Sunteți pe pagina 1din 45

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi partea reală a numărului complex z = 1 + 2i + 3i .
2

5p 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 1


și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = 3 x − 5 .
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3x − x = 32 x .
2

5p 4. Determinaţi câte numere naturale pare, de două cifre, se pot forma cu cifrele 0, 1, 2 și 3.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii AB = 3i + 2 j şi AC = ( m + 1) i + 4 j , unde m este
număr real. Determinaţi numărul real m știind că AC = 2 AB .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = AC = 3 și BC = 3 2 . Determinați cosC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 0 0
 
1. Se consideră matricea A ( x ) =  x 1 0  , unde x este număr real.
 2 x2 − 2 x 4 x 1 

5p a) Arătaţi că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Arătaţi că A ( x + y ) = A ( x ) ⋅ A ( y ) pentru orice numere reale x și y .

( )
5p c) Determinați numerele reale x știind că A x + 2 = A ( x ) ⋅ A ( x ) ⋅ A ( x ) .
2

2. Se consideră polinomul f = X 3 − 3 X 2 + aX − 2 , unde a este număr real.


5p a) Arătaţi că f ( 2 ) = 2 ( a − 3) .
5p b) Determinaţi numărul real a ştiind că polinomul f este divizibil prin X 2 − X + 1 .
5p c) Pentru a = 3 , rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia f 2 = 0 .
x
( )
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
xe
1. Se consideră funcţia f : ( −2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x+2

5p a) Arătați că f '( x ) =
( x2 + 2 x + 2) e x
, x ∈ ( −2, +∞ ) .
( x + 2 )2
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 0 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Arătaţi că ecuaţia f ( x ) = 1 are cel puțin o soluţie în intervalul (1, 2 ) .
1
xn
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ dx .
0 1+ x
n

5p a) Arătați că I1 = 1 − ln 2 .
5p b) Arătaţi că I n+1 ≤ I n pentru orice număr natural nenul n .
5p c) Demonstraţi că lim I n = 0 .
n→+∞

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 7


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 1 + i . Calculați z .
2

5p 2. Arătați că parabola asociată funcției f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − 4 x + 6 nu intersectează axa Ox .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 ( 2 x − 3) = log 2 ( x + 1) .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie impar.
5p 5. În triunghiul ABC punctele M , N și P sunt mijloacele laturilor AB, BC și, respectiv, AC .
Arătați că AM + BN + CP = 0 .
sin a − cos a
5p 6. Știind că tg a = 3 și a ∈ ℝ , arătați că =2− 3.
cos a + sin a
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1 
 
1. Se consideră matricea A ( a ) =  1 a 2  , unde a este număr real.
1 2 a 
 
5p a) Arătați că det ( A (1) ) = −1 .
5p b) Determinaţi numerele reale m știind că det ( A ( m ) ) = 0 .
2 1 1 
 
5p c) Determinaţi numerele reale a astfel încât A ( a ) ⋅ A ( a ) − A a =  1 5 −5  . ( )
2

 1 −5 5 
 
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = 3 x + 3 y − xy − 6 .
5p a) Calculaţi 1 ∗ 3 .
5p b) Arătaţi că x ∗ y = 3 − ( x − 3)( y − 3) pentru orice numere reale x și y .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care x ∗ x ∗ ... ∗ x = x .
x de 2014 ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x−2
1. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = .
x2 − 4 x + 5
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
(1 − x )( x − 3) , x∈ℝ .
( )
2
x2 − 4 x + 5
5p b) Determinaţi ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Determinaţi intervalele de monotonie ale funcţiei f .
e
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x ln n x dx .
1

e +1 2
5p a) Arătați că I1 = .
4
5p b) Arătați că I n+1 ≤ I n pentru orice număr natural nenul n .
5p c) Demonstraţi că 2 I n+1 + ( n + 1) I n = e 2 pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_mate-info
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 știind că a1 = 6 și a2 = 12 .
5p 2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 2 x + 4 .

(
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x − 1 3x − 3 = 0 . )( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să conțină cifra 1.
5p 5. Se consideră triunghiul echilateral ABC cu AB = 2 . Calculați lungimea vectorului AB + BC .
π
5p 6. Calculați aria triunghiului isoscel ABC știind că A = și AC = 4 .
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2 a a
1. Se consideră matricea A ( a ) =  a 2 2  , unde a este număr real.
a a 2
 
5p a) Arătaţi că det ( A ( 0 ) ) = 8 .
5p b) Determinaţi numerele reale a pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
 x  4
5p c) Determinați matricea X = y știind că A (1) ⋅ X =  5  .
 
z  4
   
2. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului f = X 3 − 2 X 2 + 3 X + m , unde m este număr real.
5p a) Calculați f (1) .
5p b) Arătaţi că x12 + x22 + x32 = −2 .
5p c) Determinați numărul real m știind că x13 + x23 + x33 = 8 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) =
ln x
.
x
1 − ln x
5p a) Arătaţi că f ′ ( x ) = , x ∈ ( 0 ,+∞ ) .
x2
5p b) Determinați ecuația asimptotei spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Arătaţi că f ( x ) ≤ pentru orice x ∈ ( 0 ,+∞ ) .
1
e
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + x + 1 .
1

∫ f ( x ) dx = 6 .
11
5p a) Arătaţi că
0
1
xn
5p b) Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ dx . Arătaţi că I n +1 ≤ I n
0
f ( x)
pentru orice număr natural nenul n .
a
2x + 1
5p c) Determinaţi numărul real pozitiv a ştiind că ∫ f ( x ) dx = ln 3 .
0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 1


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că 3 ( 2 + 4i ) + 2 (1 − 6i ) = 8 .
5p 2. Arătați că parabola asociată funcției f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 + 2 x + 1 este tangentă la axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 4 = 54 x .
2

5p 4. Determinaţi câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5 și 7.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −2, 2 ) , B ( −4, −2 ) şi C ( 4,2 ) . Determinați
ecuația dreptei d care trece prin A și este perpendiculară pe dreapta BC .
π 3π
5p 6. Arătați că sin + cos =0.
4 4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0 0
 
1. Se consideră matricea A ( n ) =  0 2n 0  , unde n este număr natural.
 0 2n − 1 1 
 
5p a) Arătaţi că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Determinaţi numărul natural n știind că A ( n ) ⋅ A (1) = A ( 3) .
5p c) Determinați numerele naturale p și q știind că A ( p ) ⋅ A ( q ) = A ( pq ) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 + X 2 − 3 X + 2 .
5p a) Calculați f ( 0 ) .
5p b) Determinaţi câtul și restul împărţirii polinomului f la X 2 − 4 .
5p c) Arătați că ( x 1 − x2 ) + ( x 2 − x3 ) + ( x 3 − x1 ) = 20 știind că x1 , x2 și x3 sunt rădăcinile lui f .
2 2 2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3x + e x .
5p a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ ℝ .
5p b) Determinaţi ecuaţia asimptotei oblice spre −∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Arătaţi că f ( x ) ≥ 4 x + 1 pentru orice număr real x .
x3
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = .
x2 + x + 1

∫ (x )
1
1
5p a) Arătați că
2
+ x + 1 f ( x ) dx = .
0
4
1
π
5p b) Arătați că ∫ ( f ( x ) − x + 1) dx = 3 3
.
0
1 t  1
5p c) Arătați că lim  4 ⋅ ∫ f ( x ) dx  = .
t →0  t 
 0  4

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1 + i = a + ib şi i 2 = −1 .
5p 1. Determinați numerele reale a și b , știind că
1− i
5p 2. Determinaţ i coordonatele punctelor de intersec ție cu axele de coordonate a graficului funcţiei
f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 6x + 8 .
2

x+2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 2 + 3x +1 = 36 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să nu conțină cifra 6.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −1,2 ) , B ( 2,3) și C ( 0, −2 ) . Determinați ecuația
paralelei duse prin C la AB .
5p 6. Determinați x ∈ 0,
2 ( )
π pentru care 1 + sin x = 1 + cos x .
sin x cos x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
a 1 1
1. Se consideră matricea A ( a ) =  1 a 1  , unde a este număr real.
1 1 a
 
5p a) Arătaţi că det ( A ( a ) ) = ( a + 2 )( a − 1) , pentru orice număr real a .
2

5p b) Calculați inversa matricei A ( −1) în M3 ( ℝ ) .


5p c) Determinați perechile de numere naturale ( a, b ) pentru care matricea A ( a ) ⋅ A ( b ) are suma
elementelor egală cu 24.
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y = 3 xy − 3x − 3 y + 4 . Legea
„∗” este asociativă și are element neutru.
5p a) Arătați că x ∗ y = 3 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y .
1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 2014 .
5p b) Calculați
1007 1007 1007 1007
5p c) Determinaţi numerele reale x care sunt egale cu simetricele lor față de legea „∗” .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : (1, +∞ ) → ℝ , f ( x) = x + 2 .
2

x −1
5p a) Determinaţi ecuaţia asimptotei oblice la graficul funcţiei f .
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 2 , situat pe graficul
funcției f .
x +3
 f ( x) 
5p c) Calculați lim   .
x →+∞  x 

n 1
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x dx .
x +1
0
5p a) Calculaţi I1 .
1 , pentru orice număr natural nenul n .
5p b) Arătaţi că I n+1 + I n =
n +1
1
5p c) Arătați că lim (n + 1) I n = .
n→+∞ 2
Probă scrisă la matematică M_mate-info Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( ) ( )
2 2
5p 1. Arătați că 5 +1 + 5 −1 = 12 .

5p 2. Calculați produsul f (1) f ( 2 ) f ( 3) f ( 4 ) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 3 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x − 4 x + 4 = 0 .


