Sunteți pe pagina 1din 33

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 6

Prof. Andone Elena

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 8
2.

(5p)
2
9

(5p)
3. 2,

-1,

0,

1,

2,

(5p)
x2
4.
x +1
(5p)
5. 36 2
(5p)
6. 3 fee laterale i dou baze

(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Desen
2. a + b = 15,
a = 4b,
Se rezolva sistemul format din cele dou ecuaii a = 12, b = 3
3
3. |1 3|
=
(1p)
|1+ 3|
(1p)
|1 3|

|1+ 3|

(5p)
(1p)
(1p)
(3p)

31+1+ 3=2 3

(2p)
Rezultatul este numr iraional
4. a) preul dup prima scumpire este de 300 + 20%300 = 360 lei;
preul dup a doua scumpire este de 360 + 10%360 = 396 lei
b) 300 + 30%300 = 390 lei
ab
a2 +b 2 5.
256
=
( 2 =

(1p)
(2p)
(3p)
(5p)
2ab;

(2p)
256 = 706 2ab
2ab = 450
ab = 225

(1p)
(1p)
(1p)

SUBIECTUL III (30 de puncte)

1. a) ADCE = paralelogram; AD

DE , AD

dreptunghic

DCE

CE CE DE

DE

(3p)
( DAB )

tg

(2p)
b) EC = EB = 5 cm,
m(CBE)
=
600,

deci

triunghiul

(DAB)

BEC

este

600

(2p)
echilateral

(3p)
c)

Aria

trapezului

ABCD

125 3
4

este

cm2

(2p)
Aria

colii

de

hrtie

este

de

cm2

600

(2p)
Deci poate fi decupat
3
2. a) V = L 1 h :2=4950 cm

(1p)
(5p)

V1

b)
(3p)
V piatra

3
22 15 20=6600 cm

6600

125 3
4

4950

1650

cm3

(2p)
c)

A sticla =A t A b=2550 cm2

Varianta 7

(5p)

Prof. Andone Elena

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.
2.
3.
4.

7,(3)
12
92,5 g
300
5. 9 3

(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

(5p)
6. 6,65

(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)

1. Inecuaia este echivalent cu 6x + 2 10 4x + 1 6x 4x 1 + 10 2

2x
(4p)
x

este

numr

natural

{0,1,2,3,4}

(1p)
2. Fie a preul unui kg de banane i b preul unui kg de portocale
(1p)
14a + 8b = 86
(1p)
22a + 24b = 158
(1p)
Rezolvnd sistemul format din cele dou ecuaii obinem c 1 kg de banane cost 5 lei,
un kg de portocale 2 lei,
deci 3 kg de banane i 1 kg de portocale cost 17 lei
3. Raionalizm fiecare din termenii sumei cu expresiile conjugate
121
1
Se
obine
-

(1p)
(1p)
(4p)
=

10

4. a) 2x + 1 { 1, 2, 3, 6 } 2x {-2, -3, -4, -7, 0, 1, 2, 5}

x
{-1,
-2,
0,

1}

(1p)

(2p)
A = {0,1}
ecuaia

(2p)

(2x

3 )(2

3 )

are

soluia

(1p)
A B = {1}
b) -2

(5p)
2

(x+ 1)

5.

( y +3)

(3p)
x = -1, y = -3
SUBIECTUL III (30 de puncte)
A DMN
1. a)

(2p)
A ABCD A DCM A ADN A MNB =

(2p)
60015010 ( 30x )5 x=150+5 x

(3p)

b) 150 + 5x = 200 5x = 50 x = 10
aplicm teorema lui Pitagora n triunghiul ADN i obinem
DN

(2p)
20

(3p)
c) Se verific cu reciproca teoremei lui Pitagora ca triunghiul DMN este un triunghi
dreptunghic n N

(5p)

2. a) V = L l h=240000 cm

(5p)

b) Dreptele DB i AD sunt necoplanare, AD BC, DB BC = {B}


unghiul dintre cele dou drepte este unghiul DBC.
Triunghiul

DBC

este

dreptunghic

C;

DB

(2p)
50 5

(2p)
Cos

DBC

(1p)

c) At = 2(l L+ L h+l h ) =

(1p)

=23600 cm2

(4p)

Varianta 8

Prof. Andrei Lenua

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.
2.
3.
4.
5.
6.

