Sunteți pe pagina 1din 10

Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga

El ev


1

FORMULE MATEMATI CE

Funcia de gradul nti

f : , f ( x) = ax + b , a, b , a0
Bac a > u, atunci f este stiict ciesctoaie.
Bac a < u, atunci f este stiict uesciesctoaie.
Inteisecia giaficului f cu axa 0x f ( x) = 0 ax + b = 0 x = -
b
a
punct ul A( -
b
a
,0)
Inteisecia giaficului f cu axa 0y x = u i y = f(u) punct ul B( 0, b)

Funcia de gradul al doilea

f : , f ( x) = ax
2
+ bx + c , a, b, c , a0
Ecuaia f(x) = u aie iucinile x1 ,x2 =
-b
2a
, uac = b
2
4ac 0.
Vr f ul par abol ei ar e coor donat el e V(
b
2a
,

4a
) .
Axa ue simetiie este uieapta ue ecuaie x =
b
2a
.
mi nf / m axf =

4a

imaginea funcieimulimea valoiiloi funciei _
I mf = [

4a
, ) , uac a > 0
I m f = ( ,

4a
] , uac a < 0

foima canonic f(x) = a ( x +
b
2a
)
2

4a

Relaiile lui Vi t e _
S = x
1
+ x
2
=
b
a

P = x
1
x
2
=
c
a

, unde x
1
, x
2
sunt iucinile ecuaiei ax
2
+ bx + c = 0
x1
2
+ x2
2
= S
2
2P
x1
3
+ x2
3
= S
3
3PS
f ( x) = ax
2
+ bx + c = a( x- x
1
) ( x-x
2
) = a( x
2
Sx + P)
Inteisecia giaficului f cu axa 0x f ( x) = 0 _
punct el e A
1
( x
1
, 0) , A
2
( x
2
, 0 ) , uac > 0
punct ul A [
b
2a
,0 , uac = 0
, uac < 0

Inteisecia giaficului f cu axa 0y x = u i y = f(u) punct ul B( 0, c)
f ( x) > 0, x a > 0 , < 0
f ( x) 0, x a > 0 , 0
f ( x) < 0, x a < 0 , < 0

Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


2

Semn ul funciei ue giauul al uoilea

x uac x
1
x
2


ax
2
+ bx + c
> 0 x
1
, x
2
semnu l l ui a 0 sem n cont r ar l ui a 0 semnu l l ui a
= 0 x
1
= x
2
semnu l l ui a 0 sem nul l ui a
< x
1
, x
2
semnul l ui a

Ex. x -3 - 1
x
2
+ 4x + 3 + + 0 - - 0 + +

x 1 3
- x
2
+ 4x - 3 - - 0 + + 0 - -

x 2
x
2
- 4x + 4 + + + 0 + + +

x
x
2
+ x + 1 + + +

Funcii

Compuneiea funciiloi g: C A i f: A B este funcia fg: C B, f g( x) = f ( g( x) ) .

Ex. Fi e f , g: , f(x) = 2x + S i g(x)=Sx 2. S se ueteimine f f i f g.
f f : , f f ( x) = f ( f ( x) ) = f ( 2x + 5) = 2( 2x + 5) + 5= 4x+ 15
f g: , f g( x) = f ( g( x) ) = f ( 3x - 2) = 2( 3x - 2) + 5= 6x+ 1

f ( -x) = f ( x) funcie pai
f ( -x) = - f(x) funcie impai
f(x + T) = f(x) funcie peiiouic
Funcia f : A B est e injectiv (1) uac uin x
1
, x
2
A, f ( x1) = f ( x2) x1 = x2
f est e injectiv (1) uac uin x
1
, x
2
A, x1 x2 f ( x1 ) f ( x2)
f est e injectiv (1) uac f
i
( x) > 0 sau f
i
( x) < 0
Funcia f: A B est e suijectiv(2) uac y B x A a. . f ( x) = y
f este suijectiv( 2) uac f ( A) = B
Di n (1) i ( 2) f bijectiv f inveisabil
f : A B, f ( x) = y , f bijectiv f
-1
:BA, f
-1
( y) = x


Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


3

Metode de numrare

Numiul submulimil or unei
mulimi cu n elemente este 2
n
.
Ex. S se ueteimine numiul submulimil or mulimii
A= { 0,1,2} .
R. 2
3

Numiul submulimil or cu k
elemente ale unei mulimi cu n
el em ent e est e Cn
k
0 k n,
n

.