2
( )
5p 4. Determinați câte numere naturale impare, de trei cifre distincte, se pot forma cu cifrele 2 , 3 și 4 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, 2 ) și B ( 2,3) . Determinați ecuația dreptei d
care trece prin punctul A și este perpendiculară pe dreapta AB .
5p 6. Arătați că sin ( π − x ) + sin (π + x ) = 0 , pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 0 x
 
1. Se consideră matricea B ( x ) =  0 1 0  , unde x este număr real.
 3x 0 1 
 
5p a) Arătați că det ( B ( 0 ) ) = 1 .
x+ y
5p b) Arătați că B ( x ) + B ( y ) = 2 B   , pentru orice numere reale x și y .
 2 
( )
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care B x 2 + 1 B ( x ) = B x 2 + x + 1 . ( )
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y =
1
2
( x − 3)( y − 3) + 3 .
5p a) Arătați că ( −3) 3 = 3 .
5p b) Determinaţi numerele naturale n pentru care n n = 11 .
5p c) Calculaţi 1 2 3 … 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x+2
1. Se consideră funcţia f : (1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x −1

5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = − , x ∈ (1, +∞ ) .


3
( x − 1)2
5p b) Arătați că funcția f este convexă pe intervalul (1, +∞ ) .
5p c) Determinați coordonatele punctului situat pe graficul funcției f , în care tangenta la graficul funcției
f este paralelă cu dreapta de ecuație y = −3x .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x e x .
2

∫ x f ( x ) dx = e ( e − 1) .
1
5p a) Arătați că
1
5p b) Determinaţi primitiva F a funcţiei f pentru care F (1) = 0 .
1
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x n f ( x ) dx . Arătați că
0
I n + ( n + 1) I n−1 = e , pentru orice număr natural n , n ≥ 2 .
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
2
5p 1. Arătaţi că numărul n = 3 − 1 + 2 3 este natural.
5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 1 şi
g : ℝ → ℝ , g ( x) = 2x −1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 26− x = 2 x .
2

5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de trei
cifre, suma cifrelor acestuia să fie egală cu 2.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,3) şi B (3,1) . Determinaţi ecuaţia mediatoarei
segmentului AB .
5p 6. Calculaţi raza cercului circumscris triunghiului ABC dreptunghic în A, ştiind că BC = 8 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 x 1
 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  1 −1 1 .
 x −1 1
 
5p a) Calculați A ( 0 ) ⋅ A (1) .
5p b) Arătaţi că det ( A ( x ) ) = x 2 − 1 , pentru orice număr real x .
5p c) Determinaţi numerele întregi x pentru care inversa matricei A ( x ) are elementele numere întregi.
2. Pe mulţimea numerelor reale se definește legea de compoziţie asociativă dată de
x y = x2 y 2 + x2 + y 2 .
5p a) Calculaţi 2 3 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice x şi y numere reale.
2 2

5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = x .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x
şi g : ℝ → ℝ , g ( x) = x + 2 x + 2 .
2

5p a) Calculaţi g ' ( 2 ) .
2 f ( x) − g ( x) 1
5p b) Arătaţi că lim 3
= .
x →0
2x 6
5p c) Demonstraţi că 2 f ( x ) ≥ g ( x ) , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţiile f : ( −2, +∞) → ℝ , f ( x ) = x + 2 + și F : ( −2, + ∞ ) → ℝ ,
x+2
x2
F ( x) = + 2 x + ln( x + 2) .
2
1
5p a) Calculați ∫ ( x + 2 ) f ( x ) dx .
0
5p b) Verificaţi dacă funcția F este o primitivă a funcţiei f .
0
5p c) Calculaţi ∫ F ( x) f ( x)dx .
−1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Clasa a XII-a
Simulare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
3 + 2i
5p 1. Calculați partea reală a numărului complex z = .
2 − 3i
5p 2. Determinaţi numărul real a , știind că funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + x − a are graficul tangent
axei Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x + 3 ⋅ 4 x − 16 = 0 .
5p 4. Calculați probabilitatea ca, alegând una dintre submulțimile cu două elemente ale mulțimii
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} , aceasta să aibă un singur element număr par.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 2,3) și N ( 4,1) . Determinați ecuația
mediatoarei segmentului MN .
5p 6. Arătați că ( sin x + sin (π − x ) ) + ( cos x + cos ( 2π − x ) ) = 4 , pentru orice număr real x .
2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1 0 0  0 0 −1
1. Se consideră matricele I 3 =  0 1 0  și A ( x ) =  x 0 0  , unde x este număr real.
0 0 1  0 −1 0 
   
5p a) Arătați că A (1) + A ( −1) = 2 A ( 0 ) .
5p b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația det ( A ( x ) + I3 ) = 0 .
5p c) Arătați că det ( aI3 − bA ( −1) + cA ( −1) ⋅ A ( −1) ) ≥ 0 , pentru orice numere reale pozitive a , b și c .
2. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea de compoziție asociativă şi cu element neutru
x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 .
5p a) Arătați că x ∗ y = ( x − 5 )( y − 5 ) + 5 , pentru orice numere întregi x și y .
5p b) Determinați elementele simetrizabile în raport cu legea de compoziție „∗” .
5p c) Calculaţi d1 ∗ d 2 ∗ ⋯ ∗ d8 , unde d1 , d 2 , … , d8 sunt divizorii naturali ai lui 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x − ln ( x + 1) .
5p a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ ( −1, +∞ ) .
x − f ( x ) − ln 2
5p b) Calculați lim .
x →1 x −1
5p c) Demonstrați că ln ( x + 1) ≤ x , pentru orice x ∈ ( −1, +∞ ) .

2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) =
x
.
x +1
2

1
5p a) Calculați ∫ f ( x ) dx .
0
1
f ( x ) + x2 f ( x ) π
5p b) Arătați că ∫ x +1
4
dx =
8
.
0
x
f ( t ) dt .
1
x −1 ∫
5p c) Calculați lim
x →1
1

Probă scrisă la matematică M_mate-info Simulare pentru clasa a XII-a


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculaţi suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 , dacă a1 = 2 şi a3 = 8 .

5p 2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 4 x + 2 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x = log3 (4 − x) .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, produsul cifrelor acestuia să fie egal cu 4.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,1) şi B (4,1) . Determinaţi coordonatele
1
punctului M ştiind că AM = AB .
3
π π
5p 6. Arătaţi că 4sin cos =1.
12 12
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 2 m + 1
1. Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  2 m +1 2 .
 m +1 2 2 

5p a) Calculați det ( A ( −1) ) .
5p b) Verificaţi dacă A ( 0 ) ⋅ A (1) = 5 A (1) .
5p c) Determinaţi numerele reale m pentru care det ( A ( m ) ) = 0 .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = xy − 2 x − 2 y + 6 .
5p a) Verificaţi dacă x y = ( x − 2)( y − 2) + 2 , pentru orice numere reale x şi y .
5p b) Arătaţi că x 2 = 2 x = 2 , pentru orice număr real x .
5p c) Calculaţi 1 2 3 ... 2012 2013 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x3 − 1
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x2 + 1
x 4 + 3x 2 + 2 x
5p a) Arătaţi că f '( x) = , pentru orice x ∈ ℝ .
( )
2
x2 + 1
f ( x) − f (0)
5p b) Calculați lim .
x →0 x
f ( x)
 x +1
5p c) Calculaţi lim   .
x →+∞  x − 1 
1
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x n e− x dx .
0
e−2
5p a) Arătaţi că I1 = .
e
1
5p b) Verificaţi dacă I n+1 = ( n + 1) I n − , pentru orice număr natural nenul n .
e
1
5p c) Arătaţi că 0 ≤ I n ≤ , pentru orice număr natural nenul n .
n +1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul a = 3 ( 3 − 2i ) + 2 ( 5 + 3i ) este real.
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 4 x − 1 . Calculaţi f (1) + f ( 2 ) + ... + f (10 ) .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 ( 2 x ) = log 2 (1 + x) .
5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs este 2200 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
scumpire.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = i + 4 j şi v = 2i + ( a + 1) j sunt coliniari.
 π 3sin x + cos x
5p 6. Determinaţi x ∈  0,  , ştiind că =4.
 2 sin x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1
1. Se consideră determinantul D ( a, b ) = a a 2 1 , unde a şi b sunt numere reale.
b b2 1
5p a) Arătaţi că D ( 2,3) = 2 .
5p b) Verificaţi dacă D ( a, b ) = ( a − 1)( b − 1)( b − a ) , pentru orice numere reale a şi b .