102
0
770
25
13
30

(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz tetraedul regulat
Noteaz tetraedul regulat MNPQ
2. 10a 16b = a - b + 9a 15b =
=17 + 3(3a 5b) =
=17

(4p)
(1p)
(2p)
(2p)

23

86

(1p)
3. Notm cu x numrul de probleme rezolvate n prima zi de Andrei
(2p)
x + x + 5 + x + 10 + x + 15 = 110
4x = 30 = 110 4x = 80 x = 20 (probleme a rezolvat Andrei n prima zi)
(2p)
n nicio zi numrul problemelor rezolvate nu este prim.
(1p)

4. a)
f(0)
=
3
0

3
=
-3

A(0,-3)
(1p)
f(1)

B(1,0)

(1p)
Reprezentarea celor dou puncte sau alte dou puncte de pe grafic corect n sistemul
de axe xOy
Trasarea graficului funciei f

(2p)
(1p)

b)

A(x,y)

Gf

f(x)

(1p)
x = y f(x) = y 3x x = x
2x

3
2

y
(2p)
3 3
,
2 2

( )

(2p)
x 2+

5.

1
1
= x + 2
2
x
x

( )

(3p)

x2

1
=722=47
2
x

(2p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
DM AB , M ( AB )
1. a)
CN AB , N ( AB)

AM

NB

10

(2p)
n

ADM m ( M ) =900 i m ( A ) =450 ADM

AM

MD

dreptunghic i isoscel
=

10

(1p)
A ABCD

( AB+ CD) DM
2

(2p)
A ABC

b)
(5p)
c)

P ABCD

(3p)
P
2 ABCD =

AC
(2p)

DC

360

(2p)
2. a)

AB CN
2

AB

ABC, m(B) = 900

+
T . P.

16400

40

2AD

m2

900

m2

500

180

+20

416,4m

AC2 = AB2 + BC2 = 10000 + 6400 = 16400


=

20

41

cm

AC A ' , m(A) = 900

T . P.

A ' C 2 AC 2

AA '

3600

'2
A A

= 20000 16400 =

60

cm

(3p)
b)

Fie

DM

'

D B,

'

( D B)

'

d(D, D B)

DM

(1p)
DM

DD ' BD
D' B

(2p)
60 20 41
100 2

12 41
2

82

(2p)
c) 40l = 40000 cm3
Fie

nlimea

la

care

(1p)
40000

cm3

8000

se

ridic

apa

40000

(2p)
x = 5 cm
Varianta 9

cm

(1p)
A ABCD x

8000
(1p)

Prof. Andrei Lenua

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 42

(5p)

2. (- ;1]
3.
4.
5.
6.

(5p)
4
192
26
6

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz prisma triunghiular regulat
Noteaz prisma triunghiular regulat
2. Fie x suma pe care o are Nicoleta 3x +
(2p)

(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

x
3

(4p)
(1p)
+ 27 = 287

10 x
3

27

287

(2p)

260

10 x
3

3
10

260

78

(1p)

1
a+ b

3.

a b

ab

(1p)

21

E=

21

3 2
32

+ ... +

2012 2011
20122011

(3p)
E = -1 +

2012

(1p)
4. a) f(0) = 3 02=2 A(0,2)

(1p)

f(1) = 3 12=1 B(1,1)

(1p)

Reprezentarea celor dou puncte sau alte dou puncte de pe grafic corect n sistemul
de axe xOy
(2p)
Trasarea graficului funciei f
(1p)
b) Aflm punctul de intersecie al graficului funciei f cu axa Oy A(0, -2)
(1p)
Aflm punctul de pe graficul funciei f care are ordonata egal cu 1 B(1,1)
(1p)
MAB este dreptunghic, deci distana de la M la graficul funciei f este nlimea
G
corespunztoare ipotenuzei, MCAB, C (AB) d (M, f ) = MC
(1p)
Aplicm teorema lui Pitagora n MAB pentru a afla lungimea lui AB
MA 2 +

MB2 = 32 +12=10 AB= 10

(1p)
MC =

MB MA
AB

MC =

3 1
10

3 10
10

(1p)
2
2
2
2
5. 4 x 4 x +9 y +6 y +5=4 x 4 x+ 1+ 9 y + 6 y+1+3

(1p)

AB 2

4 x 4 x +1=(2 x1)

(1p)

9 y + 6 y+ 1=( 3 y +1)
(2 x 1)2

(1p)

0 , (3 y +1)2 0

(1p)
4 x 2 4x + 9 y 2 + 6y + 5 0
(1p)
SUBIECUL III (30 de puncte)
1. a) Notm VABCD piramida, O centrul bazei ABCD, M mijlocul laturii BC
VOM(m(O) = 900)
VO2
VM 2
n
=
(2p)
OM apotema bazei OM = 4 m
2
2
2
VO
5 4
=
(1p)
b)