Ex.1. S se ueteimine numiul submulimil or cu uou
elemente ale mulimii A={u,1,2].
R. C3
2

Ex.2. S se ueteimine numiul elementeloi unei
mulimi tiinu c aceasta aie exact 4S ue submulimi
cu uou elemente.
R. Cn
2
= 45
n( n-1)
2
= 45 n( n- 1) = 90 n( n- 1) = 109
n= 10
Numiul funciiloi f: A B, A, B
nev i de, | A| = n , | B| = m est e m
n
.
Ex. S se ueteimine numiul funciil or
f : { 0,1,2} { 5,6,7,8} .
R. 4
3
, unde 4= | B| i S= | A|
Numiul funciiloi injective
f : A B, | A| = n , | B| = m est e Am
n
.

Ex. S se ueteimine numiul funciil or i n j ect i ve
f :{ 0,1,2} { 5,6,7,8} .
R. A4
3
, un de 4= | B| i S= | A|
Numiul funciiloi stiict
monot one (ciesctoaie/
uesciesctoaie) f : AB, | A| = n ,
| B| = m est e Cm
n
.
Ex. S se ueteimine numiul funciil or st r i ct
ciesctoaie f :{ 0,1,2} { 5,6,7,8} .
R. C4
3
, unde 4= | B| i S= | A|
Numiul funciiloi bijective
f : A A, | A| = n est e n! .

Ex. S se ueteimine numiul funciil or bi j ect i ve
f :{ 0,1,2} { 0,1,2} .
R. 3!
Numiul uieptel or det er mi nat e
de n punct e di st i nct e, or i car e t r ei
necol i ni ar e est e Cn
2
.
Ex. S se ueteimine numiul dr ept el or car e t r ec pr i n 5
punct e di st i nct e, or i car e t r ei necol i ni ar e.
R. C5
2

Numiul uiagonalel or unui
pol i gon conv ex cu n l at ur i est e
Cn
2
n.
Ex. S se ueteimine numiul di agonal el or unui pol i gon
convex cu 5 l at ur i .
R. C5
2
-5
Numiul tiiunghiuiil or
det er mi nat e de n punct e
di st i nct e, or i car e t r ei necol i ni ar e
est e Cn
3
.
Ex. S se ueteimine numiul t r i unghi ur i l or car e se pot
f or ma cu 5 punct e di st i nct e, or i car e t r ei necol i ni ar e.
R. C5
3Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


4

Pr ogr esi i

Piogiesia aiitmetic Piogiesia geometiic
f or mul a t er men ul ui
gener al
an = an -1 + r an = an -1q, q 0
f or mul a t er men ul ui
gener al
an = a1 + ( n-1) r an = a1 q
n -1
a1 ,q 0
suma pr i m i l or n
t er meni
Sn =
n( a
1
+a
n
)
2

Sn=
n[ 2a
1
+( n-1) r]
2

Sn = a1( 1+ q+ q
2
+ ...+ q
n -1
) = a1
q
n
-1
q-1
, q1
Sn = na1 , q= 1
numiul teimeniloi
n =
a
n
-a
1
+r
r


pr opr i et at e
a
n
=
a
n-1
+ a
n+1
2

a
n
2
= a
n-1
a
n+1

pr opr i et at e a,b,c 2b = a+ c


a,b,c b
2
= ac

Pr obabi l i t at ea P=
nr.cazurIIor IavorabIIc
nr.cazurIIor posIbIIc
[ 0, 1]

Mulimea numerelor reale
a
0
= 1, a


a
n
= a a a , a , n


de n or i
a
m
a
n
= a
m+n

a
m
a
n
= a
m-n

1
a
n
= a
-n

a = a
1
2
, a 0
a
n
= a
1
n
, _
a 0 pent r u n numi nat ur al par
a pent r u n numi nat ur al i mpar
, n

, n 2

x x = [ x] + { x} , [ x] , { x} [ 0, 1) , [ x] x < [ x] + 1
|x] paite ntieag Ex . x= 2,7 [ x] = 2
x= - 2,7 [ x] = -3
x= 3 [ x] = 1
{x] paite fiacionai


Ex . x= 2,7 { x} = 0,7
x= - 2,7 { x} = 0,3
x= 3 { x} = 3 1
Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


