Sunteți pe pagina 1din 15

Clasa a XI-a ANALIZA -1

Cap. IV : Functii Derivabile

 Important introducere in notiunea de derivata :

Are sens sa punem problema derivatei sau derivabilitatii unei functii intr-un punct
daca si numai daca acel punct face parte din domeniul de definitie al functiei studiate .

Inainte de a incepe studiul derivatei vom fixa urmatoarele entitati :

a). O functie reala f : E → R , E ⊂ R ;


b). Domeniul de definitie E fiind reprezentat printr-un interval sau o reuniune de intervale ;
c). Un punct x0 care apartine lui E .

 Definitia derivatei unei functii intr-un punct :


- Se spune ca functia f are derivata in x0 ∈ E daca limita :

f ( x ) − f ( x0 ) −
lim exista in R .
x → x0 x − x0

- In acest caz aceasta limita se noteaza cu f ( x0 ) si se numeste derivata functiei f in x0 .


'

- Deci :
f ( x ) − f ( x0 )
f ( x0 ) = lim
'
.
→ x x 0 x − x0

 Definitia derivabilitatii unei functii intr-un punct :


- Se spune ca functia f este derivabila in x0 ∈ E daca limita :

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -2
Cap. IV : Functii Derivabile

f ( x ) − f ( x0 )
lim exista in R si este finita
x → x0 x − x0
- In acest caz aceasta limita se noteaza cu f ( x0 ) si se numeste derivata functiei f in x0 .
'

- Deci :
f ( x ) − f ( x0 )
f ( x0 ) = lim
'
.
x →x 0
x − x0

 Observatii :
- Observam ca daca f are derivata intr-un punct x0 aceasta poate fi un numar real finit , caz
in care f este derivabila in x0 , dar poate fi + ∞ sau − ∞ cand spunem ca f are derivata infinita
in x0 ( cand f un este derivabila in x0 ! ) .

 Intoducere in studiul derivatelor , derivabilitatii , laterale :

- Fie o functie f : E → R si un punct x0 ∈ E ;

- Daca ( − ∞ ; x0 ) ∩ E ≠ Φ sau E ∩ ( x0 ; + ∞ ) ≠ Φ atunci are sens sa studiem existenta

derivatei, respectiv a derivabilitatii , laterale a functiei f in x0 .

 Definitia derivatei , derivabilitatii , la stanga :

- Se spune ca functia f are derivata la stanga in x0 daca limita :

f ( x ) − f ( x0 ) −
lim exista in R .

x x0
x < x0
x − x0

- In acest caz se noteaza limita prin : f s ( x0 ) sau f


' '
(x )

0 .

- Se spune ca functia f este derivabila la stanga in x0 daca limita :

f ( x ) − f ( x0 )
f s ( x0 ) = lim
'
exista in R ,
x →x
x < x0
0
x − x0
cu alte cuvinte limita exista si este finita .
Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -3
Cap. IV : Functii Derivabile

 Definitia derivatei , derivabilitatii , la dreapta :

- Se spune ca functia f are derivata la dreapta in x0 daca limita :

f (x ) − f (x ) − 0
lim exista in R .
x x0

x x− 0
x > x0

- In acest caz se noteaza limita prin : f d ( x0 ) sau f


' '
(x )
+
0 .

- Se spune ca functia f este derivabila la dreapta in x0 daca limita :

f ( x ) − f ( x0 )
f d ( x0 ) = xlim
'
exista in R ,
→x
x >x
0 x − x0
0

cu alte cuvinte limita exista si este finita .

Fie functia f : E → R si x0 ∈ E , E un interval sau reuniune de intervale , unde x0 nu


este extremitate de interval .
Se poate da o caracterizare a faptului ca f are derivata ( este derivabila ) in x0 cu
ajutorul derivatelor laterale in x0 , mai precis are loc urmatoarea teorema :

 Teorema :

1). Functia f are derivata in x0 ⇔ f are derivate laterale in x0 si :

f s ( x0 ) = f d ( x0 ) = f ( x0 ) .
' ' '

2). Functia f este derivabila in x0 ⇔ f este derivabila bilateral in x0 si :

f (x ) = f (x ) = f (x )∈R .
' ' '

s 0 d 0 0

Exercitiul nr. 1 :
Sa se studieze derivabilitatea functiilor f : R → R in punctele indicate :

a). f ( x) = 2x + 3 , x = 2 ; 0

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -4
Cap. IV : Functii Derivabile