A t =A l + Ab , A l=

VO

A t =80 m + 64 m =144 m
2

8 144 m +8 1 m =1160 m
c)

4 8 5
=80 m2
2

(1p)

(1p)

(1p)

(1p)
=

(2p)
2
A b =64 m

(1p)

pb a p
, Ab =l 2
2

Al

(1p)
OM 2

Ab h
3

64 3
3

64 m

(3p)
64 : 3 = 21,(3), deci pot sta 21 de persoane n cort.
(1p)
2. a) Fie ABCD trapezul dreptunghic, AB = 10m, CD = 8m, m(B) = 600,
(1p)
CMAB MB = 2m BC = 4m
(1p)
2
2
2
2
2
2

n
CMB, m(M) = 900 CM =BC MB CM =4 2 =12 CM = 2

3
(2p)

P ABCD

= AB + BC + CD + AD = 10m + 4m + 8m + 2

3 m = 2(11 + 3 )m

(1p)
A ABCD

b)

( AB+ CD) CM
2

(2p)
(10+8)2 3
2

18

3 m2

2
32 m

(3p)

c) 32 17,50=580 lei<590 lei , deci sunt suficieni


Varianta 10
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. -3
2. 9
3. 5
4. 44
5. 6
6. 169

(5p)
Prof. Andrei Lenua
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz paralelipiped dreptunghic
(4p)
Noteaz paralelipiped dreptunghic
(1p)
2. Fie a,b,c suma primit de ocupantul locului I, al II-lea respectiv al III-lea a + b +
c = 330

{a , b , c }
(1p)
k +

i. p.

k k
+ =330
2 3

{ 1,2,3 }

a = 2b = 3c a = k, b =

6 k +3 k +2 k
6

= 330

(2p)
a = 180 lei, b = 90 lei, c = 60 lei
3. Notm

k
2 , c =

11 k
=330 k =180
6

(1p)
n +5 n+2

(1p)
x = a(a + 2) + 1 = a2 + 2a + 1
(a+1)2 = (n2 +5 n+3)2 , deci x este ptrat perfect pentru orice n
(2p)

(1p)
k
3

(2p)

N.

4. a)

E(1)

1
2 1
( 1+1 2 + 12
) : 12

(1p)

( 13 + 11 ): 12 =( 13 33 ) : 12

=
(1p)

( )

2 1

3
2

=
(2p)

1
3

=
(1p)
b)

E(x)

x2+ x+ 2 2 x
:
( x+ 2)(x2) x2

(2p)

2x
2x
:
( x+ 2)( x2) x2

=
(1p)

2x
x 2
1

=
( x+ 2)(x2) 2 x x +2

=
(2p)
5.

A(1,

m)

(2p)
f(1)

Gf

f(1)

(2p)
m=3

(1p)

SUBIECTUL III (30 de puncte)


1. a)

(1p)
A

1500

(2p)
A = 15 ha
b) 9,375 tone gru obinute de pe 3,75 ha
c) 9,375 t = 9375 kg

100

150000

m2
(2p)
(5p)
(5p)

2. a) MN linie mijlocie n

AB
2

ABC MN AB, MN =

= 3 cm, dar AB AC
AC

MN

(2p)
ME ( ABC )
MN AC
(1p)

Th. 3

NE

Th. Pitagora

n EMN, m(EMN) = 900

AC

d(N,

AC)

NE

EN 2=EM 2+ MN 2=16+ 9=25

EN = 5 cm

(2p)
AC MN
AC EN
MN , EN ( EMN )

b)

AC(EMN)

(5p)
c)

( EAC ) ( ABC )= AC
MN AC , MN ( ABC )
EN AC , EN ( EAC )

(3p)
sin(MNE)

((EAC),(ABC)) = (MN,NE) = MNE

cat . opus
ip.

ME
NE

4
5

(2p)
Varianta 11
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 18
2. 5
3. 10/3

Prof. Anghel Mihi Giorgig


(5p)
(5p)

(5p)
4. 3
(5p)
5. 14
(5p)
6. a = 6 i b = 2

(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Reprezentarea corect a desenului

(5p)

( 3+ 2+ 1)

2.