5

ecuaia exponenial a
x
= b x = l oga b, a ( 0 , ) \ { 1} , b> 0
ecuaia logaiitmic loga x = b x = a
b
, a ( 0, ) \ { 1} , x> 0
Piopiietile logaiitmiloi
l oga 1= 0 Ex. l og2 1= 0
l oga a= 1 Ex. l og5 5= 1
l oga a
n
= n Ex. l og3 9= l og3 3
2
= 2
l n1= 0
l ne= 1
l g1= 0
l g10= 1
l og
a
x
n
= nl og
a
x Ex. l og
2
5
3
= 3l og
2
5
l og
a
n x =
1
n
l og
a
x Ex. l og
8
5 = l og
2
3 5 =
1
3
l og
2
5
l og
a
x=
1
Iog
x
a
Ex. l og
8
3=
1
Iog
3
8

l og
a
x=
Inx
Ina
, l og
a
x=
Igx
Iga
, l og
a
x=
Iog
b
x
Iog
b
a
Ex. l og
3
4=
In4
In3

l oga x + l oga y = l oga xy
Ex. l og2 6 + l og2
4
3
= l og2 6
4
3
= l og2 8 = l og2 2
3
= 3
l oga x - l oga y = l oga
x
y

Ex. l og2 6 l og2 3 = l og2
6
3
= l og22 = 1
a
Iog
a
x
= x Ex. 5
Iog
S
7
= 7

Combi nat or i ca

0! = 1
n! = 12.....n, n


Peimutii Pn = n!
Ar anj ament e An
k
=
n!
( n-k) !
, 0 k n
Combinii Cn
k
=
n!
k! ( n-k) !
, 0 k n
foimula combiniiloi complementaie: Cn
k
= Cn
n -k

Bi nomul l ui New t on est e ( a+ b)
n
= Cn
0
a
n
+ Cn
1
a
n -1
b + ...+ Cn
n
b
n
, a,b , n

.
Numiul teimeniloi uin uezvoltaiea binomial este n+1.
f or mul a t er men ul ui gener al / de r ang k : Tk + 1 = Cn
k
a
n -k
b
k
, k = 0 , n


suma coeficieniloi binomiali: Cn
0
+ Cn
1
+ ...+ Cn
n
= 2
n

suma coef i ci eniloi binomiali ai teimeniloi ue r ang i m par / par :
Cn
0
+ Cn
2
+ ... = 2
n -1
= Cn
1
+ Cn
3
+ ...


Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


6

Bi nomu l l ui New t on Tr i unghi ul l ui Pascal
( a+ b)
0
= 1 1 1
( a+ b)
1
= a+ b C1
0
C1
1
1 1
( a+ b)
2
= a
2
+ 2ab+ b
2
C2
0
C2
1
C2
2
1 2 1
( a+ b)
3
= a
3
+ 3a
2
b+ 3ab
2
+ b
3
C3
0
C3
1
C3
2
C3
3
1 3 3 1

Mulimea numerelor complexe

Foima algebiic a unui numi complex este z = a + ib, a,b . Rez= a, I mz= b , i
2
= - 1
Conj ugat ul l ui z est e z = a i b .
Mouulul numiul ui com pl ex z est e | z| = a
2
+ b
2
.

z
1
z
2
=
| z
1
|
| z
2
|


| z
1
z
2
| = | z
1
| | z
2
|

| z
n
| = | z|
n


Foima tiigonometiic a unui numi complex este z = r ( cost + i si nt ) , unde r = a
2
+ b
2
,
r 0 i t=aictg
b
a
+ k , k = _
0 , M( a, b) Cadr anul ui I
1, M( a, b) Cadr anel or I I
2, M( a, b) Cadr anul ui I V
, I I I , t [ 0, 2 ) .
For mu l a l ui Moi v r e: ( cost + i si nt )
n
= cosnt + i si nnt

Put er i l e l ui i : _
I
4n
=1
I
4n+1
=I
I
4n+2
=-1
I
4n+3
=-I
, n

x x si nx cosx t gx ct gx
0 0 0 1 0 -
30

6

1
2

3
2

3
3

3
45

4

2
2

2
2

1 1
60

3

3
2

1
2

3 3
3

90

2

1 0 - 0
180 0 -1 0 -
Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


7

For mul e t r i gonomet r i ce

si n
2
x + cos
2
x = 1 , x
si n2x = 2si nxcosx
cos 2x = cos
2
x si n
2
x = 2 cos
2
x 1 = 1 - 2 si n
2
x
si n( - x) = - si nx
cos( - x) = cosx
t g ( - x) = - t gx
ct g( - x) = - ct gx
si n( x + 2k ) = si nx , k
cos( x+ 2k ) = cosx
t g ( x+ k ) = t gx
ct g( x+ k ) = ct gx
si n( a + b) = si nacosb + si nbcosa
si n( a - b) = si nacosb - si nbcosa
cos( a + b) = cosacosb - si nasi nb
cos( a - b) = cosacosb + si nasi nb
si na + si nb= 2si n
a+b
2
cos
a-b
2

