Sunteți pe pagina 1din 32
Gay de definiti BAIERA = Gu traiste-n bat (824/80), Strnse Ia punga (326718). QAIONETA ~ Junior Ia sable. (508/14) BAIRAM = © masa otomana (265/16). 0 masé care So intinde (G96), Clomhan devlantll cu reconania etl (2/9), 'Smpazeane in mans ores jesieate lui Dyohisos, (eg. 590 Bary = Fond plastic (23727), Auta la finisarea ma ferdleior date” (5008) BAL = Cadrul col mat adecvat pentry muzica de dens (18/5) Gu maaca st Tare mance (267/'9), Cea supe ‘hor (240/19), Joe in aacturna (410'8), Mial carnava fese ‘eu regina de croumelanta (41/14), Petrecero Go. invashe adiesaie’femelior (918/10), Cup de" focal Ia nocturn’ (881/18) Expo de costume ort ral {3673}. Serban galas: 20810) BALADA ~ Poveste cu cintec. (569/19). BALAMA = Sirinsa.cu-usa (126/14), Ascunse, dupa Uist (sg- 276/20), So plaseaza onde 6. usor (44715) BALANS © Un ieagan fara cintec (551/10, |ALANTA = Cintare tara noto (og, 21/15) Tine cont (gris) Ga masura. in toate (879/12), Gatast 2 Pus le cale (218/10), Platte. de moata (55/13), € cava Ge pros (a6s/ia}, € greu_de Sat Slara (415/49), Sareina eupimentaia. cu efecto chia (e08/14) SALAUR * Aruneator de Mlacar.(997/). Zmeu! femei- for (4087), BALCON = lose afera cin case (276/24) BALENA = Marea Norcul (16/4), Roprecinta o fora Jhicees ca privecte preutaten st volumul (198/44), ne Sula plutioare’ (28/49). Pringa Ge"guler (448/10), Regina ooesnelor (5269), Osul de le oft (587/17) BALERIN. « Practica Gimnastica im producto (ie5/1g), ductor de mare class (266/17, weator Brotesionist (530/18) BALERINA-= Are fotdeauna posnie bune (171/14), Merge pe situ (2509) BALET = Un joo penta rovista (288/36). Poezia mis- Ears (400/16) Aneamblu de figun arte (4516), foc descend (477/13) BALIZA ="Piave de Motar nestatoric. (577/18) CU CAP (Monoverb eliptic anagramat: 6,2,(5)=12) BALON = Captiv._ in-spatiu terestru (186/18), Trimis in poarta it poarta (254718). Zburatoare fara arp! ($5818). © umflatura Care cedeaza lao simpla inte- {98278}, Junior la fotbal (600/18), Legatur!_comerciale (sg ; 522/13) jare mica (200/5), Rezorvoare naturale. de ‘apa (sa; 52/6), Apar dupa plosie (eg. 569/13), BALUSTRADA = Pe soara intinsa (252/23), Bara de sustine’ (319/11), So executa la scara normala (agra) BAMA = Plants ia ghiveci (472/15), Museata din ghi weet (585.13) BAN = Pul de lev (104/12), Partoa leului (120/16) Milloc de. circulatle (1889/8), Piesa “de schimb [S81719), Cuvint de larga cireulayie (372/27), Suodia Siune de casa ($95/3), Oreptul ta munca’ (588/18), inima de feu (575/13), Ochi diabolic imbiind la som- ‘Aut constinjel (578/14), Mezinul casel (385/18), Fond de marta (595/18), BANAL = Nave nimic deosebit (254/19), Le ordinea 2ilel (384/10), Pertect simplu (467/73), Lipsit de Agitae (885/6). Caz do. drept comun (874/14). BANALA = Comuna... urbanal_ (190/15). BANALITATE = Spariac in editie Iterera (921/15), Multipla. comun (842/19), Cunostinte comune (sq: 47/13), Ad idol comune (sq 477/13), Apa de ploaie (20) BANANA = Piosa cadiofonioa (162/18), Fisa tehnica (207712), Legatura prin radio (318/16)” Fructul unei Togaturi.. curente! (434/12), Intermediar la curent cu ‘contecicie. bilaterale (465/14) BANG =O masa pescareasca (241/32), De risul lumi (20770), Se face de a (310/16), Gluma In atelier (825/10), Goncentrat de sara. (439/16). BANCA = Scaun colectiv (85/4), Postamentul eartilor de capatiy (137/76). Folosita 1a asezarile omenesti (224/14), Casa. mare! (200/16), Pastroaza rozervele (202/10), Recervatia lellor (407/18), Colectiv de cate G8 (465/12), Prezenta odiimitoare Inty-un pare inso- fit (67 BANDAJ = Puse ps roste (sg. 144/16), Bun de pus fa rana.(204/td), lesit-din fasa (842/19) BANDEROLA- Sagata po mineca (291/75), Luata de brat (949/12), Centura de siguranta la pacnet = Esenta de colonie (od; 887/15) = Loe de. cinste (257/15), Expresul de noapte (@01/73), Un pic de presiune atmosterica (548/16). & (sera). BARACA = Facuta din bland (207/12), Case econo- imillor (575/13) ORIZONTAL: 1) Regizoare romana, realiza- toarea filmului .O fuming la etajul zece” (Mal- vina) — Face lumina in casa. 2) ,Lumina de aur a...", poezie din volumul ,Voc! puternice” de Victor Felea (nom.) — Sorin Lupascu. 