6+2 3+ 2 2

6+2 3+ 2 2

(2p)
2[(1

2 )(1

3 )

2]

(3p)
3. l = 0,25
A = 0,0625 m2
4. a) f(2) = 2
2 + m = 10, m = 8
b) A(0,6), B(3,0)
Reprezentarea corect a graficului
5. 15 lei

(3p)
(2p)
(3p)
(2p)
(3p)
(2p)
(5p)

SUBIECTUL III (30 de puncte)


1. a)

BC

cm

(5p)
b)

(B

(3p)
A = 24 cm2
c) 450
2. a) AB = 12 m

b) h/ 2
(2p)
(5p)
(3p)

(2p)

A t =A l +2 A b

b)
(3p)
At

12(18

3 )m2

(2p)
c)

108

(3p)
486 duble

(5p)

m3
(2p)

Varianta 12
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2
2. b
3. x = 11 i y = 1
4. 1
5. d

Prof. Anghel Mihi Giorgic


(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

119

cm

6. A

cm2

(5p)
SUBIECTUL II (30 de puncte)
1. Realizarea corect a desenului
2. x + y = 30; 15x + 20y = 500
20 duble

3. 2
+
3
(2p)
a = 2, b = 5, c = 7
4. a) 4a = 6b
a = 3 i b = 2

Ma

b)

(5p)
(2p)
(3p)
7

(3p)
(2p)
(3p)
(a+ b) /2

(2p)
Ma

45

2,5

(3p)
=

2
2
( 4 x +4 x )( 4 x +4 x+2 )

(2p)
E(x) = 8x(x + 1)(2x2 + 2x + 1)

(3p)

5. E(x)

SUBIECTUL III (30 de puncte)


1. a)
2a
+
b
=

0;

(3p)
f(x) = 2x 4
b) A(0,-4), B(2;0)
Reprezentarea corect a graficului

2.

a)

(2p)
(3p)
(2p)
x=4 5 /5 u

c)
(5p)

Ab

80

m3

(3p)
80 : 40 = 2 m3
b)

(2p)
Ab
h

(3p)
V
(2p)
c) A = 64 m2
1920 igle

32

m3
(3p)
(2p)

Varianta 13
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 6
2. 8
3. 15
4.

Prof. Anghel Mihi Giorgic


(5p)
(5p)
(5p)

(5p)
5. 22
6. 2 ha

(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. 72 m2
(5p)
2. t = 12
(5p)
3. M + C = 4,10(1)
(3p)
M + D = 4,30(2)
C + D = 5,20(3)
Adunnd cele trei relaii obinem
2M + 2C + 2D = 13,60 M + C + D = 6,8 nlocuind n acest relaie rela ia (1)
obinem D = 2,70 lei
Din relaia (2) obinem M = 1,60 lei
Din relaia (3) obinem C = 2,50 lei
4. a) f(6) = 6m + 5 = 8
m = 0,5
pr Ox
b) Fie B =
A AOB, m(B) = 900

(2p)
(3p)
(2p)

T . P.

AO 2=BO 2+ AB 2

(3p)
2
2
2
AO =6 + 8 =100 AO=10 u .m .
5.

|z1|

8 -8

z 1

(2p)
8 -7

9 z

[-7,9]

(5p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
1. a) VOM , m(O) = 900

T . P.

VM =24 +( 3 3) =603 a p=3 67 d m

(3p)
At

3 18 3 67
2

81

67 dm2

(2p)
b)
(3p)

Ab

3
4

81

3 dm2

At

A l + Ab =81 67 dm +81 3 dm =81( 67+ 3)dm

c)

Ab h
3

(2p)

648

3 dm3

(5p)
2.

a)

(AB

MC)

CB

3AD

DM

(3p)
DM = 30 cm

(2p)

b) Perimetru AB + BC + CM + MA

(3p)

P = 180 cm

(2p)

c)

PQ

( AB+ MC )/2

(2p)
PQ = 45 cm

(3p)

Varianta 14

Prof. Badea Daniela

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.
2.
3.
4.
5.
6.

-99
-4
20
36
12
500

(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz tetraedul
Noteaz tetraedul
2. S

suma

primit;

mama

2
S +5
3

(4p)
(1p)
lei

(1p)
tata
(1p)
ecuaia este
S = 225 lei

2
S
2S
S +5+ +25=S =30
3
5
15

60 1
S
S5 +3=
100 3
5

lei

(2p)
(1p)

x2 y=40
{2011x19
y =42

3.

