Sunteți pe pagina 1din 40

prof.

Gheorghi Adrian tefan

Motto: Cuvintele te nvat, exemplul te pune n micare

100+

dx

Integrale nedefinite rezolvate amnunit

Cuprins
1. Integrale rezolvate standard ....................................................................3
1.1. Exerciii rezolvate..................................................................................3
2. Integrale rezolvate prin formula integrrii prin pri..........................8
2.1. Exerciii rezolvate..................................................................................8
2.2 Exerciii propuse.....................................................................................15
3. Integrale rezolvate prin metoda substituiei.......................................16
3.1 Exerciii rezolvate..................................................................................16
3.2 Exerciii propuse....................................................................................22
4. Integrarea funciilor raionale ................................................................23
4.1. Integrarea funciilor raionale simple.............................................23
4.1.1. Exerciii rezolvate...................................................................23
4.2. Integrarea funciilor raionale pentru care numitorul are rdcini
reale multiple...........................................................................................29
4.2.1. Exerciii rezolvate...................................................................29
4.3. Integrarea funciilor raionale care au numitorul cu rdcini
complexe simple.........................................................................................31
4.3.1. Exerciii rezolvate....................................................................31
4.1,2,3 Exerciii propuse..............................................................................34
5. Integrarea funciilor trigonometrice.......................................................35
5.1. Exerciii rezolvate.............................................................................35
5.2. Exerciii propuse...............................................................................37
6. Tabel derivate................................................................................................38

Termen de parcurgere a materialului: 40 zile


2

1. Integrale rezolvate standard


x2
dx=?
x 21
x 2 11
Solutie :
dx= xarctg x
x 21

1.

2. x 3 x 21 dx =?
Solutie : x 3 dx x 2 dx dx=

x 4 x3
x
4 3

1
dx=?
2x1
Solutie :
3.

2x1'= 2
Observam ca ln
2x1
1
1
2x1 dx=2 ln2x1' dx =12 ln 2x1
1
dx=?
4x5
Solutie :
4.

Se rezolv n mod similar cu cea de mai sus numai ca , vom pune

1
n faa integralei
4

deoarece
1
4
=ln 4x5'
4x5
1
1
1
dx= ln 4x5' dx= ln 4x5
4x5
4
4
2x
dx =?
2x 23
Solutie :
De obicei cnd ntlnim radicalul la numitor derivam si observam ce forma obtinem :
Pentru cazul nostru observam ca :
4x
2x
2
2x 3' =
=
2
2 2x 3 2x 2 3
ceea ce reprezinta exact valoarea din integral
2x2 dx= 2x 23' dx = 2x 23
2x 3
5.

x
dx=?
5x 22
Solutie :
10x
5x
x
5x2 2 '
5x2 2' =
=
rezult
=
5
2 5x 22 5x 22
5x 22
x
1
1
2 dx=5 5x 22' dx=5 5x 22
5x 2
6.

2
7. e x x 2 dx =? x
x
Solutie :
2
dx
e x x x 2 dx= e x dx2 x x 2 dx=
x3
x
=e 2 ln x
3
8. cos 3x dx=?
Solutie :
Dac derivm , cos 3x' =3sin 3x

sin 3x
Dar sin 3x' =3cos3x rezult cos3x =
3
1
1
Deci cos 3x dx= sin3x ' dx = sin 3x
3
3

'

1
2
9. I = x 2x dx , x0 ; I =?
x
Solutie :
1
I = x 2 dx 2x dx dx
x
3
x
I = x 2ln x
3
Observaie : Rezultatul contine ln x pentru c din ipotez tim c x0.
1
10. I = x dx , x0 ; I =?
x
Solutie :
dx x 2
I = x dx = ln x
x
2
! Observaie : n acest caz rezultatul conine ln x pentru c x0.
11. I =

x3
dx , x0 ; I =?
5
x

Solutie :
x 3
dx
dx
I = 5 5 dx = 4 3 5
x x
x
x
4
x 1
x51
I = x4 dx3 x 5 dx=
3

41
51
1
3
I = 3 4
3x
4x
4

12. I = asin x bcos x dx ; a , b ; I =?


Solutie :
I =a sin x dxb cos x dx =acos xbsin x
13. I =

cos 2x

dx , x 0 , ; I =?
2
2
2
sin x cos x

Solutie :
Scriem cos 2x=cos 2 xsin2 x i obinem :
cos 2 xsin2 x
1
1
I = 2
dx =
2
dx
2
2
sin x cos x
sin x cos x
dx
dx
I = 2
=ctg x tg x
sin x
cos 2 x

14. I =
Solutie :

dx
1 1
, x ; ; I =?
2
2 2
14x

dx
1
= arcsin 2x
2
1 2x 2
'
1
1
1
1
Verificare : arcsin 2x = 2
2= 2
2
2
2 1 2x
1 2x2
I =

15. I =

2
1

2
dx , x 0, ; I =?
2
2
sin x cos x

Solutie :
I =2

dx
dx

=2 ctg x tg x
2
sin x
cos 2 x

16. I =

dx
4 4
, x , ; I =?
2
3 3
169x

Solutie :
I se mai poate scrie i astfel :
dx
1
3x
I = 2
= arcsin
2
4
4 3x 3

'

1
3x
1
1
1
arcsin
=
3=
3
4
3 423x 2
169x 2
dx
17. I =
, x 2,2 ; I =?
4 x 2
Solutie :
dx
x
I = 2 2 =arcsin
2
2 x
dx
18. I = 2
; I =?
x 4
Solutie :
dx
1
x
I = 2 2 = artcg
2
x 2 2
Verificare :

dx
; I =?
4x21

19. I =
Solutie :
I =

dx
1
= arctg 2x
2
2
2x 1 2

20. I = x 3 x 4 x dx , x0 ; I =?
Solutie :
1

I = x 2 dx x3 dx x 4 dx
I=

1
1
2

1
3

1
1
4

x
x 1
x

1
1
1
1
1
1
2
3
4
3
2

4
3

5
4

x
x
x

3
4
5
2
3
4
2
3 3 4 4 4 5
3
I = x x x
3
4
5
2
3 3
4
I = x x x x x 4 x
3
4
5
I=

21. I =

3
3

dx , x0 ; I =?

