Sunteți pe pagina 1din 8

Subiectul I

1.Determinati x eR pentru care numerele x-1, x+1 si 3x-1 sunt termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
REZOLVARE:
Metoda.1.
Diferenta dintre 2 termeni consecutivi ne da ratia progresiei aritmetice.
x + 1- (x 1) = x + 1 x + 1 = 2
Deci ratia progresiei r = 2.
3x 1 (x + 1) = 3x 1 x 1 = 2x 2
Deci ratia progresiei este r = 2 = 2x 2 ;
2x 2 = 2 => 2x = 4 => x = 4/2 = 2
x = 2
Metoda.2.
Daca trei termeni consecutivi sunt in progresie aritmetica inseamna ca termenul al
doilea este media aritmetica a celorlalti doi termeni.
1 3 1 4 2
1 2 1
2 2
x x x
x x
+
+ = = =
1 2 1 2 1 1 0 2 0 2 x x x x x x + = = = =

2.Se considera functia f: R R, f(x) = 5 x. Calculati f (0) xf (1) x f(2)x....xf(10)
REZOLVARE:
f(0) = 5 0 = 5
f(1) = 5 1 = 4
f(2) = 5 2 = 3
f(3) = 5 3 = 2
f(4) = 5 4 = 1
f(5) = 5 5 = 0
.
.
f(10) = 5 -10 = -5

f(5) = 0 fiind egal cu 0 avem 5x4x3x2x1x0x......x(-5 )= 0
Deci f (0) xf (1) x f(2)x....xf(10) = 0

3.Rezolvati n multimea numerelor reale ecuatia 1 x = x 3.
REZOLVARE:
Punem conditiile: x - 1 >0 deci x >1 => x e[1, )
3 0 x > deci x >3 => x e[3, )
x e [1, ) [3, ) => x e[3, )
Ridicam la patrat ecuatia si avem:
2
( 1) x =
2
( 3) x
x 1 =
2
6 9 x x +
2
6 9 1 0 x x x + + =
2
7 10 0 x x + =
12
2
[7 ( 7) 4 10] / 2 x =
12
x = (7 49 40 )/2
12
x =( 7 3)/2
1
x = (7-3)/2 = 4/2 = 2
2
x =(7+3)/2 =10/2 = 5
Observam ca solutia
1
x = 2 nu apartine x e[3, )
Deci multimea solutiilor ecuatiei este x e{5}.

4.Determinati numarul submultimilor ordonate cu 2 elemente ale unei multimi cu 7
elemente.
REZOLVARE:
( )
2
7
7!
7 2 !
A =

=
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
x x x x x x
x x x x
=6x7= 42

5.
Calculati distanta de la punctul A(2,3) la punctul de intersectie a dreptelor
1
d :2x y-6=0
2
d : -x + 2y 6 = 0
REZOLVARE:
Avem sistemul de 2 ecuatii cu 2 necunoscute (x,y) care sunt coordonatele punctului de
intersectie a celor 2 drepte:
2x y 6 = 0
-x + 2y- 6 = 0/x2
Inmultim cu 2 adoua ecuatie a sistemului si apoi adunam prima ecuatie cu cea obtinuta
prin inmultirea cu 2 si avem:
2x y 6 = 0
-2x +4y 12 = 0 => 3y 18 = 0 => 3y = 18 => y = 6
Inlocuim pe y = 6 in prima ecuatie si avem:
2x 6 6 = 0 => 2x = 12 => x = 6
Daca notam punctul de intersectie a dreptelor
1
d si
2
d cu B, el va avea coordonatele
B(6,6).
AB =
2 2
(6 2) (6 3) + = 16 9 + = 25 = 5
AB = 5

6.
Calculati cosinusul unghilui M al triunghiului MPN,stiind ca MN=4, MP= 5 NP=6.
REZOLVARE:
Aplicam teorema cosinusului pentru unghiul M
2 2 2
2 cos a b c bc M = +
a = PN = 6
b = MP = 5
c = MN = 4
inlocuim in formula si avem:
2 2 2
6 5 4 2 5 4 cos M = + =>36 = 25 + 16 40 cosM => 40cosM = 41 - 36 = 5
40cosM = 5 => cosM = 5/40 =1/8
cosM = 1/8Subiectul 2
1.Se considera matricele
2
I =
1 0
0 1
| |
|
\ .
, A=
1 1
2 2
| |
|

\ .
si X(a) =
2
I + aA unde aeZ.
a) Calculati
2
A -3 A.
b) Demonstrati ca X(a)xX(b) = X(a+b+3ab), oricare ar fi a,b eZ.
c) Aratati ca X(a) este matrice inversabila, oricare ar fi aeZ.
REZOLVARE:
a)
2
A -3 A=
1 1
2 2
| |
|