(3p)
x=4
y=2

(2p)
4. a)

{0 ; 1}

(1p)
E(x) =

[ ( x+1 ) : ( x1 )1 ]

x ( x1 )
8

E(x)

(2p)
x +1x +1 x ( x1 )

x1
8

(1p)
Finalizare

(1p)

b) E(4) + E( 4
2012

) + E( 4

) + ... + E( 4

) = 1 + 4 + 4 + ... + 4

2011

(3p)

3
4 E( x1)
3

4 x1 x 1

=
3 4
3

(1p)
42012 1
3

x1
x=42012
3

(1p)
5. f

2012

R R,

(1p)
Gf

Ox

(1p)
Gf

O y

{ A ( 2,0 ) }
{ B ( 0,6 ) }

f(x)

f(2)

f(0)

ax

-6

2a

+b

-6

(1p)
a=3
(1p)
f(x) = 3x 6

(1p)

SUBIECTUL III (30 de puncte)


2
2
2
2
2
1. a) d =L +l + h 676=64+36+ h h=25
At

2(Ll

(2p)
V = Llh = 1200 cm3
'
b) PQ D B, Q

(5p)
D' P
DP

D' P
D' D

2
3

Lh

(2p)
+

lh)

cm2

796

(1p)

DB d(P,DB) =

D ' PQ

PQ

2
DP = 10
5

D ' BD

cm

(caz I)

D ' P PQ D ' Q 10
=
=
=
D ' B BD D ' D 26

PQ=

50
13

V AMPD '

cm
= V MAPD ' =

A APD ' d ( M , ADD ' )


3

d(M,ADD) = MN, mijlocul lui (AD) MN =

AB
2

= 3 cm

(1p)
A APD '

AD PD '
2

cm2

40

(2p)
V MAPD '

cm3

40

(1p)
2. a)

AM

MT

2 m;

TN

NB

2 m

12

2 m

(2p)
L

2(4

(3p)
b) R = 6m; R = 4m; r = 2m
2 2
S1
( R + r R2 ) =12 m2 37,8 m2
= 2

2 )

(1p)
(2p)

S2

2TN

(1p)
S

0,5

2 m

m2

2,82

S 1S2=37,82,82=34,98

m2

(1p)
c)

'

Lr=2 R =12 m 37,8 m=3780 cm

(1p)

3780 : 30 = 126 (arbuti pe circumferin a rondului)


La = ( R+ r )=6 m 18,9m=1890 cm

(1p)
(1p)

1890 : 30 = 63 (arbu ti)


Finalizare : 126 + 63 1 = 188 arbu ti

(1p)
(1p)

Varianta 15
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. x
2. 9
3. 2

Prof. Badea Daniela


(5p)
(5p)

(5p)
7
4.
8
(5p)
5. 36
6. 36

(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Desen
Nota ii
x + y + z +t
2.
4

(4p)
(1p)
=

1904

(1p)
x

3
y
;
5

3
z
5 ;

3
t
5

(1p)
27
9
3
t+ t + t =1904 t=875
125 25 5

(2p)

x = 189; y = 315; z = 525


3. a + 6b = 77 a + 2b = 77 4b

(a
+
2b)
11
(1p)

(1p)

(77

4b)

(1p)
11

( 774 b ) 11
77 11

(1p)
Finalizare
Gf G g={ M }
4. a)
(1p)

11

(2p)
f(5)

G g

N(1;-2)

4b

g(5)

g(1)

-2

(1p)
5 m+n=6
m+ n=2

(2p)

g(x) = 2x 4
Gf O y = { A }
b)
(1p)
Gg O y = { B }
(1p)
A MAB=
(2p)
A MAB=

(1p)

f(0)

g(0)

(x2)2+ 9

(2p)
y 2+6 y+34

( y +3)2+ 25

(1p)

-4

A(0;1)

B(0;-4)

25
2

AB hM
2

(1p)
2
5. x 4 x +13

(2p)

8,

( )

x,y

= 3, ( ) x

9
25

5,

valoarea

( )

minim

este

8.

SUBIECTUL III (30 de puncte)


1. a) cercurile au diametrul de 24 cm
120 : 24 = 5
85 = 243 + 13 = 243 + 12 + 1
Total 35 coulee (semidiscuri)
b) VAB isoscel cu m(AVB) = 450
VNB dr. Isoscel VN = NB = 6

ANB dr. AB = l = 12

cm

2 2

1,4l 2<1,42 0,58< 2 2<0,59


2

83,52 l < 84,96 9 <l <10

9 l< 10

c) MAB echilateral
dinb
p = 4MB = 4l 36 cm p < 40 cm
1260 cm 35 p< 1400 cm
1260 cm = 12,6 m 12 m
Nu sunt suficieni 12 m de pamblic
2. a)

DB

(1p)
BCD
(1p)
P ABCD

echilateral

BC

= 2(AB + BC) = 2(24 + 24

24

cm

24

2 ) = 48(1 +

cm

2 ) cm

(1p)
AC

(1p)
L

P ABCD

(1p)
b)

AO

OC

AC

BD

12

12(4

2
+

S ABCD =S ABD + S BCD

12

cm

6 ) cm
(1p)