Solutie :
I =2 x

1
2

dx3 x
2
3

1
3

1
1

x 2
dx= 2
1
1
2

1
1

x 3
3

1
1
3

2 x 3x
1
2
I=

2
3
93
I =4 x x 2
2
22. I = 2 xe x dx , x ; I =?
Solutie :
2x
I = 2 x dx e x dx=
e x
ln2
2 x '
! Am observat c 2 x ' =2 x ln2 , deci 2 x =
ln2
23. I = 2 e x3 x dx , x ; I =?
Solutie :
3x
I =2 e x dx 3 x dx =2 e x

ln3
3 x ln3
Verificare :2 e x 3x '=2 e x
=2 e x 3 x
ln3

24. I =

dx
, x 1,1 ; I =?
x 1
2

Solutie :
1
1
x1
x 1
I = 2
dx= ln
=ln

2
x1
x 1
x 1

25. I =

dx
, x ; I =?
ex

Solutie :
I = ex dx=e x
26. I =

x 1
dx , x0 ; I =?
4
x

Solutie :
x 212= x 42x 21
x4
x2
1
1
1
I = 4 dx2 4 dx 4 dx= 1 dx2 2 dx 4 dx
x
x
x
x
x
2
1
I = dx2 x2 dx x4 dx=x 3
x 3x
27. I =

1 1x 2
dx , x1,1 ; I =?
1 x 2

Solutie :

1
1x 2
dx
dx

I =

dx= 2

2
2
1x 1x
x 1
1 x 2
1 x1
I = ln
arcsin x
2 x1
Dar , innd cont c x1,1 , I va fi :
1
x1
I = ln
arcsin x
2
x1

3 x 24
28. I = 2
dx , x ; I =?
x 4
Solutie :
3
x 24
dx
dx
I = 2
2
dx =3 2
2
x 4 x 4
x 4
x 4
3
x
I = arctg ln x x 24
2
2
cos 2 x

29. I =
dx , x 0, ; I =?
4
2
cos x
Solutie :
dx
I =
=tg x
cos 2 x
dx
, x ; I =?
x 225
dx
Solutie : I = 2 2 =ln x x 2 52
x 5

30. I =

Integrarea prin pri

Formula:
f g ' dx= f g f 'g dx

S se calculeze integralele:
1. ln x dx , x 0
Solutie :
Alegem f x=ln x , g ' x =1. De aici :
f ' x =1,
g x =x
Folosind formula integrrii prin pri , obinem:
x ln x dx= x ' ln x dx= xln x x1x dx=
=xln x x
2. x ln x dx , x 0
Solutie :
Alegem f x =ln x , g ' x =x. n concluzie :
1
x2
f ' x = , g x =
x
2
Aplicm formula integrrii prin pri :
2
2
x ln x dx= ln x 2x ' dx=ln x 2x 12 x 21x dx=
x2
1
= ln x x 2
2
4
3. ln 2 x dx , x 0
Solutie :
Notm f x=ln 2 x , g ' x =1.Deci :
2
f ' x= ln x , g x= x
x
Gsim : ln 2 x dx= x ' ln x dx=xln2 x2

ln x
x dx=
x

=xln2 x2 ln x dx Folosind ex 1. obinem :

ln 2 x dx =x ln2 x2 x ln x x=
= x ln 2 x2ln x 2
4. x 2 ln x dx , x0
Solutie :
f x=ln x , g ' x =x 2 si avem :
3
1
x
f ' x = , g x =
x
3
Aplicnd formula obinem :
x3
1
1
x3
1 x3
x 2 ln x dx = 3 ' ln x 3 x 3 x dx= 3 ln x3 3 =
x3
1
= ln x x 3
3
9
8

ln x
dx , x 0
x
Solutie :

5.

f x=ln x , g ' x =

1
x

1
f ' x = , g x =ln x
x
Aplicm formula :
ln x
x dx= ln x 'ln x dx=ln 2 x 1x ln x dx
ln x
ln x
Observm c
dx =ln 2 x
dx , deci
x
x
ln x
2
dx=ln 2 x , n final :
x
ln x
x dx=12 ln2 x
2

6. x e dx , x
Solutie :
f x=e x , g ' x =x 2 , atunci :
x3
f ' x =e x , g x = , deci :
3
3
3
x 2 e x dx= 3x 'e x dx= 3x e x 13 x 3 e x dx
Observm c integrala astfel obinut este mult mai complicat
2,
x
Atunci vom alege f x =x g ' x=e cu
f ' x =2x , g x=e x
Deci : x 2 e x dx= x 2 e x ' dx=
= x 2 e x 2 xe x dx
Aplicm nc odat formula de integrare prin pri i alegem :
f x= x , g ' x =e x astfel nct :
x
f ' x =1, g x =e si obinem :
x e x dx = x e x ' dx =xe x e xx ' dx= x e x e x
n final :
x 2 e x dx=x 2 e x 2 x e x e x=
x
2
=e x 2 x 2

7. x 2x1 e dx , x
Solutie :
Considerm f x= x 22x1 si g ' x =e x cu
f ' x =2x2 si g x =e x
Aplicnd formula obinem:
x 22x1 e x dx= x 2 2x1e x ' dx=
= x 22x1 e x 2 x1e x dx
Lund separat :
x1e x dx= xe x dx e x dx= conform ex6 =
=xe x e x
n final :
x 22x1 e x dx= x 2 2x1e x2xe x 4 e x=
=e x x 24x3
8. x sin x dx , x
Solutie :
Notm f x =x , g ' x=sin x si avem:
f ' x =1, g x=cos x
Deci : xsin x dx= x cos x' dx=
=xcos x cos x dx=
=xcos xsin x
2
9. x sin x dx , x
Solutie :
f x =x 2 , g ' x=sin x
f ' x=2x , g x =cos x , integrala devine :
x 2 sin x dx = x 2 cos x ' dx=
=x 2 cos x 2 x cos x dx , notam 2 x cos x dx= I '
I ' =2 x cos x dx=2int x sin x ' dx=
=2x sin x2 x sin x' dx=
=2x sin x2cos x
Finalizare :
x 2 sin x dx=x 2 cos x 2x sin x 2cos x
10. sin2 x dx , x
Solutie :
Lum f x =sin2 x si g ' x =1
f ' x=2sin x cos x=sin 2x si g x =x
sin 2 x dx = x ' sin 2 x dx= x sin 2 x xsin 2x dx notam
1
1
1
I ' = x cos 2x' dx= x cos 2x cos 2x dx=
2
2
2
1
1
1
= x cos 2x sin 2x
2
2
2
Finalizare :
cos 2x
sin 2 x dx =x sin 2 x 2 14 sin 2x

10

xsin 2x dx=I '

11. e x sin x dx , x
Solutie :
Notm f x =e x , g ' x=sin x
f ' x=e x , g x =cos x
n concluzie:
x
x
I = e sin x dx= e cos x dx=
=e x cos x e x cos x dx

e x cos x dx=I '