3) ‘Acum (pop.) — Plante erbacee exotica cu ructe foarte gustoase. 4) Hipocoristic din ton Randa Diaconur—lumin, drama a ser. itorulul american Maxwell Anderson publicaté In 1928 (noart.; sg.). §) Mare romancier roman evocat, alaturi de fone! Teodoreanu si lon Mi- nulescu, de Alexandru Raicu in volumul me- mnorialistic ,Luminile oglinzilor’. 6) Cunoscuta ESTIVALA (Rebo eliptic anagramat: 6+(7)=12) Corel PROCA — Bucuresti actrifa franceza, protagonista filmului $1 lumina" (Simone). 7) Intreprindere de mate- fiale de constructil (sigla) — Arhiepiscop de Mainz (c, 705—788). 8) Eroul romanului ,llu- minati" de Alexandru Ivasiuc, (Achim) — Fara stralucire (fem). 9) lumina, unitate de jun- Gime pentru mésurarea distantelor mari — Erou din ciclul legendelor tebane care s-a lip- sit singur de lumina ochilor aflind oA si-a ucis din greseala tatal — Liviu Manea. 10) Celebru poet francez, ,copilul teribil al simbolismului Autorul poemelor in_prozé intitulate jlumi nari" (Jean-Arthur; 1864—1891) — Model. 14) Volum de poezii de luliu Victor Martinovici in sumarul céruia gasim si poezia_ Primavera care. sporeste lumina" — Olga Andronic. VERTICAL: 1) Post contemporan, autorul po- ezilor ,Mineri tn lumina" $i ,zborul de 1u- mina" (Tiberiu) — Scot cartile ta lumina. 2) Savant danez (1644—1710) care in cercetarile sale astronomice a efectuat prima determinare a vitezei de propagare a luminii — Poet roman (Adrian; 1891—1968), autorul posziei .Lumina vie". 3)_Scritlor roman, sertnatarul” dramei ~Saptimina luminats" (Mihail; 1868—1916) — Maria Radan. 4) lon Minulescu — Adv. latin ( Unde) — La baza ugechil (pl). §) Fata din Ba- nat! — Sistem trieromatic in care culorile fun= damenialo sint rosu, verde $i indigo, cores- Punzatoare radiatilior cu o anumita iungime - Ge unda — Particulé onomastica anglo-saxo- 1a. 6) Explorator norvegian (1861—1990) care @ spus:_,,frebuie sa cream un lant fn jurul pa “mintului"intreg, far pe steag 6 fie soris cu fi- tere de aur cuvintul luminos: MUNGA" — Le calitate in India, 7) Supliment — Plctor tran- cez (sec. XVI). 8) Planta din... luminé! — Nu- mar (presc.) — Petre Pantea. 9) Prozator me- xican, autorul romanului_.Licuriciul" (Mariano; 1873-1952). 10) Localifate in Finlanda — Eroul principal _al_ povestiri .Luminile dir Roma" de Alberto Moravia. 11) Liric contem. poran, autorul volumulul ,Geneza iuminil* (Vi- {aliey" — Dispozitiv care produce lumina. Dicfioner: LUL, UBI, RGB, EAD, ADU, IDC, ESSE. =o Emillan ANDRE! — Constanta FIRUL MILENAR DE AUR ORIZONTAL: 1) Oras in judequl Hunedoara pe teritoriul caruia a fost identificata asezarea ro- mand Aquae (Ad Aquas) din Dacia, care facea parte din teritoriul capitalei Ulpia Traiana Sar- Mrizegetusa, Aicis-au descoperit 20 de i Scripti, ziduri, coloane, monede, capitetu stampile ale legiunii XIil' Gemina etc. — Loca- itate Jn judetul Dol) pe al care teritoru, au fost descoperite un castru si o asezare civilé ‘romans. Castrul de aici a fost construit in pe~ floada Traian — Adrian si a fost restaurat in Prima jumataie 2 secolulul Il en, ar ups e- agerea aureliand a fost refolosit in secolole do _catre populatia daco-romand. 2) jn nord-vestul {aril noastre tn apro- se alla Baile Felix, care au fost Gunosoute inca din timpul st8pinicii romane, ‘asa cum afirma Constantin C. Giurescu in .s- toria romanilor" (I) — Orag in judetul Tulcea pe al carul teritoriu a fost identificat, Arru- ium, castru si agezare romana pe malul drept Dunarii, unde a stationat din timpul tui Ves~ sian si pind in vromea lui Caracala ala | Vespasiana Dardanorum, 3) Sat in comuna I~ yoru Birzii, judetul Mehedinti, pe al carui teri- toriu s-a descoperit o fortificatie romana tirzie, cu ziduri de piatra — Ued in toponimia araba. 