Sunteți pe pagina 1din 10

A.N.

Seminar 9
Integrare numerica

1. Formula Newton-Cotes
2. Forula trapezelor (generalizata)
3. Formula lui Simpson (generalizata)
4. Formula trapezelor pentru integrale duble
1. Formula Newton-Ctes
b

Dupa cum se stie, exista integrale care nu se poate calcula in mod direct (de ex. e x dx ).
2

Pentru calculul acestora se folosesc metode numerice (aproximative). O astfel de metoda


este cea care se bazeaza pe aproximarea functiei cu polinomul Lagrange, Ln ( x ) .
Fie f : [ a, b] R o functie integrabila.
b

Ne propunem sa aproximam prin metode numerice integrala I ( f ) = f ( x ) dx .


a

Consideram o diviziune echidistanta a intervalului [ a , b] : a = x0 < x1 < < xn = b


unde xi +1 xi = h, i = 0, n 1 . Pasul diviziunii este h =
b

ba
.
n

f ( x ) Ln ( x ) f ( x ) dx Ln ( x ) dx
b

f ( x ) dx ( b a ) Ci f i (1)
i =0

unde C0 , C1 ,, Cn sunt constante ce se calculeaza cu formula:


Ci =

( 1)

n i

i !(n i )! n 0

( s j ) ds, i = 0, n
j =0
j i

Formula (1) se numeste formula de cuadratura Newton-Ctes.

(2)

Pentru n = 1 formula Newton-Ctes se scrie:


b

f ( x ) dx ( b a )(C

f + C1 f1 )

0 0

a
1

1
1
Din (2) rezulta C0 = ( s 1) ds =
si C1 = sds = . Rezulta:
2
2
0
0
b

f ( x ) dx

( b a )( f 0 + f1 )
2

(3)
b

Observam ca, atunci cand aproximam functia printr-o dreapta, integrala

f ( x ) dx

se

aproximeaza cu aria unui trapez. De aceea, formula (3) se numeste formula trapezelor.

f1

y = L1 ( x )

f0

y = L2 ( x )
f0

y = f ( x)
O

f2

f1
x1

x0

x0

x1

x2

Pentru n = 2 formula Newton-Ctes se scrie:


b

f ( x ) dx ( b a )( C

f + C1 f1 + C2 f 2 )

0 0

C0 =

1
1
1
4
1
1
( s 1)( s 2 ) ds = ; C1 = s ( s 2 ) ds = si C2 = s ( s 1) ds =

40
6
20
6
40
6
b

f ( x ) dx
a

(b a )
6

( f 0 + 4 f1 + f 2 )

(4)

Formula (4), care aprozimeaza integrala

f ( x ) dx
a

y = L2 ( x ) si axa Ox se numeste formula lui Simpson.

prin aria cuprinsa intre parabola

Sa calculam coeficientii C0 , C1 ,, Cn folosind Mathcad-ul.


C ( n ) :=

for i 0 .. n
n

(s k )

n i
( 1)
k =0
ci

ds
si
i! ( n i )! n
0

1
8

3
8
C ( 3)
3
8
1

1
2
C ( 1)
1
2

1
6

2
C ( 2)
3

1
6

Asadar, pentru n = 3 , formula Newton-Ctes se scrie:


b

f ( x ) dx
a

(b a )
8

( f 0 + 3 f1 + 3 f 2 + f 3 )

(5)

Ex. 1 Sa se aproximeze integrala folosind formula Newton-Ctes pt n = 1 , n = 2 si n = 3


1
2

2sin x
dx
2x + 1
0

Solutie
Fie f ( x) =

2sin x
.
2x +1

Pentru n = 1 avem:

2sin
1
1
2 =1.
x0 = 0, x1 = si f 0 = f ( 0 ) = 0, f1 = f =
2
2
2
Aplicand formula trapezelor (3)
1
2

0.5 ( f 0 + f1 )
2sin x
dx
= 0.25
2x + 1
2
0

Pentru n = 2 avem:

1
1
x0 = 0, x1 = , x2 = si
4
2

1
f 0 = f ( 0 ) = 0, f1 = f =
4

2sin

2sin
4 = 2 2 = 0.943, f = f 1 =
2 = 1.
2

3
3
2
2

2

Aplicand formula lui Simpson (4):


