Sunteți pe pagina 1din 7

FUNCȚII ELEMENTARE

1. Funcția putere cu exponent natural. Proprietăți

Fie f(x)=xn , f: 𝑹 → 𝑹 n ∈ N*, n ≥2


a) Funcția putere cu exponent natural par

Dacă n=2k , k ∈ N*, atunci au loc următoarele proprietăti:

1. f(x) ≥0, ∀ x∈ R
2. f convexa pe R
3. f-functie para , f(-x)=f(x), ∀ x ∈R
4. Monotonie
x≥0; f strict crescătoare
x≤0; f strict descrescatoare
5. Daca f :[0; ∞)→ [0; ∞) atunci f este bijectiva, deci inversabilă
f -1: [0; ∞)→ [0; ∞)
n
f -1(x)= √x, n=2k, k∈ N*
b) Funcția putere cu exponent natural impar

Dacă n=2k+1, k  ℕ∗ , atunci au loc următoarele proprietăți:

𝑓(𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ≤ 0
1. Semnul funcției {
𝑓(𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ≥ 0
x ≤ 0, f − concavă
2. Convexitate { x ≥ 0, f − convexă
x = 0 − punct de inflexiune
3. Paritate
f-funcție impară 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥), ∀𝑥𝜖𝑹
4. Monotonie : f-strict crescătoare pe 𝑹
5.Bijectivitate f- bijectivă, deci f- inversabilă
𝑛
𝑓 −1 : 𝑹 → 𝑹, 𝑓 −1 (𝑥) = √𝑥 ,𝑛 = 2𝑘 + 1, 𝑘 𝑁 ∗

1
2. Funcția radical f(x)= √𝐱 , f:D→ 𝑹. Proprietăți
𝐧

a) Dacă n=2k, k∈ ℕ∗ atunci f: [0,∞) → 𝑹

1. f(x)≥0, ∀ x≥0
2. f concavă, ∀ x≥0
3. f strict crescătoare pe [0,∞)
4. Dacă f:[0,∞)→ [0,∞) atunci f este bijectivă, deci inversabilă 𝑓 −1(x)=𝑥 2𝑘 , k∈ 𝑁 ∗ ,
𝑓 −1 :[0,∞)→ [0,∞)

b) Dacă n=2k+1, k∈N*, atunci f:R→R

𝑓(𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ≥ 0
1. Semnul funcției : {
𝑓(𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ≤ 0
𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥ă , ∀𝑥 ≤ 0
x = 0 punct de inflexiune
2. Convexitate : {
𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑎, ∀𝑥 > 0
3. Monotonie : f strict crescătoare pe R
4. f bijectivă, deci inversabilă 𝑓 −1 :𝑹 → 𝑹, 𝑓 −1 (𝑥)= 𝑥 2𝑘+1 , k∈ 𝑵∗

3. Funcția exponențială.Proprietăți

Fie f : 𝑹 → 𝑹, f(x)= ax, unde a>0, a≠1.

a) Dacă a ∈ (1, ∞) atunci au loc următoarele proprietăți :

1.f (x) > 0, ∀ x∈ R


2.f convexă pe R

2
3.f strict crescătoare pe R
4.Dacă f : 𝑹 → (0, ∞), atunci f este bijectivă, deci inversabilă f -1 : (0, ∞) → 𝑹, f -1(x)=loga x
5. Dreapta y=0 este asimptota orizontală spre -∞.

Observație: a -∞ = 0 ; a>1

b) Dacă a ∈ (0, 1) atunci au loc următoarele proprietăți:

1.𝑓(𝑥) > 0, ∀𝑥 ∈ 𝑹
2.𝑓 convexa pe 𝑹
3.𝑓 strict descrescătoare pe 𝑹
4.Dacă 𝑓: 𝑹 →(0,∞) atunci 𝑓 este bijectivă, deci inversabilă 𝑓 −1 :(0,∞)→ 𝑹, 𝑓 −1 (x)=log a x
5.Dreapta y=0 este asimptotă orizontală spre +∞.

