Sunteți pe pagina 1din 6

ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA

FUNCTII DERIVABILE
Derivata unei functii intr-un punct

Definitie Teorema
Fie f : D  R si x0  D punct de acumulare. Daca f este derivabila in x0 , atunci f este continua in
f ( x)  f ( x0 ) acest punct.
▪Daca exista limita functiei in Consecinta
x  x0
O functie nu este derivabila in punctele de
punctul x0 , numim valoarea acestei limite derivata
discontinuitate.
functiei f in punctul x0 si o notam f ' ( x0 ) . Observatie
▪Daca f ' ( x0 ) exista si este finita, spunem ca f este Reciproca acestei teoreme nu este adevarata.
derivabila in x0 . Exista functii continue intr-un punct care nu sunt
derivabile in acest punct.
▪Daca f ' ( x0 )   , functia f nu este derivabila in
Exemplu
x0 , dar are derivata in acest punct.
f : R  R, f ( x)  3 x este continua in punctul
x0  0 , dar nu este derivabila in acest punct, pentru ca
Deci:
f ( x )  f ( 0) 3
x 1
lim  lim  lim    f ' ( x0 )  
f ( x)  f ( x0 ) x 0 x x 0 x x 0 3 2
f ' ( x 0 )  lim x
x  x0 x  x0
Derivate laterale

Derivata stanga Derivata dreapta


Fie f : D  R si x0  D punct de acumulare. Fie f : D  R si x0  D punct de acumulare.
f ( x)  f ( x0 ) f ( x)  f ( x0 )
▪Daca exista limita stanga a functiei ▪Daca exista limita dreapta a functiei
x  x0 x  x0
in punctul x0 , numim valoarea acestei limite in punctul x0 , numim valoarea acestei limite derivata
derivata stanga a functiei f in punctul x0 si dreapta a functiei f in punctul x0 si o notam f d' ( x 0 ) .
o notam f s' ( x0 ) . ▪ Daca f d' ( x 0 ) exista si este finita, spunem ca f este
▪ Daca f s' ( x0 ) exista si este finita, spunem ca f este derivabila la dreapta in x0 .
derivabila la stanga in x0 .
Deci: Deci:

f ( x)  f ( x0 ) f ( x)  f ( x 0 )
f s' ( x 0 )  lim f d' ( x 0 )  lim
x  x0 x  x0 x  x0 x  x0
x  x0 x  x0

Teorema
Functia f are derivata in punctul de acumulare x0  f are derivate laterale egale in acest punct.
Consecinta

f este derivabila in punctul de acumulare x0  f s' ( xo )  f d' ( x0 )  R (finite)

1
Fie f : I  R unde I este un interval si x0  I punct interior intervalului.Presupunem ca f este continua in x0 .
a derivatei intr-un punctageometricreaInterpreta

▪Daca f este derivabila in x0 , graficul functiei are in punctul M 0 ( x 0 , f ( x 0 )) tangenta a carei panta este
f ' ( x0 ) .
Ecuatia tangentei este: y  f ( x0 )  f ' ( x0 )( x  x0 ) .
▪Daca f ' ( x0 )   , graficul functiei are in punctul M 0 ( x0 , f ( x 0 )) tangenta verticala, de ecuatie x  x 0 .
Punctul x0 este un punct de inflexiune al graficului.
▪Daca f s' ( x0 )   si f d' ( x0 )   (derivate laterale infinite si diferite), graficul functiei are in punctul
M 0 ( x 0 , f ( x 0 )) semitangenta verticala. Punctul x0 se numeste punct de intoarcere al graficului.
▪Daca f s' ( x0 )  f d' ( x0 ) si cel putin una din derivatele laterale este finita, graficul functiei are in punctul
M 0 ( x 0 , f ( x 0 )) doua semitangente distincte(formeaza un unghi). Punctul x0 se numeste punct unghiular al
graficului

Fie f : D  R si E  D o submultime cu toate punctele de acumulare.


pe o multimefunctiiuneiDerivata

Definitie
Spunem ca f este derivabila pe E daca f este derivabila in orice punct din multimea E.
Definitie
Functia f ' : E  R , x  E  f ' ( x )  R se numeste derivata lui f pe E; operatia prin care se obtine f ' din f
se numeste derivare.
Observatie
Derivata functiei intr-un punct este un numar real, iar derivata functiei pe o multime este o functie.

2
Fie f : D  R, g : D  R si E  D o submultime cu toate punctele de acumulare.
derivabilecu functiiOperatii

Teorema(derivarea sumei si a produsului)