4) Stea in constelajia Taurus — Localitate in judetul Caras-Severin pe al cérei teritoriu a fost identificata asezarea goto-dacicd Arci- ~ ava, unde a fost dezvelit un castru roman de tip clasic, construit in timpul razboaielor daci- ‘¢6. 5) Localitate in judetul Arad, pe al carel te- fitoriu sau descoperit 0 agezare romana fortificatie ce aveau menirea de a controla ia Muresului — Castru roman in sud-vestul Munteniei, identificat pe teritoriul satului Pie- trosani, judeful Teleorman. 6) Localitate in S.U.A. — Riu in italia — Localitate in B.S. iugosiavia. 7) Innascute, naturale — Piatra acra. 8) Localitate in judetul Cluj, pe al carei ferlloriu sa descoperit 0 asezare romana din Dacia. — Conjunctie. 9) Literé din alfabetul bulgar — Metal pretios — Radu Micu. 10) Lo- calitate in Japonia — Importanta statiune bal- eara in Dacia romana mentionaté in Tabula Peutingeriané si Identificata, de majoritatea cercelatorilor, Gu Balle Herculane.. Incepind cu Traian si pind la retragerea aurel Zarea romana a cunoscut o deosebita prospe- fitate, materializata in numeroase cladir, in- Stalafii balneare, inscriptii dedicate tui Her- cule, monede, statui (2 cuv.). 14) lon Radar ..Romana, comuna in judetul Alba pe al carei feritoriu prezenta unei agezari_ romane este _dovedita de materialul arheologic descoperit aici: constructii, un epitaf al unui veteran din legiunea XII Gemina, inscriptii etc. — lulian ‘Traiana, castru_si asezare civilé Inferior, situate in Limes Alu- tanus, construite de imparatul Traian si men- fionale de Tabula Peutingeriana. Ele au fost localizate la Simbotin, in judetul Viloea Oras milesian de pe Yarmul dobrogean al Ma Negre care, in secolele I—IIl e.n., pe cind era resedinfa a guvernatorului roman’ al provinoiei Moesia Inferior, a cunosout 0 puternica dez- voltare economicd si politica (azi, Constanta). Cercetérrile arheologice au dat la iveala un bo- gat material compus din terme, constructii, patru bazilici, un extraordinar edificiu cu mo: zaic ete. VERTICAL: 1) Localitate in judejul vilcsa pe teritoriul careia a fost descoperit un castru ro- man construit in timpul lul Adrian, de catre un humerus burgariorum et veredariorum (188 enn.) — Localitate in judetul Cluj pe al cérei teritoriu s-a descoperit 0 asezare. civila ro- mana din Dacia Superior, caré s-a dezvoltat in legaturd cu exploatarea ‘sarii de aici. 2) Age- zare civilé si casiru roman de piatra, constru- ite in anul 17—138 peste o veche localitate dacica, avind misiunea de a asigura ciraulatia pe cele doud drumuri in jurul masivului Cozia = Licinius... (secolul 1 e.n.), om politic roman. care [-a insolit pe imparatul Traian in primul razboi dacic (101-102), cind_@ indeplinit o misiune diplomatica pe linga Decebal. 3) Destinele ... orientale", excelent exegezé pu- bficata de’ savantul suedez Alf Lombard tn anul 1973, in care sint evocate citcumstantele formarii limbii si poporulul roman, persistenta romanitatii si originala sinteza a’ influentelor istorice, datorate si mediului geografic in care au trait roménii (nom.). 4) Fortéreala in sudul provinciel Scythia Minor, mentionata de Pro: copiu din Cezareea in ‘lucrarea_sa Despre dificil" si renovata in timpul imparatului lusti- nian | — Arbore din familia bignoniaceetor Dumitru Tudor. 5) Fluviu in Anglia — Munici- piu in judetul Hunedoara pe al carui teritoriu s-a descoperit o agezare dacica de tip dava, iar la Dealul Bejan s-au dezvelit o cariera ro- mand si 0 agezareromand legata de cariera — Munti in Ethiopia. 6) Blu in URS.S. — tate in judeful Caras-Severin pe ai cérei terito- tiu a fost localizat ipotetic anticul Praetorium, castru si asezare civila in Dacia romana. Sé- paturile arheologice au dezvelit constructii cu Ziduri de piatra, terme militare, ceramicé, mo- ede, inscriptii etc. 7) Comuna in judetul Cluj pe teritoriul careia s-au descoperit urme de ‘constructii apartinind unor asezéri romane de mineri — Localitate in U.R.S.S. 8) Andrei Mi- haescu — Nota muzicalé — Localitate in Ciad 9) Imparat roman (211-217) caruia i se dato- esc 0 serie de constructii militare de pe gra- nifa de vest si de nord a Daciei, precum sint castrele de la Cései, Buciumi, Bologa, Porolis- sum, unde a introdus un nou tip de fortficatii cu turnuri iesite in afara, in forma de sector circular — ...Cassius (c. 185—c. 236), ilustru ORIZONTAL: 1) Merge... la sigur — Purtat pe drumuri. 