1
2

2sin x
0.5
1
dx
( f 0 + 4 f1 + f 2 ) = ( 4 0.943 + 1) = 0.398
2x + 1
6
12
0

Pentru n = 3 , h =

0.5 0 1
1
1
1
= si avem: x0 = 0, x1 = , x2 = , x3 =
si
3
6
6
3
2

1
f 0 = f ( 0 ) = 0, f1 = f =
6

2sin

6 = 3, f = f 1 =
2

4
4
3
3

2sin

3 = 3 3 , f = f (1) = 1 .
3
5
5
3

Aplicand formula (5):


1
2

2sin x
0.5
1 9 9 3
+ 1 = 0.398
dx
( f 0 + 3 f1 + 3 f 2 + f 3 ) = +
2x + 1
8
16 4
5
0

Calculand integrala in Mathcad se obtine 0.398 .

Ex. 2 Sa se aproximeze integrala folosind formula Newton-Ctes pt n = 1 , n = 2 si n = 3


1

cos

x
2

1
1

n = 1 cos2
1
1

n = 2 cos2
1
1

n = 3 cos2
1

x
2

x
2

x
2

dx

dx

1 ( 1)
( f (1) + f (1) ) = 0 (!!)
2

dx

2
4
( f ( 1) + 4 f (0) + f (1) ) = = 1.333
6
3

dx

2
f ( 1) + 3 f
8

9
1
1
+ 3 f + f (1) = = 1.125
3
3
8

Valoarea exacta a integralei este 1 (se poate calcula). Observam ca aproximarea este
slaba (mai ales in metoda trapezelor).

2. Formula trapezelor generalizata


Pentru a obtine o aproximare mai buna, se imparte intervalul [ a, b] in N subintervale de
lungimi egale: a = x0 < x1 < < xN = b , xi +1 xi = h =

ba
, i = 0, N 1 . Integrala se
N

scrie ca o suma de N integrale si se aplica formula trapezelor pe fiecare interval [ xi , xi +1 ] :


b

N 1 xi +1

f ( x ) dx =

i = 0 xi

N 1

f ( x ) dx
i =0

xi +1 xi
h N 1
( f i + fi +1 ) = ( f i + f i +1 )
2
2 i =0

f ( x ) dx

N 1
h

f
+
f
+
2
f i (6)

0
N

2
i =1

Formula (6) se numeste formula trapezelor generalizata (sau repetata).


Evaluarea erorii
Notam cu En ( x ) = f ( x ) Ln ( x ) eroarea ce se face atunci cand inlocuim functia cu
polinomul Lagrange. Se stie ca:
En ( x )

M n +1
( x ) , x [ a , b ]
( n + 1) ! n +1

unde n+1 ( x ) = ( x x0 )( x x1 ) ( x xn ) si M n+1 = f ( n +1)

= sup f (

n +1)

x[ a ,b ]

( x) .

In cazul formulei trapezelor n = 1 si avem


E1 ( x )

M2
( x x0 )( x x1 )
2!

De aceea, eroarea care se face aplicand metoda trapezelor poate fi estimata astfel:

ET ( f ) =

E1 ( x ) dx =

f ( x ) dx L1 ( x ) dx E1 ( x ) dx
M (b a )
ET ( f ) 2
12

M2
2

( x a )( x b ) dx
a

(7)

Aplicand formula trapezelor generalizata, avem:

ETG ( f ) =

N 1 xi +1

i = 0 xi

M (x x )
M h3N
E1 ( x ) dx 2 i +1 i = 2
12
12
i =0
3

N 1

M (b a )
M (b a ) 2
ETG ( f ) 2
= 2
h = O ( h 2 ) (8)
2
12 N
12
3

Ex. 3 Sa se aproximeze integrala


3

x + 1dx

folosind formula trapezelor generalizata pentru: a) N = 3 ; b) N = 6 ; c) N = 12


Sa se arate ca in cazul b) eroarea este mai mica decat = 0.1 , iar in cazul c) eroarea este
mai mica decat = 0.01 .