\ .
1 1
2 2
| |
|

\ .
-3
1 1
2 2
| |
|

\ .
=
3 3
6 6
| |
|

\ .
-
3 3
6 6
| |
|

\ .
=
0 0
0 0
| |
|
\ .

b)
Metoda 1:
X(a) =
2
I + aA
2
( ) X b I bA = +
X(a+b+3ab )=
2
( 3 ) I a b ab A + + +
Deci inlocuind in X(a)xX(b) = X(a+b+3ab),vom avea:
2 2 2
( )( ) ( 3 ) I aA I bA I a b ab A + + = + + +
Facem inmultirea parantezelor si avem:
2 2
2 2 2
I aAI bAI abA + + + =
2
( 3 ) I a b ab A + + +
2
I fiind matricea unitate avem:
2
2 2
I I = ;
2
aAI aA = ;
2
bAI bA = ;
2
2
I aA bA abA + + + =
2
( 3 ) I a b ab A + + +
De la punctul a) avem
2
A -3 A=
2
O deci
2
A =3A inlocuim pe
2
A si avem:
2
3 I aA bA abA + + + =
2
( 3 ) I a b ab A + + +
Dm factor comun pe A si avem:
2
( 3 ) I a b ab A + + + =
2
( 3 ) I a b ab A + + +

Metoda 2:

X(a) =
1 0
0 1
| |
|
\ .
+ a
1 1
2 2
| |
|

\ .
=
1 0
0 1
| |
|
\ .
+
2 2
a a
a a
| |
|

\ .
=
1
2 2 1
a a
a a
+ | |
|
+
\ .


X(b) =
2
I + bA=
1
2 2 1
b b
b b
+ | |
|
+
\ .
X(a+b+3ab)=
3 1 3
2 2 6 2 2 6 1
a b ab a b ab
a b ab a b ab
+ + + | |
|
+ + +
\ .
X(a) X(b) =
1
2 2 1
a a
a a
+ | |
|
+
\ .
1
2 2 1
b b
b b
+ | |
|
+
\ .
=
3 1 3
2 2 6 2 2 6 1
a b ab a b ab
a b ab a b ab
+ + + | |
|
+ + +
\ .c)
X(a) =
1
2 2 1
a a
a a
+ | |
|
+
\ .1
X

=
1
det X
X
-
pentru ca X(a) sa fie inversabila detX trebuie sa fie diferit de 0

detX = 0

detX = (a+1)(2a+1) 2
2
a =2
2
a + a + 2a +1 - 2
2
a = 3a + 1

detX = 3a +1
3a+1 =0 => a= -
1
3
dar aeZ deci nu poate lua valoarea -
1
3
(nu este numar
intreg)=>3a+1 = 0
i X(a) este inversabila.

2.Polinomul f=
3 2
2 5 X X X m + + , cu meR are radacinile
1,
x
2,
x i
3,
x .
a) Calculati
2
1
x +
2
2
x +
2
3
x .
b) Determinati me R
-
pentru care
1 2 3
x x x + + =
1 2 3
1 1 1
x x x
+ +


c)Aratati ca determinantul = det
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
| |
|
|
|
\ .
este numar natural, oricare ar fi meR.

REZOLVARE:
a)Aplicam relatiile lui Viete:
1 2 3
x x x + + = - 2
1 2 1 3 2 3
x x x x x x + + =-5
1 2 3
x x x = -m
Ridicam la patrat
1 2 3
x x x + + i obtinem
2
1 2 3
( ) x x x + + =
2 2 2
1 2 3
x x x + + + 2
1 2 1 3 2 3
( ) x x x x x x + +

2
( 2) =
2 2 2
1 2 3
x x x + + - 10
4 =
2 2 2
1 2 3
x x x + + - 10

2 2 2
1 2 3
x x x + + = 4+10 = 14
2 2 2
1 2 3
x x x + + = 14

b)
1 2 3
x x x + + =
1 2 3
1 1 1
x x x
+ +

1 2 3
x x x + + = - 2

1 2 3
1 1 1
x x x
+ + =
1 2 1 3 2 3
1 2 3
x x x x x x
x x x
+ +
=
5
m

=
5
m


-2 =
5
m
=> -2m = 5 => m = -
5
2
.

c)

det
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
| |
|
|
|
\ .
=
1 2 3
x x x +
1 2 3
x x x +
1 2 3
x x x -
3
3
x -
3
2
x -
3
1
x = 3
1 2 3
x x x - (
3
1
x +
3
2
x +
3
3
x )

