Sunteți pe pagina 1din 11

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

PROGRESII ARITMETICE

Definitie : Sirul

precedentul prin adugarea aceluiasi numar r se numeste progresie aritmetica.

Faptul ca un sir

Numarul r se numeste ratie.

a

n

a

n

n

1

n

1

pentru care fiecare termen al sau, incepand cu al 2-lea, se obtine din

este o progresie aritmetica se noteaza astfel :

a1, a2 , a3

,

,

an ,

 

(relatie de recurenta)

Sirul

a n

n  *
n
*

este progresie aritmetica de ratie r , daca n 2 avem an an 1 r

(diferenta dintre oricare 2 termeni consecutivi este constanta)

(monotonia)

Sirul

a n

n  *
n
*

este :

strict crescator, daca r 0

strict descrescator, daca r 0

(formula termenului general)

an a1

n 1r , n 1

Sirul

lui.

a n

n  *
n
*

este

orice termen, incepand cu al doilea, este medie aritmetica a termenilor vecini

sau

a a

n

1

a

a

n

n

, , n n 2,1  2 . k n

1

n

a n k

2

a

n k

2

Daca a1, a2 , a3 ,

,

an 1, an sunt in atunci

a

 

a

 

a

 

a

 

a

 

a

 

1,

k

1,

n

1

n

2

n

1

k

n k

 

(suma oricaror 2 nr. egal departate de extremele

ak an k 1 este egala cu suma extremelor a1 an )

(suma primilor termeni)

S

n

a

1

a

2

a

3

 

a

n

1

a

n

a 1 a

n

2

n

 

Sau

S

n

2

a

1

n

2

1

r

n

(diferenta

a 2 termeni oarecare)

 

, n 1 ak a p k p r , k , p 1

(termenul

general a n )

 
 

an S n S n 1 , n 2

OBSERVATII:

 
 

a c

 
 

o

Daca

a b c

,

,

b

 

2

 

o

,

a b c d

,

,

b

a

c

si

c

b d

 

, cu conditia ca a d b c

 

2

 

2

 

o

Trei termeni numere consecutive ai unei progresii aritmetice se pot scrie a r , a, a r

o

Patru termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice se pot scrie a 2r ; a r ; a; a r

PROGRESII GEOMETRICE

Definitie : Sirul

din precedentul prin inmultirea cu acelasi nr. q 0 se numeste progresie geometrica.

Faptul ca un sir

Numarul q se numeste ratie.

b

 

n

b

n

n

1

n

1

cu b1 0 pentru care fiecare termen al sau, incepand cu al 2-lea, se obtine

este o progresie geometrica se noteaza astfel :

b b b

1

,

2

,

3

,

,

b

n

,

(relatie de recurenta)

Sirul

b n

n  *
n
*

este progresie geometrica de ratie q , daca n 2 avem bn bn 1 q

(raportul dintre oricare 2 termeni consecutivi este constant)

(monotonia)

Sirul

b n

n  *
n
*

este :

strict crescator, daca b1 0 si q 1

sau daca b1 0 si q 0;1

strict descrescator, daca b1 0 si q 0;1

sau daca b1 0 si q 1

- in plus, spunem ca sirul este nemonoton daca b1 0 si q 0

(formula termenului general)

b b q

n

1

n 1

, n 1

Sirul

b n

n  *
n
*

cu termini nenuli este

termenilor vecini lui.

orice termen, incepand cu al doilea, este medie geometrica a

bn bn 1 bn 1 , n 2 .

