Sunteți pe pagina 1din 6

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Functii definitie, proprietati, functii elementare


A. Definitii. Proprietati.

1. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca
fiecarui element xeX facem sa-i corespunda un singur element yeY.
Vom nota y = f(x) sau f: XY sau X
f
Y.
x se numeste variabila sau argument,
y se numeste valoarea functiei,
X se numeste multimea de definitie
Y se numeste multimea valorilor functiei.

2. Daca XcR si YcR vom spune ca f este functie reala de variabila reala.

3. Daca X
1
este o submultime a lui X (X
1
cX) functia f
1
definita pe X
1
si egala cu f pe aceasta
submultime (f
1
(x) = f(x) ( ) xeX
1
) se numeste restrictia lui f la X
1
.
Invers, f se numeste prelungirea lui f
1
pe X.

4. Spunem ca functia f: XY este strict descrescatoare daca ( ) x
1
, x
2
A, x
1
= x
2
avem

2 1
2 1
x x
) x ( f ) x ( f

< 0.

5. Spunem ca functia f: XY este strict crescatoare daca ( ) x
1
, x
2
A, x
1
= x
2
avem

2 1
2 1
x x
) x ( f ) x ( f

> 0.

6. Spunem ca functia f: XY este injectiva daca este verificata una din urmatoarele conditii:

a) ( ) x
1
, x
2
eX, x
1
= x
2
f(x
1
) = f(x
2
) sau
b) ( ) x
1
, x
2
eX, astfel incat f(x
1
) = f(x
2
) x
1
= x
2
sau
c) ( ) y eY ecuatia f(x) = y are cel mult o solutie in X.

Cele trei conditii sunt echivalente. In rezolvarea exercitiilor poate fi folosita oricare din ele.

7. Spunem ca functia f: XY este surjectiva daca este satisfacuta una din urmatoarele conditii:

a) ( ) y eY, ( ) xeX astfel incat f(x) = y sau
b) ( ) y eY ecuatia f(x) = y are cel putin o solutie in X.
c) f(X) = Y

8. O functie f: XY este bijectiva daca este injectiva si surjectiva.

9. f: XY este bijectiva ( ) y eY ecuatia f(x) = y are o singura solutie in X.

10. f: XY este marginita daca exista doua numere reale m, M astfel incat ( ) xeX avem

m < f(x) < M.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
11. Daca Y X : f si Z Y : g , spunem ca urmatoarea functie notata Z X : gof unde
)) x ( f ( g ) x )( gof ( = se numeste compusa functiilor f si g.

12.
X
1 este functia identica definita pe X: X X : 1
x
, x ) x ( 1
X
= .

13. Spunem ca functia Y X : f este inversabila daca exista o functie X Y : g astfel incat
X
1 ) x )( gof ( = (x) si ) y ( 1 ) y )( fog (
Y
= .
Inversa functiei f se noteaza cu f
1
.

14. Functia Y X : f este inversabila daca si numai daca f este bijectiva.

15. Functia Y X : f este para daca f(x) = f(-x) ( ) xeX (X este o multime simetrica fata de 0).

16. Functia Y X : f este impara daca f(x) = - f(x) ( ) xeX (X este o multime simetrica fata de 0).

17. Functia Y X : f este periodica, de perioada T, daca ( -) TeR
*
astfel incat
f(x + T) = f(x) ( ) xeX.
Cel mai mic dintre aceste numere T pozitive se noteaza cu T
*
si se numeste perioada principala.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
B. Functii elementare


Functia
X
(multimea
de
definitie)
Y
(multimea
valorilor
functiei f)

Proprietati
Functia putere
f(x) = x
n
, 2sneN
Graficul functiei f
a) n par
b) n impar


i) R


ii) R
+

a) R
+
daca
n este par
b) R daca
n este
impar


R
+


a) n par
1. f este descrescatoare pe R

si crescatoare
pe R
+

2. f nu este injectiva pe R dar restrictiile lui f
la R

si la R
+
sunt functii injective
3. f: R R
+
este surjectiva
4. f: R R
+
nu este bijectiva dar restrictiile
f

R
: R

R
+
si f
+
R
: R
+
R
+
sunt
bijective
5. f: R R
+
este para


b) n impar
1. f este crescatoare pe R
2. f este injectiva pe R
3. f: RR este surjectiva
4. f: RR este bijectiva
5. f: RR este inversabila iar inversa ei este
f
1
: RR, f
1
(x) =
n
x
6. f: RR este impara

Functia radical
f(x) =
n
x , 2sn, neN
Graficul functiei f
a) n par

b) n impar

a) R
+

daca n par


b) R daca
n impar
a) R
+

daca n par


b) R daca
n impar


a) n par
1. f este crescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: R
+
R
+
este inversabila iar inversa ei
este f
1
: R
+
R
+
, f
1
(x) = x
n
b) n impar
1. f este crescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: RR este inversabila iar inversa ei este
f
1
: RR, f
1
(x) = x
n

6. f este impara

x
y
O
y
x
O
x
y
O
y
x
O
y
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Functia exponentiala
f(x) = a
x
, a > 0, a = 1

a) a > 1


b) ae(0, 1)


R

(0, +)a) a > 1
1. f este strict crescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: R(0, +) este inversabila iar inversa ei
este f
1
:(0, +) R, f
1
(x) = log
a
x.

b) ae(0, 1)
1. f este strict descrescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: R(0, +) este inversabila iar inversa ei
este f
1
:(0, +) R, f
1
(x) = log
a
x.

