Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i ExaminareProb scris la matematic M_tehnologic Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic,
toate calificrile profesionale
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naional 2015
Proba E. c)
Matematic M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Model
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul
tehnic, toate calificrile profesionale
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
10 2 5 2 5
2
a
m
+
= = 3p
10
5
2
= = 2p
2.
( )
2
0 4 3 0 f x x x = + = 3p
1
1 x = i
2
3 x = 2p
3.
5
2 1 2 1
log 0 1
3 3
x x
= = 3p
2 x = care verific ecuaia 2p
4. Sunt 4 numere de o cifr multipli ai lui 3, deci sunt 4 cazuri favorabile 2p
Sunt 10 numere de o cifr, deci sunt 10 cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 4 2
nr. cazuri posibile 10 5
p = = =
2p
5.
M mijlocul segmentului AB
2 6
4
2
M
x
+
= = 3p
4
M
y = 2p
6. 4
cos
5
a = ,
5
cos
13
b = 2p
( )
3 5 12 4 63
sin
5 13 13 5 65
a b + = + = 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)
2 2
det 2 2
1 1
A

= = + =

3p
0 = 2p
b)
2 2
1 1
A A

=


3p
1 p =
2p
c)
( )
2
2 2
det
1 1
b
A B A B b b
b

+ = + = +

+

2p
( ) det 0 0 A B b + = = sau
0 0
1
0 0
b B

= =


sau
0 1
1 0
B

=


3p
2.a) 1 2015 1 2015 1 2015 = + + = 3p
1 = 2p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la matematic M_tehnologic Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic,
toate calificrile profesionale
Pagina 2 din 2
b)
( ) ( ) 1 1 1 x y x y y = + + = 3p
( )( ) 1 1 1 x y = + , pentru orice numere reale x i y 2p
c)
( )( )
3 1 5 1 0
x x
=

2p
0 x = 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
2
1 1
3
lim lim
1
x x
x
f x
x

= =
+

2p
2
3 1 3
2
1 1

= =
+
3p
b)
( )
( )
2
2
2
3 1 3 2
'( )
1
x x x
f x
x
+
= =
+

2p
( )
( )( )
( )
2
2 2
2 2
3 1 1
3 3
1 1
x x
x
x x
+

= =
+ +
, x
3p
c)
( )
1
0 1 f x x = = i
2
1 x = 2p
( ) ' 0 f x pentru orice ( ] , 1 x f este descresctoare pe ( ] , 1 1p
( ) ' 0 f x pentru orice [ ] 1,1 x f este cresctoare pe [ ] 1,1 1p
( ) ' 0 f x pentru orice [ ) 1, x f + este descresctoare pe [ ) 1, + 1p
2.a)
1
6
5
1
1
1 6
x
x dx

= =

3p
1 1
0
6 6
= = 2p
b)
1 1
0 0
1
0
x x x
xe dx xe e dx = =

3p
0 1 1 e e = + = 2p
c)
( )
( )
5
2
5
2 4
3
1
2
1 5
x x x
x
g x x V x dx
x

+
= = = = =


3p
31
5
= 2p