2

Daca b1, b2 , b3 ,

b b

1

n

b b

2

n

1

 

sau

bn

2 bn k bn k , n 2,1k n

,

bn 1, bn sunt in

atunci

 

b b

k

n k

 

1,

k

1,

n

(produsul oricaror 2 nr. egal departate de extremele

bk bn k 1 este egala cuprodusul extremelor b1 bn )

(suma primilor termeni)

S

n

b

1

b

2

(raportul a 2 termeni oarecare)

o

b

k

b

p

OBSERVATII:

Daca

o

2

a, b, c a, b, c, b d   a b c a c si

2

c

b

3

 

q

k p

2

b d

b

n

1

b

n

b

1

, n 1

,

cu conditia ca

q

n

1

q

1

a d b c

o

Trei termeni consecutivi ai unei progresii geometrice se pot scrie

b

,

b b q

,

q

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

NR. 1

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

NR. 2

1)

2)

o Patru termeni consecutivi ai unei progresii geometrice se pot scrie

b

q

;

FISE DE LUCRU (progresii aritmetice)

b b q b q

;

;

2

Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următorul şir definit

descriptiv astfel:

2,22,222,2222,

Fie şirul

a

n n 1

cu termenul general

a

n

n

2 n 2

(

n n

1)

a) Să se calculeze termenii de rang 1, n 2 .

b) Să se precizeze monotonia şirului

a n

n

1

.

Se dă progresia aritmetică

a) Să se scrie termenii

b) Să se calculeze S100 .

Progresia aritmetică

in fiecare din cazurile date, elementele cerute:

a)

a

n

n

1

, cu

a1 3 şi r 2 .

a2 , a10 .

a

n

n

1

de raţie r este definită de anumite elemente date. Determinaţi,

a1, r , S10 .

a3 8 şi

a10 22 . Calculaţi

a

 

2

b) 2

a

8

a

6

a

7

a

4

 7

a

4

. Calculaţi a1, r , S10 .

Să se rezolve ecuaţiile:

a)

17 13

x 280

b) 163 x;2 x 10; x 4

Cunoscând suma primilor n termeni ai unui şir

a

n

n

1

,

S

n

4

2

n n

3

a) Să se determine formula termenului general an .

b) Să se arate ca şirul

a n

n

1

este o progresie aritmetică.

Să se calculeze

S

n

k 1

3

k

1

Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următorul şir definit

descriptiv astfel:

1,2,4,8,16,

Fie şirul

a

n

n

0

cu termenul general

a

n

2

n n

2

(

1)

3)

4)

5)

6)

7)

NR. 3

1)

2)

3)

4)

a) Să se calculeze termenii de rang 1, n 2 .

b)

Să se precizeze monotonia şirului

a

n

n

1

.

Se dă progresia aritmetică

a) Să se scrie termenii

b) Să se calculeze S100 .

Progresia aritmetică

in fiecare din cazurile date, elementele cerute:

a)

a

n

n

1

, cu a1 2

şi

r

3 .

a3 , a8 .

a

n

n

1

de raţie r este definită de anumite elemente date. Determinaţi,

a27 81 şi a30 60 . Calculaţi a1, r , S10 .

b)

a a 42

a

1

10

7

a

3

21

. Calculaţi a1, r , S10 .

Să se rezolve ecuaţiile:

a)

2 58

x 155

b) x 1; x 5;2 x 8

Cunoscând suma primilor n termeni ai unui şir

a

n

n

1

,

S

n

2

n

6 n

6

a) Să se determine formula termenului general an .

b) Să se arate ca şirul

a

n n 1

este o progresie aritmetică.

Să se calculeze

S

n

k 1

2

k

3

Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următorul şir definit

descriptiv astfel:

1,4,9,16,

Fie şirul

a) Să se calculeze termenii de rang 4, n 1.

b)

a

n

n

0

cu termenul general

n 2  1
n
2
 1

a

n

Să se precizeze monotonia şirului

a

n

n

1

.

Se dă progresia aritmetică

a

n

n

1

, cu a1 5

şi

1

r  .

2

a) Să se scrie termenii

b) Să se calculeze S101 .

Progresia aritmetică

in fiecare din cazurile date, elementele cerute:

a2 , a12 .

a

n

n

1

de raţie r este definită de anumite elemente date. Determinaţi,

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

5)

6)

7)

NR. 4

1)

2)

3)

4)

5)

6)

a) a10 25 şi a2 1. Calculaţi a1, r , S10 .

b)

a

2

3

3

2

7

a

7

5

a a

5

150

94

. Calculaţi a1, r , S10 .