( )
5p c) În reperul cartezian xOy se consideră punctele Pn n, n 2 , unde n este un număr natural nenul.
Determinaţi numărul natural n , n ≥ 3 , pentru care aria triunghiului P1 P2 Pn este egală cu 1.
2. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile complexe ale polinomului f = X 3 − 4 X 2 + 3 X − m , unde m este
număr real.
5p a) Pentru m = 4 , arătaţi că f ( 4 ) = 8 .
5p b) Determinaţi numărul real m pentru care rădăcinile polinomului f verifică relaţia x1 + x2 = x3 .
5p c) Dacă x13 + x23 + x33 = 7( x1 + x2 + x3 ) , arătaţi că f se divide cu X − 3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x2
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = cos x + .
2
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ ℝ .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 0 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstraţi că f ( x) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ℝ .
1
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x n e x dx .
0
5p a) Calculaţi I1 .
5p b) Arătaţi că I n+1 + ( n + 1) I n = e , pentru orice număr natural nenul n .
5p c) Arătaţi că 1 ≤ ( n + 1) I n ≤ e , pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
2
5p 1. Arătaţi că numărul n = 3 − 1 + 2 3 este natural.
5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 1 şi
g : ℝ → ℝ , g ( x) = 2x −1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 26− x = 2 x .
2

5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de trei
cifre, suma cifrelor acestuia să fie egală cu 2.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,3) şi B (3,1) . Determinaţi ecuaţia mediatoarei
segmentului AB .
5p 6. Calculaţi raza cercului circumscris triunghiului ABC dreptunghic în A, ştiind că BC = 8 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 x 1
 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  1 −1 1 .
 x −1 1
 
5p a) Calculați A ( 0 ) ⋅ A (1) .
5p b) Arătaţi că det ( A ( x ) ) = x 2 − 1 , pentru orice număr real x .
5p c) Determinaţi numerele întregi x pentru care inversa matricei A ( x ) are elementele numere întregi.
2. Pe mulţimea numerelor reale se definește legea de compoziţie asociativă dată de
x y = x2 y 2 + x2 + y 2 .
5p a) Calculaţi 2 3 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice x şi y numere reale.
2 2

5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = x .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x
şi g : ℝ → ℝ , g ( x) = x + 2 x + 2 .
2

5p a) Calculaţi g ' ( 2 ) .
2 f ( x) − g ( x) 1
5p b) Arătaţi că lim 3
= .
x →0
2x 6
5p c) Demonstraţi că 2 f ( x ) ≥ g ( x ) , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţiile f : ( −2, +∞) → ℝ , f ( x ) = x + 2 + și F : ( −2, + ∞ ) → ℝ ,
x+2
x2
F ( x) = + 2 x + ln( x + 2) .
2
1
5p a) Calculați ∫ ( x + 2 ) f ( x ) dx .
0
5p b) Verificaţi dacă funcția F este o primitivă a funcţiei f .
0
5p c) Calculaţi ∫ F ( x) f ( x)dx .
−1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi raţia progresiei geometrice ( bn ) cu termeni reali, ştiind că b1 = 1 şi b4 = 27 .
n≥1
5p 2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 6 x + 8 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 2 = 91− x .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 4i − 3 j şi BC = 2i − 5 j . Determinaţi lungimea
vectorului AC .
4
5p 6. Calculaţi sinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4, BC = 5 şi sin C = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1
1. Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  m 0 0  .
m 0 m
 
5p a) Calculaţi det ( A (1) ) .
 −1 1 0 
 
5p b) Determinaţi numerele reale m știind că A(m) ⋅ A(−m) =  1 1 1  .
 0 1 0
 
5p c) Arătaţi că det ( A (1) + A ( 2 ) + ... + A (101) ) = −51 ⋅ 101 .
2 3

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de


x y = xy − 4 x − 4 y + 20 .
5p a) Calculaţi 3 4 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x ... x = 5 .
x de 2013 ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
e
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x + ex

f '( x) =
( x − 1) e x
, pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p a) Arătaţi că
( )
2
x + ex
5p b) Determinaţi ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
e
5p c) Demonstrați că f ( x) ≥ , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
e +1
1
2. Pentru fiecare număr natural n se consideră numărul I n = ∫ xe− nx dx .
2

0
5p a) Calculați I 0 .
5p b) Arătaţi că I n+1 ≤ I n , pentru orice număr natural n .
1  1 
5p c) Demonstraţi că I n =  1− n  , pentru orice număr natural nenul n .
2n  e 
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi numărul real x pentru care numerele 1 , 2 x + 2 şi 7 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 2. Calculaţi distanţa dintre punctele de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x 2 − 4 x + 3 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 + 4 = x + 2 .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale impare ab se pot forma, ştiind că a, b ∈ {2,3, 4,5} și a ≠ b .
5p 5. În dreptunghiul ABCD , cu AB = 8 şi BC = 6 , se consideră vectorul v = AB + AO + AD , unde
{O} = AC ∩ BD . Calculaţi lungimea vectorului v .
3
5p 6. Calculaţi sinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 6, BC = 10 şi sin C = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
a 1 1
1. Pentru fiecare număr real a se consideră matricea A ( a ) =  1 a 1  .
1 1 a
 
5p a) Calculați det ( A ( 0 ) ) .
5p b) Determinaţi valorile reale ale lui a pentru care 5 A ( a ) − ( A ( a ) ) = 4 I3 .
2

5p c) Determinaţi inversa matricei A ( 2 ) .


2. Se consideră polinomul f = X 3 − mX 2 + 3 X − 1 , unde m este număr real.
5p a) Calculați f ( 2 ) − f ( −2 ) .
5p b) Determinaţi restul împărţirii lui f la X + 2 , ştiind că restul împărţirii polinomului f la X − 2
este egal cu 9.
5p c) Determinaţi numerele reale m pentru care x13 + x23 + x33 = 3 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1− x
1. Se consideră funcţia f : ( −1,1) → ℝ , f ( x) = ln .
1+ x
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ (−1,1) .
5p b) Verificaţi dacă funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( −1,1) .
5p c) Determinaţi punctele de inflexiune a funcţiei f .
2
2. Pentru fiecare număr natural n se consideră numărul I n = ∫ x n e x dx .
1
5p a) Calculaţi I 0 .
5p b) Arătaţi că I1 = e2 .
5p c) Demonstraţi că I n+1 + ( n + 1) I n = 2n+1 e2 − e , pentru orice număr natural n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 9
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 3 1 + 3 − 27 = 3 .
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 3 . Arătaţi că f (−3) + f (3) = 6 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x + 3) − x 2 − 15 = 0
2

5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs este 220 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2,3) şi R ( 4,3) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5p 6. Determinaţi lungimea laturii AB a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că BC = 20 şi
2
cos B = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p 1. Calculaţi 3 ( −2 ) .
5p 2. Verificaţi dacă legea de compoziţie „ ” este comutativă.
5p 3. Arătaţi că x y = ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice numere reale x şi y.
5p 4. Determinaţi numerele reale x pentru care x x = x .
5p 5. Verificaţi dacă x ( −2 ) = −2 , pentru orice număr real x.
5p 6. Calculaţi ( −2013 ) ( −2012 ) ... ( −2 ) .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


 1 2 1
 
Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  −1 3 1  .
 2 1 m
 
5p 1. Calculaţi det ( A ( 0 ) ) .
5p 2. Arătaţi că det ( A ( m ) ) = 5m − 4 , pentru orice număr real m .
5p 3. Determinaţi numerele reale m pentru care det ( A ( m ) ) = m2 .
5p 4. Arătaţi că A ( m ) + A ( − m ) = 2 A ( 0 ) pentru orice număr real m .
 −1 1 −1  1 0 0
   
5p 5. Verificaţi dacă A ( 0 ) ⋅  2 −2 −2  = −4 I3 , unde I 3 =  0 1 0  .
 −7 3 5  0 0 1
   
x + 2 y + z = 2

5p 6. Pentru m = 0 , rezolvaţi sistemul − x + 3 y + z = 3 .
2 x + y + mz = 1

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 2
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 3 1 + 2 − 18 = 3 .
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x − 3 . Arătaţi că f (3) + f (−3) = −6 .

(
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 = log 3 5 .
2
)
5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs creşte cu 70 de lei. Calculaţi preţul produsului după
scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2, 7 ) şi R ( 2,9 ) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5p 6. Determinaţi lungimea laturii BC a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că AC = 40 şi
2
sin B = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = xy + x + y .
5p 1. Calculaţi ( −1) ∗ 3 .
5p 2. Arătaţi că x ∗ y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x şi y.
5p 3. Verificaţi dacă e = 0 este elementul neutru al legii „ ∗ ”.
5p 4. Determinaţi numerele reale x pentru care x ∗ x = x .
5p 5. Arătaţi că ( −1) ∗ x = −1 , pentru orice număr real x .
5p 6. Calculaţi ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ... ∗ 2012 ∗ 2013 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
m 1 1
 
Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  1 m 1 .
1 1 1

5p 1. Arătaţi că det ( A (1) ) = 0 .
5p 2. Calculaţi A (1) ⋅ A ( 0 ) .
5p 3. Arătaţi că det ( A ( m ) ) = m 2 − 2m + 1 , pentru orice număr real m.
 −1 0 1 
 
5p 4. Verificaţi dacă matricea B =  0 −1 1  este inversa matricei A ( 0 ) .
 1 1 −1
 
5p 5. Determina ţi numă rul real m pentru care suma elementelor matricei A ( m ) este egală cu 2013.
mx + y + z = 1

5p 6. Pentru m = 0 , rezolvaţi sistemul  x + my + z = 1 .
x + y + z = 3

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 2


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 7
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Scrieți în ordine crescătoare numerele 20140 , 9 și 2 .


5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie dintre graficul funcţiei f :ℝ → ℝ,
f ( x) = 2 x − 4 şi axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x+1 = 2−1 .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5, 7 și 9.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2, 2 ) , B ( 5, 2 ) şi C ( 2,5 ) . Arătați că triunghiul
ABC este isoscel.
5p 6. Calculați aria triunghiului ABC dreptunghic în A știind că AB = 5 și BC = 13 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − x − y + 5 .