Solutie
a) N = 3 h = 1 . Fie f ( x ) = x + 1
3

x + 1dx

1
1
( f (0) + f (3) + 2 f (1) + 2 f (2) ) = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 = 4.646
2
2

b) N = 6 h = 0.5
i

f i = f ( xi )

xi

0 0
1 0.5

1
1.5 = 1.225

2 1
3 1.5

2 = 1.414
2.5 = 1.581

4 2

3 = 1.732

5 2.5

3.5 = 1.871
4=2

6 3
3

x + 1dx

5
0.5
f
+
f
+
2

0
6
2
i =1

f i = 4.661

Pentru evaluarea erorii aplicam formula (8). Calculam M 2 :


1

f ( x ) = ( x + 1) 2 f ( x ) =

1
3
1
1

( x + 1) 2 f ( x ) = ( x + 1) 2
2
4

M 2 = sup f ( x ) = f ( 0 ) = 0.25 (maximul se atige in 0 deoarece f ( x ) ).


x[0,3]

ETG ( f )

M 2 ( b a ) 2 0.25 3 0.25 1
1
h =
=
<
= 0.1
12
12
64 10

c) N = 12 h = 0.25 . Folosim Mathcad-ul pentru a calcula atat valorile functiei, cat si


suma ce apare in formula trapezelor:
X :=

for i 0 .. 12

f ( x) :=

X i 0.25 i

x+ 1

0.25
I :=
3+
2

11

( 2 f (X)i )

i=1

= 4.66537

Pentru evaluarea erorii aplicam formula (8):

ETG ( f )

M 2 ( b a ) 2 0.25 3 0.0625
1
1
h =
=
<
= 0.01
12
12
256 100

3. Formula lui Simpson generalizata

La fel ca in metoda trapezelor generalizata, putem imparti intervalul [ a, b] in M perechi


de intervale, deci in N = 2 M subintervale de lungimi egale: a = x0 < x1 < < xN = b ,
xi +1 xi = h =

ba
, i = 0, N 1 . Integrala se scrie ca o suma de M integrale si se aplica
N

formula lui Simpson pe fiecare interval [ x2i , x2i + 2 ] , i = 0, M 1 :


b

f ( x ) dx =

M 1 x2 i + 2

M 1

i =0

i =0

x
f ( x ) dx
x2 i
b

f ( x ) dx

x2 i
h M 1
( f 2i + 4 f 2i +1 + f 2i +2 ) = ( f 2i + 4 f 2i +1 + f 2i +2 )
6
3 i =0

2i +2

M 1
M 1
h

f
+
f
+
2
f
+
4
f 2i +1 (9)

0
2M
2i

3
i =1
i =0

Formula (9) se numeste formula lui Simpson generalizata (sau repetata).

Evaluarea erorii
Se poate arata ca eroarea in metoda lui Simpson (simpla) verifica inegalitatea:

ES ( f )

M 4 (b a )
2880

unde M 4 = max f ( 4) ( x ) .
x[ a ,b]

Aplicand formula lui Simpson generalizata, avem:


M 1

ESG ( f )

M 4 ( x2i + 2 x2i )

2880

i =0

= (2h)5

4
h5 N M 4 M 4 ( b a ) h
N M4

=
=
= O ( h 4 ) (10)
2 2880
180
180

Ex. 4 Sa se aproximeze integrala

x + 1dx

folosind formula lui Simpson generalizata pentru: a) N = 6 ; b) N = 12


Sa se arate ca in cazul a) eroarea este mai mica decat = 0.001 , iar in cazul b) eroarea
este mai mica decat = 0.0001 .
Solutie
a) N = 6 h = 0.5 . Valorile functiei au fost determinate mai sus.
3

x + 1dx

0.5
( f 0 + f 6 + 2 ( f 2 + f 4 ) + 4 ( f1 + f 3 + f5 ) ) = 4.667
3

Pentru evaluarea erorii aplicam formula (10). Calculam M 4 :


f ( x ) =

3
5
7
1
3
15

( x + 1) 2 f ( x ) = ( x + 1) 2 f (4) ( x ) = ( x + 1) 2
4
8
16

M 4 = sup f (4) ( x ) = f (4) ( 0 ) =


x[0,3]

ESG ( f )

