Sunteți pe pagina 1din 8

Prezentare

Realizata De Catre

MoSuLeT
AdRiAn
Enjoy !!
Functiile trigonometrice simple
1.Functia arcsin
Functia f(x) = sinx; f : (Fig 1.) este bijectiva,deci
este inversabila. Functia inversa f -1 se noteaza f -1(x)= arcsinx unde
arcsinx : [-1,1] → si a graficului sau (Fig.2) este simetricul
graficului functiei f(x) = sinx, f : fata de prima
bisectoare a axelor de coordonate y=x.
Observatii :
 Este inversabila orice restrictie a functiei sin cu conditia ca aceasta sa fie bijectiva,dar numai inversa

restrictiei la intervalul se numeste arcsin.

( f o f -1 )( x ) = x => sin( arcsinx ) , pentru x є [-1,1].

 ( f -1 0 f ) ( x ) = x => arcsin( sinx ) = x , pentru x є

 Functia f -1 este impara,adica arcsin( -x ) = - arcsinx, x є [-1,1].


2.Functia arccos
In mod analog functia f : [ 0,π ] → [ -1,1 ], f(x) = cosx (Fig.4) este
bijectiva,deci inversabila si atunci functia inversa f -1 notam cu
arccos x,unde : f -1( x ) = arccos : [-1,1] → [0, π].

Observatii :
A.Graficul functiei f -1 (x) = arccosx : [ -1,1 ] → [ 0,π ] ( Fig. 5 ) este simetricul
graficului functiei f(x) = cosx, f :[ 0,π ] → [-1,1].fata de prima bisectoare.
B. ( f o f -1 )( x ) = x => cos(arccosx) = x, x є [-1,1].

C. ( f -1 0 f ) ( x ) = x => arccos(cosx)= x, x є [ 0,π ]

D. arccos(-x) = π – arccosx, x є [-1,1]


3.Functia arctg

Functia f : ,f(x) = tgx,este surjectiva,dar nu este


injectiva.Restrictia sa la intervalul ,fiind monoton crescatoare,este
injectiva si deci bijectiva si atunci f : ,f(x)= tgx este inversabila(Fig. 6)
Inversa sa f -1 se numeste arctgx si se noteaza : f -1 f (x) = arctgx
, -1

(Fig. 6 – linia rosie ).Graficul sau este simetricul functiei f(x) = tgx :
,fata de prima bisectoare.
Se observa ca dreptele si sunt asimptote orizontale
pentru graficul functiei arctgx.

Aceste asimptote sunt simetricele asimptotelor verticale si ale


graficului functiei directe. Scriem arctg si arctg .Se deduce usor ca
arctg 0=0 pentru ca tg0 = 0; arctg ,pentru ca ;

arctg etc.

Observatii :
1.arctg(tgx) = x, xє

2.tg(arctgx) = x, xє

3.arctg(-x) = -arctgx, x є
4.Functia arcctg

Restrictia bijectiva a functiei f(x) = ctgx; f : este


functia f : ( 0,π ) → ,f(x) = ctgx.Inversa sa se numeste arcctg x si se
scrie : f -1( x ) = arcctgx ; f -1 : → ( 0,π ).
Graficul sau este simetricul functiei f(x) = ctgx : ( 0,π ) → fata
de prima bisectoare (Fig. 7).
Se observa ca functia arcctgx este pozitiva pe ,iar graficul sau
are dreptele y=0 si y=π asimptote orizontale care sunt simetricele fata
de prima bisectoare a asimptotelor verticale x=0 si x=π la graficul
functiei directe.
Avem : arcctg 0 = ;arcctg
;arcctg =0;arcctg .
Observatii :
1.arcctg(ctgx) = x , x є ( 0,π ).
2. ctg(arcctgx) = x, xє