1
b). f ( x) = , x = −1 ;
x +2
0
2

π
c). f ( x ) = sin 5 x , x =
0 ;
2
d). f ( x ) = x3 + x 2 , x0 = 1 ;

e). f ( x ) = 3 x 2 + 8 , x0 = 1 ;

f). f ( x ) = x − 3 x , x0 = 1 ;
g). f ( x ) = x 2 , x0 = − 3 ;
h). f ( x ) = x3 , x 0 = 3 ;
1
i). f ( x) = , x0 = 1 ;
x
j). f ( x ) = x , x0 = 2 ;

k). f ( x ) = 3 x − 1 , x0 = 1 ;
1
l). f ( x) = , x0 = 1 ;
x
m). f ( x ) = 3 x , x0 = 5 ;

n). f ( x ) = x − 1 , x0 = 1 ;

o). f ( x ) = x 2 − 3 x + 2 , x0 = 2 .

Exercitiul nr. 2 :
Sa se stabileasca daca functiile urmatoare au derivate la stanga si la dreapta in
punctele indicate :
 x , x≥0
a). f : R → R , f ( x) =  , x0 = 0 ;
− x , x < 0
 1 , x>0

b). f : R → R , f ( x ) = sgn x =  0 , x = 0 , x0 = 0 ;
 -1 , x < 0

c). f : R → R , f ( x ) = min ( 2 x + 1,3 x + 5) , x0 = − 4 ;

d). f : R → R , f ( x ) = [ x − 1] , x0 = 3 ;

e). f : R → R , f ( x ) = 3 x − 1 , x0 = 1 ;

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -5
Cap. IV : Functii Derivabile

 sin x , x ≤ 0
f). f : R → R , f ( x) =  , x0 = 0 ;
 x , x > 0

 ex − 1 , x<0
g). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 .
 ln ( 1 + x ) , x ≥ 0

Exercitiul nr. 3 :
Sa se studieze derivabilitatea functiilor de mai jos ( f : R → R ) , in punctele indicate :

a). f ( x ) = x − 1 , x0 = 1 ;

b). f ( x ) = x ⋅ x + 1 , x 0 = −1 ;

c). f ( x ) = max( x , x2 ) , x0 = 0 ;
 x x , x0 ≥ 0
d). f ( x) =  , x0 = 0 ;
 x , x 0 < 0
 3 x + 1 , x ≥ −1

e). f ( x ) =  x + 1 , x 0 = −1 ;
 , x < −1
 x −1
 cos( x-2) , x > 2
f). f ( x) =  , x0 = 2 ;
 x- 1 , x ≤ 2

 2x -1 , x0 ≥ 0
g). f ( x ) =  , x0 = 0 ;
 sinx , x0 < 0
 x2 + x , x ≤ 0
h). f ( x ) =  , x0 = 0 .
 2 x
2
+ x , x > 0

Exercitiul nr. 4 :
Fie f : R → R functia definita prin f ( x ) = x + 5 oricare ar fi x ∈ R .
2

a). Sa se arate ca functia f are derivata in punctul x0 = 2 .

b). Sa se calculeze f ( 2 ) .
'

c). Este functia derivabila in punctul x0 = 2 ?

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -6
Cap. IV : Functii Derivabile

Exercitiul nr. 5 :
Fie f : R → R functia definita prin f ( x ) = 5 x oricare ar fi x ∈ R .

a). Sa se arate ca functia f are derivata in punctul x0 = 0 .

b). Sa se calculeze f ( 0 ) .
'

c). Este functia derivabila in punctul x0 = 0 ?

Exercitiul nr. 6 :
Utilizand definitia , sa se arate ca urmatoarele functii sunt derivabile in punctele x0
specificate . Sa se calculeze derivata f
'
(x )
0 in fiecare caz in parte :
a). f : R → R , f ( x ) = x3 − 5 x + 2 oricare ar fi x ∈ R , x0 = 2 ;
1
b). f : [ 0;1] → R , f ( x ) = arccos( 2 x − 1) oricare ar fi x ∈ [ 0;1] , x0 = ;
2
c). f : R → R , f ( x ) = ex ⋅ sin x oricare ar fi x ∈ R , x0 = π ;
1
d). f : ( − 1;+∞ ) → R , f ( x ) = ln ( x2 + 3x + 2 ) oricare ar fi x ∈ ( − 1;+∞ ) , x0 = −
3
e). f : R → R , f ( x ) = sin x sin x oricare ar fi x ∈ R , x0 = 0 ;

 ex −1 , x >1
f). f : R → R , f ( x ) =  3 , x0 = 1
 x − x +1 , x ≤1
2

 ln( x2 + 1 ) , x ≥ 0
g). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 .
7
 x 5x + 4
, x < 0

Exercitiul nr. 7 :
Fie f : R → R functia definita prin f ( x ) = x + 1 + x − 1 oricare ar fi x ∈ R .

a). Sa se arate ca functia f are derivate laterale in punctul x0 = 1 ;


b). Sa se calculeze f s (1) si f d (1) ;
' '

c). Este functia derivabila la stanga , la dreapta , in punctul x0 = 1 ? ;


d). Are functia derivata in punctul x0 = 1 ? ;
e). Este functia derivabila in punctul x0 = 1 ? .