5p 1. Calculaţi 0 ∗ 1 .
5p 2. Arătați că legea de compoziţie „ ∗ ” este comutativă.
5p 3. Arătaţi că x ∗ y = ( x − 1)( y − 1) + 4 pentru orice numere reale x și y .
5p 4. Verificaţi dacă x ∗ 1 = 4 pentru orice număr real x .
5p 5. Determinaţi numerele reale x știind că x ∗ x = 8 .
5p 6. Determinaţi numărul perechilor de numere întregi ( m, n ) știind că m ∗ n = 5 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1 1  4 1 1 0
Se consideră matricele A =  , B =  și I 2 =  .
 2 0  2 3 0 1
5p 1. Calculaţi det A .
5p 2. Arătați că A ⋅ A + I 2 = B .
5p 3. Verificați dacă A ⋅ B = B ⋅ A .
 1 
0 2 
5p 4. Arătați că matricea C =   este inversa matricei A .
1 − 1 
 
 2
5p 5. Determinați numerele reale a știind că det ( A + aI 2 ) = 10 .
5p 6. Rezolvaţi în M2 ( ℝ ) ecuaţia A ⋅ X = B .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 7


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_pedagogic
Varianta 1
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
  1 2  19
5p 1. Arătați că    + 2  : = 1 .
 3  
  9
5p 2. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x) = 2014 − x și g : ℝ → ℝ , g ( x) = x − 2014 . Determinaţi
coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcții.
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x +3 x = 9 x −1 .
2

5p 4. Prețul unui aparat de fotografiat este de 360 de lei. Determinați prețul aparatului de fotografiat
după o reducere cu 25% .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −2,3) şi B ( 2,3) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului AB .
5p 6. Determinaţi lungimea laturii BC a triunghiului ABC dreptunghic în A ştiind că AC = 6 şi
3
sin B = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + 11 .
5p 1. Calculaţi 8 ∗ (−3) .
5p 2. Arătaţi că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p 3. Verificaţi dacă e = −11 este element neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p 4. Determinaţi numerele întregi x știind că x ∗ x = 121 .
2
( )
5p 5. Arătaţi că x ∗ ( x + 23) = ( x ∗ x ) ∗ 12 pentru orice număr real x .
5p 6. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x ∗ lg x = 13 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1 a
Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
0 1
5p 1. Calculaţi det ( A ( 0 ) ) .
5p 2. Determinați numărul real a știind că 2 A ( a ) + A ( a − 3) = 3 A ( 0) .
5p 3. Arătați că A (1) + A ( 2 ) + ... + A ( 9 ) = 9 A ( 5 ) .
5p 4. Arătaţi că det ( A ( a ) + A ( b ) ) = 4det ( A ( a ) ⋅ A ( b ) ) pentru orice numere reale a și b .
5p 5. Verificaţi dacă matricea A ( − a ) este inversa matricei A ( a ) pentru orice număr real a .
 p 2
5p 6. Determinați matricea X =   ∈ M2 ( ℝ ) știind că X ⋅ A ( a ) = A ( a ) ⋅ X pentru orice număr
 q 1
real a .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 1


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Simulare pentru elevii clasei a XII-a

Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )(
5p 1. Verificaţi dacă 2 − 1 2 + 1 = 1023 .
5 5
)
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = 3 x + 2 . Determinaţi coordonatele punctului A care
aparține graficului funcției f și care are abscisa egală cu ordonata.
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x3 = 12 − log 2 x .
5p 4. O imprimantă are prețul de vânzare 186 de lei. Calculați prețul imprimantei înainte de aplicarea
TVA-ului, știind că TVA-ul este de 24%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 3, 4 ) , N ( 2,1) şi P ( a, b ) . Determinaţi
numerele reale a și b știind că punctul N este mijlocul segmentului MP .
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,3) , B ( 5,3) şi C ( 5,7 ) . Calculați cos A .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 .
5p 1. Calculaţi 2014 3 .
5p 2. Verificaţi dacă legea de compoziţie „ ” este asociativă.
5p 3. Determinaţi elementul neutru al legii de compoziţie „ ” .
5p 4. Arătați că x 3 = 3 x = 3 , pentru orice număr real x .
5p 5. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ( x + 1) = 3 .
5p 6. Determinaţi numerele întregi a și b pentru care a b = 4 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
  x y 
Se consideră mulţimea M =  A( x, y ) =   x, y ∈ ℝ, x + y = 1 .
2 2

 −y x 
5p 1. Arătați că det ( A ( x, y ) ) = 1 .
5p 2. Daţi un exemplu de matrice care aparţine mulţimii M .
1 3 1 3
5p 3. Calculați A  ,  + A  , − .
2 2  2 2 
5p 4. Arătați că A( x, y ) ⋅ A ( x, − y ) = A (1,0 ) , pentru orice matrice A( x, y ), A ( x, − y ) ∈ M .
5p 5. Determinaţi numărul matricelor din mulţimea M care au toate elementele numere întregi.
5p 6. Se consideră numerele reale p și q cu proprietatea că p 2 + q 2 = 1 . Demonstraţi că matricea
 p−2 q + 2
  nu este element al mulțimii M .
 − ( q + 2) p − 2 

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Simulare pentru elevii clasei a XII-a


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 8
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătați că 32 − 18 − 2 = 0 .

5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcțiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 1 și

g : ℝ → ℝ , g ( x) = 4 − 2x .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 55−3 x = 25 .

5p 4. Determinaţi câte numere naturale pare de două cifre se pot forma cu cifrele 1, 2, 3, 4 și 5.

5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,3) , B ( 5,3) şi C ( 5,6 ) . Arătați că AB = BC .

5p 6. Arătați că sin 30° + sin 45° ⋅ cos 45° = 1 .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Pe mulţimea numerelor reale se definește legea de compoziţie x y = xy + x + y .

5p 1. Arătați că 2015 ( −1) = −1 .


5p 2. Demonstrați că legea de compoziţie „ ” este asociativă.
5p 3. Verificați dacă e = 0 este element neutru al legii de compoziţie „ ”.

5p 4. Arătați că x x = ( x + 1) − 1 , pentru orice număr real x .


2

5p 5. Rezolvaţi în mulțimea numerelor reale ecuaţia x x x x = 0 .

5p 6. Arătaţi că x ( x + 1) ≥ x , pentru orice număr real x.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1 0 a 2 
Se consideră matricele I 2 =   şi A ( a ) =   , unde a este număr real.
0 1  1 a + 1

5p 1. Arătați că det ( A ( 0 ) ) = −2 .

5p 2. Determinaţi numerele reale a pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuația det ( A ( a ) − I 2 ) < 0 .

( )
5p 4. Arătați că ( 2a + 1) A ( a ) − A ( a ) ⋅ A ( a ) = a + a − 2 I 2 , pentru orice număr real a .
2

5p 5. Determinați inversa matricei A ( 2 ) .

5p 6. Determinaţi numerele naturale m pentru care det ( A ( m ) ) ≤ 1 .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 8


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Clasa a XII-a
Simulare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
  1    11  1
2
5p 1. Arătați că  −3 +  −   :  −  = .
  2    2  2

5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției f :ℝ → ℝ,
1 2
f ( x ) = − x + cu axa Ox .
3 3
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x −3 x = 4 x −2 .
2

5p 4. După o scumpire cu 10% un obiect costă 594 lei. Calculați prețul obiectului înainte de scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele D ( 2, 4 ) , E ( −2, −2 ) şi F ( 6, −2 ) . Determinaţi
coordonatele mijlocului medianei din vârful D al triunghiului DEF .
3
5p 6. Calculați perimetrul triunghiului ABC dreptunghic în A , știind că tg B = și AC = 9 .
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x y = xy − 2 x − 2 y + 6 .
5p 1. Calculaţi 4 2 .
5p 2. Verificaţi dacă legea de compoziţie „ ” este comutativă.
5p 3. Arătați că x y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice numere reale x și y .
5p 4. Arătați că 2 x = 2 , pentru orice număr real x .
5p 5. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x x = 10 .
5p 6. Determinaţi perechile de numere întregi ( m, n ) , știind că m n = 3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 1 − x x  
Se consideră mulţimea G =  A ( x ) =   x ∈ ℝ .
  −2 x 1 + 2 x  
1 0
5p 1. Arătați că matricea   aparține mulțimii G .
0 1
5p 2. Calculați det ( A (1) ) .
2
( )
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația A x − A ( 2 x ) = 
0 0
0 0
.

5p 4. Determinați valorile reale ale lui x pentru care matricea A ( x ) este inversabilă.
5p 5. Arătați că A ( x ) ⋅ A ( y ) = A ( x + y + xy ) , pentru orice numere reale x şi y .
5p 6. Rezolvaţi în mulțimea numerelor reale ecuația A ( x ) ⋅ A ( x ) ⋅ A ( x ) ⋅ A ( x ) = A ( 0 ) .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Simulare pentru clasa a XII-a


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul a = 3 ( 2 + 5i ) − 5 (1 + 3i ) este real.
5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,
f ( x ) = x 2 + 10 x + 25 .

(
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x 2 + x + 1 = log5 ( x + 2) . )
5p 4. După o ieftinire cu 10% preţul unui produs este 90 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
ieftinire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta h de ecuație y = x − 1 şi punctul A ( 2, 2 ) .
Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece prin A şi este paralelă cu h .
5p 6. Calculaţi cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 5 , AC = 6 şi BC = 7 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 0
 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  x 1 1  .
 1 −1 1 
 
5p a) Arătaţi că A ( 2 ) + A ( 6 ) = 2 A ( 4 ) .
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care det ( A ( x ) ) = 0 .
5p c) Determinați inversa matricei A ( 2 ) .
2. Se consideră x1 , x2 și x3 rădăcinile complexe ale polinomului f = X 3 + X 2 + mX + m , unde m
este un număr real.
5p a) Arătați că f este divizibil cu X + 1 , pentru orice număr real m .
5p b) Determinați numărul real m pentru care x12 + x22 + x32 = 11 .
5p c) Determinați valorile reale ale lui m știind că x1 = x2 = x3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = x − ln x .
5p a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstraţi că x ≥ ln x + 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x( x + 1)( x − 1) .
3
f ( x) 7
5p a) Arătaţi că ∫ x( x − 1) dx = 2 .
2
5p b) Determinaţi primitiva F : ℝ → ℝ a funcţiei f ştiind că F (1) = −1 .
e
f ( x ) ln x e2
5p c) Arătaţi că ∫ x2 − 1
dx =
4
− 2ln 2 + 1 .
2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătaţi că numărul x = 3 (1 − i ) + 3i este real.


