P. 1
Lista continuturi simulare bacalaureat 2014-clasa a 11-a

Lista continuturi simulare bacalaureat 2014-clasa a 11-a

|Views: 12|Likes:
Published by Anabela Alexandra
Continut simulare
Continut simulare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Anabela Alexandra on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

értekező szövegek (szónoklat. kontextus). 4. tudományos-szakmai. szépirodalmi). 2. 3.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . 3. funkciói (ismeretközlő. corespunzătoare claselor a IX-a. 4. diversitate. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.1 A nyelvi közlés tényezői (adó. az érvelés technikája (érvek. ellenérvek. terminológia. publicisztikai. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate.2 Az érvelő-meggyőző. értekezés). irodalmi nyelv. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.4 Stílusrétegek. érzelemkifejező. hivatalos írásművek: hivatalos levél. csatorna. cáfolat). România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. metanyelvi. nyilvános kommunikáció. 1. a X-a şi a XI-a.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. Cultura română – cultură europeană. szakmai önéletrajz. szövegjelentés (tételmondat. érvelő. 1. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. deduktív. kód. kulcsszó. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. Economie rurală – economie urbană în România. Idei şi regimuri politice. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare.1 A szöveg. 1.1 Érvelő-meggyőző. stilisztikai). Kommunikációs képességek Tartalmak 1. grammatikai kapcsolóelemek. _____________.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. induktív érvelés. monológ). kapcsolatteremtő. stílusárnyalatok (társalgási. Noile tehnologii şi timpul liber. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. felhívó. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .2 Szövegtípusok. értekező szöveg jellemzői: szókincs. Viaţa privată şi viaţa publică. hivatalos. leíró. I. tömegkommunikáció. vevő. csoportnyelvek. bizonyítás. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. 2. tájnyelvi változatok). integrare). témahálózat). Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional.Structuri algebrice: inel.Anexa nr. szövegműfajok (elbeszélő. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. levél). üzenet. 3 la ordinul MEN nr. szövegösszefüggés.

3.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. allegória.3 Hangnemek: ünnepélyes. himnusz. információk kiemelése. közösségi). komikus. a tulajdonnevek írásának szabályai. humoros.2 Verstani fogalmak: ritmus.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. magyarázat. Balassi-strófa. 3. a himnusz változatai (keresztény. szentencia).1 Imitáció. tragikus. patetikus. archetípus. 3 la ordinul MEN nr. alantas. esztétikai érték.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.1 A közösségi én megnyilatkozásformái. konfliktus. megszemélyesítés. irodalmi levél.1 A romantikus dráma. Hasonlat. közvetlenség. történeti tárgyú műballada. szerkezet. történelmi regény). imitáció és műfajok (óda. disztichon).2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. ellentét. felcserélés.1 Vélemény. 5. szinesztézia.2 Esztétikai minőségek: fenséges. közvetettség. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. kihagyás. imitáció és versszerkezet (piktúra. gondolatpárhuzam. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. 9. drámai alkotásokban. 4. beszédfajták. szatirikus. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. életkép. az egybeírás és különírás szabályai. barokk. hangsúlyos ritmus.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. korstílus. II-III. Alakzatok: ismétlés. romantika). hivatkozás.1 Cselekmény. 6. elutasítás megfogalmazása. a szóelemzés.1 Irodalmi kánon. 1. leíró költemény. időmértékes ritmus.3 Tér. drámai hős. 3. 4.Anexa nr. elégikus. Vándormotívum. drámai költemény. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . költői levél. 3. legenda. elégia. antik minta. 8. az óda történeti változatai (klasszicista. stílusjegyek (középkor. 7.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. napló. ballada. a hagyomány és az egyszerűsítés elve).és könyvtárhasználat. elégikus.6 Drámai műfajok: tragédia. értékrend. hasonmás).és időszerkezet az epikai. _____________. pentameter.5 Lírai műfajok: dal. szatirikus. elégia.2 Allegorikusság. lírai. regény. 4. 6. idilli. óda. reneszánsz. ironikus. 8.1 Szóképek: metafora. novella. szentimentalista énregény). szonett.1 Személyesség. nosztalgikus. 7. 2. értékszerkezet. személytelenség. 6. 1. metonímia. 4. 4. összefüggések megragadása. az idegen szavak helyesírása.1 Imitáció a barokk eposzban.4 Epikai műfajok: eposz. irodalmi levél.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. elfogadás. 3. klasszicizmus. rím és rímfajták. 3.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. epigramma). 5.3 Az énelbeszélés változatai (levél. epigramma. látnok. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. 10. napló. romantikus). idézés.1 Esztétikai tapasztalat. megjelenített értékek.1 Könyv. 10. szereplők rendszere. szimbólum. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter.