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -7
Cap. IV : Functii Derivabile

Exercitiul nr. 8 :
 sin x
 , x<0
Fie f : R → R functia definita prin f ( x ) =  x .
 1− x , x ≥ 0

a). Sa se arate ca functia f are derivate laterale in punctul x0 = 0 ;
b). Sa se calculeze f s ( 0 ) si f d ( 0 ) ;
' '

c). Este functia derivabila la stanga si la dreapta in punctul x0 = 0 ? ;


d). Are functia f derivata in punctul x0 = 0 ? ;
e). Este functia f derivabila in punctul x0 = 0 ? .

Exercitiul nr. 9 :
 x
 , x ∈ ( 0;+∞ ) \ {1}
Fie f : R \ {1} → R functia definita prin f ( x ) =  ln x .
 2
, x≤0
 x3
a). Sa se arate ca functia f are derivate laterale in punctul x0 = 0 ;
b). Sa se calculeze f s ( 0 ) si f d ( 0 ) ;
' '

c). Este functia derivabila la stanga si la dreapta in punctul x0 = 0 ? ;


d). Are functia f derivata in punctul x0 = 0 ? ;
e). Este functia f derivabila in punctul x0 = 0 ? .

Exercitiul nr. 10 :
 1
 x ⋅ sin , x ≠ 0
Fie f : R → R functia definita prin f ( x ) =  x .
 0 , x=0
a). Sa se arate ca functia f are derivate laterale in punctul x0 = 0 ;
b). Are functia f derivata in punctul x0 = 0 ? ;
c). Este functia f derivabila in punctul x0 = 0 ? .

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -8
Cap. IV : Functii Derivabile

Fie f : ( a, b ) → R o functie derivabila intr-un punct x0 ∈ ( a0 , b0 ) .

 Definitia ecuatiei tangentei la grafic :

- Graficul functiei f are tangenta in x0 , sau mai corect in punctul ( x0 , f ( x0 ) ) , anume


dreapta de ecuatie :
y − f ( x0 ) = m ( x − x 0 ) unde m = f
'
(x )
0

sau
y − f ( x0 ) = f ( x 0 ) ⋅ ( x − x0 ) .
'

 Definitie coeficient unghiular al tangentei :

- Derivata f
'
( x ) este coeficientul unghiular al tangentei la graficul lui
0 f , in punctul
( x , f ( x ))
0 0 .
- Daca f
'
( x ) = +∞
0 sau − ∞ atunci tangenta in ( x0 , f ( x0 ) ) este paralela cu axa Oy .

 Definitie punct de intoarcere :

- Daca , intr-un punct x0 , f este continua si avem :

f d ( x0 ) = +∞ si f s ( x0 ) = −∞ sau invers
' '

atunci punctul x0 se numeste punct de intoarcere al graficului lui f .

 Definitie punct unghiular :

- Fie functia f : E → R continua intr-un punct x0 ∈ E ;


- Daca exista ambele derivate laterale , cel putin una dintre ele fiind finita , dar functia un este
derivabila in x0 , atunci se spune ca x0 este punct unghiular al graficului lui f .
- Intr-un punct unghiular cele doua semitangente , la stanga si la dreapta , formeaza un unghi
α ∈ ( 0, π ) .

 Problema 1 :

- Fie f : E → R si x0 ∈ D f ;

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA -9
Cap. IV : Functii Derivabile

- Graficul functiei f admite tangenta in punctul T ( x0 , f ( x0 ) ) ∈ G f ( neparalela cu axa Oy )


a carei ecuatie este :
y − f ( x0 ) = f ( x 0 ) ⋅ ( x − x0 ) , x ∈ R
'
.

(x ) =0 , atunci tangenta este paralela cu axa Ox . In acest caz y = f ( x0 ) .


'
- Daca f 0

- Dreapta y − f ( x0 ) = f
'
(x ) ⋅(x
0 − x0 ) poate fi tangenta la G f si in cel putin un punct
T1∈G f , T1 ≠ T !