2) Parcurs marcat — Pasej pentru pistoni, 3) Ocol pe de laturi! — Autotransport = Tip de sfirleaza. 4) Miscatoare in felul ei — Treceri la subsol. §) Reprezentante ale turis- mulul oltean — Chemare pentru cel plecati dintre noi — Trecut prin unele localuri. 6) Tre- cere... de azi pe miine. 7) Trecatori pe caréirile vietii — Se bucura de muita trecere in orice ‘casa — Primele curse... in cupeu! 8) A trece lute pe undeva —A isi... din apa. 9) Cap de liniel — Gu frina de mina sau de picior (pl) 10) A pune o baz solidé — A merge ... bine — Debutante pe un traseu aerian! 41) inceput de ocolire! — Trecere pe pamint (pentru toata lumeal) — Deplasare la pas. 12) Oprire din mers — Te face sa mergi pe drumuri ocolite, VERTICAL: 1) Primul... la migcare — Supli- ment de viteza. 2) Patvagon pentru... automo- bilisti — Asiguré navigatia. 3) Vit de cuzinet! —Are putine opriri.pe parcurs. 4) Umbla pe toate drumurile cu lada in spate (pl.) — Adus din spate. 5) Elice la elicopter! — Se depla- seazd pe calea acrului... desi e mica — Merg in caruté... prin mijlocul drumului! 6) istoric si om politic grec, originar (Bithynia), a carui_Istorie roman: bogate informatii din perioada care a urmat mortii lui Burebista si reprezinta seama Izvor literar despre campaniile militare purtate de Traian impotriva statului dac. 10) Castru roman si asezare civila in Dacia Infe- rior situate pe drumul dintre Romula, Malva, Rusidava. in castrul de aici isi avea resedinfa cohors | Flavia Commagenorum — Cadenta. 11) Recif in Marea Chinei de Sud — Sat in co- muna Dorolea, judetul Bistrita-Nasaud, pe al cru tefitoriu's-a-descoperit 0 agezare.ro- mana rurala de unde provin numeroase mo- ede romane, un inel de aur, inscriptii etc. 12) Sat in-comuna Firtanus, judetul Harghita, pe teritoriul caruia s-au descoperit o asezare ru- rala si un castru roman de tip clasic, unde si-a avut garnizoana cohors Vill Raetorum civium Romanorum. Materialu! arheologic descoperit se compune din oblecte de ceramicai (terra si- aillate), inscripti, terme, oblecte de bronz etc Baten 5 Dictionar: RIJL, ATIN, ELI, EMA, AVCE, STE, SUE, IPE, NEN, AAR, AEV, IUMA, ADRE, RidJl. Nicolae ANDRE! — Cilérayi ‘Trecatoare In peisajul citadin — Frineazé mer sul inainte. 7) Mers pe jos! — O organizatie pentru toaté lumaa (abr.) — Indicator de ras- eruce. 8) Circulatie perifericél — Veohi tip de taxiuri de doi cai putere (pl.). 9) Agent de cir- culatie la rascruce — Perioada de trecere. 10) Curse de apa — Debutante in circulatiel — Aflate in mars! 11) Unitate pentru transporturi aetiene — Trecatoare prin padure (pl). 12) Un fel de a umbla brambura — E tot acesta. Dictionar: TAL, ONU, IEST. Cleopatra SUTA — Bucuresti LIRICA gman V7 ORIZONTAL: 4) Autorui poezmor Poem ste- si .Cintec de stea" (Vasiie)— Sanda Da- inescu. 2) Luceafarul liricii noastre, semna- tarul_cunoscutei poszii_ a steaua" — Din creajia acestui mare poet, american amintim poezia Steaua seri" (Edgar Allan; 1809—1848). 3) .Aceste... de stele", poszie ce poarté semnatura lui Haralambie Tugul (sg.) Aur in plete, pe obraji zapada,/ in gene noapte, stele-n ochi, puzderii/ si indemn lubi- scrise de Pe- femeie pe care iniza. 4) Ulpiu State — ,Uiltimele... inchi- Pulte ale iui Shakespeare", ciclu de poezii de Vasile Voiculescu in care este inclusa si poe- zia_,Coboara iarna... Ursa tot mai adinc se ca" — Dinsul. 5) Bogdan Tomescu — Din lirica acestei indragite poete amintim poezia. »Ratiécind cu luna” (Magda, 1916—1944), 6) Localitate in Suedia — Asteroidul nr. 173 = Pantaloni largi (reg.). 