Lessing als Vertreter der Aufklärung. Mikes Kelemen. Lyrik: Strukturen.E. Klassik: Lebensgefühl. _____________. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. 3 la ordinul MEN nr. Kármán József. Kunstauffassung.Matoš (Utjeha kose. Kazinczy Ferenc.G. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). I. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Ante Kovačić (U registraturi). Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Jókai Mór. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. Vajda János. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. Petőfi Sándor. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. G. Janus Pannonius. Romantik: Lebensgefühl. A. Vörösmarty Mihály. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Mikszáth Kálmán. Kölcsey Ferenc. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Madách Imre. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Katona József. E.Anexa nr. Berzsenyi Dániel. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Stanko Vraz (Đulabije). Gepflegter. Zeichensetzung. Lessing: Nathan der Weise. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. und zum Wortschatz. Móricz Zsigmond. Kós Károly. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Balassi Bálint. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Csokonai Vitéz Mihály. Zrínyi Miklós. G. Jesenje veče) II. Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.

Поєдинок – Д. вертеп. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II.Кармелюк. колядки.Сім струн. Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. Горпина . 3 la ordinul MEN nr. чому ти не твердая криця – Л. Сосюра – Так ніхто не кохав. Павличко. Compunere I. Стефаник. Наймичка. Довженко – Зачарована Десна. Шевченко.П.Сватання на Гончарівці. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Маковей . Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Ján Chalupka (Kocúrkovo). Основ’яненко .Anexa nr. Tema Joc şi joacă: фольклор . Франко Чого являєшся мені.Енеїда. călătorie: О. Samo Chalupka (Mor ho!).І. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. Ján Botto (Smrť Jánošíkova). Вовчок .Тополя. Tema Lumi fantastice: І.Ви знаєте.Квітка-Основ’яненко. Tema Iubirea: Тарас Шевченко .Садок вишневий коло хати. Proza narativă Proza scurtă: Новина . _____________. Andrej Sládkovič ( Detvan). Павло Тичина . Левицький Кайдашева сім’ я. Олійник – Пісня про матір. 2. Сердешна Оксана Г. як ясла повні? . Тіні забутих предків – М Коцюбинський. Андрій Малишко . Limbă şi comunicare III. Poeme: Катерина. Tema Aventură.О. Причинна.В.Котляревський . Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Б. У неділю рано зілля копала . Martin Kukučín (Neprebudený). Кобилянська. Леся Українка . українські вечорниці. Сон . Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. Слово.Протекція. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Мирний. Запорозька Січ і тд). Tema Familia: Тарас Шевченко . privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. К. Lexicologie IV. Українка. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . як липа шелестить.Т. Г. В. М. LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra). 3.Пісня про рушник. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Textul dramatic : Наталка Полтавка .М. Н. І.веснянки. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. Tema Şcoala: О. Ján Hollý (Svätopluk). Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Коли потяг у даль загуркоче.Мені тринадцятий минало. І.

О. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). II.„Vivere memento”. Fakir Baykurt (Çilli). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). Fuzulî (Gazel). LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek).„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). „Мойсей”. (Kerem ile Aslı Hikayesi). Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). Ziya Gökalp (Ümit). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri). _____________. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Bakî (Gazel). Yaşar Kemal (İnce Memed).“Камінний хрест” Romanul: М. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Gevheri (Güzelleme). Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). Вороний – “Рубіни”. Şeyh Galip (Rubaî). Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu.Anexa nr. Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). (Araba Sevdası). Namık Kemal (Vatan Türküsü). Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Nasrettin Hoca (Fıkra). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Evliya Çelebi (Seyahatname). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Ziya Gökalp (Köyün). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Олесь – “Чари ночі”. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Стефаник . Коцюбинський – „Fata morgana”. 3 la ordinul MEN nr. Karacaoğlan (Güzelleme). Л. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I.”З журбою радість обнялась” II. Nefî (Gazel). Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Франко . Кобилянська – “Земля”. Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). Kadı Burhanettin (Tuyug). Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Yunus Emre (İlahi). Sabahattin Ali (Apartman). І. Tevfik Fikret (Kuşlar). Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). Aziz Nesin (Damda Deli Var). Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Франко . LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Nedim (Gazel). Köroğlu (Koçaklama). Yaprak Dökümü). Ömer Seyfettin (Topuz). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). Mehmet Âkif Ersoy (Küfe).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->