 Problema 2 :

- Pentru a determina ecuatiile tangentelor la graficul unei functii f : E → R paralela cu o


directie data m ∈ R , se procedeaza astfel :
'
( )
•se rezolva ecuatia f x = m , unde x ∈ D f ; '

•daca x'k , k ∈1, n sunt radacinile ecuatiei precedente , atunci ecuatiile tangentelor la
G f , paralele cu directia data , sunt :
y − f ( x'k ) = m ( x − x'k ) , k ∈1, n .

 Problema 3 :

- Pentru a determina ecuatiile tangentelor duse dintr-un punct P( α , β ) ∉ G f la graficul


functiei f : E → R , se procedeaza astfel :
β − f ( x ) = f ( x ) (α − x ) , x ∈ D f ;
'
•se rezolva ecuatia '

•daca x'k , k ∈1, n sunt zerourile ecuatiei precedente , atunci ecuatiile tangentelor la
G f , duse din punctul P( α , β ) ∉ G f , sunt :
y − f ( xk) = f ( x )( x − xk) ,
'
k k ∈1, n .
 Problema 4 :

- Graficele a doua functii f , g : E → R sunt tangente daca exista x0 ∈ D f  D g astfel ' '

incat f ( x0 ) = g ( x0 ) si f ( x0 ) = g ( x0 ) , ceea ce inseamna ca functia :


' '

h : E → R , h( x ) = f ( x ) − g ( x )
are proprietatea ca :
{ x ∈E h (x ) = 0 } ∩{ x ∈D h (x ) = 0 } ≠ Φ h
'
'

functia h are cel putin un zero multiplu .

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 10
Cap. IV : Functii Derivabile

- Daca exista x0 ∈ E pentru care f ( x0 ) = g ( x0 ) si functiile f si g au derivata in punctul

x0 si acestea sunt infinite si egale ( x0 ∉ D f ∪ D g ) , atunci si in acest caz G f si G g sunt tangente


' '

in punctul ( x , f ( x ))
0 0 , insa tangenta comuna este paralela cu axa Oy : x = x0 .

Exercitiul nr. 1 :
Sa se scrie ecuatiile tangentei la graficele functiilor f : R → R indicate in punctele
x0 respective :

a). f ( x ) = x 2 , x0 = 2 ; b). f ( x ) = x3 − x , x 0 = 1 ;

f ( x ) = ( 2 x +1 ) , x0 = 4 f ( x ) = x 2 + 5 , x0 = 2
2
c). ; d). ;

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 11
Cap. IV : Functii Derivabile

e). f ( x ) = sin x , x0 = 0 ; f). f ( x ) = x + sin x , x0 = π .

Exercitiul nr. 2 :
Sa se determine punctele unghiulare sau punctele de intoarcere pt. functiile f : R → R :

a). f ( x) = x x − 2 ; b). f ( x ) = 3 ( x −1)


2
;

 0 , daca x < 1 x −1
c). f ( x) =  ; d). f ( x) = .
 3
( x −1) 2
, daca x ≥ 1 x +1

Exercitiul nr. 3 :
 x2 − 3x + 2 , daca x > 0
Fie f : R → R , f ( x) =  . Sa se studieze derivabilitatea lui
 0 , daca x ≤ 0
f si sa se determine punctele unde tangenta la grafic trece prin origine .

Exercitiul nr. 4 :
Sa se determine tangentele la graficul de ecuatie y = ( x +1)
2
care trec prin origine . Idem

pentru y = x3 + 1 .

Exercitiul nr. 5 :
a
Sa se determine a ∈ R a.i. tangenta la graficul functiei f ( x ) = in punctul (1, f (1) )
x +1
2

sa formeze cu directia pozitiva a axei Ox un unghi de 450 .

Exercitiul nr. 6 :
x +1
2

Sa se determine tangentele la graficul functiei f : R − { 0} → R , f ( x ) = care


x
trece prin punctul A( 2,2 ) .

Exercitiul nr. 7 :
mx
Fie f : R → R , f ( x ) = . Sa se determine parametrul real m astfel incat
2
x 1 +
tangenta la grafic in punctul de abscisa 2 sa fie paralela cu a doua bisectoare ( dreapta y = − x
este cunoscuta sub numele de a doua bisectoare ).

Exercitiul nr. 8 :

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 12
Cap. IV : Functii Derivabile

x +1
Fie functiile f ( x ) = 2ax + bx − 1 , g ( x ) =
2
. Sa se determine a si b astfel incat
x
graficele celor doua functii sa admita tangenta comuna in punctul de abscisa 1 .