5p 2. Calculaţi distanţa dintre punctele de intersecţie a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 3 x + 2
cu axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x+3 = 8 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un element din mulţimea A = {1,2,3,..., 20} ,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(−2,3), B(3,0) şi C (2,5) . Calculaţi lungimea
medianei din B a triunghiului ABC .
π π
5p 6. Determinaţi lungimea laturii AC a triunghiului ABC , ştiind că BC = 4, B = şi C =
6 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x 1− x 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea M ( x ) =  .
1 − x x 
5p a) Calculați det ( M ( 2 ) ) .
5p b) Verificaţi dacă M ( x ) ⋅ M ( y ) = M ( 2 xy − x − y + 1) , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Determinaţi numărul real a astfel încât M ( a ) ⋅ M ( x ) = M ( a ) , pentru orice număr real x .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p a) Calculaţi 0 ( −2 ) .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 2)( y + 2) − 2 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = 6 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

x2 − 2 x + 2
1. Se consideră funcţia f : (1, + ∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x −1
x ( x − 2)
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) .
( x − 1)2
5p b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
5p c) Determinaţi ecuaţia asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcţiei f .
2. Se consideră funcţia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x ) = x x .
2
f ( x)
5p a) Calculaţi ∫ x
dx .
1
2 2
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, + ∞ ) → ℝ , F ( x) =
x x este o primitivă a funcţiei f .
5
5p c) Calculaţi aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa O x şi dreptele de ecuaţie
x = 1 şi x = 4 .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul x = 2 (1 + i ) − 2i este real.
5p 2. Calculaţi f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ ... ⋅ f ( 5 ) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + 1 = x + 1 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, produsul cifrelor acestuia să fie egal cu 5.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 2i + 2 j şi BC = 2i + j . Calculați lungimea
vectorului AC .
x π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = sin x + cos , unde x este număr real. Calculați E   .
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2
1. Se consideră matricea A =  .
3 5
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Arătaţi că A2 − 6 A = I 2 .
5p c) Determinaţi inversa matricei B = A − 6 I 2 .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = x 2 + y 2 + 4 .
5p a) Calculaţi 2 ∗ 2 .
5p b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = 12 .
5p c) Arătaţi că numărul 1 ∗ 1 ∗ ⋯ ∗ 1 este întreg.
1 de 8 ori

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

(
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x x 2 − 6 x + 9 . )
( )
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = e x − 4 x + 3 , pentru orice x ∈ ℝ .
x 2

5p b) Verificaţi dacă f ( x ) + f '' ( x ) = 2 ( f ' ( x ) + e ) , pentru orice x ∈ ℝ .


x

5p c) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .


x
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x +1
1
5p a) Calculaţi ∫ ( x + 1) f ( x ) dx .
0
1 1
1
∫ x f ( x ) dx + ∫ x f ( x ) dx =
2 3
5p b) Arătaţi că .
0 0
4
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
h : [ 0,1] → ℝ , h ( x ) = f ( x ) .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul 8 −2 ( )
2 − 3 este natural.

5p 2. Calculaţi ( f f )( 0 ) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x + 1 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 1 = log 2 5 .


2
( )
5p 4. După o ieftinire cu 20% preţul unui produs scade cu 200 de lei. Calculaţi preţul produsului după
ieftinire.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = ( a − 1) i + 4 j şi v = 2i − 4 j sunt opuşi.
5p 6. Calculaţi lungimea medianei din A în triunghiul dreptunghic ABC cu ipotenuza BC = 10 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x − y + 2z = a

1. Se consideră sistemul de ecuații liniare 2 x − y = 0 , unde a este un număr real.
y − z =1

5p a) Determinați numărul real a știind că ( x, y , z ) = (1, 2,1) este soluție a sistemului.
5p b) Calculați determinantul matricei sistemului.
5p c) Rezolvați sistemul pentru a = −2 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − X + a , unde a este număr întreg.
5p a) Pentru a = −2 , calculaţi f ( 2 ) .
5p b) Arătaţi că x12 + x22 + x32 = 2 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului f .
5p c) Arătaţi că, dacă polinomul f are o rădăcină întreagă, atunci a este multiplu de 6.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = + ln x .
x
x−2
5p a) Arătaţi că f '( x) = , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
5p c) Arătaţi că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0, 4 ) .
1
2. Se consideră funcţia f : (1, +∞) → ℝ , f ( x ) = .
x −1
2

4
5
5p a) Arătaţi că ∫ ( x − 1) f ( x ) dx = ln 3 .
2
3

∫(x )
− 1 f ( x ) dx .
3
5p b) Calculaţi
2
5p c) Arătaţi că aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 2 şi
1 3
x = 3 , este egală cu ln .
2 2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați numărul real x pentru care numerele 2, x + 2 și 10 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 2. Determinați valoarea minimă a funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 x − 10 .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x − 2 x = 3 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie par.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = ( a − 2 ) i − 2 j şi v = 3i + 2 j sunt opuşi.
5p 6. Calculaţi cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4 , AC = 5 şi BC = 6 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

 0 1 0 0 0 1
   
1. Se consideră matricele A = 1 0 1 şi B =  0 1 0  .
 
 0 1 0 1 0 0
   
5p a) Calculaţi det B .
5p b) Arătați că AB = BA .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care det ( B + xA ) = 1 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = xy − 4 ( x + y − 5) .
5p a) Calculați 4 ∗ 5 .
5p b) Arătați că x ∗ y = ( x − 4)( y − 4) + 4 pentru orice numere reale x și y .
5p c) Calculați 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ⋯ ∗ 2014 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

x2 − 3
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x2 + 3
5p a) Calculaţi lim f ( x ) .
x →+∞
12 x
5p b) Arătaţi că f ′( x) = , x∈ℝ .
(x )
2
2
+3

5p c) Arătaţi că funcția f este convexă pe intervalul ( −1,1) .


2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x .
e
1
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) ⋅ f ' ( x ) dx = 2 .
1
e
3e4 + 1
∫ x f ( x ) dx =
3
5p b) Arătaţi că .
1
16
5p c) Determinaţi aria suprafaţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
x = 1 şi x = e .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 7


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_şt-nat
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi partea reală a numărului complex z = 3 + 2 (1 − i ) .
5p 2. Arătați că x1 + x2 + 2 x1 x2 = 23 ştiind că x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x − 3 x + 10 = 0 .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + x + 1 = 1 .


5p 4. Determinați câte numere naturale impare de trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii
{1, 2, 3} .
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care dreptele de ecuații y = ( a − 1) x + 1 și y = 2 x − 3 sunt
paralele.
5p 6. Determinați raza cercului circumscris triunghiului ABC în care AB = 3 , AC = 4 și BC = 5 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x 1
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
1 x
5p a) Calculați det ( A ( 2 ) ) .
1 0
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care A ( x ) ⋅ A ( − x ) = I 2 , unde I 2 =  .
0 1
n 2 ( n − 1)( n + 3)
5p c) Arătați că det ( A (1) + A ( 2 ) + ⋯ + A ( n ) ) = pentru orice număr natural nenul n .
4
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = 4 ( x + y − 3) − xy .
5p a) Calculaţi 2 ∗ 4 .
5p b) Arătaţi că x ∗ y = 4 − ( x − 4 )( y − 4 ) pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x ∗ x ∗ x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x ln x − x + 1 .
5p a) Arătați că lim f ( x ) = 1 .
x →e
5p b) Arătați că f ′ ( x ) = ln x , x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p c) Arătați că f ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcția f : ( −3, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x + 8 x + 15
2

2014
5p a) Arătați că ∫ ( x + 3)( x + 5) f ( x ) dx = 2014 .
0
1
1
5p b) Arătați că ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = − 144 .
−1
5p c) Determinați numărul real a , a > 0 ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcției f , axa
1 10
Ox și dreptele de ecuații x = 0 și x = a , are aria egală cu ln .
2 9

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 1


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați conjugatul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i3 + i 4 + i 5 + i 6 .
5p 2. Determinați valoarea maximă a funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = − x + 4 x − 5 .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 − x 2 + 3 = x .


5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să aibă cifrele distincte.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,3) , B ( 4,0 ) și C ( 2,0 ) . Determinaţi aria
triunghiului ABC .
5p 6. Arătați că ( sin x + cos x )2 + ( sin x − cos x )2 = 2 pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1
1. Se consideră determinantul D ( a, b ) = 1 a b , unde a și b sunt numere reale.
1 a2 b2
5p a) Calculați D (1,0 ) .
5p b) Arătați că D ( a, b ) = ( a − 1)( b − 1)( b − a ) pentru orice numere reale a și b .
5p c) Demonstraţi că numărul D ( m, n ) este par pentru orice numere întregi m și n .
2. Se consideră inelul ( ℤ 6 , +, ⋅) , unde ℤ 6 = 0,
ɵ 1,
ɵ 2,
{
ɵ 3,
ɵ 4,
ɵ 5ɵ .
}
5p a) Rezolvaţi în ℤ 6 ecuaţia 3ɵ x + 2ɵ = 5ɵ .
5p b) Determinați mulțimea valorilor funcției f : ℤ 6 → ℤ 6 , f ( x ) = x3 − x .
5p c) Determinaţi numărul elementelor mulţimii H = x10 | x ∈ ℤ 6 . { }
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1
1. Se consideră funcţia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x) = + ln x .
x
f ( x ) − f ( 2)
5p a) Calculați lim .
x →2 x−2
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstraţi că f ( x ) ≥ 1 pentru orice x ∈ ( 0, + ∞ ) .
x2
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x +1
1
5p a) Calculaţi ∫ ( x + 1) f ( x ) dx .
0
e
5p b) Calculați ∫ ( x + 1) f ( x ) ln x dx .
1

e 2 − 4e + 7
5p c) Arătați că F ( e − 1) = , unde F : ( −1, +∞ ) → ℝ este primitiva funcției f pentru care
2
F (0) = 1 .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru elevii clasei a XII-a


