Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i ExaminareProb scris la matematic M_t-nat Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
1
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. c)
Matematic M_t-nat
Barem de evaluare i de notare
Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
- Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
- Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
- Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
3 3
5 2
8 b b q q = =
2 q =
3p
2p
2.
( ) 0 7 f =
( )( ) ( ) 0 7 70 f f f = =
2p
3p
3.
( )
2
2
3 1 7 10 0 x x x x = + =
1
2 x = nu verific ecuaia i
2
5 x = verific ecuaia
2p
3p
4. Numerele divizibile cu 11 din mulimea A sunt 11, 22, 33 i 444 cazuri favorabile
Numrul elementelor mulimii A este 5050 de cazuri posibile
nr. cazuri favorabile 2
nr. cazuri posibile 25
p = =

2p
1p

2p
5. 2 1
1 2
a +
=
3 a =
3p
2p
6. 1
sin
2
x =
6
x
t
=
2p

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)
1 0
0 20
A B
| |
=
|
\ .

2p
1 0
0 20
B A
| |
=
|
\ .
A B B A =
3p
b)
( )
2 0
det 18
0 9
A B A B
| |
+ = + =
|
\ .
2p
( ) det det 4 5 9 det det det A B A B A B + = + = + > + 3p
c)
2
2
2
0
0
a
X
b
| |
=
|
\ .
2p
2 2
2 2
1 0 0 1
1, 2
0 4 0 4
a a
a b
b b
| | = | |
= = =
| |
=
\ . \ .
sunt 4 matrice X care verific cerinele 3p
2.a)
( )
3 3
2 1 1 1 2 f X X f = + = + = 3p
2 2 0 = = 2p
b)
( )( )( ) ( )
1 2 3
2 2 2 2 x x x f = 3p
( ) 2 10 8 f a a = + = 2p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la matematic M_t-nat Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
2
c)
1 2 3
0 x x x + + = ,
1 2 2 3 3 1
1 x x x x x x + + = ,
1 2 3
x x x a = 1p
1 2 3
1 1 1 1
x x x a
+ + = ,
1 2 2 3 3 1
1 1 1 1 1 1
0
x x x x x x
+ + = ,
1 2 3
1 1 1 1
x x x a
=
3p
Un polinom este
3 2
1 g aX X = + + 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( ) ( ) ( ) ln( 1) ' ln ' f x x x ' = + =
1 1
1 x x
=
+
, pentru orice ( ) 0, xe +
2p

3p
b)
( )
( )
1
1
f x
x x
' =
+
, pentru orice ( ) 0, xe +
( ) 0 f x ' < , pentru orice ( ) 0, x f e + este descresctoare
2p
3p
c)
( ) ln 1 ln
lim ( ) lim
1
x x
x x
xf x
x
+ +
+
= =
2
1 1
1
lim 1
1
x
x x
x
+

+
= =


2p


3p
2.a)
1 1
0 0
( 2) ( ) x f x dx xdx + = =
} }

2
1
1
0 2 2
x
= =
2p

3p
b)
( )
( )
( )
2
2
' ( 2) '( ) 1
2
f x f x x f x
x
= + + =
+
pentru orice ( ) 2, xe +
2014
2013
2014
1 1
2013
dx x = =
}

3p


2p
c)
( ) ( )
2 2
2
2
1 1
2 V g x dx x dx = = + =
} }
t t
( )
3
2 2
37
1 3 3
x +
= =
t
t
3p

2p

S-ar putea să vă placă și