15
(maximul se atige in 0 deoarece f ( x ) ).
16

M 4 ( b a ) 4 15 3 1
1
1
h =
=
<
= 0.001
180
16 180 16 1024 1000

b) N = 12 h = 0.25 . Folosim Mathcad-ul:

0.25
I :=
3+
3

i=1

( 2 f (X) 2i ) +

( 4 f (X)2i +1)

i=0

= 4.66666

Pentru evaluarea erorii aplicam formula (10):

ESG ( f )

M 4 ( b a ) 4 15 3 1
1
1
1
h =
8 = 14 =
< 4 = 0.0001
180
16 180 2
2
16384 10

Formula trapezelor pentru integrala dubla

Fie integrala dubla


I = f ( x, y ) dxdy , unde D = [ a , b] [ c, d ] este un dreptunghi.
D

b d
b
b
b

d c
d c
I = f ( x, y ) dy dx
f ( x, c ) + f ( x, d ) ) dx =
(
f ( x, c ) dx + f ( x, d ) dx
2
2 a
a c
a
a

Pentru aproximarea integralei in raport cu y am aplicat formula trapezelor. Aplicand

aceeasi formula pentru cele doua integrale in raport cu x rezulta:


I

d c ba

( f ( a, c ) + f ( b, c ) + f ( a, d ) + f ( b, d ) )
2
2

sau, daca folosim notatiile b a = h, d c = k , a = x0 , b = x1 , c = y0 , d = y1 , f ( xi , y j ) = f ij


I

hk
( f 00 + f10 + f 01 + f11 ) (17)
4

Formula (17) se numeste formula trapezelor pentru integrala dubla. O aproximare mai
buna se obtine cu metoda trapezelor generalizata: se imparte intervalul [ a , b] in M
subintervale de lungime h =
k=

ba
si intervalul [ c, d ] in N subintervale de lungime
M

d c
si se aplica formula (17) pe fiecare dreptunghi Dij = Aij Ai +1, j Ai +1, j +1 Ai , j +1 :
N

hk
4

M 1 N 1

( f
i =0 j =0

ij

+ f i +1, j + f i , j +1 + f i +1, j +1 )

M 1
M 1
N 1
N 1
M 1 N 1

hk
f 00 + f M 0 + f 0 N + f MN + 2 f i 0 + 2 f iN + 2 f 0 j + 2 f Mj + 4 f ij (18)
4
i =1
i =1
i =1
i =1
i =1 j =1

Ex. 6 Sa se aproximeze integrala

x ln ( 2 x + y ) dxdy
2

unde D = [ 0, 2] [1, 4] . Se va lua h = 0.25 si k = 0.5 .


Solutie
Avem M = 8 si N = 6 .

Folosim Mathcad-ul:
2

f ( x , y) := x ln ( 2 x + y)

X :=

for i 0 .. 8

Y :=

for i 0 .. 6

Xi 0.25 i

Yi 1 + 0.5 i

X
for i 0 .. 8

F :=

for j 0 .. 6

Fj , i f ( Xi , Yj )

0
0

F = 0

0
0

0.025 0.173 0.515 1.099 1.957 3.119 4.606 6.438

0.057 0.275 0.705 1.386 2.35 3.621 5.221


0.069 0.313 0.78 1.504 2.515 3.836 5.487
0.078 0.347 0.846 1.609 2.664 4.031 5.732
0.087 0.376 0.905 1.705

2.8

4.212 5.959

0.094 0.402 0.959 1.792 2.925 4.378 6.171

1
I :=
6.438 + 8.318 + 2
32

7.167

7.487

7.784
8.06

8.318

0.043 0.229 0.618 1.253 2.166 3.384 4.929 6.819

i=1

( F0 , i + F6 , i ) + 2 ( Fj , 0 + Fj , 8) + 4
j=1

Iar valoarea exacta a integralei este:


2


f ( x , y) dy dx = 13.439
0 1

Tema
Sa se aproximeze integrala

cos xdx

a) cu formula Newton-Cotes pentru n = 3


b) cu formula trapezelor generalizata pentru N = 6
c) cu formula lui Simpson generalizata pentru N = 6
d) cu formula lui Gauss pentru n = 3

10

i=1 j=1

Fj , i = 13.568