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 2 + 3i . Calculați z .
2

5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,


f ( x ) = x2 − 6x + 9 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log9 x + 5 = 1 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie divizibil cu 13.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −2,0 ) , B ( 2,0 ) şi C ( 0,3) . Calculaţi aria
triunghiului ABC .
π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = cos x + sin , unde x este număr real. Calculați E   .
x
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2a + 1 1 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 1− a 2
5p a) Calculaţi det ( A (1) ) .
5p b) Determinaţi numărul real a ştiind că det ( A ( a ) ) = 1 .
5p c) Determinaţi inversa matricei A ( 0 ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y = 2 xy − 3 x − 3 y + 6 .
5p a) Calculați 1 2 .
5p b) Arătaţi că x y = 2  x − 3 
 y −  + pentru orice numere reale x și y .
3 3
 2  2 2
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x = 2 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
−x
1. Se consideră funcţia f : ( −∞, 2 ) → ℝ , f ( x ) =
e
.
x−2
5p a) Calculaţi lim f ( x ) .
x →1

(1 − x ) e− x , x ∈ ( −∞, 2 ) .
5p b) Arătaţi că f ′( x) =
( x − 2 )2
1
5p c) Arătaţi că f ( x ) ≤ − pentru orice x ∈ ( −∞, 2 ) .
e
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) =
ln x
.
x +1
2
5p a) Arătaţi că ∫ ( x + 1) f ( x ) dx = 2ln 2 − 1 .
1
e
5p b) Arătaţi că ∫ ( f ( x ) + ( x + 1) f ' ( x ) ) dx = 1 .
1
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
g : [ 2,3] → ℝ , g ( x) =
ln x
.
f ( x)
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 1 + i . Arătați că z − 2i = 0 . 2

5p 2. Calculați ( g f )( 3) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 3 și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x + 2015 .


−5 x
= 53−3 x .
2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x
5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu patru elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A ( 0, 4 ) . Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie y = 2 x + 7 .
5p 6. Determinaţi aria triunghiului MNP , ştiind că MN = 12 , MP = 3 și m(∢M ) = 30° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 −a 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 −a 1 
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Determinați numerele reale a , pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
1 0
5p c) Arătați că A ( a ) A ( b ) = A ( a + b ) + abI 2 , pentru orice numere reale a și b , unde I 2 =  .
0 1
2. Se consideră polinomul f = X 3 − mX + 2 , unde m este număr real.
5p a) Arătați că f ( 0 ) = 2 .
5p b) Determinați numărul real m , știind că restul împărțirii lui f la polinomul g = X 2 + X − 2 este
egal cu 0 .
5p c) Demonstrați că x13 + x23 + x33 = −6 , pentru orice număr real m , unde x1 , x2 şi x3 sunt rădăcinile
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = e − x − 1 . x

f ( x ) − f ( 0)
5p a) Arătați că lim =0.
x →0 x
5p b) Arătați că funcția f este descrescătoare pe intervalul ( −∞,0] .
5p c) Demonstrați că e x ≥ x + 1 , pentru orice număr real x .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 2 x + 5 .
1

∫ ( f ( x ) + 2 x − 5) dx = 3 .
1
5p a) Arătați că
0
2
f '( x)
5p b) Calculaţi ∫ f ( x ) dx .
0
2015
1 1
5p c) Arătați că ∫ f ( x)
dx ≤ .
4
2014

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 8


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați ( 2 − 3i )( 2 + 3i ) , unde i 2 = −1 .
5p 2. Calculați f ( f ( 3) ) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 .

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log3 x + 17 = log3 81 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie divizibil cu 5.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, a ) , B ( 3, 2 ) și C ( 2,1) . Determinați numărul real
a pentru care punctele A , B și C sunt coliniare.
x x  π  1+ 2
5p 6. Se consideră E ( x ) = sin + cos , unde x este număr real. Arătați că E   = .
3 2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 2a 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 2a 4 
5p a) Arătați că A (1) + A ( −1) = 2 A ( 0 ) .
5p b) Determinați numerele reale a pentru care det ( A(a ) ) = 0 .
5p c) Rezolvaţi în mulțimea M2 ( ℝ ) ecuaţia A ( 2 ) ⋅ X = A ( 8 ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p a) Arătați că ( −3 ) 3 = 3 .
5p b) Arătați că x y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Calculați 1 2 3 … 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3e x + x 2 .
f ( x) − f (0)
5p a) Arătați că lim =3.
x →0
x
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Arătaţi ca funcţia f este convexă pe ℝ .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x + .
x
3
 1
5p a) Arătați că ∫  f ( x ) −  dx = 4 .
1
x
2
 1 x
5p b) Arătați că ∫  f ( x ) −  e dx = e .
2

1
x
5p c) Determinaţi numărul real a , a > 1 , ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f , axa
Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 și x = a , are aria egală cu 4 + ln a .
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Clasa a XII-a
Simulare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați numărul real care are partea întreagă −2 și partea fracționară 0, 75 .
4
5p 2. Calculați distanța dintre punctele de intersecție a graficului funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = − x + 4
3
cu axa Ox și, respectiv, cu axa Oy .

()
2 x+10
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 = 81 .
3
5p 4. Determinați numărul natural n pentru care Cn0 + Cn1 + Cn2 + … + Cnn = 64 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( −1,1) , N ( 3,1) și P ( 3,5 ) . Arătați că triunghiul
MNP este isoscel.
5p 6. Calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC , știind că AB = 6 , AC = 8 și BC = 10 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x a a
 
1. Se consideră matricea A ( x, a ) =  − a x a  , unde x și a sunt numere reale.
 −a −a x 
 
5p a) Calculați det ( A ( 2,0 ) ) .
5p b) Arătați că A ( x, a ) + A ( x, − a ) = 2 x A (1,0 ) , pentru orice numere reale x și a .
5p c) Rezolvaţi în mulțimea numerelor reale ecuația det ( A ( x, −3) ) = 0 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 3 xy + 3 x + 3 y + 2 .
5p a) Arătați că x y = 3 ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Determinați numerele întregi a și b , știind că a b = 2 .
5p c) Calculaţi ( −1) 0 1 ... 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = xe x − e x + 1 .

5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ ℝ .
5p b) Determinați ecuația asimptotei orizontale spre −∞ la graficul funcției f .
5p c) Determinați intervalele de monotonie a funcției f .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 4 x3 + 3 x 2 + 2 x + 1 .
1
5p a) Calculați ∫ f ( x ) dx .
0
5p b) Determinați primitiva F a funcției f pentru care F ( −1) = 1 .
a 0
1
5p c) Arătați că pentru orice număr real nenul a are loc relația
∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = a 4 − 1 .
0
aa

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru clasa a XII-a


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul 2 ( )
7 + 1 − 28 este natural.

5p 2. Calculaţi f (1) + f (2) + ... + f (10) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x+1 = 16 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un element din mulţimea A = {1, 2,3,...,15} ,
acesta să fie multiplu de 7.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 2i + j şi BC = i − j . Calculați lungimea
vectorului AC .
 π 3sin x − 2cos x
5p 6. Determinaţi x ∈  0,  ştiind că =1.
 2 cos x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 x x
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  x 1 x  .
 x x 1
 
5p a) Calculaţi det ( A ( 2 ) ) .
5p b) Arătaţi că A (1) ⋅ A ( 2 ) = 5 A (1) .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care det ( A ( x ) ) = 0 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 − 2 X + m , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 3 , calculaţi f (1) .
5p b) Determinaţi numărul real m ştiind că restul împărţirii polinomului f la X − 2 este egal cu 2.
1 1 1
5p c) Pentru m = 4 , arătaţi că ( x1 + x2 + x3 )  + +  = 1 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile
 x1 x2 x3 
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ, f ( x) = x ln x .
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ (0, +∞) .
f ( x)
5p b) Calculaţi lim .
x2
x →+∞
5p c) Demonstrați că funcția f este convexă pe intervalul (0, +∞) .
1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x +1
2

1
1
5p a) Arătaţi că ∫ x f ( x ) dx = 2 ln 2 .
0
1
5p b) Calculaţi ∫ x f ' ( x ) dx .
0
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
1
h : [ 0,1] → ℝ , h ( x ) = .
f ( x)

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

(
5p 1. Arătaţi că 3 4 − 3 + 3 3 = 12 . )
5p 2. Calculaţi f (−4) + f (4) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − 16 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x − 2 ) − x 2 + 8 = 0 .


2

5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o ieftinire cu 30%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2, 4 ) şi B ( 2,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
1
5p 6. Calculaţi cos A , ştiind că sin A = şi unghiul A este ascuţit.
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 −2  1 0 b 1
1. Se consideră matricele A =   , I2 =   şi B =   , unde b este număr real.
0 2  0 1 0 b
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Determinaţi numărul real b pentru care A ⋅ B = 2 I 2 .
5p c) Determinaţi numărul real b pentru care det ( A + B ) = 0 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 2 X .
5p a) Calculaţi f (1) .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la X − 2 .
5p c) Calculați x12 + x22 + x32 , unde x1 , x2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = ( x + 2)3 .


