admite asimptot oblic.
Deoarece 1;1 (capete de intervale) sunt scoase din domeniul de definiie, cutm asimptote verticale:
2
1
1
7 3 4
lim
1 0
x
x
x
x
+

<
+
= =

, deci 1 x = este asimptot vertical la stnga,


2
1
1
7 3 4
lim
1 0
x
x
x
x

>
+
= = +

, deci 1 x = este asimptot vertical la dreapta,


prin urmare putem spune c 1 x = este asimptot vertical.
2
1
1
7 3 10
lim
1 0
x
x
x
x

<
+
= =

, deci 1 x = este asimptot vertical la stnga,


2
1
1
7 3 10
lim
1 0
x
x
x
x
+

>
+
= = +

, deci 1 x = este asimptot vertical la dreapta,


prin urmare putem spune c 1 x = este asimptot vertical.
5). ( | ( ) : ; 2 2; f + , ( )
2
2
x
f x
x
+
=


Rezolvare:
2 2
lim lim 1 1
2 2
x x
x x
x x

+ +
= = =

, finit, rezult c 1 y = este aimptot orizontal spre +
2 2
lim lim 1 1
2 2
x x
x x
x x

+ +
= = =

, finit, rezult c 1 y = este aimptot orizontal spre , deci putem
spune c 1 y = este aimptot orizontal.
Avnd asimptot orizontal, nu admite asimptot oblic.
Deoarece 2 (capt de interval) este scos din domeniul de definiie, cutm asimptote verticale:
2
2
2 4
lim
2 0
x
x
x
x
+

>
+
= = + = +

, deci 2 x = este asimptot vertical la dreapta.


6). ( | | ) : ; 1 0; f + , ( )
2
f x x x = +
Rezolvare: ( )
2 2
lim lim lim lim lim
x x x x x
f x x x x x x

= + = = = = + , nu exist asimptot orizontal spre
+
( ) ( )
2 2
lim lim lim lim lim
x x x x x
f x x x x x x

= + = = = = + , nu exist asimptot orizontal spre
Cutm asimptote oblice:
( )
2
lim lim lim lim 1
x x x x
f x x
x x x
m
x x x x

+
= = = = =
prof. Cornelia Mestecan
Clasa a XI-a lic tehnologic Fi de lucru ASIMPTOTE
4

( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2
2
lim lim lim lim
1
1
1
lim
2
1
1 1
x x x x
x
x x x x x x
x x x
n f x mx x x x
x x x
x x
x
x
x
x

+ + +
+
= = + = =
+ +
+ +
= =
| |
+ +
|
\ .

Deci dreapta de ecuaie
1
2
y mx n y x = + = + este asimpatot oblic spre +
( )
2
lim lim lim lim 1
x x x x
f x x
x x x
m
x x x x

+
= = = = =
( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2
2
lim lim lim lim
1
1
1
lim
2
1
1 1
x x x x
x
x x x x x x
x x x
n f x mx x x x
x x x
x x
x
x
x
x

+ + +
+
= = + + = =
+
+
= =
| |
+ +
|
\ .

Deci dreapta de ecuaie
1
2
y mx n y x = + = este asimpatot oblic spre
Nu exist capete scoase din intervale, nseamn c nu exist asimptote verticale.
Exerciii propuse:
Determinai asimptotele urmtoarelor funcii:
1). : f , ( )
2
5 2 f x x x = + ; 2). : f , ( )
2
6 3 f x x x = + ;
3). { } : \ 0 f , ( )
2
2
2 5
2
x x
f x
x
+
=

; 4). { } : \ 0 f , ( )
2
2
3 2
6
x x
f x
x
+
= ;
5). { } : \ 0 f , ( )
2
2 7 3 x x
f x
x
+
= ; 6). { } : \ 3 f , ( )
2
7 1
3
x x
f x
x
+
=
+
,
7). { } : \ 4 f , ( )
2
3
4
x x
f x
x
+
=

, 8). { } : \ 1;1 f , ( )
2
3
1
x
f x
x
+
=

,
9). { } : \ 2; 2 f , ( )
2
1
4
x
f x
x
+
=

, 10). ( | ( ) : ; 3 3; f + , ( )
3
3
x
f x
x
+
=

,
11). ( ) | ) : ; 4 4; f + , ( )
4
4
x
f x
x

=
+
; 12). ( | ( ) : ;0 2; f + , ( )
2
x
f x
x
=13). ( ) ( ) : ; 2 2; f + , ( )
2
2
4
x
f x
x
=

; 14). ( | | ) : ; 3 0; f + , ( )
2
3 f x x x = +