7) Poet si prozator ro- man de la care ne-a ramas 1 poezia Steaua de mare” (Nicolae, 19181972) — Peire Vin. tila — Deasupra_ 8) A exercita 0 atractie — A ice (pop), 9), Olga Enescu — Stele." vo; lum din creatia 5 i Nuri Guntokin — Liviu Cernat: 10) Localitate in Ni- geria — Oana Dima — li apartine poezia intj- tulata ,Stele de mare" (Aurs)). 11) ....stelelor", oezie ain crealia lui Anatol Baconsky (neart.; dim.) — Intre gepte si noua. 12) ,SI ziua ard stele" afirma acest poet contemporan (Eugen) — Ne-a descris o .Stea de iarna™ (Adrian; 1891—1968). VERTICAL: 1) La steaua” si-a intitulat acest poet una din creatiile sale (Dumitru Theodor; {e59—1908) — Club automobilistic din Franta 2) islaz — Din crestia acestul poet (Nicolae) am ales, pentru tema noastrd, niste ,Galaxi 3) Siglé pentru. ,Comisia International a Du ari” — ,Umbra stelelor" este titlul unei poe- Zii_ce poarta semnatura acestui liric roman contemporan (Radu). 4) Cinstit — Sunet de trompeta — Imagine toracica normala. (abr. med.). 5) Insulé greceasca in Marea Egee — In voiumut_,Cémaga patriei* acest poet a in- clus in poezia ,Urme de luna" (lon) — Emil Zaharia. 6) Cunoscut liric rus sovietic, semna- tarul frumoase: ANG cddea, tu, steaua mea subfire" (Serghei; 1895—1925) — Pe- rioada mare de timp. 7) Sorin Coman — Mare grec, autorul. fabulei ,Cetitorul. tn — Imbibate cu apa. 8) Instruita — ,..ve- get poezie de Magda Isanos din care am extras, versurile: $i despletita ploaie sé ma spele/ de pulberea durerii de demult,/ din care radacinile mi-am smuts/ iar noptile sé-mi dea cercei de stele" — Laura Marinescu. 9) Riu in Birmania — ai ‘fea este titlul Doetice ale sc ia (neart.). 10) ae scheletului — Zoul infoligentei si al etmosterei fa caideeni. at Soriitor roman contemporan , oeziilor Apropii stelele" si_,intre — ,La sea, ,.ca 88 urle-ncepe", Pere pon volun do er Mmescu (69.) — Poet ardelean de !a care ne-au_ mas posziile Steaua" si ,Cind stele albe” (Emil; 1886—1954) — Tania Udrea. Dictionar: UTO, INO, GACI, ICE, AMAL, ACF, ITN, LERO, AENG, AON. Marian FIRIMITA — Bucuresti APROAPE TOTUL DESPRE Go Desi_nu foarte numeroase, scrisorile sosite pe adresa ru- brieii sint foarte diverse, cel putin ca dorinte, ca probleme formulate. Unele cer detalli privind ca- lendarul competitional (le pu- teti gasi la cercul/ clubul de GO din locaiitatea_dumnea- voastra — daca exista —, la Comisia Judeteana de Sah Electronic si Jocuri Logice — daca a fost deja tnfiinfata — sau direct 1a Comisia cen: trala: Federatia Romana de $ah, Sectia de GO.a Comisie: ~ de Sah Electronic si Jocuri Logice, str. Otetari nr. 2, Bu- curesti, cod 70 206). Alte scrisoridoresc cit mai multe probleme, eventual grupate in feste de evaluare a tariet de joc. (Cea mai buna estimare @ nivelului ramine tot partici area la un concurs, intiinirea cu jueatori de rang cunoscut = exista un sistem de punc- tare, de tip ELO, bine pus la punct, pe baza caruia se acorda rangurile kyu—dan ju- atorilor activi). Unii cores- pondenti sint mai ales intere- Sali de parcurgerea unor par- tide de GO dintre mari juca- tori, de aceea solicit aseme- nea parlide comentate. (Apar frecvent, dar exista dificuitat) serioase in realizarea diagrs- melor, se simte nevoia unui informatician priceput in gra- fica de calculator. care sa realizeze asemenea diagrame pe calculator.) Si asa mai de- parte: Bineinteles, vom cauta 34. raspundem tuturor_acestor Cerinje, pe masura posibi filor, pastrind ins@ rubrica va- fiat, echilibrata, tehnica si informativa deopotriva. lata, de pilda, citeva_ inform: Utile cititorilor care nu frec: venteaza inca un_cero: = Cercuri de GO exista tn majoritatea tocalitatilor_im- portante ale {arii;. programul jor saptaminal sufera insa modificari periodice, de aceea trebuie s4 va adresati Caselor Tineretulul, Caselor de Cultura sau Caselor Stu- denfilor din orasul_dumnea- voastra pentru precizari (Daca un asemenea cere nu ‘axista, puteti propune si spri- Ji infiintarea tui.) — La turneste open de GO poate participa orice jucator, chiar neafiliat unui