I ' = e xsin x ' dx=e x sin x e x sin x dx dar e x sin x dx=I
notam

Deci :
I =e x cos x e x sin x I
1
I = e x sin xcos x
2
Obs: I'->citim I prim i nu I derivat
->l-am ales ca pe o notaie
12. x 29 dx , x3
Solutie :
x 9 x 29
x 29
I =
dx= am raionalizat = 2
dx=
1
x 9
2

x2
dx
dx 9 2
2
x 9
x 9

I1

unde I =I 1I 2

I2

I 2= 9ln x x 9
2

Pentru a calcula I 1, notm f x =x , g ' x = x 29' adic g ' x =2


unde :
2
f ' x=1 si g x = x 9
x2
2
n concluzie: 2
dx= x x 9' dx=
x 9
2
=x x 9 x 29 dx=x x 29I , Dar I = I 1I 2
I = x x 2 9 I 9ln x x 2 9
1
I = x x 299ln x x 2 9
2
Formul general:
x 2a 2 dx=12 x x 2a2a 2 lnx x 2a 2 , x [a , a ] , a0

11

x
x
= 2
2
2 x 9 x 9

13. I = x 29 dx ; I =?
Solutie :
x 29
I = 2
dx=
x 9
x2
dx
= 2
dx 9 2
x 9
x 9

I1

I2

I 2=9ln x x 9
Tem : Calculai I 1 folosind ex 12
1
Finalizare : I = x x 299ln x 29
2
2
14. 9 x dx , x3,3
Solutie :
9 x 2
2
I = 9 x dx=
dx=
9 x 2
2
1
x
=9
dx

dx

2
2
9x
9
x

I1

I2

x
I 1 =9arcsin
3
x
I 2= x
dx
9x 2
Observm c : 9 x 2 '=

9 x 2

Deci I 2 se poate calcula prin pri astfel :


I 2= x 9 x 2 ' dx=x 9x 2 9x 2 dx
Finalizare :
x
I =I 1 I 2 =9 arcsin x 9 x 2I
2
1
x
I = x 9 x 29 arcsin
2
3
Formul general:
1
x
a 2 x 2 dx=2 x a 2x 2 a 2arsin a x[a , a ] , a0
15. x e 2x dx , x
Solutie :
1
Notm f x =x si g ' x =e 2x f ' x =1 si g x= e 2x
2
1
I = x e 2x dx= x e 2x ' dx=
2
1
1
= x e 2x e 2x dx=
2
2
1
1
1
1
= x e 2x e 2x I = e 2x x
2
4
2
2
1 2x 2x1
I = e

2
2

12

16. x x 29 dx , x3
Solutie :
x x 29
I = x x 29 dx = 2
dx=
x 9
x3
x
= 2
dx 9 2
dx unde I 2=9 x 29
x 9
x 9

I1

I2

Pentru a calcula I 1 notm f x= x 2 si g ' x=

x 9
2

f ' x =2x si g x= x 29

Deci :
I 1 = x 2 x 2 9' dx=x 2 x 2 92 x x 2 9 dx=
=x 2 x 292 I
I =I 1 I 2 =x 2 x 292I9 x 2 9
1
I = x 29 x 29
3

17. e x cos x dx , x
Solutie :
x
x
Notm f x =cos x si g ' x=e f ' x =sin x si g x =e
Integrala devine :
I = e x cos x dx = e x ' cos x dx=
=e x cos x e x sin x dx=
=e x cos x
e x sin x dx '

Pentru a calcula integrala I ' folosim iari formula de integrare prin pri astfel :
f x =sin x si g ' x =e x f ' x=cos x si g x=e x
I ' = e x ' sin x dx=e x sin x e x cos x dx
n concluzie:
I =e x cos x e x sin x I
ex
I = cos x sin x
2
18. arcsin x dx , x 1,1
Solutie :
Alegem f x=arcsin x si g ' x=1 f ' x=

1 x 2

si g x= x

Asadar :
I = arcsin x dx= x ' arcsin x dx=
x
= xarcsin x
dx
1 x 2
x
Observm c : 1x 2 ' =
, n concluzie:
1 x 2
I =xarcsin x 1x 2' dx= xarcsin x 1x 2

13

19. sin x dx , x
Solutie :
Met I : Notm f x =sin x si g ' x =sin x
f ' x =cos x si g x =cos x
I = sin x sin x dx= sin xcos x dx=
=sin x cos x cos2 x dx=

cos 2 x dx= dx sin 2 x dx


I =sin x cos x xI ,

Dar cos 2 x =1sin 2 x deci :


Finalizare :

dar sin x cos x=

sin 2x
2

Deci :
x 1
I = sin 2x
2 4
Met II : Notm f x=sin 2 x si g ' x=1
f ' x =2sin x cos x si g x =x
I = x ' sin 2 x dx=xsin 2 x 2xsin x cos x dx
I =x sin 2 x xsin 2x dx
Folosim iari formula de integrare prin pri:
1
Notm f x =x si g ' x =sin 2x f ' x =1 si g x= cos 2x
2
1
1
1
I = x sin 2x dx= x cos 2x ' dx= x cos 2x cos 2x dx
2
2
2
1
1
I =xsin 2 x x cos 2x sin 2x =
2
4
x
1
= 2sin 2 x cos 2x sin 2x
2
4
2
Dar cos 2x =cos x sin2 x , dec :
2sin 2 x cos 2x =2sin 2 x cos 2 x sin2 x=1
Finalizare :
x 1
I = sin 2x
2 4
20. arctg x dx , x
Solutie :
Folosim notaia : f x =arctg x si g ' x =1 f ' x =

1
si g x =x
1x 2

Obinem :
I = arctg x dx= x ' arctg x dx =x arctg x

x
dx
2
1 x

Printr-o oarecare intuiie matematic observm c:


'
1
x
ln 1 x 2 =
aadar :
2
1x 2
1
I =xarctg x ln1x 2
2

14

Exerciii propuse
Calculai integralele:
1. x e x dx , x
2. x 2 e 3x dx , x
3. x12 e x dx , x
3

3. x 3x 2 e dx , x
2

2x

5. x2 e dx , x
6. x cos x dx , x
7. x 2 cos x dx , x
8. cos 2 x dx , x
2x

9. e sin x dx , x
10. x 2 25 dx , x 5
11. x 2 196 dx , x
12. 36 x dx , x 6,6
2

13. x x 2 25 dx , x5
x

14. e cos x dx , x
15. arccos x dx , x 1,1
16. arcctg x dx , x

15

Metoda substituiei
Prima metod de schimbare de varibil
Probleme rezolvate:
S se calculeze, folosind prima metod de schimbare de variabil,
primitivele urmtoarelor funcii:
2 x1
1. f x = 2
, x
x x7
Solutie :
Notm x 2 x7=t si derivm :
x 2 x7' dx=t ' dt 2 x1 dx=dt
Integrala devine :
2 x 1
dt
I = 2
dx = =lnt
t
x x7
Revenind la substituia fcut avem :
I =ln x 2x 7
2. f x =