Functia logaritmica
f(x) = log
a
x, a > 0, a = 1
a) a > 1


b) ae(0, 1)(0, +)

R


a) a > 1

1. f este strict crescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: R(0, +) este inversabila iar inversa ei
este f
1
:R(0, +), f
1
(x) = a
x


b) ae(0, 1)

1. f este strict descrescatoare
2. f este injectiva
3. f este surjectiva
4. f este bijectiva
5. f: R(0, +) este inversabila iar inversa ei
este f
1
: R(0, +), f
1
(x) = a
xx
y
O
x
y
O
x
y
O
x
y
O
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Functia sinus
f(x) = sin x

R [-1, 1] 1. f este surjectiva
2. f nu este injectiva
3. f este periodica cu perioada T= 2kt, keZ
T
*
= 2t este perioada principala.
4. f este impara
5. f este marginita
6. Fie sin:
(

t t

2
,
2
[-1,1] restrictia lui f la
intervalul
(

t t

2
,
2
. Avem urmatoarele
proprietati:
a) functia este bijectiva
b) inversa functiei este arcsin:[-1,1]
(

t t

2
,
2

Functia cosinus
f(x) = cos x


R [-1, 1] 1. f este surjectiva
2. f nu este injectiva
3. f este periodica cu perioada T= 2kt, keZ
T
*
= 2t este perioada principala.
4. f este para
5. f este marginita
6. Fie cos: [0, t] [-1,1] restrictia lui f la
intervalul [0, t]. Avem urmatoarele proprietati:
a) functia este bijectiva
b) inversa functiei este arccos:[-1,1] [0, t]
Functia tangenta
f(x) = tg xR-
)
`

t +
t
k
2

keZ
R 1. f este surjectiva
2. f nu este injectiva
3. f este periodica cu perioada T = kt, keZ
T
*
= t este perioada principala.
4. f este impara
5. Fie tg: |
.
|

\
| t t

2
,
2
R restrictia lui f la
intervalul |
.
|

\
| t t

2
,
2
. Avem urmatoarele
proprietati:
a) functia este bijectiva
b) inversa functiei este arctg:R |
.
|

\
| t t

2
,
2

Functia cotangenta
f(x) = ctg x


R-{ } t k
keZ
R 1. f este surjectiva
2. f nu este injectiva
3. f este periodica cu perioada T = kt, keZ
T
*
= t este perioada principala.
4. f este impara
5. Fie tg: ( ) t , 0 R restrictia lui f la intervalul
( ) t , 0 . Avem urmatoarele proprietati:
a) functia este bijectiva
b) inversa functiei este arcctg: R ( ) t , 0
y
x O
y
2

/2


3/2
y
x
O
y
-/2

/2


3/2

/2
--
x
-1
1
y
3/2
2
- /2 O
3/2
/2
-/2
x
-1
1
y
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Functia arcsinus
f(x) = arcsin x


[-1, 1]
(

t t

2
,
2

1. f este surjectiva
2. f este injectiva
3. f este bijectiva
4. f este inversabila iar inversa este
f
1
:
(

t t

2
,
2
[-1,1], f
1
(x) = sin x
5. f este impara
6. f este marginita
Functia arccosinus
f(x) = arccos x


[-1, 1] [0, t] 1. f este surjectiva
2. f este injectiva
3. f este bijectiva
4. f este inversabila iar inversa este
f
1
: [0, t] [-1,1], f
1
(x) = cos x
5. f este marginita


Functia arctangenta
f(x) = arctg x

R
|
.
|

\
| t t

2
,
2

1. f este surjectiva
2. f este injectiva
3. f este bijectiva
4. f este inversabila iar inversa este
f
1
: |
.
|

\
| t t

2
,
2
R, f
1
(x) = tg x
5. f este impara
6. f este marginita

Functia arccotangenta
f(x) = arcctg
R
( ) t , 0
1. f este surjectiva
2. f este injectiva
3. f este bijectiva
4. f este inversabila iar inversa este
f
1
: ( ) t , 0 R, f
1
(x) = ctg x
5. f este marginita


y
x O
y
/2

x
O
y
/2
-/2
x
O
y
/2

1 -1
y
x
O
y
/2
-/2
-1
1
-1