cere, 1a Grupa inferioara insa daca nu are un rang cunoscut (ur= mind $a primeasca_un rang ficial in functie de rezultate). De asemenea. ‘la faza de masa a Campionatului repu- blican poate participa orice membru al unul cerc de GO. — In ceea ce priveste bi- bliogratia de profil, in afare ‘de Cartea Initiere in GO (edi- fia_@ Illa contine un capitol suplimentar, de Radu Baciu), de brosura 250 de probleme de GO (edijia a ll-a, revazuta, @ aparut de curind) si de Car- tea jocurilor (contine partide comentate, teste, probleme, plus romanul Meijin, de Y. Kawabata) vor aparea in cu- rind o carte cu, partide roma- nesti comentate de Radu Ba- ciu, precum 3i volumul al do: Tea’ din Cartea jocurllor (am- bele sub egida RECOOP) Traducerea unei cart japo- neze pentru avansali este si fea inchelata; speram ca in vi forul an cariea sa si apara in Iibraril. Probleme de GO apar periodic inViaja studen- feascd, iar informatit_ despre evenimentele curente _puteti gasi si in. Stinla. 31. Tehnica, in Sah-Mat, publicatie a Clu- Dulvi Gentral de. Sah, ‘Bucu- resli, sau in unele dintre bu- letinele interne ale Federatiei Romane de Sah. La inceputul tunii mai a avut loc fa Cluj-Napoca, in ‘organizarea Clubului de GO de pe linga Casa Tineretulul din. localitate, traditionaiul deja _turneu dotat cu Cupa Primaverll. lata ocupantii pri- melor jocuri, in fiecare dintre cele cinci grupe valorice: Grupa A(1—4 dan) S. Gher- man, 3 dan. V. Urziceanu, 1 dan., L. Calota, 3 dan, R. Ma- teescu, 1 dan; Grupa B (sfer- turi de finala ale campionatu- lui republican 1989, 1—3 kyu, plus _calificatii din optimi) M Crismaru, 1 kyu, Br Cioata, 1 dan, D, Vitea, 1 dan; Grupa C (410 kyu) G.Chiran, P. Oancea, Qi Hai Feng jst dent, RP, Chineza); Grupa D (10-15 kyu) D. Ralea. E Nitu, O. Storceanu: Grupa & (16-20 Kyu) Ay Csane, in aceasta ultima grupa au fost acordate si doua premii de nerele, Adrian si Voinea Florin (au realizat fiecare cite trei puncte in sapte runde: am mai vorbit despre activitatee GO-isté din Scoala nr. 7 dir Braila — lala ca incep sé apara si primele rezultate). S-a incheiat meciul final al Trofeulul Stinjé gi Tebnica: 2 invins. Mihai Bisca, 4 dan. Vom reveni cu amanunte. © problema: Negru! joaca si captureaza Raspuns, Negru C2. aib C3. n D2 a €2, 1 Al si piesoie Albedo pe’ linia, B nu pot Salvate Gheorghe PAUN CENTENARE'SS ORIZONTAL: 1) Comemorind {00 de ani de la trecerea in nefiinfa a marelui nostru post, gin- dul ne poarté spre acei care, in timp, prin ana lor, au contribuit la cuncagterea $i rés- pindirea creatiel eminesciene. Decl, o prima Intrebare va solicité s& indicaji pseudonimal ferar al acestui critic si istoric Iterar care a ingrilit aparitia monumentalei editii critice de- finitive @-scrierilor lul Mihai Eminescu, din care a publicat primele see volume .Opere 1=vi" (1939-1963) (D. Panaltescu; 19911971), 2) .Mortua...", elegie publicata in Convorbiri literare® in. 1871 — Istorie Iterer, Autorul volumutul .Portrete si reflectiltherare’ in sumarul caruia intiinim =! capitolele: .Noc- turnul in oper Culoare si poozie in opera eminesciana” (Constantin). 3) Telur (simb.) — Estetician, zof al culturi, autorul tucr hnescu', prima incercare de valo eminesciene dintr-o perspectiva filozotica si de incadrare a poetului printre romantic ropeni (Tidor; 1897—1964). 4) Istoric, autorul studiului de literatura comparata .Emi- Rescu 9 Schopenhauer" (Liviu). — Cornel Enescy — Pseudonimul criticului si teoreticia- nului literar Titu Maiorescu acel care, in 1871, avea $4 afirme public: ....post, poet in toatd puterea cuvintulu este Mihai Frumos din:." poem publicat in ,Convor- biri literare" in 1875 — Alecu Vacérescu. 6) Cercetétor literar, autorul luerarii ,Dicionar iihai Eminescu", prima lucrare de acest fel tipari literatura ro- mana — Poemul postum ,...in cer" (near), in clus in volumul .M. Eminescu proza si versuri" (editor V.G. Moftun), coa dintlt editie emines- Giana in care pe linga poor figureaza nuvela ‘Sarmanul_Dionis" 91 basmul Fat Frumos din facrima™. 