Să se rezolve ecuaţiile:

a) x 1x 4x 7

b) 2 x 1;3 x 2;4 x 3

Cunoscând suma primilor n termeni ai unui şir

a) Să se determine formula termenului general an .

b) Să se arate ca şirul

x 28155

a

n

n

1

,

S

n

a n

n

1

este o progresie aritmetică.

Să se calculeze

S

n

k

1

4

k

1

3

n n

2

8

Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următorul şir definit

1, 2, 3, 4, descriptiv astfel: a n  6  n a  Fie
1, 2, 3, 4,
descriptiv astfel:
a n
6  n
a 
Fie şirul 
n
0
cu termenul general
n
5
n 
1
a) Să se calculeze termenii de rang 4, n  2 .
a n
b) Să se precizeze monotonia şirului 
n
1
a n
.
şi r  3 .
1
a 
Se dă progresia aritmetică 
n
1
, cu
1
3

a) Să se scrie termenii

b) Să se calculeze S100 .

Progresia aritmetică

in fiecare din cazurile date, elementele cerute:

a) a7 81 şi a10 60 . Calculaţi a1, r , S10 .

a3 , a9 .

a

n

n

1

de raţie r este definită de anumite elemente date. Determinaţi,

2

a

5

3

a

b) 2

a

3

a

5

a

10

112

42

. Calculaţi a1, r , S10 .

Să se rezolve ecuaţiile:

a) 2 x 12 x 52 x 9

b) 11x 4;7 x 3;2 x 1

Cunoscând suma primilor n termeni ai unui şir

2 x 37210

a

n

n

1

,

S n n

n

2

2

7)

a) Să se determine formula termenului general an .

b)

Să se arate ca şirul

a

n

n

1

este o progresie aritmetică.

Să se calculeze

S

n

2

k

k 1

NR. 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NR. 2

FISE DE LUCRU (progresii geometrice)

Se considera sirul cu termenul general

acest sir este o progresie geometrica.

Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următoarea progresie geometrică definită descriptiv astfel:

b

n

n

1

,

cu

b  4 n

n

1

. Stabiliti daca

2,10,50,250,

Precizaţi raţia şi termenul de rang 3 .

Se dă progresia geometrică

b

n

n

1

, cu b1 3

şi

q 2 .

a) scrie termenii b2 , b10 .

b) calculeze S 7 .

Să se

Să se

Progresia geometrică

b3 8 şi b7 32 . Calculaţi b1, q .

Arătaţi că dacă numerele abc, , sunt în progresie geomerică atunci şi numerele

b

n

n

1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

2

2

a

,

b

,

c

se află, de asemenea în progresie geometrică.

c

a

Să se calculeze:

a)

S

b) T

4

k

1

1

 

 

3

k

b

b b

b

2

b

4

1

b

3

b

5

 

b

n

2

3

n

, ştiind că şirul

b

n

geometrică.

Calculati suma compusa:

S

n

1

  

  

2 4

a

a

a

a 3

  

  

6

a

a 5

  

 

  

n

1

2

na

este o progresie

1   

2 n a

1. Se considera sirul cu termenul general

b

n

n

1

,

cu b1 1 si

b

n

1

b

n

8

5

.

Calculati b2 , b3 si aratati ca acest sir nu este o progresie geometrica.

2. Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următoarea

progresie geometrică definită descriptiv astfel: 2, b2 ,32,128,

termenul de rang 3 .

Precizaţi raţia şi

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

3. Se dă progresia geometrică

b

n n 1

, cu b1 2

şi

q 3 .

a) scrie termenii b2 , b4 .

b) calculeze S 7 .