2 x 3
, x
x 23 x 1

Soltie :
Notam x 23 x1=t i derivm :
x 23 x 1 ' dx=t ' dt 2 x 3' dx=dt
Integrala devine :
2x3
dt
I = 2
dx= =ln t
t
x 3 x1
n final revenim la substituie :
I =ln x 23 x1
3. f x=

4 x 2
x
2
x x 2

Solutie :
Notam : x 2 x2=t astfel :
x 2 x2'=t ' dt 2 x1' dx=dt 2 4 x2dx=2 dt
Integrala devine :
2
I = dt=2ln t=ln t 2
t
Finalizare :
I =2 ln x 2 x22

16

4. f x =

sin x
x
1cos 2 x

Solutie :
Notam cos x =t , derivam :
sin x dx=dt sin x dx=dt
sin x
dt
Deci : I =
dx=
=
2
1cos x
1t 2
=arctg t
Finalizare :
I =arctg cos x
5. f x =tg x , x 0,

Solutie :
Notam cos x =t , derivam :
sin x dx=dt sin x dx=dt
sin x
Obs : Am folosit faptul c tg x=
astfel :
cos x
sin x
dt
I = tg x dx=
dx=
=ln t
cos x
t
Finalizare :
I =lncos x
2

1tg x

6. f x =
, x0,
tg x
2
Solutie :
Met I :
2
1
tg x
1
dx
I =

dx=
tg xdx =
tg x dx
tg x tg x
tg x
tg x

I1

cos x
dx
sin x
Notam sin x=t cos x dx=dt
dt
I 1 = =ln t=ln sin x
t
sin x
I 2= tg x dx =
dx
cos x
Penru a rezolva integrala I 2 vom proceda n mod analog
Tem : Rezolvai integrala I 2
Trebuie s gsii c : I 2=ln cos x
Finalizare :
I =ln sin x lncos x
sau
sin x
I =ln
=ln tg x
cos x
I 1 = ctg x dx =

17

I2

Met II :
1tg 2 x
1
I =
dx=
tg x' dx
tg x
tg x
Obs : Am intuit foarte simplu faptul c :
2
2
2
2
cos x sin x sin xcos x
1
1tg 2 x= 2
2
=
= 2
=tg x '
2
cos x cos x
cos x
cos x
Aadar i prin urmare...
Notam tg x=t tg x ' dx=dt
I =ln t
Finalizare :
I =ln tg x
4

7. f x = x 3 e x , x
Solutie :
3 x
Notam x e =t derivnd constatm :
dt
3 x
3 x
4x e =dt x e dx =
4
n aceste circumstane...
1 dt 1
I = x 3 e x dx= = ln t
4 t
4
1
x
the end... I = lne
4
4

8. f x =sin x cos x , x
Solutie :
Folosim notaia cos x =t sin x dx=dt
Utilizm formula de schimbare de variabil :
t3
I = sin x cos 2 x dx= t 2 dt=
3
Revenim la schimbarea de variabil :
cos3 x
I =

3
3

9. f x =sin x cos x , x
Solutie :
Notam cos x =t sin x dx=dt
I = sin3 xcos 3 x dx = sin2 xsin xcos 3 x dx=
= 1cos 2 x sin xcos 3 x dx= 1t 2 t 3 dt=
= t 5t 3 dt= t 5 dt t 3 dt=
t6 t 4
=
6 4
Finalizare :
6
4
cos x cos x
I=

6
4

18


10. f x =tg x tg 3 x , x ;
2 2
Solutie :
Amintim din ex 6 :
sin2 xcos2 x cos 2 x sin2 x
1
tg x' = 2
= 2
= 2
2
=1tg 2 x
cos x cos x
cos x cos x
2
Notam tg x =t 1tg x dx=dt
I = tg x tg 3 x dx= tg x1tg 2 xdx =
t2
= t dt=
2
2
tg x
1 2
I=
= tg x
2
2
!Obs:Pentru a beneficia de un punctaj maxim n cazul rezolvrii unui
exerciiu matematic, trebuie s aducem soluia sub forma cea mai
simpl.
11. f x =

1x 3

, x0 ; 1

Solutie :
2
2
3
2
Notm x x=t x x = x =t
Derivm , x x ' dx=dt
x
3x
Dar x x '= x
=
, deci :
2 x 2x
3
2
x dx =dt xdx= dt
2
3
x
integrala I =
dx devine
1x 3
2 dt
I ' =
=
3 1t 2
2
= arcsin t
3
Revenind la schimbare de variabil fcut obinem :
2
I = arcsin x x
3
12. f x =

x
, x
1 x 4

Solutie :
Notam : x 2=t 2x dx =dt xdx =

dt
2

x
1 2x
dx=
dx devine prin schimbare de variabila :
4
2 1x 4
1 x
1 dt
1
I '=
dt= arctg t
2
2 1t
2
Revenind la schimbarea factuta obtinem:
1
I = arctg x 2
2
Integrala I =

19

13. f x =
Solutie :

e x
, x0, x
x

1
dx
dx=dt
=2 dt
2x
x
Integrala devine :
e x
I =
dx = 2 e t dt=2 e t
x
Revenind la schimbarea factuta obtinem:
I =2 e x
Notam

x=t

14. f x =

2x

1e 4x

, x 0, x

Solutie :
Notam e 2x=t 2 e 2x dx =dt
e 2x =t 2 e 4x =t 2 e 2x dx=

dt
2

e 2x
1
1
1
n concluzie : I =
dx=
dt= arcsin t
4x
2
2 1t
2
1e
Revenind la schimbarea de variabil obtinem :
1
I = arcsin e 2x
2
15. f x =

e tg x

, x ,
2
2 2
cos x

Solutie :
dx
=dt
cos2 x
Prin schimbare de variabil :
e tg x
I =
dx= e t dt=et
2
cos x
Revenind la schimbarea fcut :
tg x
I =e
Notam tg x=t

16. f x = 1x 2 , x
Solutie :
2

Incercam notatia 1 x =t 2x dx=dt x dx=

dt
2

Tragem de aici concluzia c n acest caz metoda schimbrii de variabil nu ne


prea surde.ncercm s folosim metoda integrrii prin pri....poate,poate...

x2
I = 1x dx = x ' 1= x dx=x 1x
dx=
1x 2
x 21
1
2
=x 1 x 2
dx 2
dx
x 1
x 1
I = x 1 x 2I ln x x 21
2I =x 1x 2=ln x x 21
Finalizare :
1
I = x 1x 2ln x x 21
2
2

20

17. f x =

sin 2x
, x
4
sin x 3

Solutie :
Alegem sin 2 x =t 2sin xcos x dx=dt
Dar cunoastem faptul ca 2 sin x cos x =sin 2x , deci :
sin 2x dx=dt iar sin4 x=sin 2 x 2=t 2
Dup toate acestea...
sin 2x
dt
I = 4
dx= 2
=
sin x 3
t 3
dt
1
t
= 2
= arctg

