Sunteți pe pagina 1din 3

Barem SIMULARE BACALAUREAT, 2013, M_mate-info

Pentru orice soluie corect dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele punctajului
indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a puntajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I__________________________________________________________________________
1
( )
( )
( )
( )
5
8
10
16
10
9 6 1
10
9 6 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
2
2
2
2
=

=

+
+
=
=

+
=
+

+
i i
i
i
i
i
i
i
i
i

3p

2p
2
2012 2 1 0
2 ..... 2 2 2 ) 2013 ( ..... ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( + + + + = + + + + f f f f
Termenii sumei sunt n progresie geometric cu 2013 , 2 , 1 2
0
1
= = = = n q b
( )
1 2
1 2
1 2 1
2 ..... 2 2 2
2013
2013
2012 2 1 0
=


= + + + +
2p
1p

2p
3
2
8 8 1
3 3
k
k
k
k
k
C C T = =
+

{ } 8 , 6 , 4 , 2 , 0
2
e e k N
k
deci avem 5 termeni raionali
Dezvoltarea are 9 termeni, aadar 4termeni vor fi iraionali
2p

2p
1p
4
Se impun condiiile
| | 5 , 1
5
0 1
e

>
> +
x
x
x

Prin ridicare la puterea a 2-a ecuaia devine 0 24 11 10 25 1
2 2
= + + = + x x x x x
care are soluiile | | 5 , 1 3
1
e = x i | | 5 , 1 8
2
e = x
2p

1p
2p
5
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 4 1 4 + + + = + = a a y y x x AB
A B A B

( ) ( ) 5 2 5
2 2
= + + a a
25 4 4 10 25
2 2
= + + + + a a a a
0 2 3 0 4 6 2
2 2
= + = + a a a a
1
1
= a i
2
2
= a
soluii
1p
1p

1p
1p
1p
6
25
1
sin 1
5
6 2
sin 1 cos sin
2
2
2 2 2
= =
|
|
.
|

\
|
+ = + x x x x

Cum 0 sin < x pentru
|
.
|

\
|
e
2
3
,

x
obinem
5
1
sin = x

3p

2pSUBIECTUL II_____________________________________________________________________

1 a)
0
0 0 0 2 2 0 det
=
= + + + + = A

4p
1p
1 b)
|
|
|
.
|

\
|

=
5 1 2
1 5 2
2 2 2
2
A

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|

= +
1 1 2
1 1 2
2 2 4
6 0 0
0 6 0
0 0 6
5 1 2
1 5 2
2 2 2
6
3
2
I A

( )
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|


= +
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 2
1 1 2
2 2 4
0 2 1
2 0 1
1 1 0
6
3
2
I A A

2p


1p


2p
1 c)
|
|
|
.
|

\
|

= +
x x x
x x x
x x x
xA I
5 1 2
5 1 2
2 2 2 1
2
3

( )( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2
2 2 2 3 3 2 2
3
1 6 1 12 36
5 1 4 2 1 5 1 4 4 4 5 1 2 1 ) det(
= + =
= + + = +
x x x
x x x x x x x x x x xA I

( ) 0 1 6 ) det(
2 2
3
> = + x xA I , R x e
2p


2p

1p
2 a)
( ) 0 3 , 0 3 , 3 , > > + e y x y x
( )( ) ( ) + e > + = + = , 3 3 3 3 3 12 3 3 y x y x y x xy y x
2p
3p
2 b)
0 12 7
12 3 3
2
2
= +
= + =
x x
x x x x x x x

Cu soluiile 3
1
= x i 4
2
= x
3p

2p
2 c) Verificm dac ( ) ( ) ( ) y f x f y x f = +
( ) 3 + = +
+ y x
e y x f
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) ( 3 ) ( + = + = + + + = + =
+ y x y x y x
e e e e e y f x f y f x f
Aadar f morfism
Fie R x x e
2 1
, , din ( ) ( )
2 1 2 1
2 1 2 1
3 3 x x e e e e x f x f
x x x x
= = + = + = deci f injectiv
Din ( ) ( ) R y x y e y e y x f
x x
e = = = + = 3 ln 3 3 pentru ( ) + e , 3 y deci f surjectiv
Aadar f bijectiv
Cum f este morfism bijectiv rezult c f este izomorfismde grupuri.

1p
1p


1p
1p

1p


SUBIECTUL III_____________________________________________________________________
1 a)
0
1
lim
ln
lim ) ( lim
'
= =
(

= =

x x
x
x f
x H L x x

rezult 0 = y asimptot orizontal spre
( ) ( ) ( ) ( ) = + = =

= =
+
>

>

0
1
0
ln
lim lim
0
0
0
0
x
x
x f
x
x
x
x

rezult 0 = x asimptot vertical la dreapta spre
2p
1p

1p

1p
1 b)
( ) ( )
2 2 2
ln 1
1 ln
1
ln ln ln
) (
x
x
x
x x
x
x
x x x x
x
x
x f

=

=
'

'
=
'
|
.
|

\
|
= '
( ) e x x x x f = = = = ' 1 ln 0 ln 1 0
x 0 e +
) (x f ' + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0
) (x f

e
1

e x = punct de maxim

1p

1p

2p


1p
1 c)
< e , cum f este descresctoare pe ( ) + , e avem ( ) ( ) f e f >
( ) ( )
e e
e e e e
e
e


> > > > ln ln ln ln
ln ln

2p
3p
2 a)
( )
( ) ( ) C x dx
x
x dx
x
x
dx
x
x x x x x x
dx
x
x x x
x dx x f x
+ + =
+

'
+ =
+

=
=
+
+ + +
=
|
|
.
|

\
|

+
+ +
+ = +
} }
} } }
4 ln
2
1
4
1
4
2
1
4
4
8 2 8 5 2 4
2
4
8 5 2
2 ) (
2
2
2
2
2
2 2 3 3
2
2 3

2p

3p
2 b)
Cum
4
2 ) (
4
2 ) (
2 2
+
+ =
+

= +
x
x
x x f
x
x
x f x

( ) C x x
x
dx
x
x
x dx x f + + + = |
.
|

\
|
+
+ =
} }
4 ln
2
1
2
2 4
2 ) (
2
2
2

2p

3p
2 c)
( ) ( ) 8 5 2
4
8 5 2
4 ) ( 4 ) (
2 3
2
2 3
2 2
+ + =
+
+ +
+ = + = x x x
x
x x x
x x f x x g
( ) C x
x x x
dx x x x dx x g x G + + + = + + = =
} }
8
2
5
3
2
4
8 5 2 ) ( ) (
2 3 4
2 3

( ) C C G + = + + +

=
12
71
8
2
5
3
2
4
1
1

6
12
1
12
71
12
1
) 1 ( = = + = C C G
deci
6 8
2
5
3
2
4
) (
2 3 4
+ + = x
x x x
x G

1p

2p

1p
1p

S-ar putea să vă placă și