S ABD =
(1p)
S BCD
(1p)

l
2

288

288

cm2

cm2

S ABCD

(2p)

288(1

S MNPQ =

c)

AC

3 )

cm2

BD

(2p)
ABCD
(1p)
S ABCD
S MNPQ

S ABCD =

ortodiagonal

AC BD
2

1
2

(2p)
Varianta 31
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 40
2. 10
3. 1600
4. 3
5. 4 3

Prof. Breazu Nicolae


(5p)
(5p)
(5p)
(5p)

(5p)
6. 200

(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz drepte paralele tiate de o secant
Unghiuri alterne-interne marcate corect
{ 0 ; 5 ; 10; 15 ; 20 ; 25 } ; B =
2. A =

(3p)
(2p)
{ 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28; 35 ; 42; 49; 56 }

(2p)
A

B=

{ 0 ; 5 ; 7 ;10 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 25; 28 ; 35 ; 42 ; 49; 56 } are 14 elemente

(2p)
A

{0}

are

un

element

(1p)
a+ b=64
3.
a=3 b+ 8

(2p)
Substituim a n prima ecuaie i obinem 4b = 56
b = 14; a = 50
4. a) desfacere paranteze
reducere a termenilor asemenea i obinere a rezultatului
b) se folosete punctul a)

(1p)
(2p)
(3p)
(2p)
(1p)

Calcule

obinerea

rezultatului

F(a)

1
2
(a+1)(a + a1)

(2p)
Rezolvarea

ecuaiei

(2p)
2+ 3
5.
23

F(a)

1
3
a 1

(1p)
2+ 2
22

rezultatul

(1p)
5+2 6

2+ 3

(1p)
Calcule

rezultat

a=

(2p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
V piramid=

1. a)

Ab h
3

(1p)
h

EO

(2p)
2
V ABCDE=
6

cm3

(1p)
2
V corp=
3

cm3

(1p)
b)

EF

(5p)
c)
(3p)

ABCD

AC

BDEF,

ptrate

BD

cu

latura

2
de

cm

cm

A ABCD =A BDEF

cm2

=1

(2p)
ABC

2. a)
(3p)
A ABC =

isoscel

hB

cu

AC h B
2

Dac

CCAB,

atunci

CC

(2p)
MN

60

A MNPQ=L l=

2 A ABC
AB

CC '
2

(1p)

12

(2p)
b)

120
13

60
13

13 60
=30
2 13

(2p)
'

c)

din

asemnri

de

C C MN NC NP
=
=
CC '
AC AB

triunghiuri

(2p)
notm

NP =

x;

MN

i atunci

obinem

1 -

13 y x
=
120 13

(1p)
A MNPQ=xy =

Aria

este

[ ( )]

120 169
13
x
169 4
2

maxim

pentru

(1p)
=

13
2 ,

adic

A max

30

(1p)
Varianta 32
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 57
2. 5,5
3. 384
4. 30
5. 60
6. 10
SUBIECTUL II (30 de puncte)
1. Deseneaz piramida

Prof. Bulgr Delia Valentina


(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(4p)

Noteaz piramida
2 a
2 2
13 2 a+3 b 2 a 3 b 2 a
+1= +1=
= + = +1
2.
3 b
3 3
9
3b
3b 3b 3 b

(1p)

(2p)
0,(6)

6 1
=
9 3

(1p)
2 a
2 2
13
+1= +1=
3 b
3 3
9
(2p)
3. Se noteaz cu x timpul parcurs pe jos n drum spre coal, cu y timpul parcurs cu
maina spre coal. innd cont c elevului i trebuie acelai timp dus ca i la ntors
(mergnd cu acelai mijloc de transport), scrie:
x + y =45
2 y =20

(2p)
y = 10
x = 35
2x = 70 (adic drumul dus-ntors parcurs pe jos)
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
b) x = 0 f(0) = -2; A(0, -2)
y = 0 f(x) = 0 2x 2 = 0 x = 1; B(1,0)
2
(1a)2
5. 12 a+a
=
(1p)
1+ 2a+ a2

(1p)
a |1a|=a1 ;|1+a|=1+a
x=

2
( a1+1+ a )=4
a

x= 4=2

(1+a)2

(1p)
(1p)
(1p)
(4p)
(1p)
(2p)
(3p)
|1a|

|1+a|

(1p)
(1p)
Z

(1p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
1. a) L = 50 cm = 5 dm, l = 40 cm = 4 dm
35l = 35 dm3

(1p)
(1p)

4 x

Notnd cu x nlimea la care ajunge apa, avem: 35 = 5


(2p)
x = 1,75 dm (17,5 cm)
3
3
b) V acv =5 4 3 dm =60 dm =60 l
V1
(1p)
c)