Exercitiul nr. 9 :
Fie f , g : R → R , f ( x ) = x + 1 , g ( x ) = − x − 4 x + m astfel incat graficele functiilor
2 2

f si g sa admita o tangenta comuna intr-un punct comun .

Exercitiul nr. 10 :
Scrieti ecuatiile tangentelor la graficul functiilor urmatoare in x0 :

1− x 1
a). f ( x) = , x0 = 0 ; b). f ( x) = , x0 = 1 ;
1+ x 2
x −1

1
c). f ( x ) = x2 + 2 x −1 , x0 = 1 ; d). f ( x) = , x0 = 2 .
x
Exercitiul nr. 11 :
Sa se determine un punct apartinand graficului functiei f : ( 0, ∞ ) → R , f ( x ) = ln x − 2
in care tangenta la graficul acesteia este paralela cu prima bisectoare a axelor de coordonate .

Exercitiul nr. 12 :
Sa se scrie ecuatia tangentei dusa din originea axelor de coordonate , la curba de ecuatie
y = x2 − x +1 .

Exercitiul nr. 13 :
Sa se scrie ecuatiile tangentelor la curbele de ecuatii y = x4 − 4 x3 + 9 x2 − 7 x + 2 si y = x3
in punctele comune acestora .

Legat de functiile derivabile are loc urmatorul rezultat important dat de :

 Teorema :

Orice functie derivabila intr-un punct este continua in acel punct .

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 13
Cap. IV : Functii Derivabile

 Observatii ( important ) :

1). Functie derivabila intr-un punct ⇒ functie continua in acel punct .


2). Functie continua ⇒ nu neaparat derivabila in acel punct .
3). Functie discontinua ⇒ functie nederivabila .

 Concluzie privind derivabilitatea :

Se poate pune problema derivabilitatii unei functii intr-un punct daca si numai daca :
1). Functia este definita in acel punct .
2). Functia este continua in acel punct .
3). Functia este derivabila daca :
f ( x ) − f ( x0 )
lim exista in R si este finita .
x → x0 x − x0

Exercitiul nr. 1 :
Sa se determine parametrii reali m , n astfel incat functiile urmatoare sa fie derivabile in
punctele indicate :

 x2 + mx + n , x ≤ 2
1). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 2 ;
 nx m + , >
x 2
 1
 , x<0
mx + n
2). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 ;
 1
, x≥0
 x2 − 9 x + 21

 mx + n , x > 1
3). f : R → R , f ( x) =  2 , x0 = 1 ;
 x +1 , x ≤1

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 14
Cap. IV : Functii Derivabile

 x2 + mx + n , x > 0
4). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 ;
 sin x , x ≤ 0

 me
2x
, x≤0
5). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 ;
 sin 2 x + n cos 3x , x > 0
 x4 + mx + 2 , x < 0
6). f : R → R , f ( x ) =  , x0 = 0 .
+ (
 n ln 1 x + 4
) , x≥0

Exercitiul nr. 2 :
 1
 x cos , x ≠ 0
Sa se arate ca functia f : R → R , f ( x ) =  x este continua in x = 0
 0 , x=0
dar un este derivabila in x = 0 .

Exercitiul nr. 3 :
Sa se determine punctele de derivabilitate ale functiei f : R → R ,

 x4 , x ∈ Q
f ( x) =  .
 2 x
2
, x ∈ R \ Q

Fie f : E → R si I un interval din E .

 Definitie :

Se spune ca functia f este derivabila pe intervalul I daca este derivabila in fiecare punct
al intevalului I .

 Observatii :

1). Daca f este derivabila pe tot domeniul sau de definitie , vom spune mai simplu , ca f este
derivabila , fara alta explicatie legata de multime .

2). Daca notam cu D f submultimea lui E formata din toate punctele x ∈ E cu proprietatea
'

Derivabilitate
Clasa a XI-a ANALIZA - 15
Cap. IV : Functii Derivabile

' {
ca f este derivabila in punctul x , daca D f = x ∈ E ∃ f ( x ) si f ( x ) ∈ R
' '
} atunci se poate

defini pe D f cu valori reale , care asociaza fiecarui punct x ∈ D f numarul real f ( x ) ,


'
' '

x ∈ D f , x → f ( x) ∈ R
'
'

Aceasta functie se noteaza cu f si se numeste functia derivata a lui f sau simplu derivata
'

lui f .
din f se numeste derivare .
'
Procedeul prin care se obtine f

3). Este clar ca D f ⊆ E . Nu are sens sa se vorbeasca de derivabilitatea unei functii in puncte
'

care nu se afla in domeniul de definitie al functiei .

Derivabilitate