si na - si nb= 2cos
a+b
2
si n
a-b
2

cosa + cosb= 2cos
a+b
2
cos
a-b
2

cosa - cosb= - 2si n
a+b
2
si n
a-b
2

t g( a+ b) =
tga+tgb
1-tgatgb

t g( a - b) =
tga-tgb
1+tgatgb

t g( a+ b+ c) =
tga+tgb+tgc-tgatgbtgc
1-tgatgb-tgbtgc-tgctga

t g 2x =
2tgx
1-tg
2
x

t g x =
sIn x
cos x

ct g x =
1
tg x

t g
x
2
=
si nx
1 + cosx


si nx =
2tg
x
2
1+tg
2
x
2


cosx =
1-tg
2
x
2
1+tg
2
x
2

ar csi nx + ar ccosx =

2

ar ct gx + ar cct gx =

2Ecuaii trigonometrice

si nx= a, a [ 1,1] x= ( -1)
k
ar csi na+ k , k
cosx= a, a [ 1,1] x= ar ccosa+ 2k , k
t gx= a, a x= ar ct ga+ k , k
ct gx= a, a x= ar cct ga+ k , k
ar csi n( - a) = - ar csi na
ar ccos( - a) = ar ccosa
ar ct g( - a) = - ar ct ga
ar cct g( - a) = ar cct gaPr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


8

Dr eapt a
Fi e punct el e A ( xA , yA ) , B ( xB , yB ) .
distana AB = ( x
A
x
B
)
2
+ ( y
A
y
B
)
2

ecuaia uieptei AB :
x - x
A
x
E
- x
A
=
y - y
A
y
E
- y
A

pant a mAB =
y
E
- y
A
x
E
- x
A

ecuaia uieptei ueteiminat ue un punct A i o pant u: y y
A
= m ( x x
A
)
ecuaia geneial a uieptei u: ax + by + c = u i pant a m = -
a
b

d1 d2 m1 = m2
d1 d2 m1 m2 = -1
M mi j l oc [ AB] xM =
x
A
+ x
E
2
, yM =
y
A
+ y
E
2

Bistana ue la punctul A (x0 , y0 ) l a dr eapt a d: ax + by + c = 0 est e d( A,d) =
| ax
0
+ by
0
+c|
a
2
+b
2
.
Cent r ul de gr eut at e G al t r i unghi ul ui ABC ar e coor don at el e xG =
x
A
+ x
E
+ x
C
3
, yG =
y
A
+y
E
+y
C
3
.
ABCD par al el ogr am x
A
+ x
C
= x
B
+ x
D
, y
A
+ y
C
= y
B
+ y
D

A,B,C col i ni ar e AB AC sau a

a.. AB

= a AC

sau = _
x
A
y
A
1
x
B
y
B
1
x
C
y
C
1
_ = 0
Teor em a l ui Cev a. n t r i unghi ul ABC dr ept el e AA

, BB

, CC

sunt concur ent e, at unciAC
|
C
|
B
BA
|
A
|
C
CB
|
B
|
A
= 1.
Teor em a l ui Menel au . Fie tiiunghiul ABC i N, N, P tiei puncte coliniaie i uistincte, situate
pe dr ept el e AB, BC, CA. At unci
MA
MB
NB
NC
PC
PA
= 1.

Rezol v ar ea t r i unghi ul ui
Teor em a si nusur i l or :
a
sInA
=
b
sInB
=
c
sInC
= 2R, R-r aza cer cul ui ci r cumscr i s t r i u nghi ul ui ABC
Teor em a cosi nusul u i : a
2
= b
2
+ c
2
- 2bc cosA sau cos A =
b
2
+c
2
- a
2
2bc

For mu l e pent r u ar i a t r i unghi ul ui : S =
bh
2
; S=
ab sInC
2
;
S = p ( p a) ( p b) ( p c) , unde p =
a+b+c
2
; S=
| |
2
, = _
x
A
y
A
1
x
B
y
B
1
x
C
y
C
1
_
r aza cer cul ui nscr i s n t r i unghi : r =
S
p
, unde p =
a+b+c
2

Raza cer cul ui ci r cumscr i s t r i unghi ul ui : R =
abc
4S

Teor em a medi anei : m
a
2
=
2( b
2
+c
2
) -a
2
4
, unde m
a
este meuiana coiespunztoaie unghiului A al
ABC
Pr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