3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
( )( ) 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + = + + + + +
1 2 3
x x x + + = - 2
2 2 2
1 2 3
x x x + + = 14
1 2 1 3 2 3
x x x x x x + + =-5
1 2 3
x x x = -m
3 3 3
1 2 3
2[14 ( 5)] 3( ) 2 19 3 38 3 x x x m m m + + = + = =

(
3
1
x +
3
2
x +
3
3
x ) = -38-3m


3
1 2 3
x x x - (
3
1
x +
3
2
x +
3
3
x ) = -3m-(-38-3m) = -3m+38 + 3m=38


det
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
| |
|
|
|
\ .
= 38, numar natural.


Subiectul 3

1.Se considera functia f:[1, + )->R, f(x) =
1
x
e
x
.

a) Calculati
2
( ) (2)
lim
2
x
f x f
x

.
2
2
2
1
1
lim
1 4
x
x
e
x
e

+
= +
b) Aratati ca f(x)>0, oricare ar fi xe[1, + ).
c) Aratati ca graficul functiei f nu admite asimptota spre + .

REZOLVARE:

a)
2
( ) (2)
lim
2
x
f x f
x

=
2
2
1 1
2
lim
2
x
x
e e
x
x

.Avem cazul
0
0
si aplicam regula lui Hospital


2 '
'
2
1 1
( )
2
lim
( 2)
x
x
e e
x
x

=
2
2
2
1
1
lim
1 4
x
x
e
x
e

+
= +

b)
f(x) =
1
x
e
x
.
x

1 +

x
e
e +

1
x

1 0
f(x)
e-1 +

e-1 > 0 => f(x)>0


c)
1
lim( )
x
x
e
x
+
= +deci nu admite asimptota spre +

2.Se consider functia : , f R R
2
( ) 10 f x x = + .
a)Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia n jurul axei Ox a graficului functiei
g: [0,3] R , ( ) ( ) g x f x =
b)Demonstrati ca orice primitiva F a functiei f este crescatoare pe R.
c)Demonstrati ca
10 10
10 0
( ) 2 ( ) f x dx f x dx

=
} }

REZOLVARE:

a)
g(x)=
2
10 x +
3
2
0
( ) ( )
g
V C g x dx =
}
=
3 3
2 2 2
0 0
( 10) ( 10) x dx x dx + = +
} }
=
3 3
2
0 0
( 10 ) x dx dx +
} }
=
3
3 3
0 0
( 10 )
3
x
x + =
27
( 30) 39
3
+ =
b)
( ) F f x dx =
}


' 2
( ) 10 F f x x = = +
2
10 0 x + > x R e =>
'
0 F > deci F este crescatoare pe R.

c)
10
2
10
10 x dx

+ =
}
10
' 2
10
10 x x dx

+
}
-
10
2 '
10
( 10) x x dx

+
}
=
2 10
10
10 x x

+ -
10
2
10
10
x
x dx
x

+
}
=
2 10
10
10 x x

+ -
10 2
2
10
10
x
dx
x

+
}
=
2 10
10
10 x x

+ -
10 2
2
10
( 10) 10
10
x
dx
x

+
+
}
=

2 10
10
10 x x

+ -
10 2
2
10
( 10)
10
x
dx
x

+
+
}
+
10
2
10
10
10
dx
x

+
}
=

2 10
10
10 x x

+ -
10
2
10
10 x dx

+
}
+
2 10
10
10ln( 10) x x

+ + =>
2
10
2
10
10 x dx

+ =
}
2 10
10
10 x x

+ +
2 10
10
10ln( 10) x x

+ +

10
2
10
10 x dx

+ =
}
1
2
[
2 10
10
10 x x

+ +
2 10
10
10ln( 10) x x

+ + ]=

1
2
{[
2
10 10 10 + -
2
( 10) ( 10) 10 + ]+

+[
2
10ln(10 10 10) + + -
2
10ln( 10 ( 10) 10) + + ]} =

1
2
{[10 100 10 + +10 100 10 + ]+[10ln(10 110) + -10ln( 10 110) + ]}=

1
2
{ 20 110 +
10 110
10ln
10 110
+
+
}=
10 110
5{10 110 ln }
110 10
+
+10
2
0
2 10 x dx +
}
= [
2 10
0
10 x x + +
2 10
0
10ln( 10) x x + + ]= [10 110 +10ln(10 110) + -
10ln 10 ]= [10 110 +
10 110
10ln
10
+
]

S-ar putea să vă placă și