(1p)
(4p)

60l

V acv

(2p)
V cub

60l

35l

dm3

60

23

25l

60000

cm3

cm3

(2p)
Vor intra 60000: 8 = 7500 cubulee
2. a) MP = 8 m
NQ = 6 m
MP NQ
A rond =
2
(2p)
A rond =
(1p)
b)

(1p)
(1p)
(1p)

8 6
2

A dr

AB BC

m2

24

16

96

(1p)
A ha = Adr 2 Arond
2 Arond
(1p)
A ha

m2

(1p)

96

24

48

48

m2

48

m2

(1p)
A ha =2 A rond

(1p)

c) Cea mai mare distan dintre dou puncte ale dreptunghiului este lungimea

[ AC ]

diagonalei
(2p)
Folosind teorema lui Pitagora se obine: AC =
(2p)

162+ 62

292

Finalizare

292< 324=18

(1p)

Varianta 33
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2
2. 8
3. 144
4. 6
1
5.
2

Prof. Bulgr Delia Valentina


(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
2
2

sau

(5p)
6. Joi

(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
2. Prelucreaz

relaia

1+3 x
<4
3

obine

(4p)
(1p)
11
3

(2p)
A

11
3 )

(1p)
B

{ 1,2,3,4,6,12 }

(1p)

{ 1,2,3 }

(1p)
1
1
1
x+ x + x=17,5
3.
4
8
16
(2p)
5x = 280
X = 56
4. a)
(2p)
B(2,1)

A(0,

-3)
G f

(2p)
(1p)

G f

f(2)

(2p)
a=2
b)
(2p)

Fie

M(x,y)

f(0)

G f

-3

2a

-3

1
(1p)

cu

2x 3 = x
x=3
M(3,3)
5. Raionalizeaz numitorii obinnd:
N

(1p)
(1p)
(1p)
3 2 47 (6 25)
+

( 21
) 7
1
7
7 47

(2p)
Aduce la acelai numitor obinnd:
N

7 27 +3 26 2+5
7
7

(2p)
Finalizare

(1p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
1. a) Pb=2 ( 6+5 )=22 (m)

(2p)

A l=P b h=22 4=88

(2p)

(m2)

88: 2 = 44 (m liniari)
b)

(3p)
V

L l

=
6 5 4

(1p)

(m3)

120

(2p)
c) Notnd cu x nlimea la care ajunge nisipul, avem: 75 =

6 5 x ,

(2p)
x

75
30

(2p)
x = 2,5 (m)
2. a) Raza cercului cu diametrul AB = 20 m
Raza cercului cu diametrul BC = 10 m
Lungimea a dou semicercuri opuse este egal cu lungimea cercului.
Lungimea cercului = 2 R
Lungimea

gardului

(60

120)

m)

100

(1p)
b) Aria dreptunghiului = 800 m2
Aria
(1p)

dou

dintre

semidiscuri

(cu

raza

10

(1p)
(1p)
(1p)
(2p)

m
(1p)
m2

Aria

celorlalte

dou

semidiscuri

(cu

raza

20

m)

(1p)
Aria

terenului

(1p)

(800

800 + 500

800+500 3,15=2375<2400

c)

cu

Notnd

mijlocul

lui

400

m2

500 )

m2

(1p)

[ DC ] ,

PL DC

avem

(1p)
i

PN AB

{M } ,

PMAB

PM

40

(2p)
MB = 20 m

m
(1p)

Aplic teorema lui Pitagora n

PMB, obine PB = 20

(1p)
Varianta 34
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. -2
2. 2
3. 27
4. 12
5. 90
6. 2

Prof. Bulgr Delia Valentina

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz piramida
Noteaz piramida
2. Notnd cu x numrul de gini i cu y numrul de iepuri
Numrul de capete = x + y
Numrul de picioare = 2x + 4y
x+ y=20
Rezolva sistemul
i afl x
2 x +4 y=64

(2p)
3. 12=2 3
(1p)
27=3 3
(1p)
48=4 3
(1p)

(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(5p)
(4p)
(1p)
(1p)
(1p)
(1p)
=

8,

12

75=5 3
(1p)
a=0
4. a) Calculeaz f(-5) = 14
f(4) = -4
Reprezint A(-5,14) i B(4,-4)
Traseaz

segmentul

(1p)
(1p)
(1p)
(2p)
[ AB ]

nchis

(1p)
b)

2x

(1p)
-2x

-2

(2p)
x

[ 5,4 ]