5p a) Verificaţi dacă f ′ ( x ) = 3x 2 + 12 x + 12 , pentru orice x ∈ ℝ .
5p b) Arătaţi că funcţia f este crescătoare pe ℝ .
f '( x)
5p c) Calculaţi lim .
x →+∞ x 2

2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 1 .
x3
5p a) Verificaţi dacă funcţia F : ℝ → ℝ , F ( x ) = + x este o primitivă a funcţiei f .
3
5p b) Calculați aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa O x şi dreptele de ecuaţie
x = 0 şi x = 1 .
2
f ( x) 3
5p c) Arătaţi că ∫ x
dx =
2
+ ln 2 .
1

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 4
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

(
5p 1. Arătaţi că 2 2 + 3 − 2 3 = 4 . )
5p 2. Calculaţi f (4) + f (−4) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 4 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 7 2 x = 49 .
5p 4. Preţul unui obiect este 1000 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 4,3) şi B ( 4,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi sin 45° − sin135° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 −1 2  0 0 1 m 
1. Se consideră matricele A =   , O2 =   şi B =   , unde m este număr real.
 2 1 0 0  m m + 1
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Pentru m = −2 , arătaţi că A + B = O2 .
9 7 
5p c) Determinaţi numărul real m pentru care A ⋅ B =  .
 7 16 
2. Se consideră polinomul f = X 3 + 2 X 2 + X .
5p a) Arătaţi că f (−1) = 0 .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g = X 2 + X .
5p c) Calculaţi x12 + x22 + x32 , ştiind că x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
11
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x + 10 − .
x
x 2 + 11
5p a) Verificaţi dacă f ' ( x ) = , pentru orice x ∈ (0, +∞) .
x2
5p b) Arătaţi că funcţia f este crescătoare pe intervalul (0, +∞) .
5p c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul (0, +∞) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 9 .
2
5p a) Calculaţi ∫ f ' ( x ) dx .
1
2
f ( x) 3
5p b) Arătaţi că ∫ x
dx =
2
+ 9ln 2 .
1
5p c) Arătaţi că volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) − x 2 este egal cu 81π .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 4


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
5p 1. Arătaţi că 3 2 − 2 + 3 2 = 6 .)
5p 2. Calculaţi f (0) ⋅ f (2) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x − 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x− 2 = 25 .
5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,1) şi B (1,3) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi cos 45° + cos135° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2a 0 
1. Pentru fiecare număr real a se consideră matricea M ( a ) =  .
 0 2a 
1  1
5p a) Arătaţi că M   + M  −  = M ( 0 ) .
2  2
5p b) Determinaţi numărul real a pentru care det ( M ( a ) ) = 0 .
5p c) Determinați matricea M ( −2 ) + M ( −1) + M ( 0 ) + M (1) + M ( 2 ) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 + 1 .
5p a) Arătaţi că f (1) = 0 .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g = X 2 − 2 X + 1 .
5p c) Calculați x12 + x22 + x32 , unde x1 , x2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f :[0, +∞) → ℝ , f ( x) = x − 1 .
5p a) Arătaţi că 2 x f '( x) = 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
1
5p b) Verificaţi dacă dreapta de ecuaţie y = x este tangentă la graficul funcţiei f în punctul de
4
abscisă x0 = 4 , situat pe graficul funcției f .
5p c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 2 x + 1 + .
x
2
 1
5p a) Calculaţi ∫  f ( x ) −  dx .
1
x
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = x 2 + x + ln x este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Calculați aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 1 şi
x=2.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 6
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 2 5 − 2 + 2 2 = 10 .

5p 2. Calculaţi f (−3) + f (3) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − 9 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 52 x = 25 .
5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 20%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,1) şi B ( 3,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi cos30° + cos150° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 −1 1 0  x −1
1. Se consideră matricele A =   , I2 =   şi B =   , unde x este număr real.
0 1  0 1 0 x 
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Pentru x = 0 arătaţi că A − B = I 2 .
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care det ( A + B ) = 0 .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = x + y + 3 .
5p a) Calculaţi 2 ( −2 ) .
5p b) Arătaţi că e = −3 este elementul neutru al legii de compoziţie „ ”.
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care 2013 ( −2013) = x x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x +1
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
5p a) Calculați lim f ( x ) .
x →+∞
5p b) Arătați că funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( 0,+∞ ) .
5p c) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcției f .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3x 2 + 1 .
1
5p a) Calculați ∫ f ' ( x ) dx .
0
5p b) Arătaţi că funcţia F : ℝ → ℝ , F ( x ) = x3 + x + 1 este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Calculați aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 0 şi
x =1.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
5p 1. Arătaţi că 3 2 + 2 − 3 2 = 6 .)
5p 2. Calculaţi f (−2) ⋅ f (0) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 = log3 1 .
2
( )
5p 4. Preţul unui obiect este 1000 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o ieftinire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2,1) şi R ( 2,3) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5
5p 6. Calculaţi cos B , ştiind că sin B = şi unghiul B este ascuţit.
13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 
1. Se consideră matricea A =  .
1 0 
5p a) Calculaţi det A .
1 0
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care A ⋅ A − xI 2 = A , unde I 2 =  .
0 1
m m
5p c) Determinaţi matricele M =   , ştiind că det ( M + A ) = 0 , unde m este număr real.
m 1 
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = x + y − 2 .
5p a) Calculaţi 5 ∗ ( −5 ) .
5p b) Arătaţi că legea de compoziţie „ ∗ ” este comutativă.
5p c) Calculaţi ( −3) ∗ ( −2 ) ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = xe x .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = ( x + 1) e x , pentru orice x ∈ ℝ .
5p b) Verificaţi dacă f ''( x) + f ( x) = 2 f '( x) , pentru orice x ∈ ℝ .
5p c) Arătaţi că funcţia f are un punct de extrem.
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
5
5p a) Calculaţi ∫ xf ( x ) dx .
4
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = 4 + ln x este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Determinaţi numărul real a , a > 5 , pentru care aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei
f , axa O x şi dreptele de ecuaţie x = 5 şi x = a , este egală cu ln 3 .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 3


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 7
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
a 2 5
5p 1. Pentru a = 3 arătați că − = .
2 a 6
5p 2. Determinaţi abscisa punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f : ℝ → ℝ , f ( x) = 2 x − 3 și
g : ℝ → ℝ , g ( x) = x + 1 .
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x 2 + 5 = 3 .
5p 4. Prețul unei imprimante este 120 de lei. Determinați prețul imprimantei după o scumpire cu 10% .
5p 5. În sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(2, 2) , B (2,5) și C (6,5) . Determinaţi
perimetrul triunghiului ABC .
3
5p 6. Calculaţi cos A ştiind că sin A = şi unghiul A este ascuţit.
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2  b b  1 0
1. Se consideră matricele A =  , B =  şi C =   , unde b este număr real.
1 0  0 1  0 0
5p a) Arătaţi că det A = −2 .
5p b) Determinaţi numărul real b pentru care A + B = AB + C .
5p c) Arătaţi că det ( B + 2C ) = det B − det A pentru orice număr real b .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 4 X 2 + X + 2 .
5p a) Arătaţi că f (1) = 0 .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f prin X − 1 .
1 1 1
5p c) Arătaţi că ( x1 + x2 + x3 )  + +  = −2 ştiind că x1 , x2 și x3 sunt rădăcinile polinomului f .
 x1 x2 x3 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x 2 − ln x .
5p a) Arătaţi că lim f ( x) = 1 .
x →1
1
5p b) Arătaţi că f ' ( x ) = 2 x −
, x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
5p c) Arătaţi că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
x2
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x +1
1
1
∫x dx =
2
5p a) Arătaţi că .
0
3
5p b) Determinaţi aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
x = 0 şi x = 1 .
5p c) Arătaţi că orice primitivă a funcţiei f este funcţie crescătoare pe intervalul ( −1, +∞ ) .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 7


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
2
5p 1. Arătați că 1 + 2 − 2 2 = 3.
5p 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 1 cu
axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x+1 = 32 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de o cifră, acesta să
fie divizor al lui 8.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,1) , B ( 3,1) şi C ( 3,3) . Arătați că triunghiul
ABC este isoscel.
5p 6. Determinați lungimea laturii AB a triunghiului ABC dreptunghic în A , știind că BC = 10 și
m(∢C ) = 30 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 a 1 1 1
1. Se consideră matricele A =   şi B =   , unde a este număr întreg.
 8 3  8 3
5p a) Arătați că det B = −5 .
5p b) Arătați că det A ≠ 0 pentru orice număr întreg a .
5p c) Determinați numărul întreg a știind că inversa matricei A are toate elementele numere întregi.
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 .
5p a) Arătați că 1 ∗ 5 = 5 .
5p b) Arătați că x ∗ y = ( x − 5 )( y − 5 ) + 5 pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulțimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − x . 2

5p a) Arătați că f ' ( x ) = 2 x − 1 , x ∈ ℝ .
f ( x)
5p b) Calculați lim .
x2
x →+∞
5p c) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcţiei f .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 2 x + .
x
e
1
5p a) Arătaţi că ∫ x dx = 1 .
1

5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0 ,+∞ ) → ℝ , F ( x ) = x 2 + lnx + 2 este o primitivă a funcţiei f .


5p c) Arătaţi că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi
x = 2 are aria mai mică strict decât 4.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 3


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_tehnologic
Varianta 1
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( )
5p 1. Arătați că 5 2 + 3 − 5 3 = 10 .
5p 2. Determinați numărul real a ştiind că f (1) = a , unde f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 3 .
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log 2 ( 2 x + 1) = log 2 5 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie divizibil cu 10.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,5 ) şi B ( 3,5 ) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
3
5p 6. Arătați că sin 2 30° + cos 2 45° = .
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consideră matricele A = 
4 8 1 2 3 x
 , B =  −1 −2  și C =  2 4  , unde x este număr real.
 1 2     
5p a) Arătați că det A = 0 .
5p b) Determinaţi numărul real x știind că B + C = A .
0 0
5p c) Arătaţi că B ⋅ B + B = O2 , unde O2 =  0 0  .
 