9

Vect or i

u = x + y modul ul v ect or u l ui u est e | u | = x
2
+ y
2

Fi e v ect or i i u = x
1
+ y
1
, v = x
2
+ y
2
.
u v = | u | | v | cos( u , v ) = x1 x2 + y 1 y2
u v sau u , v col i ni ar i
x
1
x
2
=
y
1
y
2

u v x1 x2 + y 1 y2 = 0
cos( u , v ) =
x
1
x
2
+ y
1
y
2
x
1
2
+y
1
2
x
2
2
+y
2
2

Fi e punct el e A ( xA , yA ) , B ( xB , yB ) .
AB

= ( xB xA ) + ( yB y A )
AA

= 0
AB

+ BC

= AC

ielaia lui Chasles


AB

= - BA


AM

=
AB

+AC


2
m edi ana uus uin A n t r i unghi ul ABC
GA

+ GB

+ GC

= 0

, unde G est e cent r ul de gr eut at e al t r i u nghi ul ui ABC


Pent r u
BM

MC

= k \ { 1 } av em AM

=
1
k + 1
AB

+
k
k + 1
AC

n t r i unghi ul ui ABC.


Pol i noame
Teoiema mpiiiii cu iest f : g f = gq + r , gr ad r < gr ad g

Teor em a r est ul ui f : ( x-a) r = f ( a)

Teor em a l ui Bzout f ( x-a) f ( a) = 0

Schema l ui Hor ner pent r u f = ax
3
+ bx
2
+ cx + u mpiit la x - x
1

( ax
3
+ bx
2
+ cx+ d) : ( x - x
1
) x = x
1
i aplicm schema

x
3
x
2
x
1
x
0

a b c d
x1
a x1a+ b x1( x1a+ b) + c x1 [ x1( x1a + b ) + c ] + dPr of esor Mi r el a-Gab r i el a Bl aga
El ev


10

Ex. S se afle ctul i iestul la mpiiiea lui 2x
3
+ 3x
2
- 4x + 5 cu x 1 .
x 1 = 0 x = 1 aplicm schema
x
3
x
2
x
1
x
0

2 3 - 4 5
1
2 5 1 6 r est ul

Ct ul est e 2x
2
+ 5x + 1, i ar r est ul est e 6.
0bseivaie. Pentiu aflaiea iestului putem aplica T. Bzout:
f ( 1 ) = 2 + 3 4 + 5 = 6.

ax
3
+ bx
2
+ cx + d = 0, a 0, x1,2,3 sunt iucinile ecuaiei
Relaiile lui vit e

S
1=
x
1
+ x
2
+ x
3
=
b
a

S
2
= x
1
x
2
+ x
2
x
3
+ x
3
x
1
=
c
a

S
3
= x
1
x
2
x
3
=
d
a


x1
2
+ x2
2
+ x3
2
= S1
2
2S2

x1 iucin a ecuaiei ax
3
+ bx
2
+ cx + d = 0 , a 0 ax1
3
+ bx1
2
+ cx1+ d= 0
x1 iucin a polinomului f f ( x1) = 0

Bac z1,2 sunt iucinile ecuaiei z
2
+z+1=u, atunci sunt i iucinile ecuaiei z
3
- 1 = 0,
pentiu c z
3
- 1 = ( z-1) ( z
2
+ z+ 1) .

Ecuaia Foima ecuaiei Mod de r ezol v ar e
Ecuaia binom x
n
= z


x
n
= 1
scr i em z= r ( cost + i si nt ) ,r 0 , t [ 0, 2 )
xk = r
n
( cos
t+2k
n
+ i si n
t+2k
n
) , k = 0, n 1


xk = cos
2k
n
+ i si n
2k
n
, k = 0 , n 1


iucinile ue oiuinul n ale unitii
Ecuaia biptiat ax
4
+ bx
2
+ c= 0 notm x
2
=t, obinem at
2
+bt+c=u i
iezolvm ecuaia ue giauul al uoilea, apoi
r eveni m la notaie
Ecuaia iecipioc
de gr ad 3
ax
3
+ bx
2
+ bx+ a= 0 aumite soluia x1 = - 1, apoi aplicm schema
l ui Hor ner
Ecuaia iecipioc
de gr ad 4
ax
4
+ bx
3
+ cx
2
+ bx+ a= 0
mpiim ecuaia cu x
2
, x 0 , notm x+
1
x
= t ,
x
2
+
1
x
2
= t
2
2, ...