7) Marele nostru povestitor care a facut din basmul traditional operd de arta, despre care Tudor Vianu in a sa lucrare ,Arte prozatorlior roman" atirma ca are o consilinta yudita cu aceea a iui Eminescu (lon; 41830—1889) — Riu in Spania. 8) Unde (adv. fatin) — ,Mai am un singur..., remarcabila creatie prin modul de exteriorizare a senti- mentelor intime ale postului — Natalia Negru. 9) Al doilea prenume al Veronica Micle — ton ‘Adam — Adept al ateismulul. 10) Critic de orientare semanatorista, primul editor al ro- manului,Geniu pustiu™ (1909) (lon; 18771922) — Santos. (reg). 19) Bluzd popular — important critic i istorio titerar, Autorul celor doua romane ,Mite" si ,Bélauce™ tare il au ca erou pe Eminescu in'doua din episoadele vielii sale sentimentale ou Mite Kremnitz ‘si Veronica Micle (Eugen 18811943). 12) »Mihai si..", inedit articol pu: biicat de istoricul si eriticul titerar Gheorghe ica — ,Lantul de", nuvela seritto- Onkel Adam, prima traducere fealizata. de Eminescu VERTICAL: 1) Prozator, critic si istoric titerar, auiorul siudiuiui critic Mihai Eminescu’ (1892). Lucrarea are meritul de a fi printre pri- mole incereari mal ample de analiza a viet si operei poetului (Nicolae; 1859—1944) De Suloare cenusie. 2) Gen literar din care face Parte si studiul intitulet Eminescu si Alec Sandri", publicat de pootul, publicistul $i ‘eselstui LM. Ragcu — Planta cu fulpine moale, de obicel verde. 3) Radu Tudoran — Promotor tinuta, autorul rare consacraté unor_ personal printre care figu- reaza si Eminescu (Vladimir; 1902—1970). 4) Victor “Udrescu_ — Negalie — Localitate in R.P. Ungara. §) Numele rusesc al_fluviul Je — Filozof german (Immanuel) din a c Tui Oper Eminescu a tradus Critica ratiun 3, des intiinita in cre cat faptul ca, numai in anul 1879, poetul a pu- blicat in ,Convorbiriliterare 7 asemenea poe- zii, dintre care le amintim pe cele intitulate: ~Despartire’, .Freamat de codru” si Reve dere" — Pseudonimul literar al poetului Ale xandru Viahuta, unul din prietenii apropiati ai lui Eminescu, cel care a tinut la 12 ianuarie 1892, la Ateneul Roman, o conferinta despre Curentul eminescian’ — lon _Greangé. 8) Halta de C.F. in judetul Sala) — Eugen Simion = Eroing din romanul_.Soseaua Nordului” de Eugen Barbu. 8) Constantin Riulet — .Con- ORIZONTAL: 1) Scoala unde se dau numai note bune, 2) Formulare pentru motivari. 3) Colfurile ringuluil — Arma de mare calibru — Aliniate in coloana (s9.). 4) Furnizor de-baza pentru seu de oaie — Cu multe zile inainte. 5) Cheltuieli de judecata (s9.) — Batut la. cap pind ramine lat ie cu borurile lasate. 7) in largi ia centralal — la mereu note proaste (fem.). 8) Compunstoare de arile (s9.) "Face parte din joc. 9) Companie de trans- port rutier — Termen de garantie — Corp de . revista societal iegene Junimea” Berioada anilor 1870—1880, ‘a acordat un ioe de cinste creaiie! eminesciene. 10) Orasul moldav de care se leaga.o parte di existenta poetului. Aici el a intrejinut strinse jorescu, societatea Juni- sicu lon Greanga — Eugen Rusu — Monte in italia. 1%) Ulpiu Grecu — Unul din marii nostri crtici st_istoriografi_litereri, autor al lucréri ,Viaja lul Eminescu" (1932) lume din ,Opera lui. Eminescu’ (19341986), lucrare bazata pe cercelarea Itregli opere eminesciene, antuma si postuma (George: 1899-1968), 12) Prolific scritor ro- man, semnatarul volumului Foi de toamna” in care’ a inclus gi remarcabilul eseu ,Doi mari prieteni Eminescu si Creanga"” (Mihail; 1980—1961) — Udrea Radan, Dictionar: LICO, ERIA, UBL, IRES, SIV, ARLO, ECi, SIAC, [UVI, IPU, INA, TESA Mircea MARDARESCU ul Gh. Gheorghiu Munici Cenactui pazal 10) Tip de imprastiat — Numarate zilni 41) Imbracaminte confectionata... din piele! ‘Obiectul unei mari pasiuni (ol). VERTICAL: 1) Actiuni obisnuite min, 2) Asociatie de idei. 3) Gong final! — An- fonim pentru un...netot (sic) — Tip de pedala. 4) Valoare do vit de circulatie (fam) — Intra Jn joo cu pleselo albe (eg.). 