(2p)
5. E(n) = (n2 + 2n - 3)(n2 + 2n - 5) + 1 =
E(n)

(n2 +2 n)2

[ ( n2 +n )3 ][ ( n2+ 2n )5 ]

2
3( n +2 n )

+1

2
5( n +2 n )

(1p)

15

(1p)
E(n)

(n2 +2 n)2

2
8( n +2 n )

16

(1p)
E(n)

(n2 +2 n4)2 ,

ptrat

perfect,

(2p)
SUBIECTUL III (30 de puncte)
1. a)

nlimea

(2p)
Pb=4 16=64

blocului

(2p)
Pb h=64 24=1536

b)

bazei

diagonala

piramidei

(m2)

piramidei

(1p)

(1p)

(m)

(m)

aria lateral a blocului =

nlimea

3
16=24
2

1
16
4

(1p)
=

16

(m)

(m)

aplic teorema lui Pitagora:


muchia

lateral

piramidei

4 +(8 2)
2

14464

12

(m)

(3p)
c)

apotema

piramidei

(m2)

(1p)
Arie

acoperi

16 4 5
2

128

(m2)

(2p)
Numr igle = 128

20 = 2560

25602 5

= 5724 igle

(2p)
A disc = R

2. a)

(2p)
A disc =4050
(2p)
A disc =12757,5
(1p)
b)

cm2

A neacoperit= A ptrat A disc

A ptrat

(1p)
=

18225

cm2

(3p)
A neacoperit = 5467,5 cm2
c) Latura ptratului haurat =
Sunt necesare 9 plci
Preul = 378 lei
Varianta 35
SUBIECTUL I (30 de puncte)
3
1.
2
(5p)
2. 10
1
3.
6
(5p)

(1p)

( 45 2) +(45 2)
2

= 90 cm

(2p)
(2p)
(1p)

Prof. Bulgr Delia Valentina

(5p)

4
5

4.

(5p)
5. 60
6. 14

(5p)
(5p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


1. Deseneaz prisma
Noteaz prisma
1
32=
2.
9
(1p)
24 =

(4p)
(1p)

1
16

(1p)
obine

5
12

(1p)
1 5 1
, ,
3 12 2

aduce

la

acelai

numitor

(1p)
finalizare

(1p)

3. Notnd 2n = numrul poetelor (n N), x = preul poetei


2 n x +2 25=340

(3p)

n x=145

(1p)
Din

condiia

100

(1p)
4. a) Alegerea corect a dou puncte care aparin graficului
Trasarea graficului
Gf O y
Gf O x ={ B } ,
{A} ,
b) Notnd
=
(1p)
A
(1p)

145

(lei)
(4p)
(1p)

f(0)

-3,

A(0,-3)

OA OB
2

4,5=
(1p)
OB

3 OB
2

B(3,0)

(2p)
2
5. (3 x 7)

f(3)

9 x 6 7 x +7

(1p)
( 7+3 x )( 73 x ) =79 x2

(1p)

(3 x+ 7)

9 x 2+6 7 x +7

(1p)
2
2
2
S = 9 x 6 7 x +7+ 2 ( 79 x ) + 9 x +6 7 x+7=28

(2p)

SUBIECTUL III (30 de puncte)


1. a) Cum din datele problemei cele 16 cuburi sunt aezate pe un ptrat, avem pe
lungimea prismei 4 cuburi, pe limea prismei 4 cuburi.
L = 12 cm, l = 12 cm, h = 3 cm
V
=
L l
h
=

(1p)
(3p)
cm3

432

(1p)
b) Pentru a avea baz un ptrat cu latura de 6 cm sunt necesare 4 cuburi, iar pentru a
avea nlimea cubului de 6 cm sunt necesare 2 cuburi suprapuse.
Total cuburi = 8
c) Drumul minim de la F la I este drumul drept, adic ipotenuza
unde

F1 I 1

(2p)
F F1
(1p)
F1 I 1

coincide

cu

FI

din

desfurarea

lateral

(4p)
(1p)
F F1 I1
a

24

cubului.

(cm)

(cm)

(1p)
Aplicnd teorema lui Pitagora n

F F1 I1

FI 1

= 6

17

(cm)

(1p)
2. a)

A disc = R2

(2p)

A disc
(2p)
A disc
(1p)
b)

400

m2

1260

A gazon= A Adisc

(1p)
2500

4375

(3p)
A gazon = 3115 m2
c) Punctele situate la distan maxim sunt vrfurile triunghiului
100 3
OA
=
R
=
3
(2p)
Finalizare.

m2

(1p)
(2p)
m

(1p)

S-ar putea să vă placă și