2
3
t 3 3
Revenim asupra schimbarii facute :
sin 2 x
1
I = arctg

3
3
18. f x =x tg x 2 , x


,
2 2

Solutie :
Notam x 2=t 2x dx =dt x dx =
I = x tg x 2 dx=

dt
2

1
tg t dt=
2

1 sin t
t dt
2 cos
Folosim o nou schimbare de variabil:
cos t=a sint dt=da sin t dt=da
1 da 1
I= =
ln a =ln a=ln cost
2
a
2
cos x 2

2
n final I =ln cos x sau I =ln

cos x 2
=

19. f x =

1
, x
x x 1
2

Solutie :

Obs ca : x 2x 1= x 2
= x
I =

dx
=
x2 x1

2x1 1
1
1=
2
4 4

1
2

3
4

dx
2


1
3
x

2
2

1
Notam x =t dx=dt
2
I =

t 2

dt
2

=ln t

1
3

2
2

21

n final:
I =ln

]
[ ]
2

1
x

1
3
x

2
2

sau

I =ln

1
2
x
x x1
2

20. f x =

1
, x1
x ln 2x

Solutie :
Notam : ln 2x=t

2
dx
dx=dt
=dt
2x
x

dx
;
x ln 2x
I se transform prin schimbare de variabil n:
dt
I ' = =ln t Revenim la schimbarea fcut :
t
I =ln ln2x
! Obs : Modulul a disparut pentru ca x1
I =

Exerciii propuse
Calculai primitivele urmtoarelor funcii, folosind
prima metod de schimbare de variabil:

3x1
, x
3
x x2
2x3
f x= 2
, x
x 3x6
6x3
f x= 2
, x
x x9
cos x
f x=
, x
1sin 2 x

f x=ctg x , x0,
2
2
1tg x

f x=
, x 0,
tg x
2
x
f x= 2
, xe 2, x
x 5x12
1
f x= sin x , x0, x
x
x3
f x= 8
, x
x 1
e x
f x=
, x0, x
x
f x=x 4 e x , x

1. f x=
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

22

Integrarea funciilor raionale


Integrarea funciilor raionale simple
Probleme rezolvate:
S se calculeze primitivele urmtoarelor funcii:
1
1. f x =
, x 1
x1
Solutie :
1
x 1 dx=lnx1=lnx1
2. f x =

x
, x1, x
x1 2x1

Solutie :
Calculul primitivei acestei funcii presupune mai nti
descompunerea ei n funcii raionale simple, adic:
x
A
B
=

x12x1 x1 2x1
Dupa ce aducem la acelasi numitor obtinem:
x
2 Ax ABxB
=
, de fapt :
x12x1 x 1 2x1
x 0= x 2AB AB
Trecem la identificarea coeficientilor:
2AB=1
pentru c coeficientul lui x este 1 iar coeficientul liber este 0.
A B=0
Rezolvnd sistemul obinem:
A=1 si B=1
x
1
1
Ajungem la concluzia:
=

, prin urmare :
x12x1 x1 2x1
f x = 1x1 12x1 dx=
dx
dx
=

=
x1
2x1
1
=ln x1 ln2x1=
2
x1
=ln

2x1

3. f x =

1
, x
x 2x3
2

Solutie :
Calculam radacinile polinomului f.
Voi folosi n loc de litera grecesca delta pe D
D=b24ac=412=80 f are radacini complexe.
Datorit acestui fapt ncercm scrierea lui sub form de sum de ptrate.
2
x 22x3=x 22x12= x12 2
dx
1
x 1
=
arctg

f x =
2
2
2
x1 2 2

23

4. f x =

4x1
, x
x x1 x3

Solutie :
4x1
A B
C
=

x x1 x3 x x1 x3
Dup ce aducem la acelai numitor obinem :
4x1=A x 24x3Bx x3Cx x1
4x1=Ax 24Ax3ABx 23BxCx 2Cx
4x1=x 2 ABC x 4A3BC 3A
Trecem la identificarea coeficienilor
1
A BC =0
BC=
3
4A3BC=4
1
8
3A=1 A=
3BC=
3
3
1
3
11
prin urmare : A= , B= , C=
3
2
6
4x1
1
3
11
iar
=

x x1 x 3 3x 2 x1 6 x3
4x1
1
3
11
dx= dx
dx
dx=
x x1
x3
3x
2 x1
6 x3
1 dx 3 dx
11 dx
=

=
3 x
2 x1 6
x3
1
3
11
= ln x ln x1 ln x3
3
2
6
5. f x =

2x
, x3, x
x 5x6
2

Solutie :
Calculm soluiile ecuaiei : x 25x6=0
D=b24ac=2524 D=1
51
x 1=
x1=3
2
51
x 2=
x 2=2
2
n concluzie:
2x
2x
A
B
=
=

x3
x2
x3
x2
x 5x6
2x= Ax2ABx3B
2x= x AB2A3B
A B=2 2
2A3B=0

A=6, B=4

2x
dx
dx
dx=6
4
=
x 5x6
x 3
x2
=6 ln x34 ln x2=
x36
=ln

x24
24

6. f x =

6x21
, x 1
x 2 x2

Solutie :
Calculm soluiile ecuaiei x 2 x2=0 cu scopul de a descompune funcia f(x) n funcii
raionale simple.
x 2 x2=0
D=18=9 D=1 x 1=1 si x 2=2
Observam ca :
6x21
6x21
A
B
=
=

x1
x2
x1
x
2
x x2
6x21=Ax2ABxB
6x21=x AB2AB
Indentificam coeficientii :
A B=6
2AB=21
3A=27 A=9 si B=3
Astfel am aflat ca :
6x21
dx
dx
I = 2
dx=9
3
= =9 ln x13 ln x 2
x1
x2
x x2
x19
I =ln

x23
1
7. f x =
, x1
x 2 x 25x6
Solutie :
Pentru a descompune funcia aflm mai nti soluiile ecuaiei: x 25x6=0
D=2524=1
x 1=3, si x 2=2
Aadar :
1
1
A
B
C
=
=

2
x2 x 5x6 x2 x3 x2 x2 x3 x2
Indentificam coeficientii :
1= A x3 x 2B x2 x2C x2 x 3
1= A x 25x6B x 24C x 2 x6
1= x 2 A BC x 5AC 6A4B6C
A BC =0
5AC=0 C=5A
6A4B6C=1
4A B=0 4
36A4B=1

16A 4B=0
36A4B=1

1
1
1
, B= , C=
20
5
4
Dup ce nlocuim coeficienii aflai, obinem:
1
dx=
f x dx= 201x2 5 x13 4 x2
1
1
1
= ln x2 ln x3 ln x2
20
5
4
A=