5) Chemara la in- trecere — Pornire din start! 8) Cap incoronat {a eschimosi — Groi in tae! — Gistigator pre- Vizibil la proba de Indeminare. 7) Vin sec! — A a glas dureril — Aliniate in batatura. 8) Com= partiment in sfera circulatiei — Ghid pe litoral. 9) Unitate de masura pentru masd — Formula de atac — Finale la inot! 10) Operatii estetice fa fata. 19) A reveni cu bine in poziflle initiale = Lot olimpic : Cercul rebusist .Sarada" — Arad: Anghel BA- TAN, Florin BUIDOSO, Marin CRISTEA, Pavel WANT, George KERTESZ, Liviu NOVAC, loan PIE ICA, Horia SIMON orice c&- ABISALA (Monoverb -eliptic anagramat: (5),2,3-9) Gh, VADUVA — Cimpulung “ORIZONTAL: 1) Poet. maramuresean caruia aparut, in 1972, volumul ,Soare,_fintini, trandafiri" (Sergiu) — Un... sub soare”, filmul lui George Stevens distins in 1951 ou cinci premii Oscar, o transpunere a piesei 0 trage- die americana" de Theodore Dreiser. 2) Fiica de résaritul soarelui" de Gerhardt Hauptmann 5,.S0lara" si-a intitulat Negol{a irimie unul din volumele sale de versuri. 3) Zina — Lac tn RP. Chinezé — Liric nostalgic, s poeziei .Zorile, serile, soarele, cerul." (Tibe- riu). ) Elena Kiriac — Pictor francez (André; 1880—1954), autorul pinzel Apus de soare pe ‘Tamisa" — Sorin Opris. 5) ,..soarelul ardeau vertical", poezie a loannel Tsatsos din volumut ;Cuvintele téceril® (neart.) — ,istoria comica 4... si imperiilor din soare”, volum al eseistulul si dramaturgului, francez Gyrano de Bergerac (nom,). 6) .Memoria..", volum de Teodor Cri gan in care am descoperit si un .Poem insorit {nom.) — Marele nostru compozitor, autorut liedului 0 raz de soare". 7) ,... de prima- poezie de George Bacovia din care am i «0 lungé desteptare zvoneste jprejur,/ E clar si numai soare' (sg.) — Cal- ciu (simb.) — Curse! 8) Landing craft tank abr. milit) — ,Soarelui, doina din... poszie din volumul ,Drumul spre pémint" de Nicolae Lupu (pl.). 9) Prinoipalul corp ceresc al siste- mului_nostru planetar, incandescent si lumi- os, in jurul cruia graviteaza si se invirtesc pamintul si celelaite planete ale sistemului — Localitate in Japonia. 10) Olga Rusu. — w-Soarelui", volum de Mikola Corsiuc (sg: ear.) — ..n soare", tablou de Renoir. 11) Autorul volumului de versuri ,Fiorut soarelui® (Traian) — Poet italian al carui volum aparut fa Ed. Univers in 1975 include si poezia ,Min- ru soare" (Diego). 12) In volumul ,Lacrima si entelehia" al acestui liric contemporan am tn- {Klnit si poezia .Rizind in soare" (ton) — ,...80- lar‘, lucrare a” pictorului fon Tuculescu. VERTICAL: 1) Scriitor grec, laureat al premiu- lui Nobel in 1983, autorui_poeziei_,Soarele nostru" (Gheorghios) — ,Frate soare, ...Juna”, film regizat de F. Zefirelti, 2) Cunosout opera- tor de film francez care a lucrat in regia tui Terence Young filmul ,Soarele rosu" (Henri) — Apreciata actrifa italiana prezenta in filmul lui Vittorio De Sica_,Floarea-soarelui" (Sop- )- 3} Regizorul filmului Regi soarelui" (3964) cu Yul Brynner tn rolul principal (J. Thompson) — In 1976 acest scriitor a incre- dinjat tiparului romanul_,Soarele a murit_in zori" (Haralamb) — Ulpid’ Georgescu. 4) Pe- floada de timp care corespunds unel revoluti @ pamintului in jurul soarelui — Soriitor mol doveans in al carui volum ,lubirea iubitilor’ gésim si poezia .E un elan’in clipa cind soa- rele ostenit* (George). §) Poet contemporan care a inclus in volumul séu Plante gindi- toare" si poemul_,Floarea-soarelui" (Horia) — Masura agraré. — Riu in Franta. 6) .Lespezi din vestul... de soare", volum al scriitorulul american Gar! Sandburg — Victor Felea — “ volumul In care Cezar Baltag a ,€a soarele". 7) .0 mica. poezie din volumul »Pozitia as- ina soarelul tritor de Dan Laurentiu (pl.) — ,Prada...", vo- lum de versuri in care Marin Mincu a inclus si © poezie intitulata Un soare indiferent” {nom.). 8) Natri (simb.) — A publicat tn 1971 volumul:,Puntea soarelui" (Traian) — Serie de obiecte: §}-,La soarele Tau" este una din poe-

S-ar putea să vă placă și