Daca f si g sunt derivabile pe E atunci functiile f  g , f  g , f si fg sunt derivabile pe E si:
 f  g  '  f '  g ' ; f  '  f ' ,   R constanta;  fg  '  f ' g  fg ' .
Teorema( derivarea catului)
'
f  f  f ' g  fg '
Daca f si g sunt derivabile pe E iar g ( x )  0, x  E atunci functia g este derivabila pe E si   
g g2
Teorema(derivarea functiei compuse)
Fie f : I  J si g : J  R , unde I si J sunt intervale .
Daca f este derivabila pe I iar g este derivabila pe J atunci functia g  f este derivabila pe I si
 g ( f ( x)) '  g ' ( f ( x))  f ' ( x), x  I sau g ( f ) '  g ' ( f )  f ' .
Teorema(derivarea functiei inverse)
Fie f : I  J, unde I, J sunt intervale, o functie continua si bijectiva.
1 ' 1
Daca f este derivabila pe I si f ' ( x)  0, x  I atunci f 1
este derivabila pe J si ( f ) ( y )  '
, y  J ,
f ( x)
1 1 ' 1
unde f ( x)  y  x  f ( y ), x  I, y  J. Deci( f )  .
f ( f 1 )
'
Derivate de ordin superior

Derivata de ordinul doi


Fie f : D  R o functie derivabila pe multimea E  D si f ' : E  R derivata lui f.
▪Spunem ca f este de doua ori derivabila in punctul de acumulare x0  E daca f ' este derivabila in x0 , adica
f ' ( x )  f ' ( x0 )
exista lim si este finita. Valoarea acestei limite se numeste derivata de ordinul doi a lui f in
x  x0 x  x0
x 0 si se noteaza f "
( x0 ) .
Deci:
'
" f ( x
f ( x0 )  lim
x  x0

▪Spunem ca f este de doua ori derivabila pe multimea E daca functia f '


este derivabila pe E. Notam cu
"
f
functia derivata a lui f '
si o numim derivata a doua a lui f (sau derivata de ordinul doi). Deci
f "
  f ' ' .
Derivata de ordinul n, n  N
f ( 0)  f (derivata de ordinul zero); f (1)  f ' (derivata de ordinul intii sau prima derivata);
f "   f ' 
'
f ( 2)  ;
f ( 3)
  f  ; ... ; f
( 2) ' (n)
f .
( n 1) '

Daca o functie f este de n ori derivabila pe E, n  N , vom spune ca f este indefinit derivabila pe E.
Functiile elementare sunt indefinit derivabile pe domeniul lor de derivabilitate.

Aplicatie (determinarea ordinului de multiplicitate al unei radacini pentru functiile polinomiale)


Numarul a  R este radacina multipla de ordinul k , k  N* a functiei polinomiale f
( k 1)
 f ( a )  0, f ' ( a )  0, f "
( a )  0,..., f ( a )  0 si f (k )
(a)  0 .

Formule utile

3
 1 
( n)
  1 n  n! , n  N unde x  R   a  fg  ( n) 
n
k (nk ) ( k )
g , n  N* (Leibniz)
    Cn f
 xa  x  a  n1 k 0

 f  g  ( n )  f ( n )  g ( n ) , n  N
 f  ( n )  f ( n ) , n  N, unde  R constanta

REGULI DE DERIVARE

 f  g'  f '  g ' 1


'
 g'
   2
 f  '  f ' ,   R ct . g g
 fg  '  f '  g  f  g '  g ( f ) '  g ' ( f )  f '
'
f f '  g  f  g' 1 ' 1
   (f ) 
g g2 f ( f 1 )
'

TABEL CU DERIVATELE FUNCŢIILOR ELEMENTARE

Functia Derivata Domeniul de definitie Domeniul de derivabilitate


c 0 R R
x 1 R R
x n , n  N* nx n 1 R R
xr , r  R rx r 1 cel puţin  0,   cel puţin  0,  
1 1 R* R*
x x2
x 1  0,    0,  
2 x
3
x 1 R R*
3
3 x2
ln x 1  0,    0,  
x
log a x( a  0, a  1) 1  0,    0,  
x ln a
ex ex R R
x
a (a  0, a  1) a x ln a R R
sin x cos x R R

4
cos x  sin x R R
tg x 1 2 π  π 
sau 1  tg x R    kπ k  Z  R    kπ k  Z 
cos 2 x  2   2 
ctg x 1
sin x 2 
sau  1  ctg 2 x  R   k k  Z R   k k  Z

arcsin x 1   1, 1   1, 1
2
1 x
arccos x 1   1, 1   1, 1
2
1 x
arctg x 1 R R
1 x2
arcctg x 1 R R
1 x2

TABEL CU DERIVATELE FUNCŢIILOR COMPUSE

Functia Derivata Domeniul de


derivabilitate
u u'
u n , n  N* nu n 1  u '
r
u ,r R u0 ru r 1  u ' u0
1 u0  u' u0
u u2
u u0 1 u0
 u'
2 u
3
u 1 u0
 u'
33 u 2
ln u u0 u' u0
u
log a u u0 u' u0
a  0, a  1 u ln a
eu eu  u '
au a  0, a  1 a u ln a  u '
sin u cos u  u '
cos u  sin u  u '
tg u cos u  0 1
cos 2 u

 u' sau 1  tg 2 u  u'  cos u  0

ctg u sin u  0 1
sin 2 u

 u' sau  1  ctg 2 u  u '  sin u  0

5
arcsin u 1  u  1 1 1  u  1
 u'
2
1 u
arccos u 1  u  1 1 1  u  1
 u'
2
1 u
arctg u 1
 u'
1 u2
arcctg u 1
 u'
1 u2
uv u0 u v  v '  ln u  v  u v 1  u ' u0