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = xy + 4 x + 4 y + 12 .
5p a) Arătați că 0 ( −4 ) = −4 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 4 )( y + 4 ) − 4 pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x = 12 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x −
1
.
x
x +1
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
f ( x ) − f ( 2) 3
5p b) Arătați că lim = .
x →2 x−2 4
5p c) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcţiei f .
x2
2. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x ) = e x − x şi F : ℝ → ℝ , F ( x ) = e x − −1.
2
1
5p a) Arătaţi că ∫ e dx = e − 1 .
x

0
5p b) Arătați că funcția F este o primitivă a funcţiei f .
1

5p c) Calculați ∫ F ( x ) dx .
0

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 1


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice ( an )n≥1 , știind că a2 = 4 .
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = 2014 x − 2013 . Calculați ( f (1) )
2014
.
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32−3 x = 3x + 6 .
5p 4. Calculați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de o cifră, acesta să
fie divizor al lui 10.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,3) şi B ( −1,1) . Determinați ecuația dreptei
AB .
5
5p 6. Arătați că 3 cos30° + 2 sin 45° = .
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 1 1 
1. Se consideră matricea A =  1 2 3  .
1 4 9 
 
5p a) Calculați det A .
 0 1 1
5p b) Determinaţi numărul real m pentru care matricele A + mI3 și  1 1 3  sunt egale, unde
 1 4 8
 
1 0 0
I3 =  0 1 0  .
0 0 1
 
 0  x
5p c) Rezolvați ecuația matriceală AX =  1  , unde X =  y  ∈ M3,1 ( ℝ ) .
 3 z
   
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie comutativă x ∗ y = x + y − 5 .
5p a) Arătaţi că 2 ∗ ( −2 ) = 2014 ∗ ( −2014 ) .
5p b) Verificați dacă legea „∗” este asociativă.
5p c) Calculaţi ( −4 ) ∗ ( −3) ∗ ( −2 ) ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x − 3 x + 7 . 3

f ( x ) − f ( 0)
5p a) Arătaţi că lim = −3 .
x →0 x
f ( x)
5p b) Calculaţi lim .
x →+∞ x ( 2 x + 1)( 3x + 2 )
5p c) Demonstraţi că f ( x ) ≥ 5 pentru orice x ∈ [ −1, +∞ ) .
2. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x + 2 x și F : ℝ → ℝ , F ( x ) = e x + x 2 + 2014 .

∫ ( f ( x) − e ) dx .
2
x
5p a) Calculaţi
1
5p b) Arătați că funcția F este o primitivă a funcţiei f .
1
5p c) Calculați ∫ f ( x ) F ( x ) dx .
0
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările
profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
 2 1
5p 1. Arătați că 3 ⋅  −  = 1 .
 3 3
5p 2. Determinați numărul real m știind că f ( m ) = 1 , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 4 .
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x 2 + 1 = 1 .
5p 4. În anul 2013, profitul anual al unei firme a fost de 100000 de lei, ceea ce reprezintă 4% din
valoarea veniturilor anuale ale firmei. Determinați valoarea veniturilor anuale ale firmei în anul 2013.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(5, 6) , B (2, 6) şi C (5, 2) . Arătați că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Arătați că tg 2 60° + tg 2 45° = 4 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 3 1  2 1 1 0
1. Se consideră matricele A =  , B=  şi I 2 =  .
 −5 −2   −5 −3  0 1
5p a) Arătaţi că det A = −1 .
5p b) Arătaţi că 2 A ⋅ B − B ⋅ A = I 2 .
5p c) Determinaţi numărul real x știind că A ⋅ A − xA = I 2 .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 ( x + y − 1) − xy .
5p a) Arătaţi că 1 ∗ 2 = 2 .
5p b) Arătaţi că x ∗ 2 = 2 ∗ x = 2 pentru orice număr real x .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( x − 1) e x .
5p a) Arătaţi că lim f ( x ) = −1 .
x →0

5p b) Arătaţi că f ' ( x ) = e x + f ( x ) pentru orice număr real x .


f ( x) +1
5p c) Arătaţi că lim = 0.
x →0 x
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x 2 + 2 x .
2
5p a) Arătaţi că ∫ 3x dx = 7 .
2

1
5p b) Determinați primitiva F : ℝ → ℝ a funcției f pentru care F (1) = 2014 .
n
f ( x) 13
5p c) Determinaţi numărul natural n , n ≥ 2 ştiind că ∫ x
dx =
2
.
1

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 8
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
 1 1  20 = 2 .
5p 1. Arătați că  +  ⋅
2 5 7
5p 2. Determinați numărul real a , știind că punctul A ( a, 0 ) aparține graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x − 2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 3 = 4 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {10, 20,30, 40,50,60,70, 80,90} ,
acesta să fie multiplu de 15.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 4, 2 ) şi B ( 4,6 ) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului AB .
12  π 5
5p 6. Arătați că sin x = , știind că x ∈  0,  și cos x = .
13  2 13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2  4 3 1 1
1. Se consideră matricele A =  , B =  și C =  1 1  .
3 4  2 1  
5p a) Arătați că det A = −2 .
5p b) Arătați că A + B = 5C .
1 0
5p c) Demonstrați că AB + BA + 4 I 2 = 25C , unde I 2 =  0 1  .
 
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y = xy + 4 x + 4 y + 12 .
5p a) Arătați că 5 ( −4 ) = −4 .
5p b) Arătați că x y = ( x + 4 )( y + 4 ) − 4 , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x3 + 3 x 2 + 5 .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = 6 x ( x + 1) , x ∈ ℝ .
f '( x )
5p b) Calculați lim .
x →+∞ f ( x ) − 2 x3
5p c) Determinaţi intervalele de monotonie a funcției f .
2. Se consideră funcţia f : R → ℝ , f ( x ) = 4 x3 + 3 x 2 .
2

∫ ( f ( x ) − 3x ) dx = 15 .
2
5p a) Arătaţi că
1
5p b) Determinaţi primitiva F a funcţiei f pentru care F (1) = 2015 .
n
f ( x)
5p c) Determinaţi numărul natural n , n > 1 , ştiind că ∫ x2
dx = 9 .
1
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 8
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 5
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
2
5p 1. Arătați că − 3 =1.
3 −1
5p 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției f cu axa Oy , unde
f : ℝ → ℝ, f ( x ) = 2 x 2 + x + 2015 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 2 = 2 .
5p 4. După o reducere cu 10% un obiect costă 99 de lei. Calculați prețul obiectului înainte de reducere.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 2,1) şi N ( 4,1) . Determinați lungimea
segmentului MN .
4  π 3
5p 6. Arătați că sin x = , ştiind că x ∈  0,  și cos x = .
5  2  5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 1
1. Se consideră matricea A =  .
 2 1
5p a) Arătați că det A = 0 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care A ⋅ A = xA .
1 0
5p c) Arătați că det ( A + I 2 ) + det ( A − I 2 ) = 2 , unde I 2 =  0 1  .
 
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 − 2 X + 1 .
5p a) Arătaţi că f (1) = −2 .
5p b) Arătaţi că polinomul f este divizibil cu polinomul X + 1 .
5p c) Determinaţi numărul real a pentru care 1 + 1 + 1 = a ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) , unde x1 , x2 și
x1 x2 x2 x3 x3 x1
x3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x − .
1
x
5p a) Arătați că f ' ( x ) = 1 + 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) .
1
x
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Demonstrați că funcția f este concavă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 2 .
1

∫ ( f ( x ) − 2 ) dx = 3 .
1
5p a) Arătați că
0
5p b) Determinaţi primitiva F a funcţiei f pentru care F ( 3) = 5 .
5p c) Arătați că suprafaţa delimitată de graficul funcţiei g : ℝ → ℝ , g ( x ) = e ⋅ f ( x ) , axa Ox și dreptele
x

de ecuații x = 0 și x = 1 , are aria egală cu 3e − 4 .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 5


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Clasa a XII-a
Simulare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice ( an )n≥1 , știind că a1 = 1 și a3 = 5 .
5p 2. Determinați abscisele punctelor de intersecție a graficelor funcţiilor f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − x și
g : ℝ → ℝ , g ( x) = 2 x − 2 .
1
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32− x = .
9
5p 4. După o ieftinire cu 15% , prețul unui obiect este 34 de lei. Calculați prețul obiectului înainte de
ieftinire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, 4 ) , B ( −3, 2 ) şi C ( 5, 2 ) . Calculați lungimea
medianei din vârful A al triunghiului ABC .
10
5p 6. Arătați că tg 30° ctg 60° + tg 60° ctg 30° = .
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consideră matricele A = 
3 6 1 0
 și I 2 =  0 1  .
 1 2   
5p a) Calculați det A .
5p b) Determinați numărul real x , știind că A ⋅ A = xA .
5p c) Determinați numerele reale a pentru care det ( A + aI 2 ) = 0 .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p a) Arătaţi că x ∗ y = ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Calculați ( −2015 ) ∗ ( −2 ) ∗ 0 ∗ 2 ∗ 2015 .
5p c) Determinați numerele naturale n , știind că numărul n ∗ ( − n ) este natural.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ( −2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x − 2 .


x+2
5p a) Calculaţi f ' ( x ) , x ∈ ( −2, +∞ ) .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Determinați ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcției f .
2. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 și F : ℝ → ℝ , F ( x ) = x 2 − x + 1 .
1
5p a) Calculaţi ∫ ( f ( x ) + 1) dx .
0
5p b) Arătați că funcția F este o primitivă a funcţiei f .
n
n3
5p c) Determinați numărul natural nenul n , știind că ∫ F ( x ) dx = 3
.
0

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Simulare pentru clasa a XII-a


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și