Să se

Să se

4. Progresia geometrică

b

n n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

5.

b b 60

20

2

4

b

1

b

3

Să se afle

x

. Calculaţi q .

pentru care următorii termeni se află în progresie geometrică: 2 4 b 1  b 3 Să se afle x  . Calculaţi q

care următorii termeni se află în progresie geometrică: x  1;2 3; x  2 6.

x 1;2 3; x 2

6. Să se calculeze:

a) S   1 3

b)

T

 

1

1

 

1

 

1

 

b

b

1

2

b

b

2

3

3

2

b

2

b

3

3

3

b

3

4

b

3

4

b

b

3

4

b

4

b

5

 

b

n

b

n 1

b

n

1

b

n

2

este o progresie geometrică.

7. Calculati suma compusa:

S

n

 

n

n

1

x

n

2

2

x

NR. 3

1. Se considera sirul cu termenul general

 

b

n n 1

2

x

n

2

n

x

1

, cu b1 2 si

, ştiind că şirul

b

n

1

b

n

8

5

.

b

n n 1

Calculati b2 , b3 si aratati ca acest sir poate fi o progresie geometrica.Precizati ratia

2. Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următoarea

progresie geometrică definită descriptiv astfel: b1,6,12,24, termenul de rang 3 .

3. Se dă progresia geometrică

b

n n 1

, cu b1 2

şi

q 3 .

Precizaţi raţia şi

a) scrie termenii b2 , b4 .

b) calculeze S 6 .

Să se

Să se

4. Progresia geometrică

b

n n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

5.

b b 8

 

1

2

b b 12

2

3

Să se afle

x

. Calculaţi q .

b  b  12 2 3 Să se afle x  . Calculaţi q .

pentru care următorii termeni se află în progresie geometrică:

3;

x x

1;

5

3

6. Să se calculeze:

a)

S 1 3

3 1

2

3 1

3

3 1

4

3 1

5

b) T

b 1

1

2

b 1

2

2

 

b 1

2

n

, ştiind că şirul

7. Sa se rezolve ecuatia :

b

n n 1

este o prog. geometrică.

NR. 4

1.

2.

51321

Se da sirul cu termenul general

b

n n 1

,

b

n

x 588

2

3

2

n . Determinati b1 si ratia,

stiind ca este o progresie geometrica.

Fie progresia geometrică dată de

b 

1

3 si 3n

1 2 si q 2 . Precizaţi termenii de rang

3.

4.

5.

6.

7.

NR.5

Se dă progresia geometrică

b

n n 1

, cu b1 2

şi

q 3 .

a) scrie termenii b2 , b4 .

b) calculeze S 7 .

Să se

Să se

Progresia geometrică

b4 192 şi b1 3 . Calculaţi

Să se afle abc,

b

n n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

q .

raţie q este definită de urma toarele elemente q .  in progresie geometrica pentru care

in progresie geometrica pentru care avem abc 7 si

,

abc 21

2

2

2

Să se calculeze:

a)

b)

S   1 2

1

2 1

2

2 1

3

2 1

4

2 1

5

T b b

1

2

b b b b

2

3

3

4

 

b b

n n

progresie geometrică.

Calculati suma :

S

n

  

1

1 a

  

1

  

1

1 a

  

1

2

, ştiind că şirul

b

n n 1

 

  

1

1 a

  

n

este o

1.

2.

3.

Se da sirul cu termenul general

ca este o progresie geometrica. Fie progresia geometrică dată de

2 si 2 n 1

b

n n 1

,

b 

1

b

n

3

2

n

. Determinati b1 si ratia, stiind

1 2 si q 2 . Precizaţi termenii de rang

1)

Se dă progresia geometrică

b

n n 1

, cu b1 2

şi

q 2 .

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

a) scrie termenii b2 , b6 .

b) calculeze S 7 .

se

se

4. Progresia geometrică

b

n

n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

b 2

8

6 şi b2 1. Calculaţi q .

5. Să se afle abc,

a 1, b 6, c , 3

se afle abc ,  a  1, b  6, c ,  3 

in progresie geometrica pentru care avem abc 26 si

6. Să se calculeze:

a)

b)

S

T

10

k 5

2

k

b 1 b

b

2

2

b

3

b

2

b

3

b

3

b

4

b

b

3

b

4

4

b

5

 

este o progresie geometrică.