25

8. f x =

2
, x
2x55x2

Solutie :
21
A
B
=

2x55x2 2x5 5x2


21=5Ax2A2Bx5B
21=x 5A2B2A5B
10A4B=0
10A25B=105

5A2B=0 2
2A 5B=21 5
n conluzie :
A=2 si B=5

dx
dx
5
f x dx=2 2x5
5x2

I1

I2

Pentru a intui rezultatul integralei I1 observm c:


ln 2x5'
2
1
ln 2x5' =

=
2x5
2x5
2
ln2x5'
1
n mod analog pt I 2
=
5x2
2
Datorit acestor indicii :
ln 2x5'
ln 5x2'
dx5
dx=
f x dx=2 2
2
=ln 2x5ln 5x2=
5x2
=ln

2x5
3

9. f x =

x x2
, x
x 3 x 2 x1

Solutie :
Amintim:
n cazul ecuaiei de gradul III, de obicei, cercetm dac soluia se afl printre divizorii termenului liber.
n cazul nostru D1={-1,1} i observm c x1=-1 este soluie.
Folosind Schema lui Horner:
x3
x2
x
1
1

-1 1

x 3 x 2x1= x 1 x 2 1 , unde x 2 1=0 admite soluii complexe


x 2 x2
x 2 x2
A
BxC
=
=
2
3
2
2
Obinem: x x x1 x1 x 1 x1 x 1
x 2 x2=Ax 2 ABx 2BxCxC
x 2 x2=x 2 ABx BC AC
A B=1
A=1, B=0, C=1
BC=1
AC=2

26

x 2x2
1
1
=
2
2
x1 x 1 x1 x 1
dx
2
=
f x dx= dx
x1
x 1
=ln x1arctg x
10. f x =

x 5x 48
, x2
x 34x

Solutie :
Deoarece gradul numrtorului este mai mare dect gradul numitorului
efectum mprirea:
x 5x 4 8 : x 34x= x 2x4, r =4x 216x8, astfel :
x 5 x 48= x 34x x 2 x44x 216x8
4x 216x8
vom scrie : f x=x 2 x4
x 34x
4x 216x8
A
B
C
=

x x2 x2 x x2 x2
4x 216x8=Ax 24 A Bx2 2 BxCx 22 Cx
A BC =14
A=2, B=5, C =3
2B2C=16
4A=8
n concluzie :
dx
dx
7

=
f x dx= x 2x4 dx2 dx
x
x2
x2
3
2
x
x
= 4x2 ln x5 ln x23 ln x2
3 2
4

x 6x 11x6
11. f x = 2
, x2
x 3x2
Solutie :
Deoarece gradul numrtorului este mai mare dect gradul numitorului
efectum mprirea:
x 46x2 11x6: x 23x2=x 23x1
r =8x8
4
2
2
2
x 6x 11x6 x 3x1 x 3x2
8 x1
Astfel :
=
2
2
2
x 3x2
x 3x2
x 3x2
x1
ncercm s descompunem funcia
n funcii raionale
2
x 3x2
simple.Pentru a face acest lucru cutm mai nti rdcinile ecuaiei
2
x 3x2=0.
D=98=1, x 1=2 ; x 2=1
x1
x1
A
B
=
=

2
x 3x2 x2 x 1 x2 x1
x1=Ax ABx2B
A B=1
A2B=1
Finalizare :

A=1, B=0

De fapt :

x1
1
=
2
x2
x 3x2
dx

x3

f x dx= x 23x1 dx=8 x 2 = 3


27

3x 2
x8 ln x2
2

Integrarea funciilor raionale pentru care numitorul are rdcini


reale multiple
S se calculeze primitivele urmtorelor funcii:
1
1. f x =
, x0
2
x x 1
Solutie :
n acest caz funcia admite descompunerea :
1
A
B
C
=

2
2
x x1 x x1
x1
1= A x12Bx x1Cx
1= x 2 AB x 2ABC A
A B=0
A=1, B=C=1
2 ABC =0
A=1
1
1
1
Deci : f x=

iar ,
x x1 x12
f x dx=ln x ln x1 x12 dx
dx
Pt a calcula
not x1=t dx=dt si x12=t 2
x12
dx
dt
1
= 2 = t 2 dt=
x1
2
t
t
Finalizare :
x
1

=
f x dx=ln x1
x1
1
x
=
ln

x1
x1

2. f x =

x
, x1
x1 x22

Solutie :
Funcia se va descompune cu ajutorul nostru astfel :
x
A
B
C
=

2
x1 x2 x1 x 2 x22
x =A x 22B x1 x2C x1
x =x 2 ABx 4 ABC 4 A2 BC
A B=0
1
1
6
A= B= , C=
4 ABC=1
9
9
9
4 A2 BC=0
x
1
6
=

2
x1 x2 9 x2 9 x22
Pentru c am ajutat funcia f(x) s se descompun...
1
dx
dx
dx
f x dx=9 x1 x2 6 x22

I1

I2

I3

I1 i I2 se rezolv uor.
Pentru a se rezolva I3 apelm la metoda schimbrii de variabil:

28

Notm x2=t
x22 =t 2 si dx =dt
dx
dt
t 1
I 3=6
devine
I
'
=6
=6
2 1 =6t
3
2
x2
t
Revenind la schimbarea facuta ,
6
I 3=

x2
Finalizare :
6
=
f x dx=19 ln x1ln x2 x2
1
6
x1
=
ln

9 x2
x2

x
3. f x=
, x1
x1 x32
Solutie :
Descompunem funcia f x n funcii raionale simple :
x
A
B
C
=

2
x1 x3 x1 x3 x32
x =A x 2 6x9B x 24x3C x1
x =x 2 ABx 6 A4 BC 9 A3 BC
A B=0
1
1
6
A= , B= C=
6 A4 BC=1
4
4,
4
9 A3 BC=0
1

f x dx= 4 ln x1ln x3 x32 dx


6
6
dx=

2
x3
x3
6

f x dx=14 ln x3
x1 x3
2
x
4. f x =
, x1
x1 x2 2
Solutie :
Descompunem funcia f x
2
x
A
B
C
=

2
x1 x2 x1 x 2 x22
x 2 =A x22B x1 x2C x1
A B=1
A=1, B=0, C=4
4 A3 BC =0
4 A2BC =0
dx
4
=
f x dx= dx
2
x1
x2
4
=ln x1

x 2
Dar ,

29

Integrarea unor funcii raionale care au numitorul cu rdcini


complexe simple
Calculai primitivele urmtoarelor funcii:
1
1. f x = 3
, x0
x 1
Solutie :
Descompunem functia:
1
1
A BxC
=
= 2
3
2
x 1 x x 1 x x 1
Observm c numitorul x 21 admite rdcini complexe.
Datorit acestui fapt n descompunerea fcut ntlnim mai nou
termenul Bx+C n loc de obinuitul B+C
1= A x 21 x BxC
AB=0
C=0
A=1 B=1
f x dx= 1x x121 dx=
dx
dx
= 2
=
x
x 1
=arctg xln x
2. f x =