Observație : 𝑎∞ = 0 , 𝑎 ∈ (0,1)

4. Funcția logaritmică.Proprietăți

Fie f : (0, ∞) → R, f(x) = log a x, unde a > 0 si a ≠ 1


a) Dacă a ∈ (1, ∞) atunci au loc următoarele proprietăți:

𝑓(𝑥) < 0 , ∀ 𝑥 ∈ (0,1)


1. Semnul {
𝑓(𝑥) ≥ 0 , ∀ 𝑥 ∈ [1, ∞)
2. f concavă pe (0, ∞)

3. f strict crescătoare pe (0, ∞)


4. f bijectivă
5. Dreapta x = 0 este asimptotă verticală la dreapta
Observație. log a (+0) = −∞

b) Dacă 𝑎 ∈ (0,1) atunci au loc următoarele proprietăți:

3
𝑓(𝑥) > 0 , ∀ 𝑥 ∈ (0,1)
1.Semnul {
𝑓(𝑥) ≤ 0 , ∀ 𝑥 ∈ [1, ∞)
2.funcție convexă pe (0, ∞)
3.funcție strict descrescătoare pe (0, ∞)
4.funcție bijectivă
5.Dreapta 𝑥 = 0 este asimptotă verticală la dreapta
Observație. log 𝑎 (+0) = + ∞

5. Funcția sinus. Funcția arcsinus

 
Fie f:[− 2 ;2 ]f:[-1,1] , f(x)= sinx

 
f este bijectivă  f inversabilă 𝑓 −1 :[-1;1] [− 2 ; 2] ,𝑓 −1 (𝑥)=arcsinx=𝑛𝑜𝑡 g(x)

Proprietăți ale funcției arcsinus :

xϵ[−1,0]: arcsinx ≤ 0
1.Semnul{
xϵ[0,1]: arcsinx > 0
xϵ[−1,0]: g concavă
2.Convexitate :{ xϵ[0,1]: g convexă
x = 0 ∶ pct. de inflexiune
3 . g strict crescătoare pe [-1,1]
 
4. g mărgintă ⩝ 𝑥𝜖[−1,1] , arcsin 𝑥𝜖 [− 2 , 2]

5. g bijectivă
 
arcsin(sinx) = x, ( ⩝)xϵ[− 2 , 2]
6. {
sin(arcsin(x) = x , (⩝)xϵ[−1,1]

4
6. Functia cosinus.Functia arccosinus

Fie resticția 𝑓: [0, 𝜋] → [−1,1], 𝑓(𝑥) =cos x

f este bijectivă  f inversabilă 𝑓 −1 : [−1,1] → [0, 𝜋], 𝑓 −1 (x) = arccos x =not g(x)

Proprietăti ale funcției arccosinus :

1. Semnul: g(x) ≥ 0 ∀ x ∈ [−1,1].


x∈[-1, 0]:g convexă
2.Convexitate : { x∈[0, 1]:g concavă
x=0 :punct de inflexiune
3.g strict descrescatoare pe [−1,1]
4. g mărginită ∶ (∀)x ∈ [−1,1] , arccos x ∈ [0, π]
5. g bijectivă
arccos(cos x) = x, ∀ x ∈ [0, π]
6. {
cos(arccos x) = x, ∀ x ∈ [−1,1]

7. Funcția tangentă. Funcție arctangentă


𝜋 𝜋
Fie o restricție f : (− 2 , 2 ) → 𝑹, f(x)=tg(x)

5
𝜋 𝜋
f este bijectivă  f inversabilă 𝑓 −1 : 𝑹 → (− 2 , 2 ) , 𝑓 −1 (x)= arctg x =not g(x)

Proprietăți ale funcției arctangentă:

1.Semnul : Dacă x≤0, g(x)≤0


Dacă x≥0, g(x)≥0
x≤0:g convexă
2.Convexitate { x>0:g concavă
x=0 : punct de inflexiune
3. g strict crescătoare pe 𝑹
𝜋 𝜋
4. g mărginită ∀ x ∈ 𝑹 : arctg x ∈ (− , )
2 2

5. g bijectivă
𝜋 𝜋
6. arctg(tg x)=x, ∀ x ∈ (− 2 , 2 )

tg(arctg x)= x, ∀ x ∈ 𝑹
𝜋
7. Dreptele y= ± 2 sunt asimptote orizontale

8. Funcția cotangentă. Funcția arccotangentă


Fie o restricție f: ( 0 , 𝜋 ) → R , f(x) = ctg x

𝑓 este bijectivă ↔ 𝑓 inversabilă 𝑓 −1 : R → ( 0 , 𝜋 ), f −1 (x) = arcctg x =not g(x)


Proprietățile funcției arccotangentă:
1.Semnul 𝑔(𝑥) > 0 , ∀ 𝑥 ∈ 𝑹
x < 0 , g concavă
2.Convexitate : { x ≥ 0 , g convexă
x = 0 , pct de inflexiune
3. g strict descrescătoare pe 𝑹
4. g mărginită ∀ x ∈ R ∶ arcctg x ∈ ( 0 , π )

6
5. g bijectivă
arcctg ( ctg x ) = x , ∀ x ∈ ( 0, π )
6.{
ctg ( arcctg x ) = x , ∀ x ∈ R
7. dreptele y=0 , y = 𝜋 sunt asimptote orizontale

S-ar putea să vă placă și