7. Sa se rezolve ecuatia : 14 7

NR. 6

b

n

1

b

n

b

n

b

n

1

x 117

, ştiind că şirul

b

n n 1

1. Sa se arate ca urmatoarele numere nu pot fi termenii ai unei progresi geometrice

8,
8,
numere nu pot fi termenii ai unei progresi geometrice 8, 6,2 2. Fie progresia geometrică dată

6,2

2. Fie progresia geometrică dată de b1 2 si q 2 . Precizaţi termenul de rang 2 si

calculati P b1 b2 b3   b6

3. Se dă progresia geometrică

b

n n 1

, cu b5 24 şi b6 96 .

a) Să se scrie qb,

b)

4 .

se

calculeze S 7 .

4. Progresia geometrică

b

n

n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

  b b  32

b

6

4

b 5

 

4

16

. Calculaţi b1, q .

5. Arătaţi că dacă numerele abc, ,

sunt în progresie geometrică atunci şi numerele

a

b

,1,

c

b

se află, de asemenea în progresie geometrică.

6. Să se calculeze:

7.

NR. 7

a)  

S

 

4

k 0

2

3

k

b) b

T

1

b

2

b

2

b

4

b

3

b

6

 

geometrică.

Sa se calculeze :

A

 

1

b

n

b

2 n

2

2

, ştiind că şirul

b

n n 1

3

2

2

 

1

n

n

este o progresie

2

n

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sa se arate ca urmatoarele numere pot fi termenii ai unei progresi geometrice

3,

5 5,
5
5,

3

Fie progresia geometrică dată de b1 5 si q 2 . Precizaţi termenul de rang 2 si

calculati P b1 b2 b5

Se dă progresia geometrică

b

n

n 1

, cu ratia pozitiva si

b3 24 şi b5 96 .

a) Să se scrie qb,

b)

4 .

se

calculeze S 7 .

Progresia geometrică

b

n

n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

  b b 160

  b 48

5

b

4

1

2

. Calculaţi b1, q .

Arătaţi că dacă numerele

a

b

,1,

c

b sunt în progresie geometrică atunci şi numerele

abc, ,

se află, de asemenea în progresie geometrică.

Să se calculeze:

a)  

S

 

4

k 0

3

2

k

b) T

b

b

b

2

b

4

1

b

2

3

b

6

 

progresie geometrică.

7. Sa se calculeze :

A

 

1

2

NR. 8

1

3

n

b

n

b

2 n

, ştiind că şirul

3

3

2

n

3 n

1

b

n n 1

este o

1.

Se considera sirul cu termenul general

acest sir este o progresie geometrica.

b

n n 1

, cu

b 

n

4

n

1

. Stabiliti daca

2. Să se determine încă 2 termeni şi formula termenului general, pentru următoarea

progresie geometrică definită descriptiv astfel: 1,3,9,27, termenul de rang 2 .

3. Se dă progresia geometrică

b

n

n 1

, cu b1 3

şi

q

2 .

Precizaţi raţia şi

a)

b) Să se calculeze S10 .

se

scrie termenii b3 , b9 .

4. Progresia geometrică

b

n

n 1

de raţie q este definită de urmatoarele elemente

b  2 şi b 1 2
b  2 şi b
1
2

8 . Calculaţi qb , 3 . . Calculaţi qb, 3 .

5. Arătaţi că dacă numerele abc, ,

sunt în progresie geometrică atunci şi numerele

ab, ac, bc se află, de asemenea în progresie geometrică.

6. Să se calculeze:

Prof. Daniel Prutescu

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

[PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE]

Prof. Daniel Prutescu [ PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII GEOMETRICE ]

a)

b)

S

T

 

6

k 2

1

2

 

k

b

1

b

2

b

2

b

3

b

3

b

4

geometrică.

 

b

n

b

n

1

, ştiind că şirul

b

n

n

1

7. Calculati suma compusa:

S

n

a

1

3

  

  

3

a

1 6

  

  

5

a

12 1

  

 