1
, x0
x 2x2
2

Solutie :
Observm c numitorul acestei fracii are rdcini complexe
(D=-4<0)
1
2
cu b 4c0 este:
!Descompunerea universal pentru funcia
2
x bxc
2

b
4cb 2 adica :
x bxc= x

2
2
1
1
=
2
2
2
x bxc
b
4cb2

x
2
2
Am reuit astfel s scriem numitorul ca o sum de ptrate.
2

2
84
x 2x2= x

=
2
2
2
2
= x1 1
dx
=arctg x 1
f x dx= x1
2
12
4x5
3. f x=
, x0
x2 x 2x 1
Solutie :
4x5
A
BxC
=
2
2
x2
x2 x x1
x x1
2
4x5= A x x 1 BxC x2
2
2
4x5= A x x 1 Bx 2BxCx2C
2

30

A B=0 B=A
AC=4
A2BC=4
A2C=5
A2C=5
dx
x3
f x =
2
dx=
x2
x x1
=ln x2I ' , unde

I ' =

A=1, B=1, C =3

x3
dx
x 2x1

Observm c x 2 x1 ' =2x1 ,aadar pentru a efectua o schimbare


de variabil modificm puin forma integralei I ' .
I '=

1 2x6
1 2x1
3
dx
dx= 2
dx 2

2 x 2 x1
2
2
x x1
x x1

I 1'

I2 '

Pentru a rezolva integrala I 1 ' efectum schimbarea de variabil:


x 2 x1=a
2x1' dx=da
1 da 1
I 1 '= = ln a
2 a
2
1
I 1 '= ln x 2x1
2
3
dx
3
dx
I 2' = 2
=
=
2
2
2 x x1 2
1
3
x

2
2

1
2

3 2
= arctg

2 3
3
2
2x1
= 3arctg

3
Finalizare :
f x dx=ln x2I 1 'I 2 ' =
=ln x 2ln x 2 x1 3arctg
=ln

2x1
=
3

x 2 x1
2x1
3 arctg

x2
3
2

2x 3x 2x
4. f x = 2
2
x 4 x 1
Solutie :
Descompunem funcia :
2x33x2 2x
AxB CxD
= 2
2
, Aducem la acelasi numitor si obtinem :
2
2
x 4 x 1 x 4
x 1
3

2x 3x 2x= AC x BD x A4C x B4D. Prin identificare rezult sistemul :

31

AC=2
BD=3
A4C=2
B4D=0
De aici obtinem solutiile : A=2, B=4 ,C =0, D=1
Dup descompunerea funciei putem integrala capt forma:
2x4

dx
=
x 1
2x dx
dx
dx
= 2
4 2 2 2
x 4
x 2
x 1
2
Prin schimabarea de variabila x 4=a 2x dx=da obtinem :
da
dx= =ln a=ln x 24
x 2x
2
a
4
Finalizare :
f x dx=ln x 24412 arctg 2x arctg x=
x
=ln x 242arctg arctg x
2

f x dx= x 2 4

dx

32

Exerciii propuse:
S se calculeze primitivele urmtoarelor funcii:
1
1. f x=
3x5
13x
2. f x =
2x3
1
3. f x =
x 2 x3
1
4. f x =
x x3
1
5. f x= 2
3x 5
1
6. f x = 2
x 3x2
1
7. f x = 2
3x x1
1
8. f x= 2
2x x3
4x3
9. f x = 2
2x 3x1
5x2
10. f x= 2
x 4
x1
11. f x= 2
x 2x10
3
x
12. f x=
8
1x
x
13. f x=
x110
x 4
14. f x=
x2 x5
x 25x7
15. f x=
x3
x 21
16. f x=
x1
5
17. f x= 2
x x 1
2x
18. f x= 2
x 6x5
5
19. f x=
x x1 x3
x 2 x2
20. f x =
x1 x 21
x 32x 24
21. f x = 2
x x22
x
22. f x =
x1 x3 x5

33

Integarea funciilor trigonometrice


n caculul integralelor trigonometrice putem folosi fie formula
integrrii prin pri, fie metoda substituiei. n utimul caz,
putem apela la substituiile:
1.Dac funcia este impar n sin x,
R(-sin x, cos x)= -R(sin x, cos x), atunci cos x=t.
2.Dac funcia cos x,
R(sin x,-cos x)= -R(sin x, cos x),

atunci sin x=t.

3.Dac funcia este par n raport cu ambele variabile


R(-sin x, -cos x), atunci tg x=t.
4.Dac o funcie nu se ncadreaz n cazurile 1,2,3 atunci se
utilizeaz substituiile universale:
2t
1t 2
x
sin x=
, cos x =
, unde t =tg
2
2
2
1t
1t
5.Mai putem folosi i alte formule trigonometrice:
sin 2x=2 sin xcos x ,

sin x=

1cos2x
,
2

cos x=

1cos2x
2

S se calculeze primitivele urmtoarelor funcii:


1. f x =cos 3 xsin x
Solutie :
t4
cos 4 x
Notm cos x=t sin x dx=dt cos3 xsin x dx= t 3 dt= =

4
4
2. f x =cos 3 xsin 2x
Solutie :
Notam cos x=t sin x dx=dt
cos3 xsin 2x dx= cos3 x2 sin x cos x dx=2 cos4 x sin x dx='
t5
2
4
5
=2 t dt=2 = cos x
5
5
3. f x=sin3 xcos2 x
Solutie :
sin 3 xcos2 x dx= cos2 xsin 2 xsin x dx= cos2 x1cos2 x sin x dx
Notam cos x=t sin x dx=dt
t 3 t5
2
2
2
2
cos x1cos x sin x dx= t 1t dt= 3 5 =
5
3
cos x cos x
= cos 2 x1cos 2 xsin x dx=

5
3

34

2
4. f x =e x 3 x cos x , x0
x
Solutie :
2
dx
f x dx= e x x 3 xcos x dx= e x dx 3 x dx2 x cos x dx
Imi aduc aminte ca :
1
e x '=e x , ln x ' = , 3x ' =3xln3, sin x '=cos x
x
Din aceasta amintire am ajuns la concluzia :
3x
x
f x dx=e ln 3 2ln xsin x
sin3 x
5. f x =
cos x
Solutie :
sin 3 x
1cos2 x sin x
dx
f x dx= cos x = cos x
Notam cos x=t sin x dx=dt
1cos 2 xsin x
1t 2
dx=
dt=
cos x
t
2
2
t
cos x
= ln t=
lncos x
2
2
3

6. f x =sin x
Solutie :
sin 3 x dx= sin xsin2 x dx= sin x 1cos 2 x dx=
t3
cos 3 x
2
= 1t dt=t =cos x

3
3
7. f x =
Solutie :

arcsin x
1 x 2

Notam arcsin x=t pentru ca arcsin x ' =

1
1

dx=dt
2
1x 1x 2

arcsin x
t2
arcsin x2
dx=
t
dt=
=

2
2
1 x 2

8. f x =

cos x
1sin2 x

Solutie :
Notam sin x=t cos x dx=dt
x
dt
dx=
=
f x dx= cos
2
1sin x
1t 2
=arctg t=arctg sinx

35

9. f x =

, x 0,
53 cos x
2

Solutie :
x
1t 2
. Cum cos x=
, integrala asociata este :
2
1t 2
2 dt
2
1t
1
dt
1
1
I ' =
=
= 2 arctg 2t= arctg 2t
2
2
4
2
3 1t 4
1
5
t 2
2
2
1t
Finalizare :
f x dx=12 arctg 2 tg 2x
Notam t=tg

10. f x =

sin x

, x 0,
2
2
1cos xcos x

Solutie :
Notam cos x=t sin x dx=dt
dt
f x dx= 1tt
2
1
1
dar , 2
=
2
2
t t1
1
3

2
2

dt
=
1tt
2

dt
2

1
3

2
2

2
arctg
3
3
2

1
2

Finalizare :

f x dx= 2 33 arctg 2 cos3x1

11. f x =tg 4 x , x 0,

Solutie :
Notam tg x=t si obtinem o integrala asociata de forma :
2
t 21t 211
t
1
2
I ' = t
dt=
dt= t 21 2
dt=
2
2
1t
t 1
t 1
t3
= tarctg t
3
Finalizare :
tg 3
f x dx= 3 tg xx

12. f x =cos ax , x
Solutie :
f x dx= 12 1cos 2ax dx= 2x 4a1 sin 2ax

36

E xerciii prop use:


S se calculeze pri mitivele u r mtoarelor funcii:
1. f x=sin 3 xcos x
2. f x =sin 3 xcos 2x
3. f x=cos3 xsin2 x
cos 3 x
4. f x =
sin x
5. f x=cos 3 x
6. f x=e xcos x
7. f x=sin 2 ax
8. f x=tg xtg 3 x
sin x
9. f x=
1cos 2 x
1
10. f x= cos x
x
x
11. f x=
1cos x
sin x
12. f x= 2
cos x4
sin 2x
13. f x=
1cos 2 x2
1
14. f x=
sin x
15. f x=sin 10 xcos 3 x
1

16. f x=
, x0,
53sin x
2
cos x
17. f x= 2
sin xsin x1
1
18. f x=
, x 0,2
cos xsin x3

19. f x=ctg 4 x , x 0,
2
sin x

20. f x =
, x 0,
sin xcos x
2
5
21. f x =sin x
sin x , x 0,
22. f x =
cos x
2

5
23. f x =tg x , x 0,
2
2sin x

24. f x =
, x0,
2cos x
2

37

Tabel Derivate
1)

a = 0 ,

2)

x = 0

3)

(xn) = nxn-1

4)

=-

5)

6)

7)

(ax) = ax

8)

(ex) = ex

9)

10) lgax =

lgae

11) sin x = cos x


12) cos x = - sin x
13) tg x =
14) ctg x = 15) [f(x)+g(x)] = f (x) + g(x)
16) [f(x)g(x)] = f (x)g(x) + f(x)g(x)
17)

18)

38

Omul nva cu un randament de:


10% atunci cnd citete cu privirea
20% atunci cnd citete cu voce tare
40% atunci cnd citete cu voce tare i scrie
60% atunci cnd discut cu altcineva
90% atunci cnd nva pe altul

39

Reguli pentru o nvare rapid


1. Fii atent n clas. Cu ct nelegi mai multe n clas, cu att se va reduce timpul de nvat acas.
2. Pune ntrebri profesorului. Nu lsa lucruri nelmurite. Acas e mult mai greu de lmurit dect n
prezena profesorului.
3. Drumul de la coal pn acas s fie cel mai scurt i mai rapid posibil.
4. nainte de a te apuca de nvat f-i un plan de nvare, ncepe s nvei cu obiectele cele mai grele
i sfrete cu cele mai uoare.
5. Dup ce i-ai fcut planul de lecii poi s spui o rugciune ca Dumnezeu s te ajute la lecii.
6. Odat ce ncepi s nvei, oprete televizorul, casetofonul i orice alt surs de distragere a ateniei.
Cu ct eti mai atent, cu att scurtezi timpul acordat leciilor.
7. Nu nva n continuu mai mult de dou-trei ore; dup acest timp este bine-venit o pauz pentru
odihna creierului tu.
8. Nu lsa un exerciiu neterminat pn nu te-ai asigurat c ai fcut tot posibilul pentru al rezolva.
9. Nu spune niciodat nu tiu la prima vedere a temei.
10. F tot posibilul s nu nvei noaptea. Dac ziua i vine s dormi cnd nvei, o splare cu ap rece
pe ochi ndeprteaz somnul.
11. Obinuiete-te s te trezeti n fiecare zi la ora 7 , chiar smbta sau duminica.
12. nainte de a nva este foarte important s fie ordine la biroul la care lucrezi.
13. Roag-l pe unul din prini s te asculte i s-i verifice leciile.
14. nva nu doar din caiet , ci i din manual. Ceea ce-i d profesorul n caiet este doar rezumatul leciei.
15. Cnd citeti, o poi face cu voce tare. Cu ct stimulezi mai muli analizatori, cu att vei reine mai uor.
16. Nu lsa niciodat nvatul pe ultimul moment.
17. mparte lecia n mai multe pri. La sfritul unei pri f o recapitulare a acesteia.
18. Nu lsa nici o zi de coal i nici o smbt fr s nvei. Duminica este ziua de odihn.
19. Este bine ca atunci cnd recapitulezi s o faci cu cu creionul n mn. Scriind lecia se va ntipri mai
mult mai bine n minte.
20. Discut probleme cu colegii de coal. Astfel, te vei ajuta pe tine, dar i pe ei. Explicnd altuia ca tine
vei nelege mult mai bine ce ai nvat.
21. Nu mnca prea mult nainte de a nva. Cu burta plin se nva mult mai greu.
22. Orice problem ai, nu ezita s-o discui cu prinii. Experiena lor este oricum mai bogat de ct a ta.
23. Nu te culca pe laurii succesului. Dac ai o nota mai bun la un obiect, nu nseman c nu trebuie
s mai nvei.
24. Redu la minimum timpul n care nu faci nimic folositor.
25. Gndete-te tot timpul ct nvei c nvei pentru tine i nu pentru prini sau profesori. Orice nvei
la coal este folositor vreodat n via.
26. nltur din gndirea ta copiatul. Cel pgubit n primul rnd eti tu.

40